ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 180 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 150 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.33
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ 68
18 26.47
13 19.12
15 22.06
8 11.76
14 20.59
0 0.00
68 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบ่อกรัง 222
22 9.91
25 11.26
45 20.27
39 17.57
43 19.37
48 21.62
174 78.38%
3  โรงเรียนวัดบางน้ำจืด 44
9 20.45
4 9.09
12 27.27
3 6.82
2 4.55
14 31.82
30 68.18%
4  โรงเรียนบ้านห้วยพุน 112
4 3.57
15 13.39
11 9.82
20 17.86
26 23.21
36 32.14
76 67.86%
5  โรงเรียนบ้านท่าแซะ 135
15 11.11
2 1.48
47 34.81
10 7.41
17 12.59
44 32.59
91 67.41%
6  โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 265
10 3.77
25 9.43
20 7.55
46 17.36
72 27.17
92 34.72
173 65.28%
7  โรงเรียนวัดอินทราวาส 244
34 13.93
34 13.93
29 11.89
32 13.11
0 0.00
115 47.13
129 52.87%
8  โรงเรียนบ้านบางพระ 133
7 5.26
10 7.52
35 26.32
7 5.26
10 7.52
64 48.12
69 51.88%
9  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 70
5 7.14
4 5.71
11 15.71
9 12.86
6 8.57
35 50.00
35 50.00%
10  โรงเรียนบ้านพรุยายชี 286
33 11.54
34 11.89
53 18.53
20 6.99
0 0.00
146 51.05
140 48.95%
11  โรงเรียนตลาดหนองหวาย 367
37 10.08
22 5.99
101 27.52
6 1.63
3 0.82
198 53.95
169 46.05%
12  โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 273
37 13.55
23 8.42
27 9.89
14 5.13
17 6.23
155 56.78
118 43.22%
13  โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 196
10 5.10
21 10.71
44 22.45
9 4.59
0 0.00
112 57.14
84 42.86%
14  โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 66
1 1.52
0 0.00
13 19.70
1 1.52
13 19.70
38 57.58
28 42.42%
15  โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง 112
7 6.25
5 4.46
25 22.32
2 1.79
7 6.25
66 58.93
46 41.07%
16  โรงเรียนบ้านคลองรอก 266
18 6.77
13 4.89
16 6.02
30 11.28
30 11.28
159 59.77
107 40.23%
17  โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา 121
21 17.36
3 2.48
18 14.88
3 2.48
3 2.48
73 60.33
48 39.67%
18  โรงเรียนบ้านบางขนุน 148
20 13.51
8 5.41
24 16.22
4 2.70
0 0.00
92 62.16
56 37.84%
19  โรงเรียนบ้านหนองมน 98
4 4.08
4 4.08
27 27.55
0 0.00
2 2.04
61 62.24
37 37.76%
20  โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 85
11 12.94
13 15.29
1 1.18
3 3.53
4 4.71
53 62.35
32 37.65%
21  โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 156
14 8.97
10 6.41
34 21.79
0 0.00
0 0.00
98 62.82
58 37.18%
22  โรงเรียนบ้านควนรา 63
2 3.17
3 4.76
12 19.05
0 0.00
6 9.52
40 63.49
23 36.51%
23  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 121
4 3.31
10 8.26
15 12.40
10 8.26
5 4.13
77 63.64
44 36.36%
24  โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 284
26 9.15
19 6.69
57 20.07
0 0.00
0 0.00
182 64.08
102 35.92%
25  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ 135
11 8.15
4 2.96
29 21.48
4 2.96
0 0.00
87 64.44
48 35.56%
26  โรงเรียนบ้านโตนยาง 107
11 10.28
5 4.67
10 9.35
11 10.28
1 0.93
69 64.49
38 35.51%
27  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 184
19 10.33
8 4.35
38 20.65
0 0.00
0 0.00
119 64.67
65 35.33%
28  โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 156
23 14.74
0 0.00
30 19.23
1 0.64
0 0.00
102 65.38
54 34.62%
29  โรงเรียนวัดอัมพาราม 125
6 4.80
17 13.60
20 16.00
0 0.00
0 0.00
82 65.60
43 34.40%
30  โรงเรียนบ้านทำเนียบ 325
26 8.00
10 3.08
53 16.31
13 4.00
9 2.77
214 65.85
111 34.15%
31  โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 155
5 3.23
5 3.23
37 23.87
5 3.23
0 0.00
103 66.45
52 33.55%
32  โรงเรียนวัดชัยธาราวาส 6
2 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
33  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 78
7 8.97
2 2.56
14 17.95
1 1.28
1 1.28
53 67.95
25 32.05%
34  โรงเรียนบ้านศรีพนม 69
7 10.14
1 1.45
9 13.04
0 0.00
5 7.25
47 68.12
22 31.88%
35  โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) 757
36 4.76
13 1.72
182 24.04
5 0.66
1 0.13
520 68.69
237 31.31%
36  โรงเรียนบ้านยาง 16
1 6.25
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
37  โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 143
15 10.49
10 6.99
12 8.39
6 4.20
1 0.70
99 69.23
44 30.77%
38  โรงเรียนวัดไตรรัตนากร 36
6 16.67
2 5.56
0 0.00
1 2.78
2 5.56
25 69.44
11 30.56%
39  โรงเรียนวัดนิลาราม 131
8 6.11
3 2.29
25 19.08
3 2.29
1 0.76
91 69.47
40 30.53%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 509
24 4.72
22 4.32
97 19.06
3 0.59
9 1.77
354 69.55
155 30.45%
41  โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) 126
10 7.94
6 4.76
21 16.67
1 0.79
0 0.00
88 69.84
38 30.16%
42  โรงเรียนบ้านคลองวัว 83
6 7.23
6 7.23
8 9.64
3 3.61
2 2.41
58 69.88
25 30.12%
43  โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 81
4 4.94
10 12.35
10 12.35
0 0.00
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
44  โรงเรียนบ้านหินดาน 108
5 4.63
8 7.41
16 14.81
2 1.85
0 0.00
77 71.30
31 28.70%
45  โรงเรียนวัดหัวเตย 111
8 7.21
6 5.41
12 10.81
2 1.80
3 2.70
80 72.07
31 27.93%
46  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 195
5 2.56
4 2.05
45 23.08
0 0.00
0 0.00
141 72.31
54 27.69%
47  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 62
10 16.13
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
48  โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 81
14 17.28
1 1.23
7 8.64
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
49  โรงเรียนบ้านควนสูง 59
8 13.56
1 1.69
4 6.78
3 5.08
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
50  โรงเรียนวัดพุมเรียง 296
32 10.81
7 2.36
29 9.80
11 3.72
1 0.34
216 72.97
80 27.03%
51  โรงเรียนบ้านเขานาใน 374
22 5.88
18 4.81
55 14.71
6 1.60
0 0.00
273 72.99
101 27.01%
52  โรงเรียนบ้านตาขุน 170
7 4.12
3 1.76
35 20.59
0 0.00
0 0.00
125 73.53
45 26.47%
53  โรงเรียนวัดน้ำพุ 68
3 4.41
0 0.00
1 1.47
0 0.00
14 20.59
50 73.53
18 26.47%
54  โรงเรียนบ้านหน้าซึง 57
4 7.02
4 7.02
5 8.77
2 3.51
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
55  โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 176
9 5.11
11 6.25
24 13.64
2 1.14
0 0.00
130 73.86
46 26.14%
56  โรงเรียนบ้านปากโตน 46
1 2.17
0 0.00
11 23.91
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
57  โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 128
6 4.69
5 3.91
18 14.06
2 1.56
2 1.56
95 74.22
33 25.78%
58  โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 97
3 3.09
0 0.00
15 15.46
6 6.19
1 1.03
72 74.23
25 25.77%
59  โรงเรียนวัดรัษฎาราม 180
0 0.00
7 3.89
39 21.67
0 0.00
0 0.00
134 74.44
46 25.56%
60  โรงเรียนบ้านย่านยาว 55
1 1.82
4 7.27
9 16.36
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
61  โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 130
4 3.08
0 0.00
29 22.31
0 0.00
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
62  โรงเรียนบ้านมะเลาะ 170
3 1.76
4 2.35
36 21.18
0 0.00
0 0.00
127 74.71
43 25.29%
63  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 392
25 6.38
33 8.42
28 7.14
9 2.30
3 0.77
294 75.00
98 25.00%
64  โรงเรียนบ้านท่าขนอน 456
6 1.32
11 2.41
41 8.99
17 3.73
39 8.55
342 75.00
114 25.00%
65  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 100
2 2.00
7 7.00
16 16.00
0 0.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
66  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 117
0 0.00
4 3.42
25 21.37
0 0.00
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
67  โรงเรียนวัดนันทาราม 73
5 6.85
3 4.11
6 8.22
3 4.11
1 1.37
55 75.34
18 24.66%
68  โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ 65
5 7.69
2 3.08
9 13.85
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
69  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 234
14 5.98
10 4.27
30 12.82
1 0.43
0 0.00
179 76.50
55 23.50%
70  โรงเรียนบ้านพัฒนา 174
8 4.60
11 6.32
19 10.92
0 0.00
2 1.15
134 77.01
40 22.99%
71  โรงเรียนบ้านบนไร่ 227
19 8.37
6 2.64
27 11.89
0 0.00
0 0.00
175 77.09
52 22.91%
72  โรงเรียนบ้านยางงาม 179
13 7.26
6 3.35
16 8.94
1 0.56
5 2.79
138 77.09
41 22.91%
73  โรงเรียนวัดพะแสง 83
6 7.23
3 3.61
8 9.64
2 2.41
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
74  โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน 77
6 7.79
0 0.00
11 14.29
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
75  โรงเรียนบ้านคชาธาร 92
6 6.52
0 0.00
14 15.22
0 0.00
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
76  โรงเรียนตาขุน 380
17 4.47
3 0.79
56 14.74
3 0.79
3 0.79
298 78.42
82 21.58%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา 65
0 0.00
3 4.62
11 16.92
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
78  โรงเรียนวัดตรีธาราราม 122
2 1.64
5 4.10
19 15.57
0 0.00
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
79  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 221
12 5.43
8 3.62
18 8.14
6 2.71
3 1.36
174 78.73
47 21.27%
80  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 119
4 3.36
1 0.84
20 16.81
0 0.00
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
81  โรงเรียนวัดโกศาวาส 105
3 2.86
3 2.86
16 15.24
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
82  โรงเรียนบ้านคลองพา 116
3 2.59
13 11.21
8 6.90
0 0.00
0 0.00
92 79.31
24 20.69%
83  โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 175
5 2.86
0 0.00
15 8.57
0 0.00
16 9.14
139 79.43
36 20.57%
84  โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 73
0 0.00
3 4.11
10 13.70
2 2.74
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
85  โรงเรียนบ้านชายท่า 103
1 0.97
3 2.91
11 10.68
6 5.83
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
86  โรงเรียนสารภีอุทิศ 74
0 0.00
1 1.35
13 17.57
1 1.35
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
87  โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 153
7 4.58
5 3.27
18 11.76
1 0.65
0 0.00
122 79.74
31 20.26%
88  โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 70
0 0.00
0 0.00
14 20.00
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
89  โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ 140
9 6.43
8 5.71
11 7.86
0 0.00
0 0.00
112 80.00
28 20.00%
90  โรงเรียนบ้านต้นยวน 270
12 4.44
10 3.70
18 6.67
8 2.96
5 1.85
217 80.37
53 19.63%
91  โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 158
10 6.33
0 0.00
21 13.29
0 0.00
0 0.00
127 80.38
31 19.62%
92  โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 46
4 8.70
0 0.00
3 6.52
2 4.35
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
93  โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 369
15 4.07
12 3.25
42 11.38
3 0.81
0 0.00
297 80.49
72 19.51%
94  โรงเรียนวัดเขาพนมแบก 88
4 4.55
2 2.27
11 12.50
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
95  โรงเรียนบ้านแม่แขก 101
10 9.90
0 0.00
4 3.96
4 3.96
1 0.99
82 81.19
19 18.81%
96  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 54
0 0.00
2 3.70
8 14.81
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
97  โรงเรียนบ้านใหญ่ 136
4 2.94
3 2.21
17 12.50
1 0.74
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
98  โรงเรียนบ้านนาค้อ 98
2 2.04
0 0.00
16 16.33
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
99  โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 187
9 4.81
1 0.53
24 12.83
0 0.00
0 0.00
153 81.82
34 18.18%
100  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 131
5 3.82
2 1.53
4 3.05
5 3.82
7 5.34
108 82.44
23 17.56%
101  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 217
0 0.00
3 1.38
34 15.67
0 0.00
0 0.00
180 82.95
37 17.05%
102  โรงเรียนบ้านหนองจอก 47
2 4.26
0 0.00
4 8.51
1 2.13
1 2.13
39 82.98
8 17.02%
103  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 65
3 4.62
3 4.62
5 7.69
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
104  โรงเรียนวัดบางปอ 89
6 6.74
5 5.62
3 3.37
1 1.12
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
105  โรงเรียนวัดธัญญาราม 144
4 2.78
3 2.08
15 10.42
2 1.39
0 0.00
120 83.33
24 16.67%
106  โรงเรียนบ้านคันธุลี 176
2 1.14
0 0.00
26 14.77
0 0.00
1 0.57
147 83.52
29 16.48%
107  โรงเรียนบ้านแสนสุข 79
4 5.06
3 3.80
3 3.80
1 1.27
2 2.53
66 83.54
13 16.46%
108  โรงเรียนบ้านคลองราง 105
2 1.90
1 0.95
11 10.48
3 2.86
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
109  โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 211
6 2.84
3 1.42
19 9.00
2 0.95
4 1.90
177 83.89
34 16.11%
110  โรงเรียนวัดห้วยกรวด 171
9 5.26
2 1.17
13 7.60
2 1.17
1 0.58
144 84.21
27 15.79%
111  โรงเรียนบ้านไทรงาม 59
4 6.78
1 1.69
4 6.78
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
112  โรงเรียนวัดนาคาวาส 40
0 0.00
1 2.50
5 12.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
113  โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 129
1 0.78
5 3.88
11 8.53
0 0.00
2 1.55
110 85.27
19 14.73%
114  โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 218
6 2.75
2 0.92
22 10.09
0 0.00
2 0.92
186 85.32
32 14.68%
115  โรงเรียนวัดพระพรหม 64
1 1.56
1 1.56
7 10.94
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
116  โรงเรียนบ้านวังพลาย 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
3 6.82
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
117  โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
118  โรงเรียนวัดน้ำหัก 150
3 2.00
0 0.00
15 10.00
1 0.67
0 0.00
131 87.33
19 12.67%
119  โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 136
0 0.00
0 0.00
17 12.50
0 0.00
0 0.00
119 87.50
17 12.50%
120  โรงเรียนบ้านท่าไคร 88
3 3.41
2 2.27
4 4.55
0 0.00
2 2.27
77 87.50
11 12.50%
121  โรงเรียนวัดหนองไทร 74
1 1.35
1 1.35
7 9.46
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
122  โรงเรียนบ้านนาแค 85
0 0.00
0 0.00
10 11.76
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
123  โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 205
11 5.37
5 2.44
5 2.44
2 0.98
1 0.49
181 88.29
24 11.71%
124  โรงเรียนบ้านบางปรุ 140
5 3.57
4 2.86
7 5.00
0 0.00
0 0.00
124 88.57
16 11.43%
125  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 158
7 4.43
0 0.00
7 4.43
0 0.00
4 2.53
140 88.61
18 11.39%
126  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 182
4 2.20
0 0.00
9 4.95
0 0.00
7 3.85
162 89.01
20 10.99%
127  โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 164
4 2.44
0 0.00
14 8.54
0 0.00
0 0.00
146 89.02
18 10.98%
128  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 82
0 0.00
1 1.22
8 9.76
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
129  โรงเรียนบ้านท่าใหม่ 230
7 3.04
5 2.17
9 3.91
3 1.30
1 0.43
205 89.13
25 10.87%
130  โรงเรียนบ้านวังขุม 56
0 0.00
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
131  โรงเรียนบ้านน้ำราด 161
4 2.48
5 3.11
3 1.86
3 1.86
2 1.24
144 89.44
17 10.56%
132  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 235
8 3.40
3 1.28
13 5.53
0 0.00
0 0.00
211 89.79
24 10.21%
133  โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 122
5 4.10
1 0.82
6 4.92
0 0.00
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
134  โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 246
4 1.63
5 2.03
14 5.69
1 0.41
0 0.00
222 90.24
24 9.76%
135  โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
136  โรงเรียนบ้านท่าไท 124
4 3.23
1 0.81
7 5.65
0 0.00
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
137  โรงเรียนบ้านหนองเหรียง 67
3 4.48
0 0.00
1 1.49
0 0.00
1 1.49
62 92.54
5 7.46%
138  โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 186
7 3.76
5 2.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
174 93.55
12 6.45%
139  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 115
1 0.87
0 0.00
5 4.35
0 0.00
0 0.00
109 94.78
6 5.22%
140  โรงเรียนวัดบางพลา 213
2 0.94
0 0.00
7 3.29
0 0.00
0 0.00
204 95.77
9 4.23%
141  โรงเรียนบ้านบางหิน 126
1 0.79
0 0.00
1 0.79
2 1.59
1 0.79
121 96.03
5 3.97%
142  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านบางสาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านสามสัก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
146  โรงเรียนบ้านเบญจา 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนวัดธารน้ำไหล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
148  โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
149  โรงเรียนวัดสุมังคลาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
150  โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,908 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,128 5.40
เตี้ย  782 3.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,714 12.98
ผอมและเตี้ย  473 2.26
อ้วนและเตี้ย  450 2.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,361 73.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,547 คน


26.53%


Powered By www.thaieducation.net