ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 126 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านชายคลอง 86
15 17.44
9 10.47
9 10.47
17 19.77
9 10.47
27 31.40
59 68.60%
2  โรงเรียนวัดบางลึก 38
5 13.16
2 5.26
4 10.53
7 18.42
6 15.79
14 36.84
24 63.16%
3  โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 240
36 15.00
32 13.33
37 15.42
4 1.67
3 1.25
128 53.33
112 46.67%
4  โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย 83
29 34.94
3 3.61
4 4.82
2 2.41
0 0.00
45 54.22
38 45.78%
5  โรงเรียนบ้านป่ายาง 129
7 5.43
17 13.18
21 16.28
9 6.98
0 0.00
75 58.14
54 41.86%
6  โรงเรียนวัดบางทีง 189
43 22.75
1 0.53
35 18.52
0 0.00
0 0.00
110 58.20
79 41.80%
7  โรงเรียนวัดม่วงค่อม 209
20 9.57
5 2.39
18 8.61
25 11.96
16 7.66
125 59.81
84 40.19%
8  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 124
10 8.06
6 4.84
23 18.55
6 4.84
4 3.23
75 60.48
49 39.52%
9  โรงเรียนบ้านกําแพงเพชร 900
54 6.00
21 2.33
91 10.11
75 8.33
112 12.44
547 60.78
353 39.22%
10  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 149
15 10.07
12 8.05
26 17.45
5 3.36
0 0.00
91 61.07
58 38.93%
11  โรงเรียนบ้านหินผุด 156
7 4.49
13 8.33
5 3.21
18 11.54
16 10.26
97 62.18
59 37.82%
12  โรงเรียนวัดทุ่งคา 167
6 3.59
13 7.78
6 3.59
19 11.38
19 11.38
104 62.28
63 37.72%
13  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน 93
6 6.45
10 10.75
7 7.53
6 6.45
6 6.45
58 62.37
35 37.63%
14  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 809
76 9.39
112 13.84
113 13.97
0 0.00
0 0.00
508 62.79
301 37.21%
15  โรงเรียนวัดจังโหลน 46
7 15.22
5 10.87
5 10.87
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
16  โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 57
9 15.79
0 0.00
3 5.26
9 15.79
0 0.00
36 63.16
21 36.84%
17  โรงเรียนบ้านควนนา 68
5 7.35
6 8.82
14 20.59
0 0.00
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
18  โรงเรียนบ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 63
16 25.40
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
40 63.49
23 36.51%
19  โรงเรียนบ้านกรอบ 220
27 12.27
15 6.82
33 15.00
0 0.00
2 0.91
143 65.00
77 35.00%
20  โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ 53
6 11.32
3 5.66
9 16.98
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
21  โรงเรียนวัดแม่เตย 115
5 4.35
2 1.74
17 14.78
6 5.22
9 7.83
76 66.09
39 33.91%
22  โรงเรียนวัดศีรษะคีรี 68
13 19.12
4 5.88
5 7.35
1 1.47
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
23  โรงเรียนบ้านนาแสน 71
16 22.54
5 7.04
3 4.23
0 0.00
0 0.00
47 66.20
24 33.80%
24  โรงเรียนบ้านฉลุง 434
28 6.45
31 7.14
29 6.68
37 8.53
21 4.84
288 66.36
146 33.64%
25  โรงเรียนบ้านหัวปาบ 188
19 10.11
20 10.64
15 7.98
9 4.79
0 0.00
125 66.49
63 33.51%
26  โรงเรียนบ้านหน้าควน 85
11 12.94
8 9.41
6 7.06
3 3.53
0 0.00
57 67.06
28 32.94%
27  โรงเรียนบ้านปลายละหาน 99
5 5.05
3 3.03
5 5.05
11 11.11
8 8.08
67 67.68
32 32.32%
28  โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 450
20 4.44
35 7.78
37 8.22
24 5.33
29 6.44
305 67.78
145 32.22%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 174
14 8.05
12 6.90
12 6.90
12 6.90
5 2.87
119 68.39
55 31.61%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 133
20 15.04
0 0.00
22 16.54
0 0.00
0 0.00
91 68.42
42 31.58%
31  โรงเรียนบ้านหาร 159
38 23.90
3 1.89
9 5.66
0 0.00
0 0.00
109 68.55
50 31.45%
32  โรงเรียนบ้านหัวไทร 51
3 5.88
9 17.65
4 7.84
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
33  โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 134
7 5.22
9 6.72
18 13.43
5 3.73
3 2.24
92 68.66
42 31.34%
34  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 243
31 12.76
11 4.53
27 11.11
4 1.65
3 1.23
167 68.72
76 31.28%
35  โรงเรียนบ้านควนเนียงใน 55
7 12.73
0 0.00
10 18.18
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
36  โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 210
13 6.19
13 6.19
26 12.38
0 0.00
12 5.71
146 69.52
64 30.48%
37  โรงเรียนบ้านเกาะนก 116
23 19.83
3 2.59
9 7.76
0 0.00
0 0.00
81 69.83
35 30.17%
38  โรงเรียนบ้านเขาพระ 545
79 14.50
0 0.00
85 15.60
0 0.00
0 0.00
381 69.91
164 30.09%
39  โรงเรียนวัดเขากลอย 177
19 10.73
12 6.78
17 9.60
4 2.26
1 0.56
124 70.06
53 29.94%
40  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 85
11 12.94
0 0.00
14 16.47
0 0.00
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
41  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 133
7 5.26
0 0.00
32 24.06
0 0.00
0 0.00
94 70.68
39 29.32%
42  โรงเรียนสํานักสงฆ์ศรีวิชัย 405
13 3.21
3 0.74
53 13.09
16 3.95
27 6.67
293 72.35
112 27.65%
43  โรงเรียนบ้านลานควาย 235
27 11.49
16 6.81
20 8.51
1 0.43
0 0.00
171 72.77
64 27.23%
44  โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 655
20 3.05
33 5.04
97 14.81
19 2.90
7 1.07
479 73.13
176 26.87%
45  โรงเรียนบ้านปลักคล้า 79
9 11.39
0 0.00
12 15.19
0 0.00
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
46  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 305
11 3.61
14 4.59
36 11.80
8 2.62
12 3.93
224 73.44
81 26.56%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 110
7 6.36
0 0.00
22 20.00
0 0.00
0 0.00
81 73.64
29 26.36%
48  โรงเรียนบ้านยางงาม(ควนเนียง) 61
4 6.56
5 8.20
3 4.92
4 6.56
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
49  โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ 65
4 6.15
3 4.62
4 6.15
0 0.00
6 9.23
48 73.85
17 26.15%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง 81
8 9.88
0 0.00
11 13.58
1 1.23
1 1.23
60 74.07
21 25.93%
51  โรงเรียนบ้านใต้ 267
32 11.99
16 5.99
20 7.49
1 0.37
0 0.00
198 74.16
69 25.84%
52  โรงเรียนบ้านยวนยาง 66
6 9.09
0 0.00
11 16.67
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
53  โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 363
33 9.09
22 6.06
37 10.19
1 0.28
0 0.00
270 74.38
93 25.62%
54  โรงเรียนบ้านบางกลํ่า 90
3 3.33
6 6.67
14 15.56
0 0.00
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
55  โรงเรียนบ้านท่าไทร 47
0 0.00
0 0.00
12 25.53
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
56  โรงเรียนวัดท่าช้าง 63
5 7.94
3 4.76
8 12.70
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
57  โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง 139
15 10.79
2 1.44
15 10.79
2 1.44
0 0.00
105 75.54
34 24.46%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งงาย 107
7 6.54
0 0.00
19 17.76
0 0.00
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
59  โรงเรียนบ้านโปะหมอ 518
31 5.98
20 3.86
51 9.85
22 4.25
1 0.19
393 75.87
125 24.13%
60  โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 320
19 5.94
9 2.81
46 14.38
2 0.63
1 0.31
243 75.94
77 24.06%
61  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย 142
7 4.93
4 2.82
13 9.15
4 2.82
6 4.23
108 76.06
34 23.94%
62  โรงเรียนวัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) 200
5 2.50
6 3.00
28 14.00
5 2.50
3 1.50
153 76.50
47 23.50%
63  โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 184
6 3.26
5 2.72
25 13.59
5 2.72
2 1.09
141 76.63
43 23.37%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา 116
4 3.45
6 5.17
17 14.66
0 0.00
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
65  โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) 152
13 8.55
5 3.29
17 11.18
0 0.00
0 0.00
117 76.97
35 23.03%
66  โรงเรียนวัดควนเนียง 114
3 2.63
6 5.26
13 11.40
3 2.63
1 0.88
88 77.19
26 22.81%
67  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 84
10 11.90
1 1.19
7 8.33
1 1.19
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
68  โรงเรียนวัดท่าหยี 67
2 2.99
3 4.48
6 8.96
3 4.48
1 1.49
52 77.61
15 22.39%
69  โรงเรียนบ้านวังพา 197
7 3.55
14 7.11
23 11.68
0 0.00
0 0.00
153 77.66
44 22.34%
70  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 220
17 7.73
10 4.55
18 8.18
4 1.82
0 0.00
171 77.73
49 22.27%
71  โรงเรียนบ้านคลองปอม 139
11 7.91
1 0.72
16 11.51
2 1.44
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
72  โรงเรียนวัดหูแร่ 325
20 6.15
12 3.69
37 11.38
1 0.31
0 0.00
255 78.46
70 21.54%
73  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 94
8 8.51
4 4.26
8 8.51
0 0.00
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
74  โรงเรียนบ้านโคกเมา 552
42 7.61
24 4.35
47 8.51
3 0.54
0 0.00
436 78.99
116 21.01%
75  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย 105
9 8.57
4 3.81
8 7.62
1 0.95
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
76  โรงเรียนวัดท่าข้าม 39
3 7.69
2 5.13
3 7.69
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
77  โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 142
12 8.45
0 0.00
15 10.56
2 1.41
0 0.00
113 79.58
29 20.42%
78  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 49
4 8.16
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
79  โรงเรียนบ้านเก่าร้าง 75
3 4.00
2 2.67
10 13.33
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
80  โรงเรียนบ้านไร่ 205
10 4.88
4 1.95
25 12.20
1 0.49
1 0.49
164 80.00
41 20.00%
81  โรงเรียนบ้านควน 140
3 2.14
14 10.00
7 5.00
3 2.14
0 0.00
113 80.71
27 19.29%
82  โรงเรียนวัดนารังนก 63
3 4.76
2 3.17
7 11.11
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
83  โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์ 175
9 5.14
3 1.71
21 12.00
0 0.00
0 0.00
142 81.14
33 18.86%
84  โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ 138
7 5.07
5 3.62
5 3.62
3 2.17
6 4.35
112 81.16
26 18.84%
85  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว 181
5 2.76
7 3.87
21 11.60
1 0.55
0 0.00
147 81.22
34 18.78%
86  โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม 59
6 10.17
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
87  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 65
4 6.15
0 0.00
7 10.77
1 1.54
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 386
18 4.66
8 2.07
18 4.66
10 2.59
15 3.89
317 82.12
69 17.88%
89  โรงเรียนวัดรัตนวราราม 163
9 5.52
6 3.68
9 5.52
2 1.23
2 1.23
135 82.82
28 17.18%
90  โรงเรียนบ้านควนสะตอ 85
2 2.35
3 3.53
4 4.71
5 5.88
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
91  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 152
7 4.61
8 5.26
10 6.58
0 0.00
0 0.00
127 83.55
25 16.45%
92  โรงเรียนบ้านดินลาน 146
6 4.11
4 2.74
13 8.90
0 0.00
0 0.00
123 84.25
23 15.75%
93  โรงเรียนวัดพรุเตาะ 64
4 6.25
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
94  โรงเรียนวัดท่านางหอม 71
2 2.82
2 2.82
7 9.86
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
95  โรงเรียนวัดปรางแก้ว 145
6 4.14
3 2.07
13 8.97
0 0.00
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
96  โรงเรียนบ้านห้วยโอน 221
28 12.67
0 0.00
5 2.26
0 0.00
0 0.00
188 85.07
33 14.93%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ 61
3 4.92
2 3.28
4 6.56
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
98  โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 307
12 3.91
2 0.65
6 1.95
4 1.30
20 6.51
263 85.67
44 14.33%
99  โรงเรียนบ้านยางงาม(บางกล่ำ) 134
2 1.49
4 2.99
13 9.70
0 0.00
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
100  โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง 149
0 0.00
5 3.36
15 10.07
1 0.67
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
101  โรงเรียนบ้านนาลึก 50
2 4.00
3 6.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
102  โรงเรียนวัดปากจ่า 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
103  โรงเรียนวัดโคกม่วง 213
1 0.47
5 2.35
19 8.92
4 1.88
0 0.00
184 86.38
29 13.62%
104  โรงเรียน วัดคลองแห 229
7 3.06
8 3.49
9 3.93
4 1.75
3 1.31
198 86.46
31 13.54%
105  โรงเรียนบ้านต้นส้าน 160
5 3.13
5 3.13
6 3.75
5 3.13
0 0.00
139 86.88
21 13.13%
106  โรงเรียนวัดดอน 69
3 4.35
2 2.90
0 0.00
2 2.90
2 2.90
60 86.96
9 13.04%
107  โรงเรียนบ้านควนขัน 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
1 1.82
48 87.27
7 12.73%
108  โรงเรียนบ้านควนกบ 97
2 2.06
0 0.00
7 7.22
3 3.09
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
109  โรงเรียนวัดคูหาใน 139
7 5.04
0 0.00
9 6.47
1 0.72
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
110  โรงเรียนบ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์) 50
0 0.00
2 4.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
111  โรงเรียนวัดบางศาลา 138
4 2.90
2 1.45
8 5.80
2 1.45
0 0.00
122 88.41
16 11.59%
112  โรงเรียนวัดเลียบ 79
3 3.80
2 2.53
3 3.80
1 1.27
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
113  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้า 117
6 5.13
4 3.42
0 0.00
3 2.56
0 0.00
104 88.89
13 11.11%
114  โรงเรียนบ้านคลองต่อ 158
13 8.23
0 0.00
4 2.53
0 0.00
0 0.00
141 89.24
17 10.76%
115  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 38
1 2.63
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
116  โรงเรียนบ้านบางแฟบ 324
15 4.63
2 0.62
16 4.94
0 0.00
0 0.00
291 89.81
33 10.19%
117  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 128
5 3.91
2 1.56
5 3.91
1 0.78
0 0.00
115 89.84
13 10.16%
118  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 289
16 5.54
0 0.00
12 4.15
0 0.00
0 0.00
261 90.31
28 9.69%
119  โรงเรียนวัดเนินพิชัย 249
6 2.41
10 4.02
7 2.81
0 0.00
1 0.40
225 90.36
24 9.64%
120  โรงเรียนวัดท่าแซ 154
4 2.60
3 1.95
4 2.60
2 1.30
1 0.65
140 90.91
14 9.09%
121  โรงเรียนบ้านเกาะหมี 162
4 2.47
1 0.62
8 4.94
0 0.00
0 0.00
149 91.98
13 8.02%
122  โรงเรียนวัดเจริญภูผา 125
5 4.00
1 0.80
2 1.60
1 0.80
1 0.80
115 92.00
10 8.00%
123  โรงเรียนบ้านม่วง 178
1 0.56
0 0.00
11 6.18
2 1.12
0 0.00
164 92.13
14 7.87%
124  โรงเรียนบ้านควนโส 128
2 1.56
2 1.56
2 1.56
2 1.56
1 0.78
119 92.97
9 7.03%
125  โรงเรียนบ้านควนเนียง 1059
28 2.64
26 2.46
12 1.13
8 0.76
0 0.00
985 93.01
74 6.99%
126  โรงเรียนวัดโคกเหรียง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,118 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,517 6.86
เตี้ย  888 4.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,062 9.32
ผอมและเตี้ย  502 2.27
อ้วนและเตี้ย  406 1.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,743 75.70
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,375 คน


24.30%


Powered By www.thaieducation.net