ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 81 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) 201
45 22.39
45 22.39
97 48.26
14 6.97
0 0.00
0 0.00
201 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเขาหิน 445
69 15.51
81 18.20
128 28.76
106 23.82
61 13.71
0 0.00
445 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 170
40 23.53
30 17.65
28 16.47
38 22.35
34 20.00
0 0.00
170 100.00%
4  โรงเรียน บ้านเขาคันทรง 189
14 7.41
14 7.41
23 12.17
28 14.81
25 13.23
85 44.97
104 55.03%
5  โรงเรียนบ้านโค้งดารา 244
22 9.02
14 5.74
20 8.20
31 12.70
44 18.03
113 46.31
131 53.69%
6  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 267
36 13.48
22 8.24
20 7.49
45 16.85
20 7.49
124 46.44
143 53.56%
7  โรงเรียน วัดพิบูลสัณหธรรม 555
50 9.01
44 7.93
65 11.71
20 3.60
115 20.72
261 47.03
294 52.97%
8  โรงเรียน วัดแหลมฉบัง 197
15 7.61
16 8.12
46 23.35
8 4.06
17 8.63
95 48.22
102 51.78%
9  โรงเรียนวัดอัมพวัน 669
44 6.58
39 5.83
92 13.75
85 12.71
83 12.41
326 48.73
343 51.27%
10  โรงเรียนวัดนาพร้าว 591
36 6.09
25 4.23
94 15.91
61 10.32
75 12.69
300 50.76
291 49.24%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 318
19 5.97
10 3.14
84 26.42
5 1.57
32 10.06
168 52.83
150 47.17%
12  โรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 480
18 3.75
20 4.17
81 16.88
38 7.92
66 13.75
257 53.54
223 46.46%
13  โรงเรียน วัดตโปทาราม 248
21 8.47
3 1.21
39 15.73
25 10.08
24 9.68
136 54.84
112 45.16%
14  โรงเรียน บ้านกม.ห้า 278
19 6.83
13 4.68
34 12.23
26 9.35
31 11.15
155 55.76
123 44.24%
15  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 357
24 6.72
11 3.08
54 15.13
35 9.80
32 8.96
201 56.30
156 43.70%
16  โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 285
35 12.28
20 7.02
43 15.09
16 5.61
6 2.11
165 57.89
120 42.11%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 446
55 12.33
31 6.95
76 17.04
11 2.47
12 2.69
261 58.52
185 41.48%
18  โรงเรียน อนุบาลบางละมุง 766
78 10.18
30 3.92
98 12.79
52 6.79
46 6.01
462 60.31
304 39.69%
19  โรงเรียนบ้านบ่อวิน 905
20 2.21
50 5.52
137 15.14
72 7.96
72 7.96
554 61.22
351 38.78%
20  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 535
34 6.36
17 3.18
67 12.52
47 8.79
35 6.54
335 62.62
200 37.38%
21  โรงเรียนบ้านบางละมุง 144
6 4.17
6 4.17
31 21.53
6 4.17
0 0.00
95 65.97
49 34.03%
22  โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 353
21 5.95
24 6.80
56 15.86
15 4.25
3 0.85
234 66.29
119 33.71%
23  โรงเรียน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 835
43 5.15
4 0.48
100 11.98
28 3.35
95 11.38
565 67.66
270 32.34%
24  โรงเรียนวัดหนองคล้า 540
50 9.26
42 7.78
52 9.63
18 3.33
12 2.22
366 67.78
174 32.22%
25  โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 814
25 3.07
14 1.72
140 17.20
39 4.79
37 4.55
559 68.67
255 31.33%
26  โรงเรียน บ้านมาบฟักทอง 312
15 4.81
21 6.73
26 8.33
14 4.49
20 6.41
216 69.23
96 30.77%
27  โรงเรียน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 383
45 11.75
13 3.39
58 15.14
0 0.00
0 0.00
267 69.71
116 30.29%
28  โรงเรียน บ้านนอก 110
4 3.64
13 11.82
15 13.64
1 0.91
0 0.00
77 70.00
33 30.00%
29  โรงเรียนจุกเสม็ด 244
29 11.89
8 3.28
30 12.30
3 1.23
0 0.00
174 71.31
70 28.69%
30  โรงเรียนห้วยใหญ่ 396
31 7.83
14 3.54
24 6.06
32 8.08
10 2.53
285 71.97
111 28.03%
31  โรงเรียน บ้านขลอด 509
41 8.06
23 4.52
76 14.93
2 0.39
0 0.00
367 72.10
142 27.90%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 117
6 5.13
8 6.84
9 7.69
6 5.13
3 2.56
85 72.65
32 27.35%
33  โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 223
13 5.83
5 2.24
32 14.35
10 4.48
0 0.00
163 73.09
60 26.91%
34  โรงเรียนบ้านหินวง 153
14 9.15
2 1.31
10 6.54
14 9.15
0 0.00
113 73.86
40 26.14%
35  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 180
4 2.22
8 4.44
35 19.44
0 0.00
0 0.00
133 73.89
47 26.11%
36  โรงเรียนบ้านเขาดิน 581
58 9.98
16 2.75
69 11.88
8 1.38
0 0.00
430 74.01
151 25.99%
37  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1021
70 6.86
79 7.74
114 11.17
0 0.00
0 0.00
758 74.24
263 25.76%
38  โรงเรียน บ้านมาบประชัน 187
9 4.81
4 2.14
24 12.83
7 3.74
4 2.14
139 74.33
48 25.67%
39  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า 583
41 7.03
23 3.95
85 14.58
0 0.00
0 0.00
434 74.44
149 25.56%
40  โรงเรียน วัดสุทธาวาส 1356
131 9.66
25 1.84
190 14.01
0 0.00
0 0.00
1010 74.48
346 25.52%
41  โรงเรียน บ้านหุบบอน 243
17 7.00
5 2.06
39 16.05
0 0.00
0 0.00
182 74.90
61 25.10%
42  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 850
68 8.00
30 3.53
96 11.29
14 1.65
2 0.24
640 75.29
210 24.71%
43  โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 280
12 4.29
10 3.57
46 16.43
0 0.00
1 0.36
211 75.36
69 24.64%
44  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1124
72 6.41
49 4.36
142 12.63
5 0.44
3 0.27
853 75.89
271 24.11%
45  โรงเรียน บ้านวังค้อ 305
16 5.25
17 5.57
27 8.85
9 2.95
4 1.31
232 76.07
73 23.93%
46  โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1462
96 6.57
41 2.80
210 14.36
2 0.14
0 0.00
1113 76.13
349 23.87%
47  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 213
18 8.45
3 1.41
17 7.98
7 3.29
5 2.35
163 76.53
50 23.47%
48  โรงเรียนบ้านระเวิง 64
2 3.13
4 6.25
6 9.38
2 3.13
1 1.56
49 76.56
15 23.44%
49  โรงเรียนบ้านเนินตอง 160
9 5.63
1 0.63
25 15.63
1 0.63
1 0.63
123 76.88
37 23.13%
50  โรงเรียนบ้านชากนอก 436
30 6.88
9 2.06
34 7.80
15 3.44
11 2.52
337 77.29
99 22.71%
51  โรงเรียน วัดใหม่เนินพยอม 512
17 3.32
15 2.93
79 15.43
3 0.59
0 0.00
398 77.73
114 22.27%
52  โรงเรียนบ้านอำเภอ 349
20 5.73
7 2.01
45 12.89
3 0.86
0 0.00
274 78.51
75 21.49%
53  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ 159
5 3.14
2 1.26
26 16.35
1 0.63
0 0.00
125 78.62
34 21.38%
54  โรงเรียน วัดโป่ง 448
16 3.57
19 4.24
58 12.95
1 0.22
1 0.22
353 78.79
95 21.21%
55  โรงเรียนบ้านนาวัง 253
11 4.35
10 3.95
20 7.91
8 3.16
3 1.19
201 79.45
52 20.55%
56  โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 408
18 4.41
10 2.45
55 13.48
0 0.00
0 0.00
325 79.66
83 20.34%
57  โรงเรียน วัดหนองเกตุน้อย 552
25 4.53
23 4.17
27 4.89
16 2.90
13 2.36
448 81.16
104 18.84%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 335
14 4.18
10 2.99
33 9.85
6 1.79
0 0.00
272 81.19
63 18.81%
59  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 894
73 8.17
21 2.35
72 8.05
0 0.00
0 0.00
728 81.43
166 18.57%
60  โรงเรียนบ้านชากยายจีน 603
8 1.33
19 3.15
18 2.99
29 4.81
36 5.97
493 81.76
110 18.24%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 459
24 5.23
9 1.96
37 8.06
12 2.61
1 0.22
376 81.92
83 18.08%
62  โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) 640
19 2.97
6 0.94
62 9.69
13 2.03
6 0.94
534 83.44
106 16.56%
63  โรงเรียนบ้านทางตรง 133
2 1.50
6 4.51
14 10.53
0 0.00
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
64  โรงเรียนวัดเขาฉลาก 147
11 7.48
3 2.04
7 4.76
3 2.04
0 0.00
123 83.67
24 16.33%
65  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 175
5 2.86
1 0.57
13 7.43
8 4.57
0 0.00
148 84.57
27 15.43%
66  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 269
7 2.60
8 2.97
19 7.06
3 1.12
0 0.00
232 86.25
37 13.75%
67  โรงเรียนบ้านสัตหีบ 567
25 4.41
34 6.00
12 2.12
0 0.00
4 0.71
492 86.77
75 13.23%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 576
30 5.21
0 0.00
39 6.77
0 0.00
0 0.00
507 88.02
69 11.98%
69  โรงเรียนวัดมโนรม 763
24 3.15
12 1.57
49 6.42
5 0.66
0 0.00
673 88.20
90 11.80%
70  โรงเรียน เกล็ดแก้ว 331
11 3.32
1 0.30
25 7.55
0 0.00
0 0.00
294 88.82
37 11.18%
71  โรงเรียนวัดบ้านนา 905
22 2.43
14 1.55
38 4.20
10 1.10
14 1.55
807 89.17
98 10.83%
72  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 390
26 6.67
0 0.00
14 3.59
0 0.00
0 0.00
350 89.74
40 10.26%
73  โรงเรียน บ้านภูไทร 243
3 1.23
3 1.23
10 4.12
5 2.06
0 0.00
222 91.36
21 8.64%
74  โรงเรียนวัดพระประทานพร 254
5 1.97
0 0.00
16 6.30
0 0.00
0 0.00
233 91.73
21 8.27%
75  โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 135
0 0.00
0 0.00
8 5.93
3 2.22
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
76  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 720
18 2.50
14 1.94
10 1.39
9 1.25
6 0.83
663 92.08
57 7.92%
77  โรงเรียน บ้านสันติคาม 352
4 1.14
4 1.14
12 3.41
3 0.85
3 0.85
326 92.61
26 7.39%
78  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 948
7 0.74
8 0.84
5 0.53
5 0.53
1 0.11
922 97.26
26 2.74%
79  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 678
0 0.00
5 0.74
2 0.29
0 0.00
7 1.03
664 97.94
14 2.06%
80  โรงเรียนวัดวังหิน 220
0 0.00
0 0.00
2 0.91
0 0.00
1 0.45
217 98.64
3 1.36%
81  โรงเรียนบ้านโรงหีบ 261
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
261 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  36,003 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,140 5.94
เตี้ย  1,320 3.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,971 11.03
ผอมและเตี้ย  1,167 3.24
อ้วนและเตี้ย  1,138 3.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,267 72.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,736 คน


27.04%


Powered By www.thaieducation.net