ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 152 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 152 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปากด่าน 26
7 26.92
2 7.69
7 26.92
1 3.85
0 0.00
9 34.62
17 65.38%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ 37
7 18.92
10 27.03
2 5.41
4 10.81
1 2.70
13 35.14
24 64.86%
3  โรงเรียนบ้านปลายสาย 79
8 10.13
3 3.80
13 16.46
11 13.92
16 20.25
28 35.44
51 64.56%
4  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 197
24 12.18
31 15.74
40 20.30
18 9.14
14 7.11
70 35.53
127 64.47%
5  โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 214
42 19.63
40 18.69
16 7.48
23 10.75
12 5.61
81 37.85
133 62.15%
6  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 109
22 20.18
16 14.68
14 12.84
11 10.09
0 0.00
46 42.20
63 57.80%
7  โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1028
72 7.00
43 4.18
171 16.63
115 11.19
129 12.55
498 48.44
530 51.56%
8  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 130
19 14.62
19 14.62
20 15.38
5 3.85
4 3.08
63 48.46
67 51.54%
9  โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 96
8 8.33
3 3.13
11 11.46
11 11.46
15 15.63
48 50.00
48 50.00%
10  โรงเรียนบ้านกอบแกบ 63
12 19.05
5 7.94
10 15.87
2 3.17
2 3.17
32 50.79
31 49.21%
11  โรงเรียนวัดวิเวการาม 131
12 9.16
24 18.32
24 18.32
2 1.53
2 1.53
67 51.15
64 48.85%
12  โรงเรียนบ้านเหมืองทวด 142
2 1.41
6 4.23
30 21.13
7 4.93
22 15.49
75 52.82
67 47.18%
13  โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 123
9 7.32
11 8.94
20 16.26
8 6.50
10 8.13
65 52.85
58 47.15%
14  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(พระแสง) 77
12 15.58
12 15.58
7 9.09
4 5.19
1 1.30
41 53.25
36 46.75%
15  โรงเรียนบ้านวังหิน 127
13 10.24
0 0.00
45 35.43
0 0.00
0 0.00
69 54.33
58 45.67%
16  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 297
37 12.46
34 11.45
26 8.75
27 9.09
11 3.70
162 54.55
135 45.45%
17  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 156
11 7.05
9 5.77
12 7.69
17 10.90
19 12.18
88 56.41
68 43.59%
18  โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 122
10 8.20
7 5.74
20 16.39
4 3.28
11 9.02
70 57.38
52 42.62%
19  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 38
4 10.53
1 2.63
5 13.16
4 10.53
2 5.26
22 57.89
16 42.11%
20  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 267
23 8.61
31 11.61
52 19.48
1 0.37
4 1.50
156 58.43
111 41.57%
21  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 152
12 7.89
10 6.58
36 23.68
3 1.97
2 1.32
89 58.55
63 41.45%
22  โรงเรียนบ้านกลาง 22
3 13.64
2 9.09
3 13.64
1 4.55
0 0.00
13 59.09
9 40.91%
23  โรงเรียนบ้านนาควน 138
19 13.77
6 4.35
30 21.74
1 0.72
0 0.00
82 59.42
56 40.58%
24  โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 168
23 13.69
13 7.74
26 15.48
5 2.98
1 0.60
100 59.52
68 40.48%
25  โรงเรียนประชาอุทิศ 116
5 4.31
11 9.48
30 25.86
0 0.00
0 0.00
70 60.34
46 39.66%
26  โรงเรียนมหาราช 2 87
2 2.30
7 8.05
25 28.74
0 0.00
0 0.00
53 60.92
34 39.08%
27  โรงเรียนบ้านควนพรุพี 131
5 3.82
11 8.40
18 13.74
10 7.63
7 5.34
80 61.07
51 38.93%
28  โรงเรียนบ้านคลองกา 31
5 16.13
2 6.45
0 0.00
3 9.68
2 6.45
19 61.29
12 38.71%
29  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 93
10 10.75
3 3.23
11 11.83
4 4.30
8 8.60
57 61.29
36 38.71%
30  โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 68
11 16.18
5 7.35
3 4.41
3 4.41
4 5.88
42 61.76
26 38.24%
31  โรงเรียนบ้านหานเพชร 128
6 4.69
5 3.91
35 27.34
1 0.78
0 0.00
81 63.28
47 36.72%
32  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 104
11 10.58
2 1.92
25 24.04
0 0.00
0 0.00
66 63.46
38 36.54%
33  โรงเรียนบ้านเมรัย 183
9 4.92
19 10.38
37 20.22
0 0.00
0 0.00
118 64.48
65 35.52%
34  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 113
7 6.19
2 1.77
13 11.50
9 7.96
9 7.96
73 64.60
40 35.40%
35  โรงเรียนบ้านควนสูง 282
22 7.80
12 4.26
28 9.93
6 2.13
31 10.99
183 64.89
99 35.11%
36  โรงเรียนบ้านไสท้อน 251
26 10.36
25 9.96
28 11.16
6 2.39
1 0.40
165 65.74
86 34.26%
37  โรงเรียนบ้านปลายน้ำ 190
9 4.74
21 11.05
30 15.79
3 1.58
2 1.05
125 65.79
65 34.21%
38  โรงเรียนวัดบางพา 117
6 5.13
0 0.00
33 28.21
0 0.00
0 0.00
78 66.67
39 33.33%
39  โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 354
35 9.89
30 8.47
30 8.47
13 3.67
9 2.54
237 66.95
117 33.05%
40  โรงเรียนบ้านปลายศอก 112
12 10.71
13 11.61
12 10.71
0 0.00
0 0.00
75 66.96
37 33.04%
41  โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 67
5 7.46
5 7.46
5 7.46
4 5.97
3 4.48
45 67.16
22 32.84%
42  โรงเรียนบ้านในไร่ 65
3 4.62
0 0.00
18 27.69
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
43  โรงเรียนวัดดอนพยอม 87
14 16.09
0 0.00
13 14.94
1 1.15
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
44  โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม 72
6 8.33
1 1.39
13 18.06
3 4.17
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
45  โรงเรียนบ้านคลองจัน 114
5 4.39
5 4.39
14 12.28
9 7.89
3 2.63
78 68.42
36 31.58%
46  โรงเรียนวัดบางกำยาน 95
8 8.42
0 0.00
6 6.32
10 10.53
6 6.32
65 68.42
30 31.58%
47  โรงเรียนบ้านไสขรบ 110
5 4.55
0 0.00
26 23.64
3 2.73
0 0.00
76 69.09
34 30.91%
48  โรงเรียนวัดน้ำพุ 198
16 8.08
2 1.01
36 18.18
6 3.03
1 0.51
137 69.19
61 30.81%
49  โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา 52
0 0.00
5 9.62
11 21.15
0 0.00
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
50  โรงเรียนบ้านบางหยด 66
5 7.58
3 4.55
7 10.61
4 6.06
1 1.52
46 69.70
20 30.30%
51  โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 47
0 0.00
9 19.15
5 10.64
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
52  โรงเรียนศึกษาประชาคม 51
4 7.84
4 7.84
4 7.84
1 1.96
2 3.92
36 70.59
15 29.41%
53  โรงเรียนบ้านทรายทอง 82
8 9.76
2 2.44
10 12.20
4 4.88
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
54  โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 147
5 3.40
11 7.48
17 11.56
8 5.44
2 1.36
104 70.75
43 29.25%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 86
7 8.14
1 1.16
16 18.60
1 1.16
0 0.00
61 70.93
25 29.07%
56  โรงเรียนบ้านควนสินชัย 159
13 8.18
9 5.66
21 13.21
3 1.89
0 0.00
113 71.07
46 28.93%
57  โรงเรียนบ้านควนกลาง 63
5 7.94
3 4.76
8 12.70
2 3.17
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
58  โรงเรียนบ้านยูงงาม 56
5 8.93
0 0.00
11 19.64
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
59  โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 515
16 3.11
9 1.75
107 20.78
15 2.91
0 0.00
368 71.46
147 28.54%
60  โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ 46
1 2.17
5 10.87
7 15.22
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
61  โรงเรียนบ้านควนนิยม 189
22 11.64
0 0.00
31 16.40
0 0.00
0 0.00
136 71.96
53 28.04%
62  โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 212
12 5.66
3 1.42
42 19.81
1 0.47
0 0.00
154 72.64
58 27.36%
63  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 218
17 7.80
7 3.21
31 14.22
2 0.92
2 0.92
159 72.94
59 27.06%
64  โรงเรียนบ้านประตูพลิก 186
25 13.44
4 2.15
21 11.29
0 0.00
0 0.00
136 73.12
50 26.88%
65  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 134
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 5.97
28 20.90
98 73.13
36 26.87%
66  โรงเรียนบ้านบางปาน 123
8 6.50
8 6.50
16 13.01
0 0.00
0 0.00
91 73.98
32 26.02%
67  โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 181
9 4.97
11 6.08
27 14.92
0 0.00
0 0.00
134 74.03
47 25.97%
68  โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 66
1 1.52
4 6.06
12 18.18
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
69  โรงเรียนบ้านควนใหม่ 105
9 8.57
0 0.00
16 15.24
2 1.90
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
70  โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 249
17 6.83
14 5.62
21 8.43
5 2.01
7 2.81
185 74.30
64 25.70%
71  โรงเรียนวัดควนศรี 82
5 6.10
0 0.00
16 19.51
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 107
8 7.48
4 3.74
14 13.08
1 0.93
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
73  โรงเรียนควนสุบรรณ 183
11 6.01
6 3.28
27 14.75
1 0.55
1 0.55
137 74.86
46 25.14%
74  โรงเรียนบ้านส้อง 113
4 3.54
4 3.54
18 15.93
1 0.88
1 0.88
85 75.22
28 24.78%
75  โรงเรียนบ้านคลองปราบ 61
4 6.56
0 0.00
9 14.75
1 1.64
1 1.64
46 75.41
15 24.59%
76  โรงเรียนบ้านบางดี 94
4 4.26
5 5.32
12 12.77
0 0.00
2 2.13
71 75.53
23 24.47%
77  โรงเรียนบ้านไสดง 233
18 7.73
13 5.58
24 10.30
2 0.86
0 0.00
176 75.54
57 24.46%
78  โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 239
17 7.11
10 4.18
7 2.93
9 3.77
15 6.28
181 75.73
58 24.27%
79  โรงเรียนบ้านหนองโสน 124
4 3.23
3 2.42
21 16.94
1 0.81
1 0.81
94 75.81
30 24.19%
80  โรงเรียนวัดเวียงสระ 122
12 9.84
0 0.00
17 13.93
0 0.00
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
81  โรงเรียนบ้านคลองโหยน 213
3 1.41
20 9.39
13 6.10
3 1.41
11 5.16
163 76.53
50 23.47%
82  โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 239
12 5.02
0 0.00
13 5.44
0 0.00
30 12.55
184 76.99
55 23.01%
83  โรงเรียนบ้านหมาก 145
6 4.14
6 4.14
10 6.90
7 4.83
4 2.76
112 77.24
33 22.76%
84  โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 385
18 4.68
12 3.12
44 11.43
10 2.60
3 0.78
298 77.40
87 22.60%
85  โรงเรียนบ้านธารอารี 71
3 4.23
0 0.00
2 2.82
2 2.82
9 12.68
55 77.46
16 22.54%
86  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 253
22 8.70
16 6.32
19 7.51
0 0.00
0 0.00
196 77.47
57 22.53%
87  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี 76
5 6.58
0 0.00
10 13.16
1 1.32
1 1.32
59 77.63
17 22.37%
88  โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 145
11 7.59
6 4.14
7 4.83
5 3.45
3 2.07
113 77.93
32 22.07%
89  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 155
8 5.16
3 1.94
23 14.84
0 0.00
0 0.00
121 78.06
34 21.94%
90  โรงเรียนบ้านไร่ยาว 302
13 4.30
24 7.95
28 9.27
0 0.00
0 0.00
237 78.48
65 21.52%
91  โรงเรียนวัดสองแพรก 212
17 8.02
2 0.94
21 9.91
0 0.00
5 2.36
167 78.77
45 21.23%
92  โรงเรียนบ้านช่องช้าง 147
9 6.12
5 3.40
14 9.52
3 2.04
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
93  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 95
5 5.26
1 1.05
10 10.53
4 4.21
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
94  โรงเรียนบ้านควนปราง 100
8 8.00
0 0.00
3 3.00
9 9.00
1 1.00
79 79.00
21 21.00%
95  โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี 96
7 7.29
5 5.21
4 4.17
3 3.13
1 1.04
76 79.17
20 20.83%
96  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 333
14 4.20
8 2.40
14 4.20
16 4.80
17 5.11
264 79.28
69 20.72%
97  โรงเรียนบ้านบางหอย 191
8 4.19
6 3.14
22 11.52
3 1.57
0 0.00
152 79.58
39 20.42%
98  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 55
4 7.27
2 3.64
2 3.64
2 3.64
1 1.82
44 80.00
11 20.00%
99  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 149
7 4.70
10 6.71
12 8.05
0 0.00
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
100  โรงเรียนบ้านพรุแชง 165
5 3.03
5 3.03
18 10.91
4 2.42
0 0.00
133 80.61
32 19.39%
101  โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี 83
5 6.02
5 6.02
3 3.61
2 2.41
1 1.20
67 80.72
16 19.28%
102  โรงเรียนบ้านควนยอ 111
5 4.50
0 0.00
16 14.41
0 0.00
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
103  โรงเรียนบ้านคลองโร 133
1 0.75
0 0.00
18 13.53
1 0.75
5 3.76
108 81.20
25 18.80%
104  โรงเรียนบ้านไสดง 48
1 2.08
1 2.08
7 14.58
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
105  โรงเรียนบ้านเขาตอก 103
1 0.97
1 0.97
15 14.56
2 1.94
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
106  โรงเรียนวัดคลองฉนวน 125
4 3.20
0 0.00
3 2.40
0 0.00
16 12.80
102 81.60
23 18.40%
107  โรงเรียนวัดอินทการาม 153
15 9.80
0 0.00
13 8.50
0 0.00
0 0.00
125 81.70
28 18.30%
108  โรงเรียนบ้านควนสระ 331
21 6.34
15 4.53
12 3.63
9 2.72
3 0.91
271 81.87
60 18.13%
109  โรงเรียนบ้านยูงงาม 51
0 0.00
0 0.00
6 11.76
3 5.88
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
110  โรงเรียนบ้านปากหาน 52
2 3.85
1 1.92
4 7.69
1 1.92
1 1.92
43 82.69
9 17.31%
111  โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 133
4 3.01
0 0.00
19 14.29
0 0.00
0 0.00
110 82.71
23 17.29%
112  โรงเรียนบ้านยูงทอง 81
5 6.17
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
113  โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 59
2 3.39
0 0.00
6 10.17
2 3.39
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
114  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 237
18 7.59
10 4.22
9 3.80
3 1.27
0 0.00
197 83.12
40 16.88%
115  โรงเรียนบ้านสวยศรี 83
8 9.64
4 4.82
2 2.41
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
116  โรงเรียนวัดท่าเจริญ 110
4 3.64
3 2.73
10 9.09
1 0.91
0 0.00
92 83.64
18 16.36%
117  โรงเรียนวัดโสภณประชาราม 55
2 3.64
0 0.00
6 10.91
1 1.82
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
118  โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 100
2 2.00
4 4.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
119  โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 652
19 2.91
13 1.99
72 11.04
0 0.00
0 0.00
548 84.05
104 15.95%
120  โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
121  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 160
5 3.13
8 5.00
5 3.13
5 3.13
2 1.25
135 84.38
25 15.63%
122  โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 214
15 7.01
4 1.87
6 2.80
5 2.34
3 1.40
181 84.58
33 15.42%
123  โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 299
13 4.35
0 0.00
28 9.36
5 1.67
0 0.00
253 84.62
46 15.38%
124  โรงเรียนบ้านห้วยตอ 73
5 6.85
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
125  โรงเรียนบ้านหนองเรียน 120
6 5.00
2 1.67
8 6.67
0 0.00
2 1.67
102 85.00
18 15.00%
126  โรงเรียนบ้านเขาปูน 141
5 3.55
0 0.00
13 9.22
3 2.13
0 0.00
120 85.11
21 14.89%
127  โรงเรียนบ้านลานเข้ 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
128  โรงเรียนบ้านส้องเหนือ 82
6 7.32
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
129  โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 135
3 2.22
2 1.48
6 4.44
4 2.96
4 2.96
116 85.93
19 14.07%
130  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 250
0 0.00
0 0.00
27 10.80
7 2.80
1 0.40
215 86.00
35 14.00%
131  โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 96
2 2.08
3 3.13
2 2.08
4 4.17
2 2.08
83 86.46
13 13.54%
132  โรงเรียนทรัพย์ทวี 91
3 3.30
0 0.00
2 2.20
4 4.40
3 3.30
79 86.81
12 13.19%
133  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 87
2 2.30
0 0.00
7 8.05
2 2.30
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
134  โรงเรียนบ้านดอนงาม 81
0 0.00
0 0.00
10 12.35
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
135  โรงเรียนวัดสามพัน 144
3 2.08
0 0.00
9 6.25
5 3.47
0 0.00
127 88.19
17 11.81%
136  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
137  โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา 124
0 0.00
0 0.00
7 5.65
0 0.00
7 5.65
110 88.71
14 11.29%
138  โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1381
13 0.94
6 0.43
126 9.12
2 0.14
2 0.14
1232 89.21
149 10.79%
139  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 201
6 2.99
1 0.50
5 2.49
2 1.00
3 1.49
184 91.54
17 8.46%
140  โรงเรียนนาสาร 753
20 2.66
12 1.59
13 1.73
9 1.20
8 1.06
691 91.77
62 8.23%
141  โรงเรียนบ้านควนเนียง 122
1 0.82
3 2.46
6 4.92
0 0.00
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
142  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 149
7 4.70
0 0.00
5 3.36
0 0.00
0 0.00
137 91.95
12 8.05%
143  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(นาสาร) 64
1 1.56
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
144  โรงเรียนบ้านยวนปลา 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
0 0.00
1 1.75
53 92.98
4 7.02%
145  โรงเรียนบ้านไทรห้อง 86
4 4.65
0 0.00
0 0.00
2 2.33
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
146  โรงเรียนบ้านบางรูป 269
9 3.35
0 0.00
5 1.86
2 0.74
0 0.00
253 94.05
16 5.95%
147  โรงเรียนบ้านปากสาย 77
2 2.60
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
148  โรงเรียนบ้านคลองยา 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
2 3.23
59 95.16
3 4.84%
149  โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1201
15 1.25
13 1.08
30 2.50
0 0.00
0 0.00
1143 95.17
58 4.83%
150  โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 48
1 2.08
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
151  โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
152  โรงเรียนวัดคลองตาล 64
1 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%

 

จำนวนนักเรียน  24,515 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,383 5.64
เตี้ย  918 3.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,621 10.69
ผอมและเตี้ย  609 2.48
อ้วนและเตี้ย  579 2.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,405 75.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,110 คน


24.92%


Powered By www.thaieducation.net