ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหานโพธิ์ 71
11 15.49
3 4.23
18 25.35
7 9.86
0 0.00
32 45.07
39 54.93%
2  โรงเรียนบ้านเกาะทองสม 221
19 8.60
9 4.07
31 14.03
30 13.57
26 11.76
106 47.96
115 52.04%
3  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 156
4 2.56
10 6.41
27 17.31
14 8.97
25 16.03
76 48.72
80 51.28%
4  โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน 289
27 9.34
5 1.73
45 15.57
36 12.46
22 7.61
154 53.29
135 46.71%
5  โรงเรียนวัดปลักปอม 41
1 2.44
5 12.20
8 19.51
0 0.00
5 12.20
22 53.66
19 46.34%
6  โรงเรียนบ้านควนหินแท่น 110
12 10.91
17 15.45
18 16.36
3 2.73
0 0.00
60 54.55
50 45.45%
7  โรงเรียนวัดโคกตะเคียน 69
12 17.39
10 14.49
7 10.14
2 2.90
0 0.00
38 55.07
31 44.93%
8  โรงเรียนบ้านโคกสัก 231
19 8.23
10 4.33
20 8.66
27 11.69
27 11.69
128 55.41
103 44.59%
9  โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) 145
11 7.59
15 10.34
34 23.45
2 1.38
1 0.69
82 56.55
63 43.45%
10  โรงเรียนวัดท่าควาย 102
24 23.53
4 3.92
15 14.71
0 0.00
0 0.00
59 57.84
43 42.16%
11  โรงเรียนวัดหัวควน 174
23 13.22
12 6.90
29 16.67
5 2.87
2 1.15
103 59.20
71 40.80%
12  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท 40
2 5.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
11 27.50
24 60.00
16 40.00%
13  โรงเรียนวัดโพธิยาราม 60
6 10.00
0 0.00
16 26.67
1 1.67
0 0.00
37 61.67
23 38.33%
14  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 174
11 6.32
21 12.07
33 18.97
1 0.57
0 0.00
108 62.07
66 37.93%
15  โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 558
23 4.12
26 4.66
96 17.20
23 4.12
42 7.53
348 62.37
210 37.63%
16  โรงเรียนบ้านปากพล 76
13 17.11
6 7.89
6 7.89
2 2.63
1 1.32
48 63.16
28 36.84%
17  โรงเรียนบ้านควนประกอบ 267
36 13.48
32 11.99
11 4.12
19 7.12
0 0.00
169 63.30
98 36.70%
18  โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 299
49 16.39
18 6.02
22 7.36
8 2.68
12 4.01
190 63.55
109 36.45%
19  โรงเรียนบ้านวังปริง 92
3 3.26
14 15.22
15 16.30
1 1.09
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
20  โรงเรียนบ้านควนโคกยา 108
7 6.48
6 5.56
22 20.37
2 1.85
0 0.00
71 65.74
37 34.26%
21  โรงเรียนบ้านยางขาคีม 155
19 12.26
16 10.32
9 5.81
9 5.81
0 0.00
102 65.81
53 34.19%
22  โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 309
23 7.44
21 6.80
29 9.39
19 6.15
12 3.88
205 66.34
104 33.66%
23  โรงเรียนบ้านเกาะเสือ 60
9 15.00
4 6.67
5 8.33
2 3.33
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
24  โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย 139
12 8.63
5 3.60
29 20.86
0 0.00
0 0.00
93 66.91
46 33.09%
25  โรงเรียนวัดลอน 166
14 8.43
3 1.81
34 20.48
2 1.20
0 0.00
113 68.07
53 31.93%
26  โรงเรียนวัดรัตนวราราม 188
9 4.79
8 4.26
23 12.23
16 8.51
2 1.06
130 69.15
58 30.85%
27  โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ 130
12 9.23
0 0.00
28 21.54
0 0.00
0 0.00
90 69.23
40 30.77%
28  โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ 73
6 8.22
5 6.85
4 5.48
5 6.85
2 2.74
51 69.86
22 30.14%
29  โรงเรียนวัดควนเคี่ยม 97
6 6.19
4 4.12
3 3.09
5 5.15
11 11.34
68 70.10
29 29.90%
30  โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ 146
4 2.74
13 8.90
24 16.44
0 0.00
1 0.68
104 71.23
42 28.77%
31  โรงเรียนบ้านท่าลาด 217
17 7.83
6 2.76
39 17.97
0 0.00
0 0.00
155 71.43
62 28.57%
32  โรงเรียนบ้านหน้าวัง 128
21 16.41
5 3.91
8 6.25
2 1.56
0 0.00
92 71.88
36 28.13%
33  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 175
10 5.71
4 2.29
12 6.86
12 6.86
11 6.29
126 72.00
49 28.00%
34  โรงเรียนบ้านโคกทราย 118
9 7.63
0 0.00
24 20.34
0 0.00
0 0.00
85 72.03
33 27.97%
35  โรงเรียนวัดควนเพ็ง 172
14 8.14
9 5.23
14 8.14
7 4.07
4 2.33
124 72.09
48 27.91%
36  โรงเรียนวัดสังฆวราราม 54
4 7.41
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
37  โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 419
37 8.83
0 0.00
78 18.62
0 0.00
0 0.00
304 72.55
115 27.45%
38  โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ 62
2 3.23
0 0.00
9 14.52
6 9.68
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
39  โรงเรียนบ้านทอนตรน 275
9 3.27
13 4.73
51 18.55
1 0.36
1 0.36
200 72.73
75 27.27%
40  โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 192
13 6.77
6 3.13
33 17.19
0 0.00
0 0.00
140 72.92
52 27.08%
41  โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) 285
26 9.12
10 3.51
37 12.98
4 1.40
0 0.00
208 72.98
77 27.02%
42  โรงเรียนวัดพังกิ่ง 112
5 4.46
9 8.04
10 8.93
6 5.36
0 0.00
82 73.21
30 26.79%
43  โรงเรียนบ้านควนยวน 267
15 5.62
11 4.12
34 12.73
3 1.12
7 2.62
197 73.78
70 26.22%
44  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 126
5 3.97
4 3.17
20 15.87
2 1.59
2 1.59
93 73.81
33 26.19%
45  โรงเรียนปากพะยูน 135
15 11.11
4 2.96
16 11.85
0 0.00
0 0.00
100 74.07
35 25.93%
46  โรงเรียนวัดเขาวงก์ 117
7 5.98
8 6.84
15 12.82
0 0.00
0 0.00
87 74.36
30 25.64%
47  โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง 226
25 11.06
0 0.00
31 13.72
1 0.44
0 0.00
169 74.78
57 25.22%
48  โรงเรียนบ้านเกาะโคบ 40
7 17.50
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
49  โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 454
21 4.63
25 5.51
44 9.69
14 3.08
9 1.98
341 75.11
113 24.89%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 315
33 10.48
13 4.13
31 9.84
1 0.32
0 0.00
237 75.24
78 24.76%
51  โรงเรียนบ้านน้ำตก 157
10 6.37
5 3.18
20 12.74
3 1.91
0 0.00
119 75.80
38 24.20%
52  โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) 186
13 6.99
13 6.99
19 10.22
0 0.00
0 0.00
141 75.81
45 24.19%
53  โรงเรียนวัดไทรพอน 122
11 9.02
4 3.28
12 9.84
2 1.64
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
54  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก 76
10 13.16
1 1.32
6 7.89
1 1.32
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
55  โรงเรียนวัดฝาละมี 55
4 7.27
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
56  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 127
6 4.72
4 3.15
20 15.75
0 0.00
0 0.00
97 76.38
30 23.62%
57  โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ 123
11 8.94
0 0.00
16 13.01
2 1.63
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
58  โรงเรียนวัดพรุพ้อ 164
7 4.27
8 4.88
11 6.71
5 3.05
6 3.66
127 77.44
37 22.56%
59  โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) 154
14 9.09
6 3.90
8 5.19
6 3.90
0 0.00
120 77.92
34 22.08%
60  โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 137
13 9.49
4 2.92
12 8.76
1 0.73
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
61  โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 329
12 3.65
17 5.17
26 7.90
8 2.43
9 2.74
257 78.12
72 21.88%
62  โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 893
41 4.59
24 2.69
128 14.33
1 0.11
1 0.11
698 78.16
195 21.84%
63  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร 103
8 7.77
5 4.85
8 7.77
1 0.97
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
64  โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 108
8 7.41
0 0.00
15 13.89
0 0.00
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
65  โรงเรียนวัดบางขวน 148
3 2.03
1 0.68
7 4.73
4 2.70
16 10.81
117 79.05
31 20.95%
66  โรงเรียนวัดโตนด 67
9 13.43
0 0.00
4 5.97
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
67  โรงเรียนบ้านควนอินนอโม 222
9 4.05
16 7.21
18 8.11
3 1.35
0 0.00
176 79.28
46 20.72%
68  โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม 100
3 3.00
2 2.00
15 15.00
0 0.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
69  โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) 71
1 1.41
4 5.63
7 9.86
2 2.82
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
70  โรงเรียนบ้านควนหมอทอง 127
4 3.15
5 3.94
15 11.81
1 0.79
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
71  โรงเรียนวัดแหลมดินสอ 102
3 2.94
0 0.00
15 14.71
0 0.00
2 1.96
82 80.39
20 19.61%
72  โรงเรียนบ้านพน 150
10 6.67
3 2.00
16 10.67
0 0.00
0 0.00
121 80.67
29 19.33%
73  โรงเรียนบ้านช่องฟืน 110
7 6.36
0 0.00
13 11.82
1 0.91
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
74  โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 143
10 6.99
3 2.10
12 8.39
2 1.40
0 0.00
116 81.12
27 18.88%
75  โรงเรียนบ้านพรุนายขาว 181
6 3.31
8 4.42
18 9.94
2 1.10
0 0.00
147 81.22
34 18.78%
76  โรงเรียนบ้านต้นสน 113
14 12.39
1 0.88
0 0.00
1 0.88
5 4.42
92 81.42
21 18.58%
77  โรงเรียนบ้านหนองธง 345
22 6.38
16 4.64
26 7.54
0 0.00
0 0.00
281 81.45
64 18.55%
78  โรงเรียนวัดหวัง 136
5 3.68
0 0.00
17 12.50
3 2.21
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
79  โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) 109
3 2.75
3 2.75
14 12.84
0 0.00
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
80  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 151
7 4.64
9 5.96
5 3.31
4 2.65
2 1.32
124 82.12
27 17.88%
81  โรงเรียนบ้านท่าเนียน 28
2 7.14
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
82  โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน 73
1 1.37
5 6.85
7 9.59
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
83  โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 159
0 0.00
0 0.00
14 8.81
14 8.81
0 0.00
131 82.39
28 17.61%
84  โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 460
21 4.57
19 4.13
35 7.61
3 0.65
3 0.65
379 82.39
81 17.61%
85  โรงเรียนวัดแหลมจองถนน 63
5 7.94
0 0.00
1 1.59
0 0.00
5 7.94
52 82.54
11 17.46%
86  โรงเรียนวัดพระเกิด 127
3 2.36
5 3.94
14 11.02
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
87  โรงเรียนบ้านควนแหวง 243
14 5.76
7 2.88
20 8.23
1 0.41
0 0.00
201 82.72
42 17.28%
88  โรงเรียนมิตรมวลชน 1 41
2 4.88
0 0.00
4 9.76
1 2.44
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
89  โรงเรียนอนุบาลกงหรา 238
3 1.26
5 2.10
29 12.18
3 1.26
0 0.00
198 83.19
40 16.81%
90  โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ 137
4 2.92
5 3.65
13 9.49
1 0.73
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
91  โรงเรียนบ้านท่าเชียด 158
9 5.70
10 6.33
5 3.16
1 0.63
1 0.63
132 83.54
26 16.46%
92  โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 220
10 4.55
9 4.09
13 5.91
2 0.91
0 0.00
186 84.55
34 15.45%
93  โรงเรียนบ้านไสนายขัน 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
0 0.00
1 2.17
39 84.78
7 15.22%
94  โรงเรียนวัดโรจนาราม 60
1 1.67
1 1.67
5 8.33
1 1.67
1 1.67
51 85.00
9 15.00%
95  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 146
2 1.37
0 0.00
18 12.33
0 0.00
1 0.68
125 85.62
21 14.38%
96  โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง 122
2 1.64
0 0.00
15 12.30
0 0.00
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
97  โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 58
0 0.00
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
98  โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 279
14 5.02
3 1.08
11 3.94
9 3.23
0 0.00
242 86.74
37 13.26%
99  โรงเรียนบ้านบางมวง 132
3 2.27
0 0.00
14 10.61
0 0.00
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
100  โรงเรียนบ้านคู 179
5 2.79
2 1.12
16 8.94
0 0.00
0 0.00
156 87.15
23 12.85%
101  โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) 59
0 0.00
0 0.00
5 8.47
1 1.69
1 1.69
52 88.14
7 11.86%
102  โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) 95
1 1.05
4 4.21
6 6.32
0 0.00
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
103  โรงเรียนบ้านท่าวา 55
2 3.64
2 3.64
0 0.00
2 3.64
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
104  โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช 65
0 0.00
1 1.54
4 6.15
2 3.08
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
105  โรงเรียนวัดควนขี้แรด 86
4 4.65
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
106  โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 163
9 5.52
3 1.84
5 3.07
0 0.00
0 0.00
146 89.57
17 10.43%
107  โรงเรียนวัดควนเผยอ 136
0 0.00
0 0.00
13 9.56
0 0.00
0 0.00
123 90.44
13 9.56%
108  โรงเรียนบ้านม่วงทวน 141
5 3.55
1 0.71
5 3.55
0 0.00
1 0.71
129 91.49
12 8.51%
109  โรงเรียนวัดท่านางพรหม 47
1 2.13
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
110  โรงเรียนวัดปัณณาราม 68
1 1.47
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
111  โรงเรียนบ้านแหลม 125
2 1.60
1 0.80
1 0.80
5 4.00
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
112  โรงเรียนวัดนาปะขอ 57
1 1.75
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
113  โรงเรียนบ้านด่านโลด 203
5 2.46
1 0.49
5 2.46
0 0.00
3 1.48
189 93.10
14 6.90%
114  โรงเรียนบ้านเทพราช 114
1 0.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 99.12
1 0.88%

 

จำนวนนักเรียน  18,027 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,139 6.32
เตี้ย  676 3.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,004 11.12
ผอมและเตี้ย  401 2.22
อ้วนและเตี้ย  294 1.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,513 74.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,514 คน


25.04%


Powered By www.thaieducation.net