ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยนาท
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 161 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 161 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 217
9 4.15
7 3.23
60 27.65
16 7.37
40 18.43
85 39.17
132 60.83%
2  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2309
140 6.06
89 3.85
844 36.55
51 2.21
15 0.65
1170 50.67
1139 49.33%
3  โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 128
16 12.50
21 16.41
13 10.16
11 8.59
0 0.00
67 52.34
61 47.66%
4  โรงเรียนเทพรัตน์ 160
30 18.75
10 6.25
29 18.13
4 2.50
1 0.63
86 53.75
74 46.25%
5  โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 64
10 15.63
0 0.00
15 23.44
3 4.69
0 0.00
36 56.25
28 43.75%
6  โรงเรียนวัดโพธิมงคล 44
2 4.55
1 2.27
15 34.09
1 2.27
0 0.00
25 56.82
19 43.18%
7  โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 98
10 10.20
5 5.10
25 25.51
1 1.02
0 0.00
57 58.16
41 41.84%
8  โรงเรียนวัดท่า 104
15 14.42
12 11.54
15 14.42
0 0.00
0 0.00
62 59.62
42 40.38%
9  โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 144
13 9.03
9 6.25
29 20.14
1 0.69
5 3.47
87 60.42
57 39.58%
10  โรงเรียนวัดศรีวิชัย 116
12 10.34
8 6.90
23 19.83
2 1.72
0 0.00
71 61.21
45 38.79%
11  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 65
9 13.85
2 3.08
14 21.54
0 0.00
0 0.00
40 61.54
25 38.46%
12  โรงเรียนวัดสระไม้แดง 50
5 10.00
7 14.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
13  โรงเรียนวัดคลองธรรม 48
4 8.33
1 2.08
10 20.83
3 6.25
0 0.00
30 62.50
18 37.50%
14  โรงเรียนวัดหนองตาตน 88
14 15.91
3 3.41
15 17.05
1 1.14
0 0.00
55 62.50
33 37.50%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 91
2 2.20
3 3.30
16 17.58
2 2.20
11 12.09
57 62.64
34 37.36%
16  โรงเรียนวัดสนามชัย 82
6 7.32
2 2.44
21 25.61
1 1.22
0 0.00
52 63.41
30 36.59%
17  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 137
10 7.30
12 8.76
14 10.22
7 5.11
7 5.11
87 63.50
50 36.50%
18  โรงเรียนวัดหนองแขม 91
14 15.38
10 10.99
3 3.30
3 3.30
3 3.30
58 63.74
33 36.26%
19  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 152
7 4.61
5 3.29
38 25.00
1 0.66
1 0.66
100 65.79
52 34.21%
20  โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 57
7 12.28
3 5.26
6 10.53
3 5.26
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
21  โรงเรียนบ้านหัวถนน 82
14 17.07
0 0.00
11 13.41
2 2.44
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
22  โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 134
11 8.21
6 4.48
25 18.66
2 1.49
0 0.00
90 67.16
44 32.84%
23  โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 189
11 5.82
3 1.59
48 25.40
0 0.00
0 0.00
127 67.20
62 32.80%
24  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 65
7 10.77
0 0.00
14 21.54
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
25  โรงเรียนวัดวงเดือน 87
6 6.90
4 4.60
18 20.69
0 0.00
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
26  โรงเรียนวัดหัวเด่น 131
4 3.05
0 0.00
37 28.24
0 0.00
0 0.00
90 68.70
41 31.30%
27  โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 174
16 9.20
6 3.45
18 10.34
7 4.02
7 4.02
120 68.97
54 31.03%
28  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 110
10 9.09
3 2.73
11 10.00
4 3.64
6 5.45
76 69.09
34 30.91%
29  โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 147
7 4.76
1 0.68
36 24.49
0 0.00
1 0.68
102 69.39
45 30.61%
30  โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 30
1 3.33
0 0.00
8 26.67
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
31  โรงเรียนวัดหาดอาษา 30
3 10.00
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 126
12 9.52
0 0.00
25 19.84
0 0.00
0 0.00
89 70.63
37 29.37%
33  โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 123
3 2.44
3 2.44
29 23.58
1 0.81
0 0.00
87 70.73
36 29.27%
34  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 24
3 12.50
0 0.00
3 12.50
0 0.00
1 4.17
17 70.83
7 29.17%
35  โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 55
3 5.45
0 0.00
13 23.64
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
36  โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 190
9 4.74
10 5.26
13 6.84
11 5.79
12 6.32
135 71.05
55 28.95%
37  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 112
7 6.25
2 1.79
16 14.29
0 0.00
7 6.25
80 71.43
32 28.57%
38  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรพยา) 21
4 19.05
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
39  โรงเรียนวัดคลองเกษม 77
5 6.49
4 5.19
7 9.09
2 2.60
4 5.19
55 71.43
22 28.57%
40  โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 42
4 9.52
0 0.00
5 11.90
1 2.38
2 4.76
30 71.43
12 28.57%
41  โรงเรียนวัดบ้านหนอง 92
12 13.04
0 0.00
14 15.22
0 0.00
0 0.00
66 71.74
26 28.26%
42  โรงเรียนวัดท่ากระแส 39
0 0.00
1 2.56
10 25.64
0 0.00
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
43  โรงเรียนวัดหอระฆัง 43
3 6.98
0 0.00
8 18.60
0 0.00
1 2.33
31 72.09
12 27.91%
44  โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 106
12 11.32
6 5.66
7 6.60
4 3.77
0 0.00
77 72.64
29 27.36%
45  โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 121
13 10.74
4 3.31
15 12.40
0 0.00
1 0.83
88 72.73
33 27.27%
46  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 77
6 7.79
3 3.90
9 11.69
3 3.90
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
47  โรงเรียนวัดหนองน้อย 11
1 9.09
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
48  โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 71
5 7.04
1 1.41
11 15.49
0 0.00
2 2.82
52 73.24
19 26.76%
49  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 30
1 3.33
2 6.67
3 10.00
1 3.33
1 3.33
22 73.33
8 26.67%
50  โรงเรียนบ้านเก่า 57
4 7.02
0 0.00
11 19.30
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
51  โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 541
58 10.72
1 0.18
83 15.34
0 0.00
0 0.00
399 73.75
142 26.25%
52  โรงเรียนวัดกรุณา 27
2 7.41
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
53  โรงเรียนวัดสระดู่ 139
9 6.47
6 4.32
20 14.39
0 0.00
1 0.72
103 74.10
36 25.90%
54  โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 182
4 2.20
9 4.95
25 13.74
7 3.85
2 1.10
135 74.18
47 25.82%
55  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 102
8 7.84
3 2.94
15 14.71
0 0.00
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
56  โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 24
3 12.50
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
57  โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 84
7 8.33
1 1.19
13 15.48
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
58  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 36
0 0.00
1 2.78
5 13.89
3 8.33
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
59  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 152
3 1.97
8 5.26
25 16.45
1 0.66
0 0.00
115 75.66
37 24.34%
60  โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 37
2 5.41
0 0.00
5 13.51
1 2.70
1 2.70
28 75.68
9 24.32%
61  โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 50
3 6.00
3 6.00
4 8.00
2 4.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
62  โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 46
2 4.35
0 0.00
9 19.57
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
63  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 116
13 11.21
0 0.00
11 9.48
3 2.59
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
64  โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 134
6 4.48
3 2.24
21 15.67
1 0.75
0 0.00
103 76.87
31 23.13%
65  โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 183
10 5.46
8 4.37
18 9.84
5 2.73
1 0.55
141 77.05
42 22.95%
66  โรงเรียนวัดแหลมหว้า 150
5 3.33
7 4.67
20 13.33
2 1.33
0 0.00
116 77.33
34 22.67%
67  โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 186
14 7.53
1 0.54
25 13.44
2 1.08
0 0.00
144 77.42
42 22.58%
68  โรงเรียนวัดโพธาราม 101
0 0.00
5 4.95
15 14.85
2 1.98
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
69  โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 83
8 9.64
0 0.00
10 12.05
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
70  โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 65
3 4.62
1 1.54
10 15.38
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
71  โรงเรียนบ้านหนองยาง 144
5 3.47
3 2.08
21 14.58
2 1.39
0 0.00
113 78.47
31 21.53%
72  โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 122
8 6.56
3 2.46
13 10.66
2 1.64
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
73  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 169
10 5.92
0 0.00
22 13.02
4 2.37
0 0.00
133 78.70
36 21.30%
74  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 118
7 5.93
5 4.24
7 5.93
3 2.54
3 2.54
93 78.81
25 21.19%
75  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 71
1 1.41
1 1.41
5 7.04
2 2.82
6 8.45
56 78.87
15 21.13%
76  โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 114
5 4.39
5 4.39
9 7.89
5 4.39
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
77  โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 19
0 0.00
3 15.79
1 5.26
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
78  โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 162
10 6.17
9 5.56
15 9.26
0 0.00
0 0.00
128 79.01
34 20.99%
79  โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 91
7 7.69
3 3.30
8 8.79
1 1.10
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
80  โรงเรียนวัดท่าแก้ว 53
1 1.89
2 3.77
6 11.32
2 3.77
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
81  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 106
10 9.43
2 1.89
7 6.60
2 1.89
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
82  โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 71
4 5.63
0 0.00
8 11.27
0 0.00
2 2.82
57 80.28
14 19.72%
83  โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 118
7 5.93
3 2.54
11 9.32
1 0.85
1 0.85
95 80.51
23 19.49%
84  โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 108
7 6.48
2 1.85
8 7.41
4 3.70
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
85  โรงเรียนวัดมะปราง 93
3 3.23
2 2.15
12 12.90
1 1.08
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
86  โรงเรียนวัดหัวหว้า 95
6 6.32
0 0.00
6 6.32
6 6.32
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
87  โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 32
0 0.00
1 3.13
5 15.63
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
88  โรงเรียนวัดดอนรังนก 76
5 6.58
0 0.00
8 10.53
1 1.32
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
89  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 114
2 1.75
5 4.39
6 5.26
4 3.51
4 3.51
93 81.58
21 18.42%
90  โรงเรียนวัดจันทน์ 98
5 5.10
6 6.12
6 6.12
0 0.00
1 1.02
80 81.63
18 18.37%
91  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 137
8 5.84
5 3.65
5 3.65
2 1.46
5 3.65
112 81.75
25 18.25%
92  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 148
0 0.00
2 1.35
22 14.86
0 0.00
2 1.35
122 82.43
26 17.57%
93  โรงเรียนบ้านหนองแจง 80
8 10.00
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
94  โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 63
4 6.35
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
95  โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 23
0 0.00
0 0.00
3 13.04
1 4.35
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
96  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 75
4 5.33
2 2.67
7 9.33
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
97  โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 41
2 4.88
1 2.44
2 4.88
2 4.88
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
98  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 100
8 8.00
7 7.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
99  โรงเรียนวัดนางลือ 156
0 0.00
1 0.64
25 16.03
0 0.00
0 0.00
130 83.33
26 16.67%
100  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 66
3 4.55
1 1.52
7 10.61
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
101  โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 151
0 0.00
4 2.65
21 13.91
0 0.00
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
102  โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 121
8 6.61
3 2.48
9 7.44
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
103  โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ 97
13 13.40
2 2.06
1 1.03
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
104  โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 719
29 4.03
12 1.67
62 8.62
6 0.83
6 0.83
604 84.01
115 15.99%
105  โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 44
0 0.00
1 2.27
5 11.36
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
106  โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 126
7 5.56
0 0.00
10 7.94
2 1.59
1 0.79
106 84.13
20 15.87%
107  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 165
12 7.27
0 0.00
14 8.48
0 0.00
0 0.00
139 84.24
26 15.76%
108  โรงเรียนวัดโรงวัว 135
2 1.48
0 0.00
19 14.07
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
109  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 339
12 3.54
0 0.00
39 11.50
1 0.29
0 0.00
287 84.66
52 15.34%
110  โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 10.61
3 4.55
56 84.85
10 15.15%
111  โรงเรียนวัดธรรมามูล 60
3 5.00
0 0.00
4 6.67
2 3.33
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
112  โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 109
0 0.00
0 0.00
16 14.68
0 0.00
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
113  โรงเรียนวัดฝาง 123
5 4.07
0 0.00
12 9.76
1 0.81
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
114  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
115  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 76
1 1.32
3 3.95
7 9.21
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
116  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 84
0 0.00
0 0.00
9 10.71
3 3.57
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
117  โรงเรียนบ้านหนองแค 127
3 2.36
3 2.36
10 7.87
0 0.00
2 1.57
109 85.83
18 14.17%
118  โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 117
3 2.56
3 2.56
10 8.55
0 0.00
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
119  โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 44
2 4.55
0 0.00
1 2.27
3 6.82
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
120  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 67
2 2.99
1 1.49
3 4.48
1 1.49
2 2.99
58 86.57
9 13.43%
121  โรงเรียนวัดโคกสุก 30
0 0.00
1 3.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
122  โรงเรียนบ้านรางจิก 53
3 5.66
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
123  โรงเรียนวัดคลองบุญ 122
4 3.28
0 0.00
12 9.84
0 0.00
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
124  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 77
2 2.60
1 1.30
6 7.79
0 0.00
1 1.30
67 87.01
10 12.99%
125  โรงเรียนบ้านคลองยาง 78
2 2.56
3 3.85
5 6.41
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
126  โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 55
2 3.64
0 0.00
4 7.27
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
127  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 118
2 1.69
3 2.54
4 3.39
5 4.24
1 0.85
103 87.29
15 12.71%
128  โรงเรียนวัดหนองจิก 56
2 3.57
1 1.79
4 7.14
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
129  โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) 41
3 7.32
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
130  โรงเรียนวัดเนินถ่าน 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
131  โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 132
6 4.55
3 2.27
5 3.79
0 0.00
1 0.76
117 88.64
15 11.36%
132  โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 159
10 6.29
4 2.52
2 1.26
1 0.63
1 0.63
141 88.68
18 11.32%
133  โรงเรียนพระยาตาก 84
1 1.19
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
134  โรงเรียนบ้านหนองต่อ 94
5 5.32
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
135  โรงเรียนวัดดอนตาล 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
136  โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 114
5 4.39
0 0.00
6 5.26
0 0.00
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
137  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
138  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) 63
4 6.35
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
139  โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 64
2 3.13
0 0.00
3 4.69
1 1.56
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
140  โรงเรียนวัดหัวตะพาน 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
141  โรงเรียนวัดโคกหมู 77
2 2.60
0 0.00
4 5.19
1 1.30
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
142  โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
143  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 98
3 3.06
1 1.02
4 4.08
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
144  โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 25
2 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
145  โรงเรียนวัดวังหมัน 152
2 1.32
0 0.00
7 4.61
3 1.97
0 0.00
140 92.11
12 7.89%
146  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
147  โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 146
0 0.00
1 0.68
9 6.16
0 0.00
0 0.00
136 93.15
10 6.85%
148  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 120
0 0.00
3 2.50
4 3.33
1 0.83
0 0.00
112 93.33
8 6.67%
149  โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
150  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
151  โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
152  โรงเรียนวัดพระแก้ว 55
1 1.82
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
153  โรงเรียนวัดหนองพังนาค 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
154  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
155  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 203
0 0.00
5 2.46
2 0.99
1 0.49
1 0.49
194 95.57
9 4.43%
156  โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 68
0 0.00
0 0.00
2 2.94
1 1.47
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
157  โรงเรียนวัดพร้าว 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
158  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
159  โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
160  โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 112
0 0.00
0 0.00
3 2.68
1 0.89
0 0.00
108 96.43
4 3.57%
161  โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,952 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,002 5.58
เตี้ย  460 2.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,658 14.81
ผอมและเตี้ย  267 1.49
อ้วนและเตี้ย  176 0.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,389 74.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,563 คน


25.42%


Powered By www.thaieducation.net