ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 138 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดพังยาง 24
11 45.83
1 4.17
3 12.50
5 20.83
4 16.67
0 0.00
24 100.00%
2  โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง 44
9 20.45
5 11.36
14 31.82
8 18.18
8 18.18
0 0.00
44 100.00%
3  โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 153
22 14.38
11 7.19
29 18.95
10 6.54
23 15.03
58 37.91
95 62.09%
4  โรงเรียนวัดกลาง 237
27 11.39
22 9.28
45 18.99
16 6.75
22 9.28
105 44.30
132 55.70%
5  โรงเรียนวัดปากแตระ 145
14 9.66
21 14.48
37 25.52
8 5.52
0 0.00
65 44.83
80 55.17%
6  โรงเรียนวัดชะแล้ 188
29 15.43
22 11.70
23 12.23
21 11.17
0 0.00
93 49.47
95 50.53%
7  โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 151
17 11.26
13 8.61
27 17.88
6 3.97
4 2.65
84 55.63
67 44.37%
8  โรงเรียนวัดห้วยลาด 60
9 15.00
3 5.00
10 16.67
4 6.67
0 0.00
34 56.67
26 43.33%
9  โรงเรียนบ้านชะแม 55
9 16.36
10 18.18
3 5.45
1 1.82
0 0.00
32 58.18
23 41.82%
10  โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 72
15 20.83
7 9.72
1 1.39
7 9.72
0 0.00
42 58.33
30 41.67%
11  โรงเรียนวัดประดู่ 90
13 14.44
3 3.33
12 13.33
5 5.56
4 4.44
53 58.89
37 41.11%
12  โรงเรียน วัดโคกโพธิ์ 44
4 9.09
6 13.64
4 9.09
1 2.27
2 4.55
27 61.36
17 38.64%
13  โรงเรียนวัดจันทน์ 45
5 11.11
2 4.44
6 13.33
2 4.44
2 4.44
28 62.22
17 37.78%
14  โรงเรียนวัดประเจียก 109
10 9.17
4 3.67
6 5.50
14 12.84
7 6.42
68 62.39
41 37.61%
15  โรงเรียนวัดใหญ่ 8
0 0.00
0 0.00
2 25.00
1 12.50
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
16  โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 94
10 10.64
6 6.38
17 18.09
0 0.00
2 2.13
59 62.77
35 37.23%
17  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 168
10 5.95
15 8.93
25 14.88
4 2.38
7 4.17
107 63.69
61 36.31%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 189
14 7.41
6 3.17
23 12.17
10 5.29
15 7.94
121 64.02
68 35.98%
19  โรงเรียนวัดเลียบ 101
11 10.89
5 4.95
19 18.81
0 0.00
1 0.99
65 64.36
36 35.64%
20  โรงเรียนวัดปะโอ 266
18 6.77
13 4.89
57 21.43
4 1.50
0 0.00
174 65.41
92 34.59%
21  โรงเรียนวัดแม่เปียะ 514
57 11.09
44 8.56
56 10.89
14 2.72
1 0.19
342 66.54
172 33.46%
22  โรงเรียนวัดป่าขวาง 75
11 14.67
0 0.00
14 18.67
0 0.00
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
23  โรงเรียนวัดบ่อปาบ 18
0 0.00
0 0.00
6 33.33
0 0.00
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
24  โรงเรียนวัดห้วยพุด 93
8 8.60
9 9.68
9 9.68
2 2.15
3 3.23
62 66.67
31 33.33%
25  โรงเรียน วัดบ่อแดง 326
31 9.51
24 7.36
38 11.66
8 2.45
5 1.53
220 67.48
106 32.52%
26  โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 71
8 11.27
3 4.23
10 14.08
2 2.82
0 0.00
48 67.61
23 32.39%
27  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 59
0 0.00
3 5.08
8 13.56
3 5.08
5 8.47
40 67.80
19 32.20%
28  โรงเรียน วัดกาหรํา 44
9 20.45
0 0.00
3 6.82
0 0.00
2 4.55
30 68.18
14 31.82%
29  โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 211
26 12.32
12 5.69
24 11.37
5 2.37
0 0.00
144 68.25
67 31.75%
30  โรงเรียนวิเชียรชม 2011
221 10.99
39 1.94
377 18.75
0 0.00
0 0.00
1374 68.32
637 31.68%
31  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 67
11 16.42
0 0.00
8 11.94
2 2.99
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
32  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 672
51 7.59
17 2.53
41 6.10
66 9.82
31 4.61
466 69.35
206 30.65%
33  โรงเรียนวัดจาก 49
3 6.12
2 4.08
5 10.20
4 8.16
1 2.04
34 69.39
15 30.61%
34  โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 329
39 11.85
0 0.00
43 13.07
0 0.00
15 4.56
232 70.52
97 29.48%
35  โรงเรียนวัดสามกอง 85
10 11.76
0 0.00
15 17.65
0 0.00
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
36  โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 123
3 2.44
2 1.63
13 10.57
5 4.07
13 10.57
87 70.73
36 29.27%
37  โรงเรียนบ้านขี้นาก 46
4 8.70
1 2.17
8 17.39
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
38  โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 93
1 1.08
1 1.08
17 18.28
2 2.15
5 5.38
67 72.04
26 27.96%
39  โรงเรียนวัดโพธาราม 121
6 4.96
1 0.83
14 11.57
7 5.79
5 4.13
88 72.73
33 27.27%
40  โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 129
6 4.65
2 1.55
10 7.75
5 3.88
11 8.53
95 73.64
34 26.36%
41  โรงเรียนในเมือง 246
14 5.69
6 2.44
14 5.69
10 4.07
20 8.13
182 73.98
64 26.02%
42  โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 105
8 7.62
4 3.81
12 11.43
3 2.86
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
43  โรงเรียนบ้านกลาง 226
20 8.85
12 5.31
12 5.31
7 3.10
7 3.10
168 74.34
58 25.66%
44  โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 203
21 10.34
1 0.49
20 9.85
8 3.94
1 0.49
152 74.88
51 25.12%
45  โรงเรียนบ้านควนจง 101
4 3.96
2 1.98
16 15.84
3 2.97
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
46  โรงเรียนวัดพังกก 41
1 2.44
0 0.00
7 17.07
0 0.00
2 4.88
31 75.61
10 24.39%
47  โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 55
4 7.27
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
48  โรงเรียนบ้านมาบบัว 94
2 2.13
2 2.13
17 18.09
0 0.00
1 1.06
72 76.60
22 23.40%
49  โรงเรียนวัดหนองหอย 90
6 6.67
3 3.33
12 13.33
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
50  โรงเรียนบ้านแหลมหาด 146
4 2.74
1 0.68
27 18.49
1 0.68
0 0.00
113 77.40
33 22.60%
51  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 266
11 4.14
8 3.01
11 4.14
19 7.14
11 4.14
206 77.44
60 22.56%
52  โรงเรียนวัดโตนดด้วน 192
5 2.60
11 5.73
27 14.06
0 0.00
0 0.00
149 77.60
43 22.40%
53  โรงเรียนวัดเถรแก้ว 103
4 3.88
5 4.85
10 9.71
4 3.88
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
54  โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 380
22 5.79
5 1.32
48 12.63
8 2.11
0 0.00
297 78.16
83 21.84%
55  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 69
1 1.45
2 2.90
12 17.39
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
56  โรงเรียนบ้านขนุน 189
32 16.93
0 0.00
5 2.65
3 1.59
1 0.53
148 78.31
41 21.69%
57  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 413
31 7.51
13 3.15
44 10.65
1 0.24
0 0.00
324 78.45
89 21.55%
58  โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 112
3 2.68
4 3.57
15 13.39
2 1.79
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
59  โรงเรียนวัดขนุน 86
7 8.14
1 1.16
10 11.63
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
60  โรงเรียนบ้านรับแพรก 132
4 3.03
7 5.30
15 11.36
1 0.76
0 0.00
105 79.55
27 20.45%
61  โรงเรียนวัดอ่าวบัว 64
5 7.81
2 3.13
6 9.38
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
62  โรงเรียนวัดบางเขียด 148
17 11.49
0 0.00
13 8.78
0 0.00
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
63  โรงเรียนวัดเกาะถํ้า 183
7 3.83
8 4.37
17 9.29
5 2.73
0 0.00
146 79.78
37 20.22%
64  โรงเรียนวัดมะขามคลาน 50
4 8.00
0 0.00
2 4.00
4 8.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
65  โรงเรียนวัดตาหลวงคง 116
15 12.93
0 0.00
8 6.90
0 0.00
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
66  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 215
17 7.91
1 0.47
21 9.77
3 1.40
0 0.00
173 80.47
42 19.53%
67  โรงเรียนวัดท่าหิน 144
5 3.47
9 6.25
14 9.72
0 0.00
0 0.00
116 80.56
28 19.44%
68  โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 193
10 5.18
3 1.55
24 12.44
0 0.00
0 0.00
156 80.83
37 19.17%
69  โรงเรียนวัดคลองเป็ด 37
0 0.00
2 5.41
5 13.51
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
70  โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 646
43 6.66
20 3.10
48 7.43
8 1.24
0 0.00
527 81.58
119 18.42%
71  โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 125
6 4.80
7 5.60
10 8.00
0 0.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
72  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 136
7 5.15
7 5.15
6 4.41
0 0.00
5 3.68
111 81.62
25 18.38%
73  โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 161
4 2.48
3 1.86
22 13.66
0 0.00
0 0.00
132 81.99
29 18.01%
74  โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 335
31 9.25
9 2.69
17 5.07
3 0.90
0 0.00
275 82.09
60 17.91%
75  โรงเรียนวัดวาส 67
3 4.48
1 1.49
8 11.94
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
76  โรงเรียนวัดดีหลวง 120
6 5.00
6 5.00
3 2.50
4 3.33
2 1.67
99 82.50
21 17.50%
77  โรงเรียนบ้านนาทองสุก 23
3 13.04
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
78  โรงเรียนวัดทํานบตางหน 123
2 1.63
3 2.44
15 12.20
1 0.81
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
79  โรงเรียนวัดแจ้ง 59
0 0.00
2 3.39
4 6.78
3 5.08
1 1.69
49 83.05
10 16.95%
80  โรงเรียนวัดคูขุด 136
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 16.91
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
81  โรงเรียนวัดนาหม่อม 60
2 3.33
1 1.67
5 8.33
2 3.33
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
82  โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 144
6 4.17
6 4.17
9 6.25
0 0.00
3 2.08
120 83.33
24 16.67%
83  โรงเรียนวัดกระดังงา 56
3 5.36
3 5.36
3 5.36
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
84  โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 75
0 0.00
0 0.00
11 14.67
1 1.33
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
85  โรงเรียนวัดประดู่หอม 69
9 13.04
2 2.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
86  โรงเรียนวัดอ่างทอง 88
0 0.00
0 0.00
12 13.64
2 2.27
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
87  โรงเรียนวัดประตูเขียน 82
5 6.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 9.76
69 84.15
13 15.85%
88  โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 51
6 11.76
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
89  โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 167
9 5.39
2 1.20
14 8.38
1 0.60
0 0.00
141 84.43
26 15.57%
90  โรงเรียนวัดพังตรี 26
0 0.00
2 7.69
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
91  โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 41
0 0.00
1 2.44
5 12.20
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
92  โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 89
3 3.37
1 1.12
8 8.99
1 1.12
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
93  โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 83
0 0.00
0 0.00
4 4.82
8 9.64
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
94  โรงเรียนวัดแหลมวัง 44
1 2.27
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
95  โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 103
2 1.94
1 0.97
9 8.74
2 1.94
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
96  โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 195
4 2.05
4 2.05
17 8.72
0 0.00
1 0.51
169 86.67
26 13.33%
97  โรงเรียนวัดสามี 68
0 0.00
1 1.47
5 7.35
3 4.41
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
98  โรงเรียน บ้านหัวเขา 392
7 1.79
13 3.32
25 6.38
6 1.53
0 0.00
341 86.99
51 13.01%
99  โรงเรียนวัดป่าขาด 123
6 4.88
4 3.25
6 4.88
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
100  โรงเรียนบ้านต้นปริง 62
0 0.00
3 4.84
4 6.45
1 1.61
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
101  โรงเรียนวัดสนามไชย 117
10 8.55
0 0.00
5 4.27
0 0.00
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
102  โรงเรียนวัดนางเหล้า 113
5 4.42
0 0.00
9 7.96
0 0.00
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 178
5 2.81
0 0.00
17 9.55
0 0.00
0 0.00
156 87.64
22 12.36%
104  โรงเรียนวัดสีหยัง 67
2 2.99
1 1.49
5 7.46
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
105  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 102
1 0.98
0 0.00
11 10.78
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
106  โรงเรียนวัดทรายขาว 86
7 8.14
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
107  โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 36
2 5.56
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
108  โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1971
50 2.54
31 1.57
136 6.90
0 0.00
0 0.00
1754 88.99
217 11.01%
109  โรงเรียนวัดโลกา 195
6 3.08
5 2.56
6 3.08
1 0.51
3 1.54
174 89.23
21 10.77%
110  โรงเรียนวัดหัววัง 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
111  โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 220
8 3.64
3 1.36
10 4.55
2 0.91
0 0.00
197 89.55
23 10.45%
112  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 77
6 7.79
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
113  โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 128
0 0.00
0 0.00
13 10.16
0 0.00
0 0.00
115 89.84
13 10.16%
114  โรงเรียนบ้านรัดปูน 70
1 1.43
1 1.43
3 4.29
2 2.86
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
115  โรงเรียนวัดมหาการ 60
2 3.33
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
116  โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) 51
1 1.96
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
117  โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 226
6 2.65
4 1.77
10 4.42
0 0.00
2 0.88
204 90.27
22 9.73%
118  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 94
2 2.13
1 1.06
5 5.32
1 1.06
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
119  โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 105
3 2.86
0 0.00
6 5.71
0 0.00
1 0.95
95 90.48
10 9.52%
120  โรงเรียนวัดประตูไชย 107
4 3.74
2 1.87
0 0.00
4 3.74
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
121  โรงเรียนบ้านหน้าทอง 90
2 2.22
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
122  โรงเรียนบ้านดอนแบก 93
2 2.15
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
123  โรงเรียนบ้านท่าคุระ 82
3 3.66
0 0.00
3 3.66
1 1.22
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
124  โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 83
1 1.20
1 1.20
3 3.61
1 1.20
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
125  โรงเรียนวัดสน 63
2 3.17
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
126  โรงเรียนวัดทุ่งบัว 144
0 0.00
0 0.00
1 0.69
7 4.86
1 0.69
135 93.75
9 6.25%
127  โรงเรียนวัดคูวา 84
0 0.00
2 2.38
3 3.57
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
128  โรงเรียนวัดท้ายยอ 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
129  โรงเรียนบ้านบางไหน 88
2 2.27
1 1.14
2 2.27
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
130  โรงเรียนวัดหัวเค็ด 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
131  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 92
0 0.00
0 0.00
2 2.17
3 3.26
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
132  โรงเรียนบ้านบางดาน 43
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
133  โรงเรียนวัดศรีไชย 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
134  โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 91
0 0.00
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
88 96.70
3 3.30%
135  โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนวัดผักกูด 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,938 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,349 6.44
เตี้ย  604 2.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,103 10.04
ผอมและเตี้ย  425 2.03
อ้วนและเตี้ย  268 1.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,189 77.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,749 คน


22.68%


Powered By www.thaieducation.net