ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระนอง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 79 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 75 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.94
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 16
3 18.75
4 25.00
4 25.00
5 31.25
0 0.00
0 0.00
16 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทับจาก 24
1 4.17
3 12.50
8 33.33
0 0.00
2 8.33
10 41.67
14 58.33%
3  โรงเรียนบ้านหาดจิก 179
20 11.17
11 6.15
28 15.64
24 13.41
7 3.91
89 49.72
90 50.28%
4  โรงเรียนกระบุรี 289
26 9.00
19 6.57
74 25.61
10 3.46
12 4.15
148 51.21
141 48.79%
5  โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 234
20 8.55
36 15.38
47 20.09
9 3.85
0 0.00
122 52.14
112 47.86%
6  โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 112
7 6.25
6 5.36
29 25.89
4 3.57
0 0.00
66 58.93
46 41.07%
7  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 240
61 25.42
12 5.00
23 9.58
0 0.00
0 0.00
144 60.00
96 40.00%
8  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 797
106 13.30
43 5.40
140 17.57
23 2.89
1 0.13
484 60.73
313 39.27%
9  โรงเรียนบ้านหินช้าง 385
40 10.39
35 9.09
22 5.71
24 6.23
27 7.01
237 61.56
148 38.44%
10  โรงเรียนบ้านทองหลาง 139
34 24.46
8 5.76
8 5.76
2 1.44
0 0.00
87 62.59
52 37.41%
11  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 443
35 7.90
24 5.42
81 18.28
5 1.13
16 3.61
282 63.66
161 36.34%
12  โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน 25
5 20.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
13  โรงเรียนบ้านบางปรุ 43
5 11.63
4 9.30
5 11.63
1 2.33
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
14  โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 132
17 12.88
3 2.27
20 15.15
3 2.27
2 1.52
87 65.91
45 34.09%
15  โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 126
11 8.73
4 3.17
24 19.05
0 0.00
0 0.00
87 69.05
39 30.95%
16  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 135
17 12.59
6 4.44
17 12.59
1 0.74
0 0.00
94 69.63
41 30.37%
17  โรงเรียนบ้านคลองเงิน 50
4 8.00
4 8.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
18  โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 224
5 2.23
16 7.14
44 19.64
0 0.00
0 0.00
159 70.98
65 29.02%
19  โรงเรียนบ้านบางกลาง 142
6 4.23
9 6.34
12 8.45
7 4.93
6 4.23
102 71.83
40 28.17%
20  โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 64
6 9.38
4 6.25
5 7.81
2 3.13
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
21  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 300
26 8.67
17 5.67
27 9.00
2 0.67
2 0.67
226 75.33
74 24.67%
22  โรงเรียนบ้านนา 148
7 4.73
8 5.41
20 13.51
1 0.68
0 0.00
112 75.68
36 24.32%
23  โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 261
20 7.66
15 5.75
26 9.96
0 0.00
0 0.00
200 76.63
61 23.37%
24  โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 128
9 7.03
9 7.03
11 8.59
0 0.00
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
25  โรงเรียนบ้านขจัดภัย 236
20 8.47
15 6.36
5 2.12
4 1.69
6 2.54
186 78.81
50 21.19%
26  โรงเรียนทับไชยาพัฒนา 90
5 5.56
0 0.00
14 15.56
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
27  โรงเรียนบ้านบางนอน 162
11 6.79
8 4.94
14 8.64
1 0.62
0 0.00
128 79.01
34 20.99%
28  โรงเรียนบ้านราชกรูด 224
10 4.46
2 0.89
30 13.39
3 1.34
1 0.45
178 79.46
46 20.54%
29  โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 172
10 5.81
11 6.40
14 8.14
0 0.00
0 0.00
137 79.65
35 20.35%
30  โรงเรียนบ้านบางเบน 266
25 9.40
16 6.02
10 3.76
2 0.75
0 0.00
213 80.08
53 19.92%
31  โรงเรียนบ้านทรายแดง 89
2 2.25
2 2.25
12 13.48
1 1.12
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
32  โรงเรียนบ้านสองแพรก 445
16 3.60
26 5.84
40 8.99
0 0.00
0 0.00
363 81.57
82 18.43%
33  โรงเรียนบ้านหินดาด 61
2 3.28
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
34  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 541
24 4.44
14 2.59
55 10.17
0 0.00
0 0.00
448 82.81
93 17.19%
35  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 91
4 4.40
0 0.00
11 12.09
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
36  โรงเรียนบ้านลำเลียง 149
3 2.01
3 2.01
9 6.04
6 4.03
2 1.34
126 84.56
23 15.44%
37  โรงเรียนชนม์พัฒนา 68
5 7.35
4 5.88
1 1.47
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
38  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 68
1 1.47
2 2.94
7 10.29
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
39  โรงเรียนบ้านชาคลี 153
7 4.58
0 0.00
14 9.15
0 0.00
0 0.00
132 86.27
21 13.73%
40  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 125
9 7.20
5 4.00
3 2.40
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
41  โรงเรียนบ้านคลองของ 45
0 0.00
3 6.67
3 6.67
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
42  โรงเรียนวัดช่องลม 38
0 0.00
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
43  โรงเรียนบ้านบางริ้น 160
0 0.00
1 0.63
18 11.25
2 1.25
0 0.00
139 86.88
21 13.13%
44  โรงเรียนบ้านบางสองรา 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
45  โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ 48
2 4.17
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
46  โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
47  โรงเรียนประชาอุทิศ 32
1 3.13
1 3.13
1 3.13
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
48  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
49  โรงเรียนบ้านบางมัน 203
9 4.43
5 2.46
2 0.99
1 0.49
0 0.00
186 91.63
17 8.37%
50  โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 153
2 1.31
1 0.65
6 3.92
2 1.31
0 0.00
142 92.81
11 7.19%
51  โรงเรียนบ้านเกาะช้าง 91
4 4.40
2 2.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
52  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 144
0 0.00
8 5.56
1 0.69
0 0.00
0 0.00
135 93.75
9 6.25%
53  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 69
1 1.45
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
54  โรงเรียนบ้านทะเลนอก 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
55  โรงเรียนบ้านแหลมนาว 38
2 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
56  โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 102
1 0.98
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
57  โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 89
1 1.12
1 1.12
0 0.00
2 2.25
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
58  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 529
0 0.00
0 0.00
11 2.08
0 0.00
2 0.38
516 97.54
13 2.46%
59  โรงเรียน บ้านท่าฉาง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
60  โรงเรียน บ้านห้วยเสียด 0
0
0
0
0
0
0
0 %
61  โรงเรียนชาติเฉลิม 0
0
0
0
0
0
0
0 %
62  โรงเรียนบ้านกำพวน 0
0
0
0
0
0
0
0 %
63  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
64  โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 0
0
0
0
0
0
0
0 %
65  โรงเรียนบ้านนกงาง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
66  โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย 0
0
0
0
0
0
0
0 %
67  โรงเรียนบ้านบกกราย 0
0
0
0
0
0
0
0 %
68  โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 0
0
0
0
0
0
0
0 %
69  โรงเรียนบ้านบางหิน 0
0
0
0
0
0
0
0 %
70  โรงเรียนบ้านปากแพรก 0
0
0
0
0
0
0
0 %
71  โรงเรียนบ้านสำนัก 0
0
0
0
0
0
0
0 %
72  โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
73  โรงเรียนบ้านหินวัว 0
0
0
0
0
0
0
0 %
74  โรงเรียนอนุบาลระนอง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
75  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 0
0
0
0
0
0
0
0 %

 

จำนวนนักเรียน  9,511 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  668 7.02
เตี้ย  431 4.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,002 10.54
ผอมและเตี้ย  152 1.60
อ้วนและเตี้ย  86 0.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,172 75.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,339 คน


24.59%


Powered By www.thaieducation.net