ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 136 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.26
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลางา 76
29 38.16
25 32.89
2 2.63
14 18.42
0 0.00
6 7.89
70 92.11%
2  โรงเรียนบ้านตาหมน 93
31 33.33
28 30.11
3 3.23
19 20.43
1 1.08
11 11.83
82 88.17%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 156
29 18.59
38 24.36
3 1.92
29 18.59
3 1.92
54 34.62
102 65.38%
4  โรงเรียนบ้านคาโต 316
79 25.00
59 18.67
14 4.43
41 12.97
0 0.00
123 38.92
193 61.08%
5  โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 162
40 24.69
29 17.90
7 4.32
19 11.73
3 1.85
64 39.51
98 60.49%
6  โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 100
14 14.00
20 20.00
4 4.00
17 17.00
0 0.00
45 45.00
55 55.00%
7  โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 205
25 12.20
41 20.00
22 10.73
17 8.29
2 0.98
98 47.80
107 52.20%
8  โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 141
15 10.64
18 12.77
10 7.09
23 16.31
3 2.13
72 51.06
69 48.94%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 434
86 19.82
62 14.29
25 5.76
20 4.61
10 2.30
231 53.23
203 46.77%
10  โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 138
12 8.70
18 13.04
19 13.77
3 2.17
10 7.25
76 55.07
62 44.93%
11  โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 140
24 17.14
7 5.00
3 2.14
27 19.29
0 0.00
79 56.43
61 43.57%
12  โรงเรียนบ้านตูเวาะ 211
48 22.75
21 9.95
18 8.53
0 0.00
0 0.00
124 58.77
87 41.23%
13  โรงเรียนบ้านท่าด่าน 144
25 17.36
17 11.81
7 4.86
9 6.25
1 0.69
85 59.03
59 40.97%
14  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 144
22 15.28
10 6.94
12 8.33
15 10.42
0 0.00
85 59.03
59 40.97%
15  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 221
32 14.48
21 9.50
37 16.74
0 0.00
0 0.00
131 59.28
90 40.72%
16  โรงเรียนบ้านกลาง 145
6 4.14
45 31.03
7 4.83
1 0.69
0 0.00
86 59.31
59 40.69%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 406
59 14.53
44 10.84
7 1.72
54 13.30
0 0.00
242 59.61
164 40.39%
18  โรงเรียนบ้านเคียน 87
17 19.54
9 10.34
4 4.60
2 2.30
1 1.15
54 62.07
33 37.93%
19  โรงเรียนวัดควน 43
7 16.28
0 0.00
9 20.93
0 0.00
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
20  โรงเรียนบ้านยือริง 46
7 15.22
6 13.04
2 4.35
2 4.35
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
21  โรงเรียนบ้านกาฮง 252
12 4.76
69 27.38
9 3.57
3 1.19
0 0.00
159 63.10
93 36.90%
22  โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 236
43 18.22
29 12.29
12 5.08
0 0.00
0 0.00
152 64.41
84 35.59%
23  โรงเรียนบ้านจือโระ 108
26 24.07
8 7.41
3 2.78
1 0.93
0 0.00
70 64.81
38 35.19%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 342
49 14.33
49 14.33
13 3.80
9 2.63
0 0.00
222 64.91
120 35.09%
25  โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 69
8 11.59
13 18.84
1 1.45
2 2.90
0 0.00
45 65.22
24 34.78%
26  โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 95
12 12.63
5 5.26
3 3.16
3 3.16
10 10.53
62 65.26
33 34.74%
27  โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 131
11 8.40
19 14.50
6 4.58
8 6.11
1 0.76
86 65.65
45 34.35%
28  โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 513
65 12.67
45 8.77
22 4.29
42 8.19
2 0.39
337 65.69
176 34.31%
29  โรงเรียนบ้านเปียะ 224
40 17.86
29 12.95
7 3.13
0 0.00
0 0.00
148 66.07
76 33.93%
30  โรงเรียนบ้านรามง 87
8 9.20
7 8.05
5 5.75
5 5.75
4 4.60
58 66.67
29 33.33%
31  โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 129
24 18.60
17 13.18
1 0.78
0 0.00
0 0.00
87 67.44
42 32.56%
32  โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 393
44 11.20
55 13.99
12 3.05
10 2.54
5 1.27
267 67.94
126 32.06%
33  โรงเรียนบ้านกาแลบือซา 78
3 3.85
4 5.13
0 0.00
10 12.82
8 10.26
53 67.95
25 32.05%
34  โรงเรียนบ้านบานา 126
19 15.08
0 0.00
5 3.97
15 11.90
0 0.00
87 69.05
39 30.95%
35  โรงเรียนบ้านกูวิง 146
25 17.12
13 8.90
5 3.42
2 1.37
0 0.00
101 69.18
45 30.82%
36  โรงเรียนบ้านทุ่ง 56
4 7.14
10 17.86
2 3.57
1 1.79
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 379
40 10.55
48 12.66
2 0.53
24 6.33
1 0.26
264 69.66
115 30.34%
38  โรงเรียนบ้านกาหยี 99
14 14.14
9 9.09
6 6.06
1 1.01
0 0.00
69 69.70
30 30.30%
39  โรงเรียนบ้านโคกโตนด 271
25 9.23
40 14.76
5 1.85
11 4.06
1 0.37
189 69.74
82 30.26%
40  โรงเรียนบ้านตะโละ 151
14 9.27
14 9.27
2 1.32
14 9.27
0 0.00
107 70.86
44 29.14%
41  โรงเรียนบ้านบูดี 656
93 14.18
70 10.67
18 2.74
10 1.52
0 0.00
465 70.88
191 29.12%
42  โรงเรียนบ้านจะรัง 76
5 6.58
13 17.11
3 3.95
1 1.32
0 0.00
54 71.05
22 28.95%
43  โรงเรียนยะหริ่ง 744
65 8.74
61 8.20
69 9.27
18 2.42
1 0.13
530 71.24
214 28.76%
44  โรงเรียนบ้านปรัง 112
18 16.07
0 0.00
6 5.36
5 4.46
3 2.68
80 71.43
32 28.57%
45  โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 237
31 13.08
13 5.49
7 2.95
15 6.33
1 0.42
170 71.73
67 28.27%
46  โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 85
6 7.06
10 11.76
4 4.71
4 4.71
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
47  โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 412
15 3.64
32 7.77
24 5.83
44 10.68
0 0.00
297 72.09
115 27.91%
48  โรงเรียนบ้านเฑียรยา 131
9 6.87
8 6.11
7 5.34
12 9.16
0 0.00
95 72.52
36 27.48%
49  โรงเรียนบ้านเตราะหัก 136
9 6.62
23 16.91
3 2.21
2 1.47
0 0.00
99 72.79
37 27.21%
50  โรงเรียนบ้านตันหยง 167
24 14.37
14 8.38
1 0.60
6 3.59
0 0.00
122 73.05
45 26.95%
51  โรงเรียนบ้านใหม่ 90
4 4.44
15 16.67
2 2.22
3 3.33
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
52  โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 79
5 6.33
13 16.46
0 0.00
1 1.27
2 2.53
58 73.42
21 26.58%
53  โรงเรียนรัชดาภิเษก 174
4 2.30
21 12.07
10 5.75
11 6.32
0 0.00
128 73.56
46 26.44%
54  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 230
12 5.22
8 3.48
16 6.96
23 10.00
0 0.00
171 74.35
59 25.65%
55  โรงเรียนบ้านท่ายามู 79
8 10.13
12 15.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 74.68
20 25.32%
56  โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 533
63 11.82
27 5.07
25 4.69
18 3.38
1 0.19
399 74.86
134 25.14%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 608
44 7.24
74 12.17
28 4.61
5 0.82
1 0.16
456 75.00
152 25.00%
58  โรงเรียนบ้านแคนา 72
4 5.56
8 11.11
6 8.33
0 0.00
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
59  โรงเรียนบ้านควนคูหา 109
5 4.59
4 3.67
3 2.75
15 13.76
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
60  โรงเรียนบ้านมูหลง 101
7 6.93
11 10.89
5 4.95
2 1.98
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
61  โรงเรียนบ้านหนองแรต 170
16 9.41
13 7.65
13 7.65
0 0.00
0 0.00
128 75.29
42 24.71%
62  โรงเรียนบ้านบางปู 466
68 14.59
21 4.51
15 3.22
8 1.72
1 0.21
353 75.75
113 24.25%
63  โรงเรียนบ้านบางราพา 154
12 7.79
18 11.69
6 3.90
1 0.65
0 0.00
117 75.97
37 24.03%
64  โรงเรียนบ้านปาเระ 130
18 13.85
3 2.31
8 6.15
2 1.54
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
65  โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 178
8 4.49
20 11.24
14 7.87
0 0.00
0 0.00
136 76.40
42 23.60%
66  โรงเรียนบ้านบากง 157
10 6.37
11 7.01
9 5.73
3 1.91
3 1.91
121 77.07
36 22.93%
67  โรงเรียนบ้านบางหมู 83
14 16.87
1 1.20
0 0.00
4 4.82
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
68  โรงเรียนบ้านโคกหมัก 163
11 6.75
19 11.66
6 3.68
1 0.61
0 0.00
126 77.30
37 22.70%
69  โรงเรียนบ้านฝาง 227
18 7.93
16 7.05
9 3.96
8 3.52
0 0.00
176 77.53
51 22.47%
70  โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 82
4 4.88
4 4.88
3 3.66
4 4.88
3 3.66
64 78.05
18 21.95%
71  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 176
22 12.50
10 5.68
0 0.00
6 3.41
0 0.00
138 78.41
38 21.59%
72  โรงเรียนบ้านท่าพง 149
15 10.07
6 4.03
7 4.70
4 2.68
0 0.00
117 78.52
32 21.48%
73  โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 150
10 6.67
12 8.00
4 2.67
6 4.00
0 0.00
118 78.67
32 21.33%
74  โรงเรียนบ้านราวอ 150
7 4.67
7 4.67
14 9.33
1 0.67
3 2.00
118 78.67
32 21.33%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 151
8 5.30
17 11.26
0 0.00
7 4.64
0 0.00
119 78.81
32 21.19%
76  โรงเรียนบ้านมะปริง 206
20 9.71
15 7.28
5 2.43
2 0.97
0 0.00
164 79.61
42 20.39%
77  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 54
6 11.11
2 3.70
3 5.56
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
78  โรงเรียนบ้านบางทัน 100
9 9.00
4 4.00
0 0.00
7 7.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
79  โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 57
3 5.26
6 10.53
1 1.75
1 1.75
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
80  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 120
5 4.17
11 9.17
5 4.17
2 1.67
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
81  โรงเรียนบ้านไผ่มัน 94
6 6.38
7 7.45
1 1.06
4 4.26
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
82  โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 137
5 3.65
5 3.65
6 4.38
5 3.65
5 3.65
111 81.02
26 18.98%
83  โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 85
10 11.76
4 4.71
2 2.35
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
84  โรงเรียนบ้านยาบี 224
21 9.38
9 4.02
10 4.46
2 0.89
0 0.00
182 81.25
42 18.75%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 152
8 5.26
10 6.58
2 1.32
8 5.26
0 0.00
124 81.58
28 18.42%
86  โรงเรียนบ้านดอนนา 71
6 8.45
0 0.00
0 0.00
6 8.45
1 1.41
58 81.69
13 18.31%
87  โรงเรียนบ้านนอก 116
9 7.76
3 2.59
3 2.59
6 5.17
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
88  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1742
92 5.28
37 2.12
166 9.53
16 0.92
3 0.17
1428 81.97
314 18.03%
89  โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 111
5 4.50
4 3.60
11 9.91
0 0.00
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
90  โรงเรียนพัฒนศึกษา 150
6 4.00
12 8.00
3 2.00
3 2.00
3 2.00
123 82.00
27 18.00%
91  โรงเรียนบ้านดอนรัก 375
34 9.07
20 5.33
7 1.87
0 0.00
6 1.60
308 82.13
67 17.87%
92  โรงเรียนบ้านสะบารัง 602
60 9.97
27 4.49
13 2.16
6 1.00
0 0.00
496 82.39
106 17.61%
93  โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 257
26 10.12
3 1.17
5 1.95
10 3.89
0 0.00
213 82.88
44 17.12%
94  โรงเรียนเมืองปัตตานี 675
31 4.59
46 6.81
33 4.89
4 0.59
0 0.00
561 83.11
114 16.89%
95  โรงเรียนบ้านคลองมานิง 134
12 8.96
3 2.24
7 5.22
0 0.00
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
96  โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 166
16 9.64
3 1.81
7 4.22
1 0.60
0 0.00
139 83.73
27 16.27%
97  โรงเรียนบ้านแบรอ 93
5 5.38
2 2.15
4 4.30
4 4.30
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
98  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 120
7 5.83
6 5.00
2 1.67
4 3.33
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
99  โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 83
8 9.64
3 3.61
2 2.41
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
100  โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 205
15 7.32
12 5.85
1 0.49
2 0.98
0 0.00
175 85.37
30 14.63%
101  โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 133
5 3.76
7 5.26
7 5.26
0 0.00
0 0.00
114 85.71
19 14.29%
102  โรงเรียนบ้านสายหมอ 123
12 9.76
2 1.63
3 2.44
0 0.00
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
103  โรงเรียนบ้านปะแดลางา 124
11 8.87
0 0.00
6 4.84
0 0.00
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
104  โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 213
8 3.76
4 1.88
7 3.29
8 3.76
0 0.00
186 87.32
27 12.68%
105  โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 207
11 5.31
2 0.97
13 6.28
0 0.00
0 0.00
181 87.44
26 12.56%
106  โรงเรียนบ้านปุลากง 184
7 3.80
1 0.54
0 0.00
15 8.15
0 0.00
161 87.50
23 12.50%
107  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 210
9 4.29
15 7.14
0 0.00
2 0.95
0 0.00
184 87.62
26 12.38%
108  โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 115
4 3.48
4 3.48
6 5.22
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
109  โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 144
4 2.78
1 0.69
1 0.69
9 6.25
2 1.39
127 88.19
17 11.81%
110  โรงเรียนบ้านท่ากุน 103
5 4.85
5 4.85
2 1.94
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
111  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 114
2 1.75
6 5.26
3 2.63
2 1.75
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
112  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 342
17 4.97
7 2.05
0 0.00
13 3.80
2 0.58
303 88.60
39 11.40%
113  โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 88
1 1.14
4 4.55
2 2.27
3 3.41
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
114  โรงเรียนบ้านชะเอาะ 186
10 5.38
5 2.69
1 0.54
5 2.69
0 0.00
165 88.71
21 11.29%
115  โรงเรียนบ้านบางมะรวด 543
45 8.29
0 0.00
16 2.95
0 0.00
0 0.00
482 88.77
61 11.23%
116  โรงเรียนบ้านท่าสู 136
6 4.41
6 4.41
2 1.47
0 0.00
0 0.00
122 89.71
14 10.29%
117  โรงเรียนบ้านสระมาลา 157
10 6.37
3 1.91
3 1.91
0 0.00
0 0.00
141 89.81
16 10.19%
118  โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 256
12 4.69
3 1.17
4 1.56
3 1.17
2 0.78
232 90.63
24 9.38%
119  โรงเรียนบ้านบือเจาะ 117
6 5.13
0 0.00
2 1.71
1 0.85
1 0.85
107 91.45
10 8.55%
120  โรงเรียนบ้านตือระ 141
3 2.13
0 0.00
3 2.13
6 4.26
0 0.00
129 91.49
12 8.51%
121  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 113
5 4.42
0 0.00
3 2.65
1 0.88
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
122  โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 122
2 1.64
2 1.64
4 3.28
1 0.82
0 0.00
113 92.62
9 7.38%
123  โรงเรียนบ้านบาโลย 165
3 1.82
3 1.82
3 1.82
3 1.82
0 0.00
153 92.73
12 7.27%
124  โรงเรียนบ้านค่าย 125
1 0.80
3 2.40
1 0.80
3 2.40
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
125  โรงเรียนบ้านดาลอ 117
0 0.00
1 0.85
4 3.42
2 1.71
0 0.00
110 94.02
7 5.98%
126  โรงเรียนวัดสุวรรณากร 223
2 0.90
3 1.35
4 1.79
3 1.35
0 0.00
211 94.62
12 5.38%
127  โรงเรียนวัดมหิงษาราม 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
128  โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี 58
2 3.45
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
129  โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 86
1 1.16
2 2.33
1 1.16
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
130  โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 33
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
131  โรงเรียนบ้านลดา 143
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 2.80
0 0.00
139 97.20
4 2.80%
132  โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 195
5 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
190 97.44
5 2.56%
133  โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
134  โรงเรียนบ้านกือยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,893 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,399 9.27
เตี้ย  1,960 7.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,084 4.19
ผอมและเตี้ย  900 3.48
อ้วนและเตี้ย  110 0.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,440 75.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,453 คน


24.92%


Powered By www.thaieducation.net