ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 116 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 69 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 59.48
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) 58
7 12.07
6 10.34
7 12.07
13 22.41
13 22.41
12 20.69
46 79.31%
2  โรงเรียนวัดเกาะยาง 37
7 18.92
0 0.00
15 40.54
0 0.00
0 0.00
15 40.54
22 59.46%
3  โรงเรียนบ้านหัสคุณ 63
10 15.87
11 17.46
3 4.76
10 15.87
3 4.76
26 41.27
37 58.73%
4  โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 298
22 7.38
14 4.70
42 14.09
36 12.08
33 11.07
151 50.67
147 49.33%
5  โรงเรียนบ้านต้นไทร 51
6 11.76
9 17.65
8 15.69
0 0.00
0 0.00
28 54.90
23 45.10%
6  โรงเรียนวัดแหลมโตนด 159
11 6.92
11 6.92
30 18.87
0 0.00
16 10.06
91 57.23
68 42.77%
7  โรงเรียนบ้านขันหมู่ 33
7 21.21
3 9.09
4 12.12
0 0.00
0 0.00
19 57.58
14 42.42%
8  โรงเรียนวัดควนแร่ 199
12 6.03
8 4.02
36 18.09
23 11.56
0 0.00
120 60.30
79 39.70%
9  โรงเรียนวัดกลาง 33
3 9.09
0 0.00
9 27.27
1 3.03
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
10  โรงเรียนบ้านควนพลี 158
20 12.66
0 0.00
32 20.25
8 5.06
2 1.27
96 60.76
62 39.24%
11  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 128
21 16.41
3 2.34
25 19.53
0 0.00
0 0.00
79 61.72
49 38.28%
12  โรงเรียน วัดเขาป้าเจ้ 66
1 1.52
1 1.52
23 34.85
0 0.00
0 0.00
41 62.12
25 37.88%
13  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 224
11 4.91
8 3.57
15 6.70
19 8.48
23 10.27
148 66.07
76 33.93%
14  โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 133
6 4.51
4 3.01
22 16.54
11 8.27
2 1.50
88 66.17
45 33.83%
15  โรงเรียนบ้านโคกโดน 119
12 10.08
9 7.56
15 12.61
3 2.52
0 0.00
80 67.23
39 32.77%
16  โรงเรียนวัดป่าตอ 52
5 9.62
3 5.77
5 9.62
4 7.69
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
17  โรงเรียนบ้านไสเลียบ 51
2 3.92
5 9.80
8 15.69
0 0.00
1 1.96
35 68.63
16 31.37%
18  โรงเรียนบ้านโตน 144
11 7.64
3 2.08
15 10.42
10 6.94
6 4.17
99 68.75
45 31.25%
19  โรงเรียนบ้านควนกุฎ 66
6 9.09
0 0.00
9 13.64
0 0.00
5 7.58
46 69.70
20 30.30%
20  โรงเรียนบ้านควนขนุน 148
12 8.11
3 2.03
24 16.22
2 1.35
3 2.03
104 70.27
44 29.73%
21  โรงเรียนบ้านเนินทราย 39
4 10.26
0 0.00
7 17.95
0 0.00
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 234
18 7.69
11 4.70
23 9.83
9 3.85
4 1.71
169 72.22
65 27.78%
23  โรงเรียนบ้านไสถั่ว 62
4 6.45
3 4.84
10 16.13
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
24  โรงเรียนวัดร่มเมือง 133
7 5.26
11 8.27
13 9.77
3 2.26
2 1.50
97 72.93
36 27.07%
25  โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) 122
15 12.30
3 2.46
15 12.30
0 0.00
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
26  โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 84
7 8.33
2 2.38
11 13.10
1 1.19
1 1.19
62 73.81
22 26.19%
27  โรงเรียนวัดปากสระ 43
5 11.63
0 0.00
5 11.63
1 2.33
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
28  โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 158
5 3.16
4 2.53
31 19.62
0 0.00
0 0.00
118 74.68
40 25.32%
29  โรงเรียนวัดควนปันตาราม 80
4 5.00
8 10.00
3 3.75
3 3.75
2 2.50
60 75.00
20 25.00%
30  โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 63
4 6.35
5 7.94
6 9.52
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
31  โรงเรียนบ้านเขาปู่ 264
6 2.27
9 3.41
30 11.36
7 2.65
10 3.79
202 76.52
62 23.48%
32  โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) 105
12 11.43
1 0.95
11 10.48
0 0.00
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
33  โรงเรียนวัดเขาแดง 137
7 5.11
0 0.00
20 14.60
2 1.46
2 1.46
106 77.37
31 22.63%
34  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 125
8 6.40
2 1.60
16 12.80
0 0.00
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
35  โรงเรียนบ้านบ่อทราย 214
11 5.14
10 4.67
17 7.94
6 2.80
0 0.00
170 79.44
44 20.56%
36  โรงเรียนวัดปากประ 44
2 4.55
1 2.27
6 13.64
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
37  โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 124
6 4.84
3 2.42
14 11.29
2 1.61
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
38  โรงเรียนบ้านไทรทอง 36
3 8.33
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
39  โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) 58
4 6.90
3 5.17
4 6.90
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
40  โรงเรียนวัดโพรงงู 122
6 4.92
3 2.46
14 11.48
0 0.00
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
41  โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 139
2 1.44
0 0.00
24 17.27
0 0.00
0 0.00
113 81.29
26 18.71%
42  โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 75
3 4.00
0 0.00
8 10.67
1 1.33
2 2.67
61 81.33
14 18.67%
43  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 220
3 1.36
2 0.91
8 3.64
0 0.00
27 12.27
180 81.82
40 18.18%
44  โรงเรียนบ้านปากสระ 94
3 3.19
9 9.57
5 5.32
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
45  โรงเรียนวัดประดู่ทอง 39
3 7.69
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
46  โรงเรียนวัดนาท่อม 59
2 3.39
0 0.00
5 8.47
3 5.08
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
47  โรงเรียนวัดลำใน 77
3 3.90
3 3.90
7 9.09
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
48  โรงเรียนชุณหะวัณ 50
1 2.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
49  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) 88
2 2.27
0 0.00
9 10.23
2 2.27
1 1.14
74 84.09
14 15.91%
50  โรงเรียนบ้านไสกุน 126
7 5.56
3 2.38
8 6.35
2 1.59
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
51  โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 77
1 1.30
0 0.00
8 10.39
0 0.00
3 3.90
65 84.42
12 15.58%
52  โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 90
3 3.33
3 3.33
4 4.44
4 4.44
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
53  โรงเรียนวัดใสประดู่ 110
3 2.73
0 0.00
14 12.73
0 0.00
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
54  โรงเรียนวัดตะแพน 213
3 1.41
0 0.00
23 10.80
5 2.35
0 0.00
182 85.45
31 14.55%
55  โรงเรียนบ้านโหละหนุน 76
3 3.95
2 2.63
3 3.95
3 3.95
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
56  โรงเรียนวัดหัวหมอน 118
2 1.69
7 5.93
8 6.78
0 0.00
0 0.00
101 85.59
17 14.41%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง 35
1 2.86
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
58  โรงเรียนบ้านสํานักกอ 128
5 3.91
2 1.56
1 0.78
3 2.34
6 4.69
111 86.72
17 13.28%
59  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 183
5 2.73
2 1.09
9 4.92
2 1.09
3 1.64
162 88.52
21 11.48%
60  โรงเรียน วัดดอนศาลา 162
5 3.09
3 1.85
7 4.32
3 1.85
0 0.00
144 88.89
18 11.11%
61  โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว 36
2 5.56
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
62  โรงเรียนวัดสุนทราวาส 100
2 2.00
0 0.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
63  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
0 0.00
6 8.96
60 89.55
7 10.45%
64  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 196
0 0.00
0 0.00
16 8.16
0 0.00
0 0.00
180 91.84
16 8.16%
65  โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) 265
12 4.53
0 0.00
9 3.40
0 0.00
0 0.00
244 92.08
21 7.92%
66  โรงเรียนวัดโคกแย้ม 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
3 4.35
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
67  โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 127
4 3.15
0 0.00
5 3.94
0 0.00
0 0.00
118 92.91
9 7.09%
68  โรงเรียนบ้านระหว่างควน 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
69  โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  7,591 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  410 5.40
เตี้ย  221 2.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  815 10.74
ผอมและเตี้ย  205 2.70
อ้วนและเตี้ย  176 2.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,764 75.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,827 คน


24.07%


Powered By www.thaieducation.net