ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สตูล
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 159 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 159 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านควนเก 229
41 17.90
42 18.34
50 21.83
20 8.73
11 4.80
65 28.38
164 71.62%
2  โรงเรียนเพียงหลวง ๔ 27
4 14.81
6 22.22
7 25.93
1 3.70
0 0.00
9 33.33
18 66.67%
3  โรงเรียนบ้านโกตา 127
7 5.51
8 6.30
23 18.11
15 11.81
31 24.41
43 33.86
84 66.14%
4  โรงเรียนบ้านราไว 131
19 14.50
23 17.56
9 6.87
24 18.32
6 4.58
50 38.17
81 61.83%
5  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 188
21 11.17
16 8.51
29 15.43
8 4.26
36 19.15
78 41.49
110 58.51%
6  โรงเรียนบ้านบุโบย 93
13 13.98
14 15.05
8 8.60
12 12.90
5 5.38
41 44.09
52 55.91%
7  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 155
24 15.48
23 14.84
20 12.90
15 9.68
0 0.00
73 47.10
82 52.90%
8  โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 104
14 13.46
10 9.62
6 5.77
19 18.27
5 4.81
50 48.08
54 51.92%
9  โรงเรียนบ้านเกาะยาว 74
18 24.32
6 8.11
11 14.86
3 4.05
0 0.00
36 48.65
38 51.35%
10  โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา 121
13 10.74
24 19.83
13 10.74
8 6.61
4 3.31
59 48.76
62 51.24%
11  โรงเรียนบ้านนาข่า 84
11 13.10
9 10.71
19 22.62
3 3.57
0 0.00
42 50.00
42 50.00%
12  โรงเรียนบ้านน้ำหรา 128
16 12.50
12 9.38
16 12.50
7 5.47
13 10.16
64 50.00
64 50.00%
13  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 168
18 10.71
21 12.50
30 17.86
8 4.76
0 0.00
91 54.17
77 45.83%
14  โรงเรียนบ้านเขาจีน 226
37 16.37
37 16.37
1 0.44
15 6.64
9 3.98
127 56.19
99 43.81%
15  โรงเรียน บ้านทุ่งริ้น 90
16 17.78
9 10.00
11 12.22
3 3.33
0 0.00
51 56.67
39 43.33%
16  โรงเรียนบ้านหาญ 65
8 12.31
5 7.69
11 16.92
3 4.62
0 0.00
38 58.46
27 41.54%
17  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 210
33 15.71
27 12.86
0 0.00
26 12.38
0 0.00
124 59.05
86 40.95%
18  โรงเรียนบ้านดูสน 137
28 20.44
0 0.00
25 18.25
3 2.19
0 0.00
81 59.12
56 40.88%
19  โรงเรียนบ้านเนินสูง 40
9 22.50
3 7.50
1 2.50
2 5.00
1 2.50
24 60.00
16 40.00%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 194
13 6.70
12 6.19
17 8.76
20 10.31
15 7.73
117 60.31
77 39.69%
21  โรงเรียนบ้านสาคร 220
30 13.64
15 6.82
15 6.82
16 7.27
10 4.55
134 60.91
86 39.09%
22  โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 407
48 11.79
24 5.90
69 16.95
17 4.18
0 0.00
249 61.18
158 38.82%
23  โรงเรียนบ้านปากบารา 202
25 12.38
12 5.94
25 12.38
9 4.46
7 3.47
124 61.39
78 38.61%
24  โรงเรียนบ้านวังสายทอง 225
36 16.00
16 7.11
25 11.11
9 4.00
0 0.00
139 61.78
86 38.22%
25  โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 196
12 6.12
20 10.20
27 13.78
6 3.06
9 4.59
122 62.24
74 37.76%
26  โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 258
34 13.18
30 11.63
13 5.04
20 7.75
0 0.00
161 62.40
97 37.60%
27  โรงเรียนบ้านปากละงู 195
32 16.41
3 1.54
33 16.92
4 2.05
0 0.00
123 63.08
72 36.92%
28  โรงเรียนวรรธนะสาร 133
8 6.02
8 6.02
26 19.55
6 4.51
0 0.00
85 63.91
48 36.09%
29  โรงเรียนบ้านท่าหิน 63
12 19.05
4 6.35
4 6.35
2 3.17
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
30  โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ 158
12 7.59
21 13.29
10 6.33
10 6.33
1 0.63
104 65.82
54 34.18%
31  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ 258
12 4.65
15 5.81
50 19.38
11 4.26
0 0.00
170 65.89
88 34.11%
32  โรงเรียนบ้านปากปิง 81
4 4.94
6 7.41
14 17.28
3 3.70
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
33  โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 188
28 14.89
17 9.04
3 1.60
12 6.38
2 1.06
126 67.02
62 32.98%
34  โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง 41
4 9.76
3 7.32
2 4.88
4 9.76
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
35  โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 161
25 15.53
5 3.11
21 13.04
0 0.00
0 0.00
110 68.32
51 31.68%
36  โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 102
18 17.65
0 0.00
14 13.73
0 0.00
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
37  โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 363
29 7.99
24 6.61
53 14.60
6 1.65
1 0.28
250 68.87
113 31.13%
38  โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 87
5 5.75
10 11.49
8 9.20
3 3.45
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
39  โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 44
7 15.91
0 0.00
5 11.36
1 2.27
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
40  โรงเรียนบ้านควน 435
58 13.33
21 4.83
39 8.97
8 1.84
1 0.23
308 70.80
127 29.20%
41  โรงเรียนบ้านทางงอ 120
29 24.17
0 0.00
4 3.33
0 0.00
2 1.67
85 70.83
35 29.17%
42  โรงเรียนบ้านทางยาง 83
8 9.64
5 6.02
4 4.82
7 8.43
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
43  โรงเรียนบ้านตะโละใส 557
30 5.39
43 7.72
44 7.90
19 3.41
25 4.49
396 71.10
161 28.90%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 99
15 15.15
6 6.06
4 4.04
1 1.01
2 2.02
71 71.72
28 28.28%
45  โรงเรียนบ้านโคกประดู่ 213
22 10.33
17 7.98
17 7.98
4 1.88
0 0.00
153 71.83
60 28.17%
46  โรงเรียนบ้านหัวควน 151
10 6.62
5 3.31
22 14.57
5 3.31
0 0.00
109 72.19
42 27.81%
47  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 148
4 2.70
15 10.14
19 12.84
3 2.03
0 0.00
107 72.30
41 27.70%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 94
7 7.45
10 10.64
7 7.45
2 2.13
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
49  โรงเรียนบ้านมะนัง 69
4 5.80
4 5.80
9 13.04
2 2.90
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
50  โรงเรียนผังปาล์ม 4 55
5 9.09
2 3.64
8 14.55
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
51  โรงเรียนวัดชมพูนิมิต 55
5 9.09
3 5.45
4 7.27
1 1.82
2 3.64
40 72.73
15 27.27%
52  โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 93
12 12.90
6 6.45
5 5.38
2 2.15
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
53  โรงเรียนบ้านวังประจัน 120
10 8.33
13 10.83
7 5.83
2 1.67
0 0.00
88 73.33
32 26.67%
54  โรงเรียนบ้านใหม่ 192
22 11.46
2 1.04
20 10.42
5 2.60
2 1.04
141 73.44
51 26.56%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 34
2 5.88
1 2.94
4 11.76
1 2.94
1 2.94
25 73.53
9 26.47%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 91
5 5.49
1 1.10
18 19.78
0 0.00
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
57  โรงเรียนบ้านนาแค 54
0 0.00
2 3.70
1 1.85
11 20.37
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
58  โรงเรียนอนุบาลมะนัง 316
24 7.59
17 5.38
20 6.33
12 3.80
8 2.53
235 74.37
81 25.63%
59  โรงเรียนอนุบาลละงู 731
66 9.03
29 3.97
90 12.31
0 0.00
0 0.00
546 74.69
185 25.31%
60  โรงเรียนบ้านป่าพน 178
13 7.30
16 8.99
13 7.30
2 1.12
1 0.56
133 74.72
45 25.28%
61  โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 152
6 3.95
10 6.58
18 11.84
3 1.97
1 0.66
114 75.00
38 25.00%
62  โรงเรียนบ้านวังพะเนียด 52
6 11.54
3 5.77
4 7.69
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
63  โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 106
11 10.38
4 3.77
11 10.38
0 0.00
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
64  โรงเรียนบ้านนาทอน 205
9 4.39
9 4.39
12 5.85
7 3.41
13 6.34
155 75.61
50 24.39%
65  โรงเรียนบ้านวังปริง 116
11 9.48
5 4.31
10 8.62
1 0.86
1 0.86
88 75.86
28 24.14%
66  โรงเรียนบ้านมะหงัง 71
5 7.04
4 5.63
3 4.23
4 5.63
1 1.41
54 76.06
17 23.94%
67  โรงเรียนบ้านป่าฝาง 168
21 12.50
0 0.00
18 10.71
0 0.00
0 0.00
129 76.79
39 23.21%
68  โรงเรียนอนุบาลควนโดน 255
24 9.41
11 4.31
23 9.02
1 0.39
0 0.00
196 76.86
59 23.14%
69  โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 147
8 5.44
8 5.44
18 12.24
0 0.00
0 0.00
113 76.87
34 23.13%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 191
0 0.00
11 5.76
24 12.57
4 2.09
5 2.62
147 76.96
44 23.04%
71  โรงเรียนบ้านฉลุง 185
14 7.57
0 0.00
20 10.81
8 4.32
0 0.00
143 77.30
42 22.70%
72  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 58
8 13.79
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
73  โรงเรียนบ้านปากบาง 183
3 1.64
11 6.01
27 14.75
0 0.00
0 0.00
142 77.60
41 22.40%
74  โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 108
5 4.63
2 1.85
13 12.04
3 2.78
1 0.93
84 77.78
24 22.22%
75  โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 150
5 3.33
3 2.00
25 16.67
0 0.00
0 0.00
117 78.00
33 22.00%
76  โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 124
10 8.06
16 12.90
0 0.00
1 0.81
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
77  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 144
13 9.03
12 8.33
3 2.08
3 2.08
0 0.00
113 78.47
31 21.53%
78  โรงเรียนบ้านกาเนะ 135
5 3.70
5 3.70
16 11.85
3 2.22
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
79  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 173
6 3.47
10 5.78
21 12.14
0 0.00
0 0.00
136 78.61
37 21.39%
80  โรงเรียนบ้านสายควน 117
10 8.55
6 5.13
9 7.69
0 0.00
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
81  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 90
2 2.22
2 2.22
9 10.00
4 4.44
2 2.22
71 78.89
19 21.11%
82  โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 105
7 6.67
8 7.62
7 6.67
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
83  โรงเรียนบ้านในเมือง 163
7 4.29
2 1.23
15 9.20
3 1.84
7 4.29
129 79.14
34 20.86%
84  โรงเรียนบ้านสวนเทศ 83
1 1.20
3 3.61
11 13.25
2 2.41
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
85  โรงเรียนผังปาล์ม 1 185
11 5.95
14 7.57
12 6.49
0 0.00
0 0.00
148 80.00
37 20.00%
86  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 111
4 3.60
1 0.90
14 12.61
3 2.70
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
87  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 71
6 8.45
1 1.41
6 8.45
1 1.41
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
88  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 340
19 5.59
8 2.35
40 11.76
0 0.00
0 0.00
273 80.29
67 19.71%
89  โรงเรียนบ้านตันหยงโป 198
13 6.57
12 6.06
9 4.55
5 2.53
0 0.00
159 80.30
39 19.70%
90  โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 66
6 9.09
2 3.03
2 3.03
0 0.00
3 4.55
53 80.30
13 19.70%
91  โรงเรียนบ้านคลองขุด 437
39 8.92
26 5.95
21 4.81
0 0.00
0 0.00
351 80.32
86 19.68%
92  โรงเรียนบ้านกาแบง 88
3 3.41
2 2.27
11 12.50
1 1.14
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
93  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 73
5 6.85
4 5.48
4 5.48
1 1.37
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
94  โรงเรียนบ้านเขาใคร 162
10 6.17
9 5.56
4 2.47
6 3.70
2 1.23
131 80.86
31 19.14%
95  โรงเรียนบ้านปลักหว้า 121
13 10.74
0 0.00
10 8.26
0 0.00
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
96  โรงเรียนบ้านไทรงาม 123
7 5.69
8 6.50
6 4.88
2 1.63
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
97  โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 147
3 2.04
11 7.48
11 7.48
2 1.36
0 0.00
120 81.63
27 18.37%
98  โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 131
3 2.29
8 6.11
11 8.40
1 0.76
1 0.76
107 81.68
24 18.32%
99  โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 110
3 2.73
6 5.45
10 9.09
0 0.00
1 0.91
90 81.82
20 18.18%
100  โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 138
2 1.45
8 5.80
10 7.25
2 1.45
3 2.17
113 81.88
25 18.12%
101  โรงเรียนบ้านนาพญา 127
3 2.36
0 0.00
20 15.75
0 0.00
0 0.00
104 81.89
23 18.11%
102  โรงเรียนบ้านทุ่ง 129
0 0.00
0 0.00
19 14.73
3 2.33
1 0.78
106 82.17
23 17.83%
103  โรงเรียนบ้านช่องไทร 153
7 4.58
7 4.58
7 4.58
3 1.96
3 1.96
126 82.35
27 17.65%
104  โรงเรียนบ้านอุไร 69
2 2.90
3 4.35
5 7.25
1 1.45
1 1.45
57 82.61
12 17.39%
105  โรงเรียนบ้านนาแก้ว 52
3 5.77
0 0.00
1 1.92
3 5.77
2 3.85
43 82.69
9 17.31%
106  โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 116
3 2.59
10 8.62
6 5.17
0 0.00
1 0.86
96 82.76
20 17.24%
107  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) 253
17 6.72
0 0.00
26 10.28
0 0.00
0 0.00
210 83.00
43 17.00%
108  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 83
8 9.64
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
109  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 157
7 4.46
13 8.28
5 3.18
0 0.00
1 0.64
131 83.44
26 16.56%
110  โรงเรียนบ้านอุได 121
4 3.31
1 0.83
15 12.40
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
111  โรงเรียนบ้านคีรีวง 103
9 8.74
0 0.00
8 7.77
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
112  โรงเรียนบ้านปันจอร์ 331
19 5.74
11 3.32
14 4.23
5 1.51
3 0.91
279 84.29
52 15.71%
113  โรงเรียนผังปาล์ม 2 212
7 3.30
10 4.72
7 3.30
6 2.83
2 0.94
180 84.91
32 15.09%
114  โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก 100
4 4.00
1 1.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
115  โรงเรียนบ้านนางแก้ว 260
13 5.00
3 1.15
6 2.31
1 0.38
13 5.00
224 86.15
36 13.85%
116  โรงเรียนบ้านสนกลาง 102
5 4.90
3 2.94
6 5.88
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
117  โรงเรียนผังปาล์ม 3 125
5 4.00
0 0.00
7 5.60
5 4.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
118  โรงเรียนบ้านควนขัน 82
2 2.44
2 2.44
4 4.88
3 3.66
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
119  โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 83
2 2.41
0 0.00
5 6.02
4 4.82
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
120  โรงเรียนนิคมซอย 10 62
3 4.84
0 0.00
4 6.45
0 0.00
1 1.61
54 87.10
8 12.90%
121  โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 125
4 3.20
5 4.00
3 2.40
4 3.20
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
122  โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 289
13 4.50
5 1.73
18 6.23
0 0.00
1 0.35
252 87.20
37 12.80%
123  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 126
1 0.79
5 3.97
9 7.14
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
124  โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 86
1 1.16
3 3.49
6 6.98
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
125  โรงเรียนบ้านควนล่อน 104
0 0.00
0 0.00
11 10.58
0 0.00
1 0.96
92 88.46
12 11.54%
126  โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 132
3 2.27
4 3.03
4 3.03
2 1.52
2 1.52
117 88.64
15 11.36%
127  โรงเรียนบ้านขอนคลาน 151
4 2.65
2 1.32
9 5.96
2 1.32
0 0.00
134 88.74
17 11.26%
128  โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 151
2 1.32
2 1.32
13 8.61
0 0.00
0 0.00
134 88.74
17 11.26%
129  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 273
8 2.93
6 2.20
10 3.66
2 0.73
1 0.37
246 90.11
27 9.89%
130  โรงเรียนบ้านดาหลำ 165
4 2.42
2 1.21
6 3.64
3 1.82
1 0.61
149 90.30
16 9.70%
131  โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 107
2 1.87
0 0.00
1 0.93
7 6.54
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
132  โรงเรียนบ้านไร่ 121
5 4.13
0 0.00
6 4.96
0 0.00
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
133  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ 167
4 2.40
4 2.40
6 3.59
0 0.00
0 0.00
153 91.62
14 8.38%
134  โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 255
5 1.96
5 1.96
11 4.31
0 0.00
0 0.00
234 91.76
21 8.24%
135  โรงเรียนบ้านนาลาน 98
3 3.06
0 0.00
4 4.08
1 1.02
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
136  โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 25
2 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
137  โรงเรียนบ้านลาหงา 353
11 3.12
0 0.00
15 4.25
0 0.00
2 0.57
325 92.07
28 7.93%
138  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 90
4 4.44
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
139  โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 132
3 2.27
2 1.52
5 3.79
0 0.00
0 0.00
122 92.42
10 7.58%
140  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 132
3 2.27
2 1.52
5 3.79
0 0.00
0 0.00
122 92.42
10 7.58%
141  โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
1 1.89
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
142  โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 55
1 1.82
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
143  โรงเรียนบ้านท่ายาง 83
0 0.00
2 2.41
3 3.61
0 0.00
1 1.20
77 92.77
6 7.23%
144  โรงเรียนบ้านกุบังจามัง 94
0 0.00
0 0.00
2 2.13
1 1.06
3 3.19
88 93.62
6 6.38%
145  โรงเรียนบ้านควนสตอ 173
2 1.16
4 2.31
4 2.31
0 0.00
0 0.00
163 94.22
10 5.78%
146  โรงเรียนบ้านเกตรี 264
4 1.52
1 0.38
10 3.79
0 0.00
0 0.00
249 94.32
15 5.68%
147  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 53
1 1.89
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
148  โรงเรียนผังปาล์ม 7 127
2 1.57
0 0.00
4 3.15
0 0.00
0 0.00
121 95.28
6 4.72%
149  โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 126
0 0.00
0 0.00
5 3.97
0 0.00
0 0.00
121 96.03
5 3.97%
150  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 210
3 1.43
2 0.95
3 1.43
0 0.00
0 0.00
202 96.19
8 3.81%
151  โรงเรียนบ้านบารายี 112
0 0.00
0 0.00
4 3.57
0 0.00
0 0.00
108 96.43
4 3.57%
152  โรงเรียนบ้านราวปลา 130
0 0.00
1 0.77
3 2.31
0 0.00
0 0.00
126 96.92
4 3.08%
153  โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 453
3 0.66
4 0.88
5 1.10
0 0.00
0 0.00
441 97.35
12 2.65%
154  โรงเรียนบ้านกาลูบี 208
0 0.00
0 0.00
4 1.92
0 0.00
0 0.00
204 98.08
4 1.92%
155  โรงเรียนบ้านท่าพยอม 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านท่าแพ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
158  โรงเรียนบ้านวังตง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนอนุบาลสตูล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,688 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,660 7.01
เตี้ย  1,148 4.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,964 8.29
ผอมและเตี้ย  572 2.41
อ้วนและเตี้ย  291 1.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,053 76.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,635 คน


23.79%


Powered By www.thaieducation.net