ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 112 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 112 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านหนองไผ่ 67
8 11.94
7 10.45
7 10.45
15 22.39
14 20.90
16 23.88
51 76.12%
2  โรงเรียน บ้านสามแยก 98
12 12.24
8 8.16
25 25.51
6 6.12
0 0.00
47 47.96
51 52.04%
3  โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส 103
23 22.33
0 0.00
26 25.24
0 0.00
0 0.00
54 52.43
49 47.57%
4  โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 221
11 4.98
7 3.17
36 16.29
18 8.14
27 12.22
122 55.20
99 44.80%
5  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) 793
39 4.92
24 3.03
112 14.12
63 7.94
92 11.60
463 58.39
330 41.61%
6  โรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) 159
5 3.14
4 2.52
26 16.35
8 5.03
23 14.47
93 58.49
66 41.51%
7  โรงเรียน วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) 249
30 12.05
23 9.24
47 18.88
2 0.80
1 0.40
146 58.63
103 41.37%
8  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 66
5 7.58
4 6.06
18 27.27
0 0.00
0 0.00
39 59.09
27 40.91%
9  โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1034
89 8.61
35 3.38
148 14.31
63 6.09
82 7.93
617 59.67
417 40.33%
10  โรงเรียนวัดนาวังหิน 66
7 10.61
0 0.00
8 12.12
6 9.09
4 6.06
41 62.12
25 37.88%
11  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 102
18 17.65
4 3.92
15 14.71
0 0.00
1 0.98
64 62.75
38 37.25%
12  โรงเรียน บ้านขุนชำนาญ 139
13 9.35
13 9.35
16 11.51
9 6.47
0 0.00
88 63.31
51 36.69%
13  โรงเรียน วัดแปลงเกต 138
3 2.17
16 11.59
15 10.87
16 11.59
0 0.00
88 63.77
50 36.23%
14  โรงเรียนวัดเนินสัก 114
11 9.65
15 13.16
9 7.89
5 4.39
0 0.00
74 64.91
40 35.09%
15  โรงเรียน วัดทุ่งเหียง 175
12 6.86
31 17.71
16 9.14
0 0.00
0 0.00
116 66.29
59 33.71%
16  โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ 79
5 6.33
7 8.86
9 11.39
5 6.33
0 0.00
53 67.09
26 32.91%
17  โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ 134
8 5.97
9 6.72
16 11.94
10 7.46
0 0.00
91 67.91
43 32.09%
18  โรงเรียนบ้านหนองยาง 166
24 14.46
6 3.61
22 13.25
0 0.00
0 0.00
114 68.67
52 31.33%
19  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) 55
0 0.00
2 3.64
15 27.27
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
20  โรงเรียนบ้านทรายมูล 166
12 7.23
8 4.82
30 18.07
0 0.00
0 0.00
116 69.88
50 30.12%
21  โรงเรียน บ้านน้ำซับ 44
2 4.55
4 9.09
7 15.91
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
22  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 155
20 12.90
5 3.23
18 11.61
2 1.29
0 0.00
110 70.97
45 29.03%
23  โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 131
3 2.29
4 3.05
15 11.45
6 4.58
9 6.87
94 71.76
37 28.24%
24  โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) 176
9 5.11
5 2.84
13 7.39
13 7.39
8 4.55
128 72.73
48 27.27%
25  โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 311
20 6.43
12 3.86
50 16.08
2 0.64
0 0.00
227 72.99
84 27.01%
26  โรงเรียน บ้านหนองขยาด 272
15 5.51
18 6.62
40 14.71
0 0.00
0 0.00
199 73.16
73 26.84%
27  โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข 45
3 6.67
2 4.44
7 15.56
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
28  โรงเรียนวัดป่าแก้ว 157
8 5.10
3 1.91
24 15.29
3 1.91
3 1.91
116 73.89
41 26.11%
29  โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 158
11 6.96
5 3.16
23 14.56
0 0.00
1 0.63
118 74.68
40 25.32%
30  โรงเรียน บ้านคลองกุ่ม 88
9 10.23
6 6.82
6 6.82
1 1.14
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
31  โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 124
4 3.23
6 4.84
21 16.94
0 0.00
0 0.00
93 75.00
31 25.00%
32  โรงเรียน อนุบาลพนัสศึกษาลัย 3302
155 4.69
73 2.21
572 17.32
10 0.30
4 0.12
2488 75.35
814 24.65%
33  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา42 102
8 7.84
9 8.82
8 7.84
0 0.00
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
34  โรงเรียนวัดแหลมแค 247
12 4.86
0 0.00
48 19.43
0 0.00
0 0.00
187 75.71
60 24.29%
35  โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม 125
9 7.20
7 5.60
10 8.00
1 0.80
3 2.40
95 76.00
30 24.00%
36  โรงเรียนวัดเนินตามาก 80
5 6.25
4 5.00
10 12.50
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
37  โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส 97
10 10.31
2 2.06
11 11.34
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
38  โรงเรียน บ้านห้วยตากด้าย 225
5 2.22
3 1.33
20 8.89
8 3.56
17 7.56
172 76.44
53 23.56%
39  โรงเรียน วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 211
18 8.53
17 8.06
14 6.64
0 0.00
0 0.00
162 76.78
49 23.22%
40  โรงเรียน บ้านเขาดินวังตาสี 151
4 2.65
8 5.30
22 14.57
1 0.66
0 0.00
116 76.82
35 23.18%
41  โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม 70
1 1.43
6 8.57
9 12.86
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
42  โรงเรียนบ้านหนองข่า 128
2 1.56
6 4.69
20 15.63
0 0.00
1 0.78
99 77.34
29 22.66%
43  โรงเรียน สวนป่าคลองตาเพชรบน 84
8 9.52
3 3.57
7 8.33
1 1.19
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
44  โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 102
10 9.80
0 0.00
13 12.75
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
45  โรงเรียนวัดโป่งตามุข 388
18 4.64
13 3.35
56 14.43
0 0.00
0 0.00
301 77.58
87 22.42%
46  โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน 95
5 5.26
5 5.26
7 7.37
4 4.21
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
47  โรงเรียน บ้านบึงตะกู 73
4 5.48
4 5.48
4 5.48
3 4.11
1 1.37
57 78.08
16 21.92%
48  โรงเรียนวัดพานทอง 397
40 10.08
8 2.02
38 9.57
0 0.00
0 0.00
311 78.34
86 21.66%
49  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 148
10 6.76
6 4.05
15 10.14
0 0.00
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
50  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด 115
14 12.17
5 4.35
2 1.74
3 2.61
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
51  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 207
2 0.97
3 1.45
18 8.70
2 0.97
18 8.70
164 79.23
43 20.77%
52  โรงเรียนบ้านคลองปริง 87
9 10.34
5 5.75
3 3.45
1 1.15
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
53  โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) 237
25 10.55
8 3.38
14 5.91
1 0.42
1 0.42
188 79.32
49 20.68%
54  โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ 97
6 6.19
4 4.12
5 5.15
4 4.12
1 1.03
77 79.38
20 20.62%
55  โรงเรียนวัดบ้านกลาง 176
1 0.57
17 9.66
18 10.23
0 0.00
0 0.00
140 79.55
36 20.45%
56  โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 64
4 6.25
3 4.69
5 7.81
0 0.00
1 1.56
51 79.69
13 20.31%
57  โรงเรียนบ้านคลองยาง 60
3 5.00
5 8.33
4 6.67
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
58  โรงเรียนบ้านหนองพรหม 192
4 2.08
9 4.69
12 6.25
6 3.13
6 3.13
155 80.73
37 19.27%
59  โรงเรียน วัดบ้านศาลา 99
4 4.04
0 0.00
10 10.10
5 5.05
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
60  โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 42
2 4.76
1 2.38
5 11.90
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
61  โรงเรียน วัดท่าบุญมี 100
3 3.00
3 3.00
12 12.00
1 1.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
62  โรงเรียน วัดใหม่ท่าโพธิ์ 75
5 6.67
1 1.33
8 10.67
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
63  โรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) 155
8 5.16
9 5.81
6 3.87
5 3.23
0 0.00
127 81.94
28 18.06%
64  โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1213
33 2.72
14 1.15
156 12.86
13 1.07
3 0.25
994 81.95
219 18.05%
65  โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น 161
7 4.35
7 4.35
14 8.70
1 0.62
0 0.00
132 81.99
29 18.01%
66  โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) 106
2 1.89
3 2.83
14 13.21
0 0.00
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
67  โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 909
17 1.87
6 0.66
135 14.85
0 0.00
0 0.00
751 82.62
158 17.38%
68  โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) 296
10 3.38
9 3.04
21 7.09
7 2.36
4 1.35
245 82.77
51 17.23%
69  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 215
5 2.33
11 5.12
7 3.26
8 3.72
6 2.79
178 82.79
37 17.21%
70  โรงเรียน บ้านโค้งประดู่ 64
3 4.69
2 3.13
6 9.38
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
71  โรงเรียน บ้านย่านซื่อ 335
15 4.48
13 3.88
23 6.87
4 1.19
2 0.60
278 82.99
57 17.01%
72  โรงเรียน บ้านหนองเสม็ด 77
7 9.09
1 1.30
5 6.49
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
73  โรงเรียน วัดหนองกาน้ำ 84
1 1.19
0 0.00
13 15.48
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
74  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 150
7 4.67
1 0.67
17 11.33
0 0.00
0 0.00
125 83.33
25 16.67%
75  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 85
7 8.24
1 1.18
6 7.06
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
76  โรงเรียนวัดทรงธรรม 273
15 5.49
9 3.30
18 6.59
1 0.37
1 0.37
229 83.88
44 16.12%
77  โรงเรียนบ้านทับร้าง 275
11 4.00
7 2.55
25 9.09
0 0.00
0 0.00
232 84.36
43 15.64%
78  โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 135
8 5.93
6 4.44
6 4.44
1 0.74
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
79  โรงเรียน บ้านคลองใหญ่ 111
9 8.11
4 3.60
4 3.60
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
80  โรงเรียน วัดแก้วศิลาราม 173
3 1.73
9 5.20
9 5.20
3 1.73
2 1.16
147 84.97
26 15.03%
81  โรงเรียน บ้านหนองเกตุ 190
3 1.58
3 1.58
18 9.47
3 1.58
1 0.53
162 85.26
28 14.74%
82  โรงเรียน บ้านทุ่งน้อย 91
2 2.20
0 0.00
11 12.09
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
83  โรงเรียน วัดศรีประชาราม 527
20 3.80
5 0.95
47 8.92
3 0.57
0 0.00
452 85.77
75 14.23%
84  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 281
9 3.20
5 1.78
26 9.25
0 0.00
0 0.00
241 85.77
40 14.23%
85  โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 57
2 3.51
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
86  โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 116
4 3.45
2 1.72
10 8.62
0 0.00
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
87  โรงเรียนบ้านเนิน 95
2 2.11
5 5.26
6 6.32
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
88  โรงเรียน บ้านบางหัก 44
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
89  โรงเรียนวัดหนองกะขะ 147
2 1.36
0 0.00
11 7.48
7 4.76
0 0.00
127 86.39
20 13.61%
90  โรงเรียน บ้านธรรมรัตน์ 101
9 8.91
0 0.00
3 2.97
1 0.99
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
91  โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว 105
1 0.95
0 0.00
11 10.48
0 0.00
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
92  โรงเรียนวัดหนองสังข์ 185
5 2.70
5 2.70
4 2.16
4 2.16
3 1.62
164 88.65
21 11.35%
93  โรงเรียน บ้านสระนา 138
1 0.72
4 2.90
6 4.35
4 2.90
0 0.00
123 89.13
15 10.87%
94  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 81
3 3.70
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
95  โรงเรียน บ้านบางแสม 54
2 3.70
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
96  โรงเรียน วัดเขาวนาพุทธาราม 82
1 1.22
1 1.22
3 3.66
1 1.22
1 1.22
75 91.46
7 8.54%
97  โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 130
5 3.85
1 0.77
5 3.85
0 0.00
0 0.00
119 91.54
11 8.46%
98  โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ 107
0 0.00
1 0.93
0 0.00
6 5.61
2 1.87
98 91.59
9 8.41%
99  โรงเรียน วัดโคกเพลาะ 60
2 3.33
0 0.00
2 3.33
1 1.67
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
100  โรงเรียนบ้านคลองโค 96
3 3.13
0 0.00
5 5.21
0 0.00
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
101  โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) 207
5 2.42
2 0.97
8 3.86
2 0.97
0 0.00
190 91.79
17 8.21%
102  โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน 114
2 1.75
3 2.63
4 3.51
0 0.00
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
103  โรงเรียน บ้านเจ็ดเนิน 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
104  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 305
7 2.30
5 1.64
9 2.95
0 0.00
2 0.66
282 92.46
23 7.54%
105  โรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
106  โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง 99
3 3.03
1 1.01
3 3.03
0 0.00
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
107  โรงเรียน วัดบางนาง 58
1 1.72
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 410
5 1.22
9 2.20
5 1.22
9 2.20
0 0.00
382 93.17
28 6.83%
109  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 867
8 0.92
8 0.92
15 1.73
12 1.38
13 1.50
811 93.54
56 6.46%
110  โรงเรียน บ้านทับสูง 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
111  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 66
1 1.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 98.48
1 1.52%
112  โรงเรียน บ้านเนินถาวร 76
0 0.00
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
75 98.68
1 1.32%

 

จำนวนนักเรียน  23,215 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,121 4.83
เตี้ย  704 3.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,569 11.07
ผอมและเตี้ย  400 1.72
อ้วนและเตี้ย  358 1.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,063 77.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,152 คน


22.19%


Powered By www.thaieducation.net