ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชุมพร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 107 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 107 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 538
71 13.20
40 7.43
76 14.13
33 6.13
46 8.55
272 50.56
266 49.44%
2  โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 222
11 4.95
8 3.60
36 16.22
18 8.11
26 11.71
123 55.41
99 44.59%
3  โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 151
4 2.65
1 0.66
34 22.52
5 3.31
23 15.23
84 55.63
67 44.37%
4  โรงเรียนบ้านบางหลง 76
12 15.79
5 6.58
10 13.16
5 6.58
0 0.00
44 57.89
32 42.11%
5  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 151
9 5.96
13 8.61
22 14.57
9 5.96
9 5.96
89 58.94
62 41.06%
6  โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 203
24 11.82
14 6.90
37 18.23
3 1.48
0 0.00
125 61.58
78 38.42%
7  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 268
47 17.54
0 0.00
54 20.15
0 0.00
0 0.00
167 62.31
101 37.69%
8  โรงเรียนบ้านคอสน 72
6 8.33
4 5.56
16 22.22
0 0.00
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
9  โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 84
8 9.52
7 8.33
8 9.52
4 4.76
3 3.57
54 64.29
30 35.71%
10  โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 499
51 10.22
30 6.01
87 17.43
7 1.40
0 0.00
324 64.93
175 35.07%
11  โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 119
9 7.56
3 2.52
24 20.17
1 0.84
4 3.36
78 65.55
41 34.45%
12  โรงเรียนวัดนาทุ่ง 157
16 10.19
0 0.00
30 19.11
2 1.27
5 3.18
104 66.24
53 33.76%
13  โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1701
14 0.82
53 3.12
0 0.00
124 7.29
382 22.46
1128 66.31
573 33.69%
14  โรงเรียนวัดขุนกระทิง 87
5 5.75
7 8.05
9 10.34
8 9.20
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 142
22 15.49
0 0.00
25 17.61
0 0.00
0 0.00
95 66.90
47 33.10%
16  โรงเรียนบ้านเขาวง 125
5 4.00
6 4.80
15 12.00
2 1.60
11 8.80
86 68.80
39 31.20%
17  โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 170
24 14.12
5 2.94
24 14.12
0 0.00
0 0.00
117 68.82
53 31.18%
18  โรงเรียนบ้านเขาพาง 39
5 12.82
3 7.69
2 5.13
2 5.13
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
19  โรงเรียนวัดน้อมถวาย 238
10 4.20
25 10.50
15 6.30
16 6.72
5 2.10
167 70.17
71 29.83%
20  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 114
8 7.02
0 0.00
25 21.93
0 0.00
0 0.00
81 71.05
33 28.95%
21  โรงเรียนวัดคูขุด 74
4 5.41
2 2.70
12 16.22
1 1.35
2 2.70
53 71.62
21 28.38%
22  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1319
69 5.23
21 1.59
274 20.77
6 0.45
1 0.08
948 71.87
371 28.13%
23  โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 104
4 3.85
0 0.00
25 24.04
0 0.00
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
24  โรงเรียนบ้านถ้ำธง 62
3 4.84
7 11.29
7 11.29
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
25  โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) 186
20 10.75
0 0.00
31 16.67
0 0.00
0 0.00
135 72.58
51 27.42%
26  โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 146
11 7.53
2 1.37
21 14.38
3 2.05
3 2.05
106 72.60
40 27.40%
27  โรงเรียนบ้านศาลาลอย 44
6 13.64
2 4.55
4 9.09
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
28  โรงเรียนบ้านนาแซะ 107
4 3.74
2 1.87
23 21.50
0 0.00
0 0.00
78 72.90
29 27.10%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 126
8 6.35
7 5.56
8 6.35
5 3.97
6 4.76
92 73.02
34 26.98%
30  โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 419
46 10.98
6 1.43
59 14.08
0 0.00
0 0.00
308 73.51
111 26.49%
31  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) 231
29 12.55
8 3.46
12 5.19
10 4.33
1 0.43
171 74.03
60 25.97%
32  โรงเรียนประชานิคม 2 138
5 3.62
4 2.90
18 13.04
2 1.45
6 4.35
103 74.64
35 25.36%
33  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 938
57 6.08
21 2.24
117 12.47
41 4.37
0 0.00
702 74.84
236 25.16%
34  โรงเรียนบ้านจันทึง 163
7 4.29
5 3.07
16 9.82
9 5.52
3 1.84
123 75.46
40 24.54%
35  โรงเรียนบ้านรับร่อ 41
2 4.88
2 4.88
6 14.63
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
36  โรงเรียนวัดทุ่งคา 74
0 0.00
7 9.46
9 12.16
0 0.00
2 2.70
56 75.68
18 24.32%
37  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 329
23 6.99
8 2.43
18 5.47
10 3.04
20 6.08
250 75.99
79 24.01%
38  โรงเรียนบ้านปากคลอง 200
14 7.00
3 1.50
28 14.00
0 0.00
2 1.00
153 76.50
47 23.50%
39  โรงเรียนบ้านงาช้าง 167
3 1.80
0 0.00
36 21.56
0 0.00
0 0.00
128 76.65
39 23.35%
40  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 73
7 9.59
0 0.00
10 13.70
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
41  โรงเรียนบ้านคลองสูบ 104
7 6.73
1 0.96
16 15.38
0 0.00
0 0.00
80 76.92
24 23.08%
42  โรงเรียนบ้านบางจาก 165
21 12.73
0 0.00
15 9.09
0 0.00
2 1.21
127 76.97
38 23.03%
43  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 100
6 6.00
0 0.00
16 16.00
0 0.00
1 1.00
77 77.00
23 23.00%
44  โรงเรียนบ้านหาดใน 202
14 6.93
7 3.47
25 12.38
0 0.00
0 0.00
156 77.23
46 22.77%
45  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 522
37 7.09
12 2.30
64 12.26
0 0.00
3 0.57
406 77.78
116 22.22%
46  โรงเรียนบ้านเนินทอง 280
9 3.21
12 4.29
15 5.36
10 3.57
16 5.71
218 77.86
62 22.14%
47  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 131
8 6.11
0 0.00
18 13.74
3 2.29
0 0.00
102 77.86
29 22.14%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 86
1 1.16
1 1.16
16 18.60
0 0.00
1 1.16
67 77.91
19 22.09%
49  โรงเรียนชุมชนประชานิคม 255
18 7.06
2 0.78
35 13.73
1 0.39
0 0.00
199 78.04
56 21.96%
50  โรงเรียนวัดเชิงกระ 96
5 5.21
4 4.17
12 12.50
0 0.00
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
51  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 245
8 3.27
6 2.45
37 15.10
1 0.41
0 0.00
193 78.78
52 21.22%
52  โรงเรียนบ้านละมุ 66
6 9.09
4 6.06
1 1.52
0 0.00
3 4.55
52 78.79
14 21.21%
53  โรงเรียนวัดหูรอ 119
2 1.68
3 2.52
20 16.81
0 0.00
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
54  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 115
2 1.74
14 12.17
8 6.96
0 0.00
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
55  โรงเรียนวัดบางแหวน 144
0 0.00
9 6.25
10 6.94
11 7.64
0 0.00
114 79.17
30 20.83%
56  โรงเรียนวัดดอนรวบ 130
0 0.00
0 0.00
25 19.23
0 0.00
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
57  โรงเรียนบ้านหัวว่าว 47
0 0.00
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
58  โรงเรียนบ้านวังช้าง 204
7 3.43
8 3.92
21 10.29
0 0.00
3 1.47
165 80.88
39 19.12%
59  โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 224
9 4.02
4 1.79
26 11.61
3 1.34
0 0.00
182 81.25
42 18.75%
60  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 71
4 5.63
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
61  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 143
5 3.50
6 4.20
6 4.20
5 3.50
4 2.80
117 81.82
26 18.18%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 117
2 1.71
1 0.85
18 15.38
0 0.00
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
63  โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 95
4 4.21
3 3.16
10 10.53
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 213
16 7.51
5 2.35
16 7.51
0 0.00
0 0.00
176 82.63
37 17.37%
65  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1209
62 5.13
21 1.74
113 9.35
10 0.83
3 0.25
1000 82.71
209 17.29%
66  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 140
8 5.71
11 7.86
5 3.57
0 0.00
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
67  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 193
10 5.18
0 0.00
23 11.92
0 0.00
0 0.00
160 82.90
33 17.10%
68  โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 127
3 2.36
3 2.36
5 3.94
3 2.36
6 4.72
107 84.25
20 15.75%
69  โรงเรียนบ้านหัวถนน 130
2 1.54
0 0.00
17 13.08
0 0.00
1 0.77
110 84.62
20 15.38%
70  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 427
16 3.75
14 3.28
12 2.81
15 3.51
8 1.87
362 84.78
65 15.22%
71  โรงเรียนบ้านในห้วย 67
1 1.49
1 1.49
7 10.45
1 1.49
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
72  โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 89
1 1.12
5 5.62
7 7.87
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
73  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 554
17 3.07
34 6.14
28 5.05
0 0.00
0 0.00
475 85.74
79 14.26%
74  โรงเรียนวัดหัวกรูด 109
5 4.59
0 0.00
10 9.17
0 0.00
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
75  โรงเรียนประชานิคม 4 303
11 3.63
9 2.97
9 2.97
6 1.98
6 1.98
262 86.47
41 13.53%
76  โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 222
11 4.95
7 3.15
5 2.25
4 1.80
2 0.90
193 86.94
29 13.06%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 140
3 2.14
2 1.43
13 9.29
0 0.00
0 0.00
122 87.14
18 12.86%
78  โรงเรียนวัดดอนยาง 90
3 3.33
2 2.22
6 6.67
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
79  โรงเรียนวัดดอนเมือง 151
4 2.65
0 0.00
14 9.27
0 0.00
0 0.00
133 88.08
18 11.92%
80  โรงเรียนประชาพัฒนา 62
2 3.23
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
81  โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 112
3 2.68
3 2.68
6 5.36
0 0.00
0 0.00
100 89.29
12 10.71%
82  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 151
3 1.99
4 2.65
7 4.64
2 1.32
0 0.00
135 89.40
16 10.60%
83  โรงเรียนบ้านทรายขาว 227
9 3.96
1 0.44
11 4.85
1 0.44
0 0.00
205 90.31
22 9.69%
84  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
1 1.61
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
85  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
86  โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 147
4 2.72
3 2.04
5 3.40
0 0.00
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
87  โรงเรียนบ้านสามเสียม 98
2 2.04
0 0.00
6 6.12
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
88  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 50
2 4.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
89  โรงเรียนบ้านคอกม้า 64
0 0.00
1 1.56
4 6.25
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
90  โรงเรียนบ้านดอนทราย 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
91  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 270
8 2.96
0 0.00
12 4.44
0 0.00
0 0.00
250 92.59
20 7.41%
92  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 179
3 1.68
1 0.56
6 3.35
2 1.12
1 0.56
166 92.74
13 7.26%
93  โรงเรียนบ้านหนองเนียน 57
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
2 3.51
53 92.98
4 7.02%
94  โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 84
0 0.00
1 1.19
4 4.76
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
95  โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 35
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
96  โรงเรียนบ้านไชยราช 75
0 0.00
1 1.33
2 2.67
1 1.33
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
98  โรงเรียนบ้านกลาง 137
3 2.19
1 0.73
2 1.46
1 0.73
0 0.00
130 94.89
7 5.11%
99  โรงเรียนบ้านชุมโค 90
1 1.11
1 1.11
2 2.22
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
100  โรงเรียนบ้านบางคอย 140
1 0.71
0 0.00
5 3.57
0 0.00
0 0.00
134 95.71
6 4.29%
101  โรงเรียนบ้านบึงลัด 99
1 1.01
0 0.00
3 3.03
0 0.00
0 0.00
95 95.96
4 4.04%
102  โรงเรียนบ้านหินกบ 81
1 1.23
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
79 97.53
2 2.47%
103  โรงเรียนวัดบางลึก 53
0 0.00
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
104  โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านยายไท 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,628 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,076 5.22
เตี้ย  562 2.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,102 10.19
ผอมและเตี้ย  408 1.98
อ้วนและเตี้ย  622 3.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,858 76.88
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,770 คน


23.12%


Powered By www.thaieducation.net