ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 193 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 193 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 208
23 11.06
13 6.25
54 25.96
16 7.69
47 22.60
55 26.44
153 73.56%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 44
3 6.82
6 13.64
5 11.36
9 20.45
9 20.45
12 27.27
32 72.73%
3  โรงเรียนบ้านนาทวี 1765
162 9.18
103 5.84
321 18.19
246 13.94
410 23.23
523 29.63
1242 70.37%
4  โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) 129
43 33.33
32 24.81
9 6.98
0 0.00
0 0.00
45 34.88
84 65.12%
5  โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 56
5 8.93
13 23.21
5 8.93
13 23.21
0 0.00
20 35.71
36 64.29%
6  โรงเรียนมหิดล 113
12 10.62
15 13.27
12 10.62
13 11.50
15 13.27
46 40.71
67 59.29%
7  โรงเรียนบ้านป่ากอ 139
26 18.71
3 2.16
38 27.34
5 3.60
2 1.44
65 46.76
74 53.24%
8  โรงเรียนบ้านฉลุง 184
13 7.07
27 14.67
8 4.35
40 21.74
0 0.00
96 52.17
88 47.83%
9  โรงเรียนบ้านควนหรัน(เทพา) 98
0 0.00
30 30.61
15 15.31
0 0.00
0 0.00
53 54.08
45 45.92%
10  โรงเรียนบ้านลำไพล 256
43 16.80
6 2.34
19 7.42
40 15.63
9 3.52
139 54.30
117 45.70%
11  โรงเรียนบ้านนา 1183
45 3.80
44 3.72
177 14.96
89 7.52
138 11.67
690 58.33
493 41.67%
12  โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 118
14 11.86
11 9.32
9 7.63
9 7.63
6 5.08
69 58.47
49 41.53%
13  โรงเรียนบ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี) 110
21 19.09
12 10.91
9 8.18
2 1.82
1 0.91
65 59.09
45 40.91%
14  โรงเรียน ชุมชนบ้านปาดัง 1120
169 15.09
136 12.14
72 6.43
77 6.88
0 0.00
666 59.46
454 40.54%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 191
20 10.47
16 8.38
31 16.23
8 4.19
2 1.05
114 59.69
77 40.31%
16  โรงเรียนบ้านเคลียง 163
18 11.04
0 0.00
38 23.31
8 4.91
0 0.00
99 60.74
64 39.26%
17  โรงเรียนบ้านสํานักหว้า 78
6 7.69
4 5.13
14 17.95
2 2.56
4 5.13
48 61.54
30 38.46%
18  โรงเรียนบ้านนาจวก 168
24 14.29
28 16.67
7 4.17
5 2.98
0 0.00
104 61.90
64 38.10%
19  โรงเรียนบ้านพอบิด 66
3 4.55
6 9.09
9 13.64
2 3.03
5 7.58
41 62.12
25 37.88%
20  โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 59
7 11.86
9 15.25
5 8.47
1 1.69
0 0.00
37 62.71
22 37.29%
21  โรงเรียนวัดนาหมอศรี 71
8 11.27
3 4.23
11 15.49
4 5.63
0 0.00
45 63.38
26 36.62%
22  โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 233
16 6.87
13 5.58
23 9.87
21 9.01
12 5.15
148 63.52
85 36.48%
23  โรงเรียนบ้านม้างอน 153
12 7.84
9 5.88
16 10.46
18 11.76
0 0.00
98 64.05
55 35.95%
24  โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 218
23 10.55
22 10.09
12 5.50
13 5.96
8 3.67
140 64.22
78 35.78%
25  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 294
19 6.46
10 3.40
17 5.78
29 9.86
30 10.20
189 64.29
105 35.71%
26  โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 84
6 7.14
7 8.33
17 20.24
0 0.00
0 0.00
54 64.29
30 35.71%
27  โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 110
10 9.09
4 3.64
14 12.73
6 5.45
5 4.55
71 64.55
39 35.45%
28  โรงเรียนบ้านตูหยง 117
8 6.84
10 8.55
6 5.13
14 11.97
3 2.56
76 64.96
41 35.04%
29  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 133
18 13.53
11 8.27
16 12.03
1 0.75
0 0.00
87 65.41
46 34.59%
30  โรงเรียนบ้านท่า 304
19 6.25
54 17.76
19 6.25
11 3.62
1 0.33
200 65.79
104 34.21%
31  โรงเรียนอุทยานอุทิศ 159
14 8.81
27 16.98
3 1.89
8 5.03
2 1.26
105 66.04
54 33.96%
32  โรงเรียนบ้านคูหา 287
28 9.76
10 3.48
34 11.85
21 7.32
4 1.39
190 66.20
97 33.80%
33  โรงเรียนบ้านควนหมาก 174
24 13.79
15 8.62
13 7.47
6 3.45
0 0.00
116 66.67
58 33.33%
34  โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 79
10 12.66
3 3.80
13 16.46
0 0.00
0 0.00
53 67.09
26 32.91%
35  โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 742
62 8.36
106 14.29
42 5.66
33 4.45
0 0.00
499 67.25
243 32.75%
36  โรงเรียนบ้านป่างาม 216
17 7.87
15 6.94
9 4.17
16 7.41
13 6.02
146 67.59
70 32.41%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว 140
10 7.14
15 10.71
13 9.29
6 4.29
1 0.71
95 67.86
45 32.14%
38  โรงเรียนบ้านลำเปา 197
37 18.78
18 9.14
8 4.06
0 0.00
0 0.00
134 68.02
63 31.98%
39  โรงเรียนบ้านบ่อโชน 141
19 13.48
5 3.55
15 10.64
1 0.71
5 3.55
96 68.09
45 31.91%
40  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 222
14 6.31
12 5.41
23 10.36
10 4.50
11 4.95
152 68.47
70 31.53%
41  โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 61
5 8.20
3 4.92
8 13.11
2 3.28
1 1.64
42 68.85
19 31.15%
42  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 941
27 2.87
22 2.34
106 11.26
52 5.53
81 8.61
653 69.39
288 30.61%
43  โรงเรียนบ้านท่าไทร 112
12 10.71
5 4.46
11 9.82
5 4.46
1 0.89
78 69.64
34 30.36%
44  โรงเรียนบ้านสะกอม 203
19 9.36
10 4.93
16 7.88
16 7.88
0 0.00
142 69.95
61 30.05%
45  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 47
8 17.02
6 12.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
46  โรงเรียนบ้านเกาะทาก 225
18 8.00
22 9.78
19 8.44
6 2.67
2 0.89
158 70.22
67 29.78%
47  โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 172
23 13.37
15 8.72
6 3.49
5 2.91
2 1.16
121 70.35
51 29.65%
48  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 81
13 16.05
0 0.00
11 13.58
0 0.00
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
49  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 335
19 5.67
33 9.85
31 9.25
13 3.88
3 0.90
236 70.45
99 29.55%
50  โรงเรียนบ้านเทพา 620
34 5.48
13 2.10
92 14.84
12 1.94
31 5.00
438 70.65
182 29.35%
51  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 230
32 13.91
6 2.61
11 4.78
18 7.83
0 0.00
163 70.87
67 29.13%
52  โรงเรียนบ้านทับโกบ 135
20 14.81
8 5.93
8 5.93
3 2.22
0 0.00
96 71.11
39 28.89%
53  โรงเรียนบ้านพรุหวา 344
35 10.17
24 6.98
12 3.49
18 5.23
10 2.91
245 71.22
99 28.78%
54  โรงเรียนวัดท่าประดู่ 141
25 17.73
3 2.13
11 7.80
1 0.71
0 0.00
101 71.63
40 28.37%
55  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 145
15 10.34
13 8.97
13 8.97
0 0.00
0 0.00
104 71.72
41 28.28%
56  โรงเรียนบ้านบาโหย 380
12 3.16
54 14.21
18 4.74
15 3.95
8 2.11
273 71.84
107 28.16%
57  โรงเรียนวัดช่องเขา 119
4 3.36
3 2.52
23 19.33
3 2.52
0 0.00
86 72.27
33 27.73%
58  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 200
28 14.00
10 5.00
13 6.50
4 2.00
0 0.00
145 72.50
55 27.50%
59  โรงเรียนบ้านล่องควน 233
18 7.73
26 11.16
6 2.58
14 6.01
0 0.00
169 72.53
64 27.47%
60  โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย 70
3 4.29
8 11.43
8 11.43
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
61  โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 107
10 9.35
7 6.54
10 9.35
2 1.87
0 0.00
78 72.90
29 27.10%
62  โรงเรียนบ้านกะทิง 233
11 4.72
6 2.58
45 19.31
1 0.43
0 0.00
170 72.96
63 27.04%
63  โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 127
11 8.66
1 0.79
20 15.75
2 1.57
0 0.00
93 73.23
34 26.77%
64  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 79
4 5.06
8 10.13
7 8.86
1 1.27
1 1.27
58 73.42
21 26.58%
65  โรงเรียน วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 151
10 6.62
5 3.31
22 14.57
3 1.99
0 0.00
111 73.51
40 26.49%
66  โรงเรียนบ้านป่าโอน 244
25 10.25
21 8.61
16 6.56
2 0.82
0 0.00
180 73.77
64 26.23%
67  โรงเรียนบ้านทับยาง 383
47 12.27
47 12.27
0 0.00
6 1.57
0 0.00
283 73.89
100 26.11%
68  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 185
6 3.24
9 4.86
13 7.03
9 4.86
11 5.95
137 74.05
48 25.95%
69  โรงเรียนบ้านใหม่(เทพา) 125
5 4.00
12 9.60
2 1.60
10 8.00
3 2.40
93 74.40
32 25.60%
70  โรงเรียนบ้านแค 186
23 12.37
0 0.00
19 10.22
5 2.69
0 0.00
139 74.73
47 25.27%
71  โรงเรียนบ้านสะพานหัก 136
14 10.29
7 5.15
8 5.88
3 2.21
2 1.47
102 75.00
34 25.00%
72  โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 80
1 1.25
2 2.50
9 11.25
6 7.50
2 2.50
60 75.00
20 25.00%
73  โรงเรียนบ้านโคกกอ 84
7 8.33
0 0.00
13 15.48
1 1.19
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
74  โรงเรียน บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 245
18 7.35
7 2.86
36 14.69
0 0.00
0 0.00
184 75.10
61 24.90%
75  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 109
14 12.84
2 1.83
9 8.26
2 1.83
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
76  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 387
20 5.17
39 10.08
22 5.68
9 2.33
5 1.29
292 75.45
95 24.55%
77  โรงเรียนบ้านลำชิง 268
6 2.24
15 5.60
18 6.72
7 2.61
19 7.09
203 75.75
65 24.25%
78  โรงเรียนบ้านประกอบ 165
9 5.45
15 9.09
16 9.70
0 0.00
0 0.00
125 75.76
40 24.24%
79  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 104
2 1.92
6 5.77
17 16.35
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
80  โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม 84
14 16.67
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
81  โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ 124
11 8.87
4 3.23
8 6.45
4 3.23
2 1.61
95 76.61
29 23.39%
82  โรงเรียน บ้านกระอาน 231
20 8.66
19 8.23
11 4.76
4 1.73
0 0.00
177 76.62
54 23.38%
83  โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 121
8 6.61
2 1.65
11 9.09
5 4.13
2 1.65
93 76.86
28 23.14%
84  โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 147
13 8.84
11 7.48
10 6.80
0 0.00
0 0.00
113 76.87
34 23.13%
85  โรงเรียนบ้านสุเหร่า 264
15 5.68
10 3.79
28 10.61
5 1.89
3 1.14
203 76.89
61 23.11%
86  โรงเรียนบ้านหัวถนน 130
2 1.54
3 2.31
8 6.15
12 9.23
5 3.85
100 76.92
30 23.08%
87  โรงเรียนบ้านลําลอง 343
50 14.58
25 7.29
4 1.17
0 0.00
0 0.00
264 76.97
79 23.03%
88  โรงเรียนบ้านมุนี 109
7 6.42
11 10.09
6 5.50
1 0.92
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
89  โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 48
2 4.17
1 2.08
6 12.50
1 2.08
1 2.08
37 77.08
11 22.92%
90  โรงเรียนบ้านแม่ที 396
34 8.59
23 5.81
31 7.83
2 0.51
0 0.00
306 77.27
90 22.73%
91  โรงเรียนบ้านไร่(สะเดา) 84
0 0.00
5 5.95
14 16.67
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
92  โรงเรียนบ้านป็อง 111
9 8.11
1 0.90
15 13.51
0 0.00
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
93  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 120
2 1.67
10 8.33
13 10.83
2 1.67
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 85
10 11.76
0 0.00
9 10.59
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
95  โรงเรียนเหมืองควนกรด 18
2 11.11
1 5.56
0 0.00
0 0.00
1 5.56
14 77.78
4 22.22%
96  โรงเรียนบ้านม่วง 226
21 9.29
13 5.75
13 5.75
3 1.33
0 0.00
176 77.88
50 22.12%
97  โรงเรียนบ้านสม็อง 141
13 9.22
14 9.93
3 2.13
1 0.71
0 0.00
110 78.01
31 21.99%
98  โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) 257
15 5.84
14 5.45
15 5.84
11 4.28
0 0.00
202 78.60
55 21.40%
99  โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 382
15 3.93
22 5.76
25 6.54
17 4.45
2 0.52
301 78.80
81 21.20%
100  โรงเรียนสะบ้าย้อย 884
50 5.66
55 6.22
82 9.28
0 0.00
0 0.00
697 78.85
187 21.15%
101  โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 123
5 4.07
5 4.07
16 13.01
0 0.00
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
102  โรงเรียนบ้านควนตานี 212
7 3.30
27 12.74
10 4.72
0 0.00
0 0.00
168 79.25
44 20.75%
103  โรงเรียนวัดประจ่า 214
10 4.67
14 6.54
13 6.07
5 2.34
2 0.93
170 79.44
44 20.56%
104  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 167
8 4.79
6 3.59
20 11.98
0 0.00
0 0.00
133 79.64
34 20.36%
105  โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 529
16 3.02
18 3.40
26 4.91
25 4.73
21 3.97
423 79.96
106 20.04%
106  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 45
5 11.11
2 4.44
2 4.44
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
107  โรงเรียนบ้านเลียบ 116
4 3.45
7 6.03
9 7.76
3 2.59
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
108  โรงเรียนบ้านคลองขุด 137
8 5.84
8 5.84
9 6.57
2 1.46
0 0.00
110 80.29
27 19.71%
109  โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 185
13 7.03
11 5.95
12 6.49
0 0.00
0 0.00
149 80.54
36 19.46%
110  โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม 191
3 1.57
11 5.76
23 12.04
0 0.00
0 0.00
154 80.63
37 19.37%
111  โรงเรียนบ้านปากบาง 191
26 13.61
1 0.52
10 5.24
0 0.00
0 0.00
154 80.63
37 19.37%
112  โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 135
10 7.41
4 2.96
6 4.44
4 2.96
2 1.48
109 80.74
26 19.26%
113  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 213
14 6.57
1 0.47
15 7.04
11 5.16
0 0.00
172 80.75
41 19.25%
114  โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 151
4 2.65
7 4.64
14 9.27
2 1.32
2 1.32
122 80.79
29 19.21%
115  โรงเรียนวัดทุ่งพระ 53
3 5.66
1 1.89
3 5.66
3 5.66
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
116  โรงเรียนบ้านตาแปด 59
5 8.47
3 5.08
3 5.08
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
117  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(จะนะ) 54
5 9.26
2 3.70
3 5.56
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
118  โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ 76
13 17.11
1 1.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
119  โรงเรียนบ้านนาม่วง 94
3 3.19
3 3.19
10 10.64
1 1.06
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 102
2 1.96
0 0.00
10 9.80
6 5.88
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
121  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 99
5 5.05
4 4.04
8 8.08
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
122  โรงเรียน บ้านโมย 169
13 7.69
0 0.00
9 5.33
2 1.18
5 2.96
140 82.84
29 17.16%
123  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 65
4 6.15
4 6.15
3 4.62
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
124  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 234
23 9.83
3 1.28
11 4.70
0 0.00
2 0.85
195 83.33
39 16.67%
125  โรงเรียนบ้านนนท์ 72
0 0.00
0 0.00
7 9.72
5 6.94
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
126  โรงเรียนบ้านพังลา 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
127  โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ 102
8 7.84
3 2.94
1 0.98
3 2.94
2 1.96
85 83.33
17 16.67%
128  โรงเรียนวัดทุ่งข่า 12
1 8.33
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
129  โรงเรียนบ้านทรายขาว 211
7 3.32
12 5.69
15 7.11
0 0.00
0 0.00
177 83.89
34 16.11%
130  โรงเรียนบ้านนํ้าลัด 178
7 3.93
5 2.81
11 6.18
2 1.12
3 1.69
150 84.27
28 15.73%
131  โรงเรียนบ้านสุโสะ 258
14 5.43
14 5.43
2 0.78
10 3.88
0 0.00
218 84.50
40 15.50%
132  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 230
2 0.87
0 0.00
33 14.35
0 0.00
0 0.00
195 84.78
35 15.22%
133  โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 166
3 1.81
0 0.00
9 5.42
9 5.42
4 2.41
141 84.94
25 15.06%
134  โรงเรียนบ้านสวรรค์ 114
5 4.39
6 5.26
6 5.26
0 0.00
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
135  โรงเรียนบ้านหว้าหลัง 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
136  โรงเรียนบ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) 178
4 2.25
6 3.37
6 3.37
5 2.81
5 2.81
152 85.39
26 14.61%
137  โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 261
8 3.07
9 3.45
19 7.28
2 0.77
0 0.00
223 85.44
38 14.56%
138  โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 175
6 3.43
5 2.86
6 3.43
5 2.86
3 1.71
150 85.71
25 14.29%
139  โรงเรียน บ้านเมาะลาแต 444
30 6.76
33 7.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
381 85.81
63 14.19%
140  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา 99
2 2.02
2 2.02
9 9.09
0 0.00
1 1.01
85 85.86
14 14.14%
141  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 146
0 0.00
10 6.85
0 0.00
10 6.85
0 0.00
126 86.30
20 13.70%
142  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 121
4 3.31
4 3.31
7 5.79
1 0.83
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
143  โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า 61
0 0.00
1 1.64
5 8.20
2 3.28
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
144  โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 130
2 1.54
3 2.31
12 9.23
0 0.00
0 0.00
113 86.92
17 13.08%
145  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(สะเดา) 580
16 2.76
10 1.72
17 2.93
15 2.59
16 2.76
506 87.24
74 12.76%
146  โรงเรียนบ้านโคกม้า 111
6 5.41
8 7.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
147  โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 211
11 5.21
2 0.95
6 2.84
6 2.84
0 0.00
186 88.15
25 11.85%
148  โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 144
9 6.25
2 1.39
6 4.17
0 0.00
0 0.00
127 88.19
17 11.81%
149  โรงเรียนบ้านโคกตก 283
5 1.77
5 1.77
8 2.83
6 2.12
9 3.18
250 88.34
33 11.66%
150  โรงเรียนวัดม่วงก็อง 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
151  โรงเรียนบ้านพรุเตียว 131
0 0.00
3 2.29
3 2.29
9 6.87
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
152  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 313
13 4.15
9 2.88
12 3.83
1 0.32
0 0.00
278 88.82
35 11.18%
153  โรงเรียนชาติตระการโกศล 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
3 6.67
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
154  โรงเรียนบ้านระตะ 99
2 2.02
4 4.04
2 2.02
0 0.00
3 3.03
88 88.89
11 11.11%
155  โรงเรียนบ้านวังบวบ 76
4 5.26
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
156  โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 127
4 3.15
4 3.15
3 2.36
2 1.57
0 0.00
114 89.76
13 10.24%
157  โรงเรียนบ้านแพร้ว 99
2 2.02
0 0.00
6 6.06
2 2.02
0 0.00
89 89.90
10 10.10%
158  โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 199
5 2.51
2 1.01
8 4.02
2 1.01
3 1.51
179 89.95
20 10.05%
159  โรงเรียนบ้านสํานักขาม 142
4 2.82
1 0.70
9 6.34
0 0.00
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
160  โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด 173
4 2.31
3 1.73
6 3.47
2 1.16
2 1.16
156 90.17
17 9.83%
161  โรงเรียนวัดปริก 102
4 3.92
1 0.98
3 2.94
1 0.98
1 0.98
92 90.20
10 9.80%
162  โรงเรียนบ้านแซะ 42
2 4.76
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
163  โรงเรียนบ้านนาปรัง 209
3 1.44
0 0.00
13 6.22
0 0.00
3 1.44
190 90.91
19 9.09%
164  โรงเรียนบ้านโหนด 88
2 2.27
1 1.14
1 1.14
4 4.55
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
165  โรงเรียนบ้านช้างคลอด 56
0 0.00
1 1.79
4 7.14
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
166  โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 114
5 4.39
2 1.75
1 0.88
2 1.75
0 0.00
104 91.23
10 8.77%
167  โรงเรียนบ้านลางา 357
15 4.20
4 1.12
6 1.68
4 1.12
0 0.00
328 91.88
29 8.12%
168  โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 124
2 1.61
3 2.42
4 3.23
1 0.81
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
169  โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม 64
0 0.00
3 4.69
2 3.13
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
170  โรงเรียนบ้านนาจะแหน 241
8 3.32
5 2.07
5 2.07
0 0.00
0 0.00
223 92.53
18 7.47%
171  โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 123
0 0.00
0 0.00
9 7.32
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
172  โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 82
3 3.66
2 2.44
1 1.22
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
173  โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 98
2 2.04
1 1.02
4 4.08
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
174  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
175  โรงเรียนวัดห้วยคู 87
3 3.45
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
176  โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 103
1 0.97
3 2.91
1 0.97
2 1.94
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
177  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 166
2 1.20
2 1.20
3 1.81
4 2.41
0 0.00
155 93.37
11 6.63%
178  โรงเรียนบ้านท่าหมาก 77
0 0.00
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
179  โรงเรียนบ้านป่าชิง 47
1 2.13
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
180  โรงเรียนบ้านเก่า(นาทวี) 174
3 1.72
1 0.57
6 3.45
0 0.00
1 0.57
163 93.68
11 6.32%
181  โรงเรียนบ้านปากช่อง 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
182  โรงเรียน วัดคลองยอ 251
2 0.80
0 0.00
9 3.59
3 1.20
0 0.00
237 94.42
14 5.58%
183  โรงเรียนวัดวังไทร 293
3 1.02
1 0.34
12 4.10
0 0.00
0 0.00
277 94.54
16 5.46%
184  โรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) 37
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
185  โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 130
0 0.00
0 0.00
7 5.38
0 0.00
0 0.00
123 94.62
7 5.38%
186  โรงเรียนวัดนาปรือ 75
3 4.00
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
187  โรงเรียนบ้านบ่อเตย 139
1 0.72
0 0.00
6 4.32
0 0.00
0 0.00
132 94.96
7 5.04%
188  โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 95
1 1.05
2 2.11
1 1.05
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
189  โรงเรียนบ้านพรุชิง 156
1 0.64
0 0.00
0 0.00
5 3.21
0 0.00
150 96.15
6 3.85%
190  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 80
0 0.00
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
191  โรงเรียนบ้านยางเกาะ 122
0 0.00
1 0.82
3 2.46
0 0.00
0 0.00
118 96.72
4 3.28%
192  โรงเรียนบ้านกรงอิตํา 168
0 0.00
0 0.00
1 0.60
4 2.38
0 0.00
163 97.02
5 2.98%
193  โรงเรียนบ้านพรุตู 78
0 0.00
0 0.00
1 1.28
0 0.00
0 0.00
77 98.72
1 1.28%

 

จำนวนนักเรียน  36,221 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,423 6.69
เตี้ย  1,965 5.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,837 7.83
ผอมและเตี้ย  1,324 3.66
อ้วนและเตี้ย  1,031 2.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,641 73.55
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,580 คน


26.45%


Powered By www.thaieducation.net