ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 115 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 97 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.35
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม 170
49 28.82
78 45.88
23 13.53
16 9.41
4 2.35
0 0.00
170 100.00%
2  โรงเรียนบ้านควนหยี 28
3 10.71
4 14.29
9 32.14
4 14.29
8 28.57
0 0.00
28 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสมาหอ 99
15 15.15
13 13.13
52 52.53
13 13.13
6 6.06
0 0.00
99 100.00%
4  โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา 45
15 33.33
15 33.33
1 2.22
10 22.22
4 8.89
0 0.00
45 100.00%
5  โรงเรียนบ้านควนลาแม 65
30 46.15
10 15.38
2 3.08
11 16.92
4 6.15
8 12.31
57 87.69%
6  โรงเรียนบ้านกูวิง 87
18 20.69
23 26.44
6 6.90
26 29.89
1 1.15
13 14.94
74 85.06%
7  โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ 138
30 21.74
29 21.01
13 9.42
22 15.94
21 15.22
23 16.67
115 83.33%
8  โรงเรียนตลาดปรีกี 390
136 34.87
101 25.90
33 8.46
53 13.59
0 0.00
67 17.18
323 82.82%
9  โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 369
84 22.76
48 13.01
18 4.88
132 35.77
0 0.00
87 23.58
282 76.42%
10  โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากูนิง) 94
24 25.53
14 14.89
7 7.45
13 13.83
8 8.51
28 29.79
66 70.21%
11  โรงเรียนบ้านประจัน 232
60 25.86
34 14.66
3 1.29
63 27.16
0 0.00
72 31.03
160 68.97%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน 207
40 19.32
41 19.81
2 0.97
28 13.53
30 14.49
66 31.88
141 68.12%
13  โรงเรียนบ้านดูวา 135
38 28.15
26 19.26
8 5.93
15 11.11
0 0.00
48 35.56
87 64.44%
14  โรงเรียนบ้านตันหยง 75
0 0.00
16 21.33
0 0.00
16 21.33
16 21.33
27 36.00
48 64.00%
15  โรงเรียนบ้านยางแดง 80
20 25.00
17 21.25
7 8.75
4 5.00
0 0.00
32 40.00
48 60.00%
16  โรงเรียนบ้านบาเงง 76
8 10.53
26 34.21
8 10.53
0 0.00
0 0.00
34 44.74
42 55.26%
17  โรงเรียนบ้านกระหวะ 200
43 21.50
47 23.50
11 5.50
7 3.50
0 0.00
92 46.00
108 54.00%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 259
121 46.72
0 0.00
16 6.18
0 0.00
0 0.00
122 47.10
137 52.90%
19  โรงเรียนบ้านศาลาสอง 120
17 14.17
13 10.83
9 7.50
13 10.83
11 9.17
57 47.50
63 52.50%
20  โรงเรียนบ้านกระโด 174
30 17.24
31 17.82
12 6.90
17 9.77
0 0.00
84 48.28
90 51.72%
21  โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 218
27 12.39
48 22.02
17 7.80
18 8.26
1 0.46
107 49.08
111 50.92%
22  โรงเรียนบ้านบูดน 242
19 7.85
20 8.26
11 4.55
39 16.12
31 12.81
122 50.41
120 49.59%
23  โรงเรียนวัดมะกรูด 130
15 11.54
15 11.54
14 10.77
11 8.46
9 6.92
66 50.77
64 49.23%
24  โรงเรียนบ้านกระเสาะ 165
25 15.15
14 8.48
1 0.61
15 9.09
23 13.94
87 52.73
78 47.27%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 252
24 9.52
33 13.10
15 5.95
36 14.29
10 3.97
134 53.17
118 46.83%
26  โรงเรียนบ้านป่าบอน 77
19 24.68
6 7.79
8 10.39
2 2.60
1 1.30
41 53.25
36 46.75%
27  โรงเรียนบ้านสามยอด 169
24 14.20
5 2.96
19 11.24
24 14.20
7 4.14
90 53.25
79 46.75%
28  โรงเรียนบ้านสายชล 133
22 16.54
23 17.29
10 7.52
4 3.01
2 1.50
72 54.14
61 45.86%
29  โรงเรียนบ้านละหารยามู 153
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 42.48
5 3.27
83 54.25
70 45.75%
30  โรงเรียนบ้านบินยา 143
14 9.79
20 13.99
4 2.80
20 13.99
6 4.20
79 55.24
64 44.76%
31  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 144
18 12.50
6 4.17
20 13.89
13 9.03
7 4.86
80 55.56
64 44.44%
32  โรงเรียนต้นพิกุล 362
15 4.14
39 10.77
6 1.66
54 14.92
45 12.43
203 56.08
159 43.92%
33  โรงเรียนบ้านวังกว้าง 373
61 16.35
85 22.79
5 1.34
7 1.88
2 0.54
213 57.10
160 42.90%
34  โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ 144
20 13.89
13 9.03
9 6.25
9 6.25
9 6.25
84 58.33
60 41.67%
35  โรงเรียนบ้านดอนเค็ด 122
22 18.03
19 15.57
7 5.74
2 1.64
0 0.00
72 59.02
50 40.98%
36  โรงเรียนวัดป่าสวย 45
7 15.56
2 4.44
9 20.00
0 0.00
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
37  โรงเรียนบ้านปานัน 126
18 14.29
18 14.29
4 3.17
9 7.14
1 0.79
76 60.32
50 39.68%
38  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 146
15 10.27
9 6.16
5 3.42
24 16.44
4 2.74
89 60.96
57 39.04%
39  โรงเรียนบ้านอีบุ๊ 113
9 7.96
16 14.16
5 4.42
7 6.19
7 6.19
69 61.06
44 38.94%
40  โรงเรียนบ้านแขนท้าว 114
0 0.00
0 0.00
5 4.39
37 32.46
1 0.88
71 62.28
43 37.72%
41  โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 450
50 11.11
91 20.22
23 5.11
4 0.89
1 0.22
281 62.44
169 37.56%
42  โรงเรียนบ้านอินทนิล 351
26 7.41
79 22.51
11 3.13
8 2.28
0 0.00
227 64.67
124 35.33%
43  โรงเรียนบ้านด่าน 63
13 20.63
3 4.76
3 4.76
3 4.76
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
44  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 205
21 10.24
21 10.24
5 2.44
22 10.73
0 0.00
136 66.34
69 33.66%
45  โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ 104
13 12.50
0 0.00
2 1.92
16 15.38
4 3.85
69 66.35
35 33.65%
46  โรงเรียนบ้านปาลัส 130
2 1.54
31 23.85
7 5.38
2 1.54
0 0.00
88 67.69
42 32.31%
47  โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 62
8 12.90
4 6.45
4 6.45
3 4.84
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
48  โรงเรียนบ้านควนแตน 95
14 14.74
6 6.32
7 7.37
0 0.00
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 487
51 10.47
42 8.62
9 1.85
30 6.16
6 1.23
349 71.66
138 28.34%
50  โรงเรียนบ้านควนประ 60
4 6.67
3 5.00
3 5.00
7 11.67
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
51  โรงเรียนบ้านต้นโตนด 46
5 10.87
4 8.70
4 8.70
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
52  โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 263
25 9.51
43 16.35
3 1.14
2 0.76
1 0.38
189 71.86
74 28.14%
53  โรงเรียนบ้านควนโนรี 112
4 3.57
21 18.75
5 4.46
1 0.89
0 0.00
81 72.32
31 27.68%
54  โรงเรียนบ้านน้ำใส 571
45 7.88
52 9.11
25 4.38
32 5.60
3 0.53
414 72.50
157 27.50%
55  โรงเรียนบ้านควนลังงา 140
21 15.00
0 0.00
17 12.14
0 0.00
0 0.00
102 72.86
38 27.14%
56  โรงเรียนบ้านบาละแต 134
18 13.43
3 2.24
4 2.99
8 5.97
2 1.49
99 73.88
35 26.12%
57  โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 89
2 2.25
5 5.62
9 10.11
6 6.74
1 1.12
66 74.16
23 25.84%
58  โรงเรียนบ้านมะหุด 221
19 8.60
23 10.41
8 3.62
5 2.26
0 0.00
166 75.11
55 24.89%
59  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 164
20 12.20
12 7.32
1 0.61
7 4.27
0 0.00
124 75.61
40 24.39%
60  โรงเรียนวัดธนาภิมุข 95
7 7.37
7 7.37
3 3.16
4 4.21
2 2.11
72 75.79
23 24.21%
61  โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง 97
6 6.19
4 4.12
3 3.09
8 8.25
1 1.03
75 77.32
22 22.68%
62  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 156
22 14.10
2 1.28
8 5.13
1 0.64
2 1.28
121 77.56
35 22.44%
63  โรงเรียนบ้านเกาะจัน 175
14 8.00
16 9.14
7 4.00
2 1.14
0 0.00
136 77.71
39 22.29%
64  โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 48
5 10.42
2 4.17
2 4.17
1 2.08
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
65  โรงเรียนบ้านคางา 150
13 8.67
0 0.00
7 4.67
8 5.33
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
66  โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 149
16 10.74
8 5.37
3 2.01
0 0.00
0 0.00
122 81.88
27 18.12%
67  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 241
26 10.79
0 0.00
15 6.22
1 0.41
0 0.00
199 82.57
42 17.43%
68  โรงเรียนบ้านตรัง 94
5 5.32
2 2.13
8 8.51
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
69  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 140
7 5.00
7 5.00
2 1.43
6 4.29
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
70  โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 326
17 5.21
15 4.60
19 5.83
0 0.00
0 0.00
275 84.36
51 15.64%
71  โรงเรียนวัดนาประดู่ 112
5 4.46
0 0.00
4 3.57
4 3.57
1 0.89
98 87.50
14 12.50%
72  โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
2 4.88
36 87.80
5 12.20%
73  โรงเรียนบ้านนาเกตุ 134
5 3.73
5 3.73
5 3.73
1 0.75
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
74  โรงเรียนวัดภมรคติวัน 70
6 8.57
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
75  โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 204
8 3.92
7 3.43
2 0.98
3 1.47
0 0.00
184 90.20
20 9.80%
76  โรงเรียนบ้านลางสาด 144
6 4.17
3 2.08
5 3.47
0 0.00
0 0.00
130 90.28
14 9.72%
77  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
1 1.59
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
78  โรงเรียนวัดทรายขาว 53
2 3.77
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
79  โรงเรียนบ้านเกาะตา 118
3 2.54
0 0.00
7 5.93
0 0.00
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
80  โรงเรียนบ้านบากง 122
5 4.10
3 2.46
1 0.82
0 0.00
0 0.00
113 92.62
9 7.38%
81  โรงเรียนวัดเกาะหวาย 94
0 0.00
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
82  โรงเรียนบ้านล้อแตก 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.05
1 1.35
70 94.59
4 5.41%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 131
4 3.05
2 1.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 95.42
6 4.58%
84  โรงเรียนบ้านคลองหิน 119
3 2.52
0 0.00
2 1.68
0 0.00
0 0.00
114 95.80
5 4.20%
85  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 106
3 2.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
86  โรงเรียนบ้านสิเดะ 260
0 0.00
3 1.15
3 1.15
1 0.38
0 0.00
253 97.31
7 2.69%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
88  โรงเรียนบ้านกรือเซะ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
89  โรงเรียนบ้านคลองทราย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
90  โรงเรียนบ้านคูระ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
91  โรงเรียนบ้านบูโกะ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
92  โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
93  โรงเรียนบ้านบราโอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
94  โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
95  โรงเรียนบ้านราวอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
96  โรงเรียนวัดนิคมสถิต 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
97  โรงเรียนวัดบุพนิมิต 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,677 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,706 12.47
เตี้ย  1,508 11.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  685 5.01
ผอมและเตี้ย  1,059 7.74
อ้วนและเตี้ย  311 2.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,408 61.48
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,269 คน


38.52%


Powered By www.thaieducation.net