ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ภูเก็ต
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 49 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 49 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านในทอน 24
3 12.50
3 12.50
10 41.67
3 12.50
5 20.83
0 0.00
24 100.00%
2  โรงเรียนเกาะโหลน 3
2 66.67
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
3  โรงเรียนบ้านบางเทา 719
140 19.47
103 14.33
45 6.26
78 10.85
112 15.58
241 33.52
478 66.48%
4  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 405
55 13.58
17 4.20
62 15.31
72 17.78
47 11.60
152 37.53
253 62.47%
5  โรงเรียนบ้านหมากปรก 45
5 11.11
4 8.89
10 22.22
3 6.67
3 6.67
20 44.44
25 55.56%
6  โรงเรียนบ้านม่าหนิก 309
25 8.09
22 7.12
55 17.80
20 6.47
44 14.24
143 46.28
166 53.72%
7  โรงเรียนบ้านลิพอน 271
30 11.07
35 12.92
37 13.65
17 6.27
17 6.27
135 49.82
136 50.18%
8  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 206
16 7.77
8 3.88
21 10.19
28 13.59
28 13.59
105 50.97
101 49.03%
9  โรงเรียนวิชิตสงคราม 467
33 7.07
26 5.57
14 3.00
74 15.85
71 15.20
249 53.32
218 46.68%
10  โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) 421
39 9.26
24 5.70
49 11.64
53 12.59
21 4.99
235 55.82
186 44.18%
11  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 80
6 7.50
7 8.75
15 18.75
7 8.75
0 0.00
45 56.25
35 43.75%
12  โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 844
75 8.89
38 4.50
67 7.94
34 4.03
148 17.54
482 57.11
362 42.89%
13  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 746
60 8.04
81 10.86
53 7.10
39 5.23
80 10.72
433 58.04
313 41.96%
14  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 508
31 6.10
21 4.13
94 18.50
24 4.72
28 5.51
310 61.02
198 38.98%
15  โรงเรียนบ้านกู้กู 355
14 3.94
19 5.35
56 15.77
3 0.85
43 12.11
220 61.97
135 38.03%
16  โรงเรียนวัดมงคลวราราม 238
35 14.71
0 0.00
49 20.59
0 0.00
0 0.00
154 64.71
84 35.29%
17  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 328
27 8.23
17 5.18
37 11.28
15 4.57
19 5.79
213 64.94
115 35.06%
18  โรงเรียนบ้านบางคู 188
31 16.49
3 1.60
21 11.17
4 2.13
2 1.06
127 67.55
61 32.45%
19  โรงเรียนบ้านบางทอง 154
17 11.04
7 4.55
15 9.74
8 5.19
2 1.30
105 68.18
49 31.82%
20  โรงเรียนบ้านสะปำ 459
12 2.61
22 4.79
94 20.48
0 0.00
17 3.70
314 68.41
145 31.59%
21  โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 251
26 10.36
0 0.00
46 18.33
0 0.00
1 0.40
178 70.92
73 29.08%
22  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 2046
98 4.79
43 2.10
446 21.80
5 0.24
2 0.10
1452 70.97
594 29.03%
23  โรงเรียนบ้านฉลอง 568
17 2.99
25 4.40
23 4.05
42 7.39
52 9.15
409 72.01
159 27.99%
24  โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม 311
17 5.47
14 4.50
27 8.68
13 4.18
14 4.50
226 72.67
85 27.33%
25  โรงเรียนบ้านพรุจำปา 229
19 8.30
15 6.55
22 9.61
0 0.00
0 0.00
173 75.55
56 24.45%
26  โรงเรียนท่าฉัตรไชย 111
4 3.60
4 3.60
16 14.41
3 2.70
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
27  โรงเรียนเกาะสิเหร่ 586
40 6.83
29 4.95
21 3.58
24 4.10
26 4.44
446 76.11
140 23.89%
28  โรงเรียนเกาะมะพร้าว 63
0 0.00
0 0.00
12 19.05
2 3.17
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
29  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 143
8 5.59
5 3.50
9 6.29
3 2.10
6 4.20
112 78.32
31 21.68%
30  โรงเรียนบ้านกะหลิม 146
9 6.16
3 2.05
16 10.96
2 1.37
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
31  โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 147
7 4.76
3 2.04
20 13.61
0 0.00
0 0.00
117 79.59
30 20.41%
32  โรงเรียนบ้านสาคู 103
3 2.91
1 0.97
13 12.62
3 2.91
1 0.97
82 79.61
21 20.39%
33  โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 501
18 3.59
6 1.20
69 13.77
6 1.20
1 0.20
401 80.04
100 19.96%
34  โรงเรียนบ้านบางโรง 193
11 5.70
5 2.59
20 10.36
0 0.00
0 0.00
157 81.35
36 18.65%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 434
23 5.30
16 3.69
41 9.45
0 0.00
0 0.00
354 81.57
80 18.43%
36  โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ 188
3 1.60
8 4.26
20 10.64
1 0.53
0 0.00
156 82.98
32 17.02%
37  โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง 222
7 3.15
0 0.00
19 8.56
11 4.95
0 0.00
185 83.33
37 16.67%
38  โรงเรียนบ้านป่าคลอก 287
6 2.09
19 6.62
22 7.67
0 0.00
0 0.00
240 83.62
47 16.38%
39  โรงเรียนแหลมพันวา 157
7 4.46
7 4.46
6 3.82
4 2.55
0 0.00
133 84.71
24 15.29%
40  โรงเรียนบ้านพารา 218
6 2.75
3 1.38
18 8.26
6 2.75
0 0.00
185 84.86
33 15.14%
41  โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 368
17 4.62
8 2.17
29 7.88
0 0.00
0 0.00
314 85.33
54 14.67%
42  โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ 182
7 3.85
0 0.00
14 7.69
3 1.65
2 1.10
156 85.71
26 14.29%
43  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 297
15 5.05
0 0.00
23 7.74
0 0.00
0 0.00
259 87.21
38 12.79%
44  โรงเรียนบ้านคอเอน 192
1 0.52
2 1.04
19 9.90
1 0.52
0 0.00
169 88.02
23 11.98%
45  โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 154
3 1.95
2 1.30
7 4.55
3 1.95
0 0.00
139 90.26
15 9.74%
46  โรงเรียนวัดเมืองใหม่ 121
3 2.48
0 0.00
8 6.61
0 0.00
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
47  โรงเรียน บ้านไม้ขาว 125
1 0.80
0 0.00
5 4.00
0 0.00
0 0.00
119 95.20
6 4.80%
48  โรงเรียนเกาะนาคา 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
49  โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) 0
0
0
0
0
0
0
0 %

 

จำนวนนักเรียน  15,145 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,032 6.81
เตี้ย  676 4.46
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,796 11.86
ผอมและเตี้ย  614 4.05
อ้วนและเตี้ย  792 5.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,235 67.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,910 คน


32.42%


Powered By www.thaieducation.net