ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองกรูด 12
1 8.33
0 0.00
4 33.33
1 8.33
0 0.00
6 50.00
6 50.00%
2  โรงเรียนบ้านสุชน 91
16 17.58
4 4.40
18 19.78
5 5.49
0 0.00
48 52.75
43 47.25%
3  โรงเรียนบ้านหาดงาม 409
38 9.29
42 10.27
65 15.89
20 4.89
18 4.40
226 55.26
183 44.74%
4  โรงเรียนบ้านคลองสระ 244
21 8.61
20 8.20
58 23.77
6 2.46
3 1.23
136 55.74
108 44.26%
5  โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 246
30 12.20
20 8.13
23 9.35
13 5.28
21 8.54
139 56.50
107 43.50%
6  โรงเรียนวัดชลคราม 100
17 17.00
8 8.00
12 12.00
4 4.00
2 2.00
57 57.00
43 43.00%
7  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 795
81 10.19
58 7.30
178 22.39
12 1.51
4 0.50
462 58.11
333 41.89%
8  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 342
29 8.48
23 6.73
23 6.73
22 6.43
46 13.45
199 58.19
143 41.81%
9  โรงเรียนบ้านควนนิมิต 137
8 5.84
18 13.14
29 21.17
0 0.00
1 0.73
81 59.12
56 40.88%
10  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1726
105 6.08
107 6.20
285 16.51
105 6.08
102 5.91
1022 59.21
704 40.79%
11  โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 371
27 7.28
39 10.51
66 17.79
15 4.04
2 0.54
222 59.84
149 40.16%
12  โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 43
4 9.30
1 2.33
8 18.60
2 4.65
2 4.65
26 60.47
17 39.53%
13  โรงเรียนบ้านกงหนิง 91
9 9.89
8 8.79
5 5.49
5 5.49
8 8.79
56 61.54
35 38.46%
14  โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 156
20 12.82
15 9.62
8 5.13
13 8.33
3 1.92
97 62.18
59 37.82%
15  โรงเรียนวัดวังไทร 354
21 5.93
20 5.65
45 12.71
19 5.37
26 7.34
223 62.99
131 37.01%
16  โรงเรียนวัดดอนยาง 87
6 6.90
7 8.05
17 19.54
1 1.15
1 1.15
55 63.22
32 36.78%
17  โรงเรียนวัดบ้านใน 128
13 10.16
13 10.16
15 11.72
6 4.69
0 0.00
81 63.28
47 36.72%
18  โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 126
4 3.17
11 8.73
24 19.05
5 3.97
2 1.59
80 63.49
46 36.51%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 163
11 6.75
12 7.36
12 7.36
11 6.75
13 7.98
104 63.80
59 36.20%
20  โรงเรียนวัดแหลมทอง 36
5 13.89
1 2.78
6 16.67
1 2.78
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
21  โรงเรียนวัดอุทยาราม 82
6 7.32
0 0.00
21 25.61
2 2.44
0 0.00
53 64.63
29 35.37%
22  โรงเรียนวัดเขานางเภา 82
9 10.98
4 4.88
13 15.85
3 3.66
0 0.00
53 64.63
29 35.37%
23  โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 184
13 7.07
19 10.33
31 16.85
1 0.54
1 0.54
119 64.67
65 35.33%
24  โรงเรียนบ้านไสขาม 102
14 13.73
3 2.94
17 16.67
2 1.96
0 0.00
66 64.71
36 35.29%
25  โรงเรียนวัดบางใบไม้ 188
17 9.04
11 5.85
28 14.89
6 3.19
4 2.13
122 64.89
66 35.11%
26  โรงเรียนวัดกงตาก 395
46 11.65
37 9.37
23 5.82
17 4.30
15 3.80
257 65.06
138 34.94%
27  โรงเรียนบ้านหนองเปล 23
3 13.04
1 4.35
3 13.04
0 0.00
1 4.35
15 65.22
8 34.78%
28  โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 167
10 5.99
16 9.58
23 13.77
9 5.39
0 0.00
109 65.27
58 34.73%
29  โรงเรียนวัดนอก 102
6 5.88
7 6.86
21 20.59
0 0.00
1 0.98
67 65.69
35 34.31%
30  โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 178
13 7.30
13 7.30
26 14.61
7 3.93
2 1.12
117 65.73
61 34.27%
31  โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 121
18 14.88
4 3.31
17 14.05
2 1.65
0 0.00
80 66.12
41 33.88%
32  โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 254
28 11.02
19 7.48
36 14.17
3 1.18
0 0.00
168 66.14
86 33.86%
33  โรงเรียนบ้านสันติสุข 137
14 10.22
11 8.03
21 15.33
0 0.00
0 0.00
91 66.42
46 33.58%
34  โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 6
1 16.67
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
35  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 131
9 6.87
13 9.92
16 12.21
2 1.53
3 2.29
88 67.18
43 32.82%
36  โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 179
21 11.73
11 6.15
20 11.17
5 2.79
0 0.00
122 68.16
57 31.84%
37  โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 588
41 6.97
24 4.08
76 12.93
34 5.78
9 1.53
404 68.71
184 31.29%
38  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 48
4 8.33
3 6.25
6 12.50
2 4.17
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
39  โรงเรียนบ้านศิลางาม 162
10 6.17
0 0.00
32 19.75
8 4.94
0 0.00
112 69.14
50 30.86%
40  โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 37
2 5.41
2 5.41
7 18.92
0 0.00
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
41  โรงเรียนวัดกลางใหม่ 206
21 10.19
2 0.97
38 18.45
0 0.00
0 0.00
145 70.39
61 29.61%
42  โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 159
11 6.92
5 3.14
28 17.61
2 1.26
1 0.63
112 70.44
47 29.56%
43  โรงเรียนบ้านไสตอ 224
9 4.02
14 6.25
30 13.39
13 5.80
0 0.00
158 70.54
66 29.46%
44  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 7
0 0.00
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 101
4 3.96
3 2.97
21 20.79
0 0.00
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
46  โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 361
4 1.11
20 5.54
72 19.94
2 0.55
2 0.55
261 72.30
100 27.70%
47  โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 121
10 8.26
5 4.13
18 14.88
0 0.00
0 0.00
88 72.73
33 27.27%
48  โรงเรียนบ้านโพหวาย 329
31 9.42
17 5.17
41 12.46
0 0.00
0 0.00
240 72.95
89 27.05%
49  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 164
4 2.44
2 1.22
35 21.34
3 1.83
0 0.00
120 73.17
44 26.83%
50  โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 75
0 0.00
0 0.00
20 26.67
0 0.00
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
51  โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 665
31 4.66
17 2.56
37 5.56
48 7.22
43 6.47
489 73.53
176 26.47%
52  โรงเรียนวัดประเดิม 185
10 5.41
14 7.57
18 9.73
6 3.24
0 0.00
137 74.05
48 25.95%
53  โรงเรียนบ้านดอนหลวง 85
8 9.41
2 2.35
3 3.53
7 8.24
2 2.35
63 74.12
22 25.88%
54  โรงเรียนบ้านไสใน 62
7 11.29
0 0.00
6 9.68
3 4.84
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
55  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 549
20 3.64
22 4.01
95 17.30
1 0.18
1 0.18
410 74.68
139 25.32%
56  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 337
14 4.15
22 6.53
20 5.93
13 3.86
16 4.75
252 74.78
85 25.22%
57  โรงเรียนวัดคงคาล้อม 80
1 1.25
0 0.00
14 17.50
3 3.75
2 2.50
60 75.00
20 25.00%
58  โรงเรียนวัดชลธาร 28
0 0.00
1 3.57
5 17.86
1 3.57
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
59  โรงเรียนวัดนทีคมเขต 72
9 12.50
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
60  โรงเรียนบ้านปลายแหลม 408
16 3.92
18 4.41
65 15.93
2 0.49
0 0.00
307 75.25
101 24.75%
61  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 283
10 3.53
10 3.53
19 6.71
15 5.30
16 5.65
213 75.27
70 24.73%
62  โรงเรียนวัดพุฒ 126
7 5.56
8 6.35
15 11.90
1 0.79
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
63  โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 86
2 2.33
4 4.65
15 17.44
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
64  โรงเรียนวัดสันติวราราม 59
2 3.39
4 6.78
8 13.56
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
65  โรงเรียนวัดคีรีวง 152
4 2.63
12 7.89
19 12.50
1 0.66
0 0.00
116 76.32
36 23.68%
66  โรงเรียนวัดสิงขร 144
3 2.08
2 1.39
27 18.75
0 0.00
2 1.39
110 76.39
34 23.61%
67  โรงเรียนบ้านศรีธนู 128
4 3.13
2 1.56
24 18.75
0 0.00
0 0.00
98 76.56
30 23.44%
68  โรงเรียนบ้านแหลมหอย 316
5 1.58
11 3.48
41 12.97
3 0.95
13 4.11
243 76.90
73 23.10%
69  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 224
15 6.70
17 7.59
10 4.46
4 1.79
5 2.23
173 77.23
51 22.77%
70  โรงเรียนวัดกลาง 385
8 2.08
27 7.01
40 10.39
9 2.34
3 0.78
298 77.40
87 22.60%
71  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 339
21 6.19
8 2.36
41 12.09
6 1.77
0 0.00
263 77.58
76 22.42%
72  โรงเรียนบ้านควนยูง 251
5 1.99
4 1.59
45 17.93
1 0.40
0 0.00
196 78.09
55 21.91%
73  โรงเรียนวัดนิกรประสาท 151
9 5.96
4 2.65
12 7.95
7 4.64
0 0.00
119 78.81
32 21.19%
74  โรงเรียนบ้านบางสำโรง 751
69 9.19
17 2.26
59 7.86
11 1.46
0 0.00
595 79.23
156 20.77%
75  โรงเรียนวัดท่าทอง 247
11 4.45
10 4.05
27 10.93
3 1.21
0 0.00
196 79.35
51 20.65%
76  โรงเรียนวัดสมัยคงคา 127
1 0.79
7 5.51
18 14.17
0 0.00
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
77  โรงเรียนบ้านซอย 10 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
78  โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 10
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
79  โรงเรียนวัดแจ้ง 384
15 3.91
15 3.91
16 4.17
15 3.91
15 3.91
308 80.21
76 19.79%
80  โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 160
8 5.00
3 1.88
13 8.13
7 4.38
0 0.00
129 80.63
31 19.38%
81  โรงเรียนบ้านซอย 2 147
10 6.80
0 0.00
18 12.24
0 0.00
0 0.00
119 80.95
28 19.05%
82  โรงเรียนบ้านบ่อผุด 626
13 2.08
24 3.83
58 9.27
10 1.60
9 1.44
512 81.79
114 18.21%
83  โรงเรียนวัดประสพ 220
7 3.18
7 3.18
26 11.82
0 0.00
0 0.00
180 81.82
40 18.18%
84  โรงเรียนบ้านทับท้อน 73
3 4.11
3 4.11
7 9.59
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
85  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 51
1 1.96
3 5.88
4 7.84
1 1.96
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
86  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 76
4 5.26
0 0.00
8 10.53
0 0.00
1 1.32
63 82.89
13 17.11%
87  โรงเรียนวัดปากคู 142
0 0.00
7 4.93
15 10.56
2 1.41
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
88  โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 236
6 2.54
3 1.27
15 6.36
6 2.54
9 3.81
197 83.47
39 16.53%
89  โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 182
6 3.30
10 5.49
14 7.69
0 0.00
0 0.00
152 83.52
30 16.48%
90  โรงเรียนวัดพ่วง 64
6 9.38
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
91  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 148
10 6.76
0 0.00
10 6.76
0 0.00
3 2.03
125 84.46
23 15.54%
92  โรงเรียนบ้านดอนสน 66
1 1.52
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
93  โรงเรียนวัดคุณาราม 218
8 3.67
5 2.29
7 3.21
7 3.21
6 2.75
185 84.86
33 15.14%
94  โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 116
6 5.17
6 5.17
5 4.31
0 0.00
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
95  โรงเรียนบ้านคลองคราม 192
10 5.21
8 4.17
10 5.21
0 0.00
0 0.00
164 85.42
28 14.58%
96  โรงเรียนวัดภูเขาทอง 620
24 3.87
13 2.10
51 8.23
2 0.32
0 0.00
530 85.48
90 14.52%
97  โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 59
0 0.00
0 0.00
7 11.86
0 0.00
1 1.69
51 86.44
8 13.56%
98  โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 180
2 1.11
0 0.00
22 12.22
0 0.00
0 0.00
156 86.67
24 13.33%
99  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 135
4 2.96
1 0.74
13 9.63
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
100  โรงเรียนบ้านวังหวาย 73
0 0.00
2 2.74
6 8.22
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
101  โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 134
3 2.24
0 0.00
11 8.21
0 0.00
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
102  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 106
0 0.00
3 2.83
6 5.66
0 0.00
2 1.89
95 89.62
11 10.38%
103  โรงเรียนบ้านควนราชา 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
104  โรงเรียนบ้านท่าเพชร 181
5 2.76
2 1.10
9 4.97
2 1.10
0 0.00
163 90.06
18 9.94%
105  โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 294
2 0.68
0 0.00
26 8.84
0 0.00
1 0.34
265 90.14
29 9.86%
106  โรงเรียนบ้านดอนธูป 206
4 1.94
0 0.00
11 5.34
1 0.49
2 0.97
188 91.26
18 8.74%
107  โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 140
3 2.14
1 0.71
8 5.71
0 0.00
0 0.00
128 91.43
12 8.57%
108  โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 179
6 3.35
2 1.12
3 1.68
2 1.12
2 1.12
164 91.62
15 8.38%
109  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
110  โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
1 2.44
38 92.68
3 7.32%
111  โรงเรียนบ้านคลองสุข 83
1 1.20
1 1.20
4 4.82
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
112  โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 43
1 2.33
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
113  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 116
2 1.72
0 0.00
4 3.45
0 0.00
2 1.72
108 93.10
8 6.90%
114  โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
1 1.56
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
115  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 32
2 6.25
0 0.00
-1 -3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
116  โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 246
6 2.44
0 0.00
1 0.41
0 0.00
0 0.00
239 97.15
7 2.85%
117  โรงเรียนวัดสมหวัง 466
6 1.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 0.86
456 97.85
10 2.15%
118  โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านหาดริ้น 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,562 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,322 5.61
เตี้ย  1,056 4.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,775 11.78
ผอมและเตี้ย  590 2.50
อ้วนและเตี้ย  454 1.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,365 73.70
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,197 คน


26.30%


Powered By www.thaieducation.net