ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พังงา
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 136 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 132 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.06
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 5
2 40.00
3 60.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 32
4 12.50
8 25.00
16 50.00
2 6.25
2 6.25
0 0.00
32 100.00%
3  โรงเรียนบ้านย่าหมี 27
15 55.56
0 0.00
7 25.93
0 0.00
0 0.00
5 18.52
22 81.48%
4  โรงเรียนบ้านท่าเขา 50
9 18.00
5 10.00
10 20.00
5 10.00
5 10.00
16 32.00
34 68.00%
5  โรงเรียนบ้านกะปง 81
3 3.70
9 11.11
24 29.63
12 14.81
0 0.00
33 40.74
48 59.26%
6  โรงเรียนบ้านทุ่งละออง 94
8 8.51
1 1.06
18 19.15
10 10.64
16 17.02
41 43.62
53 56.38%
7  โรงเรียนบ้านบางเนียง 211
28 13.27
1 0.47
24 11.37
23 10.90
39 18.48
96 45.50
115 54.50%
8  โรงเรียนบ้านบางครั่ง 95
17 17.89
13 13.68
16 16.84
3 3.16
1 1.05
45 47.37
50 52.63%
9  โรงเรียนบ้านคลองเหีย 31
6 19.35
1 3.23
8 25.81
1 3.23
0 0.00
15 48.39
16 51.61%
10  โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 176
33 18.75
21 11.93
28 15.91
4 2.27
4 2.27
86 48.86
90 51.14%
11  โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า 89
3 3.37
4 4.49
13 14.61
7 7.87
17 19.10
45 50.56
44 49.44%
12  โรงเรียนบ้านท่าสนุก 271
39 14.39
23 8.49
29 10.70
24 8.86
18 6.64
138 50.92
133 49.08%
13  โรงเรียน เกาะหมากน้อย 178
14 7.87
15 8.43
10 5.62
29 16.29
17 9.55
93 52.25
85 47.75%
14  โรงเรียนบ้านลำวะ 36
9 25.00
0 0.00
8 22.22
0 0.00
0 0.00
19 52.78
17 47.22%
15  โรงเรียนวัดสองแพรก 43
12 27.91
2 4.65
4 9.30
1 2.33
0 0.00
24 55.81
19 44.19%
16  โรงเรียนอนุบาลทับปุด 745
59 7.92
49 6.58
177 23.76
23 3.09
13 1.74
424 56.91
321 43.09%
17  โรงเรียนบ้านนอกนา 69
6 8.70
6 8.70
7 10.14
4 5.80
6 8.70
40 57.97
29 42.03%
18  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 43
3 6.98
5 11.63
10 23.26
0 0.00
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
19  โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ 61
6 9.84
3 4.92
7 11.48
4 6.56
3 4.92
38 62.30
23 37.70%
20  โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว 64
8 12.50
5 7.81
8 12.50
2 3.13
1 1.56
40 62.50
24 37.50%
21  โรงเรียนบ้านปากถัก 188
18 9.57
9 4.79
27 14.36
9 4.79
3 1.60
122 64.89
66 35.11%
22  โรงเรียนบ้านบางติบ 113
20 17.70
4 3.54
15 13.27
0 0.00
0 0.00
74 65.49
39 34.51%
23  โรงเรียนวัดดิตถาราม 159
16 10.06
5 3.14
31 19.50
0 0.00
1 0.63
106 66.67
53 33.33%
24  โรงเรียนเกาะเคี่ยม 66
7 10.61
4 6.06
10 15.15
1 1.52
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
25  โรงเรียนบ้านบางหว้า 202
33 16.34
8 3.96
22 10.89
0 0.00
0 0.00
139 68.81
63 31.19%
26  โรงเรียนวัดโคกสวย 181
5 2.76
11 6.08
37 20.44
2 1.10
1 0.55
125 69.06
56 30.94%
27  โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 570
35 6.14
29 5.09
76 13.33
23 4.04
11 1.93
396 69.47
174 30.53%
28  โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า 105
12 11.43
7 6.67
11 10.48
2 1.90
0 0.00
73 69.52
32 30.48%
29  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 30
3 10.00
2 6.67
2 6.67
2 6.67
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
30  โรงเรียนบ้านบางด้ง 51
6 11.76
1 1.96
8 15.69
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
31  โรงเรียนเกียรติประชา 51
5 9.80
5 9.80
0 0.00
5 9.80
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
32  โรงเรียนพระราชทานทับละมุ 127
1 0.79
6 4.72
24 18.90
0 0.00
6 4.72
90 70.87
37 29.13%
33  โรงเรียนบ้านริมทะเล 79
3 3.80
2 2.53
18 22.78
0 0.00
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
34  โรงเรียนบ้านพอแดง 104
5 4.81
4 3.85
16 15.38
5 4.81
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
35  โรงเรียนวัดประชาธิการาม 167
11 6.59
3 1.80
17 10.18
5 2.99
11 6.59
120 71.86
47 28.14%
36  โรงเรียนบ้านในหยง 104
6 5.77
2 1.92
17 16.35
2 1.92
2 1.92
75 72.12
29 27.88%
37  โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 140
9 6.43
17 12.14
10 7.14
3 2.14
0 0.00
101 72.14
39 27.86%
38  โรงเรียนบ้านในวัง 83
3 3.61
5 6.02
14 16.87
1 1.20
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
39  โรงเรียนวัดชนาธิการาม 62
3 4.84
1 1.61
1 1.61
8 12.90
4 6.45
45 72.58
17 27.42%
40  โรงเรียนบ้านกะไหล 139
12 8.63
0 0.00
25 17.99
1 0.72
0 0.00
101 72.66
38 27.34%
41  โรงเรียนบ้านคุระ 154
7 4.55
13 8.44
16 10.39
2 1.30
4 2.60
112 72.73
42 27.27%
42  โรงเรียนวัดช้างนอน 162
18 11.11
0 0.00
26 16.05
0 0.00
0 0.00
118 72.84
44 27.16%
43  โรงเรียนบ้านตากแดด 82
8 9.76
8 9.76
4 4.88
1 1.22
1 1.22
60 73.17
22 26.83%
44  โรงเรียนบ้านบางกัน 64
8 12.50
3 4.69
6 9.38
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
45  โรงเรียนบ้านคลองบอน 118
9 7.63
5 4.24
8 6.78
4 3.39
5 4.24
87 73.73
31 26.27%
46  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 69
6 8.70
4 5.80
3 4.35
5 7.25
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
47  โรงเรียนบ้านท่าจูด 39
4 10.26
2 5.13
2 5.13
2 5.13
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
48  โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 192
12 6.25
7 3.65
24 12.50
5 2.60
1 0.52
143 74.48
49 25.52%
49  โรงเรียนบ้านพรุใน 247
17 6.88
11 4.45
34 13.77
0 0.00
0 0.00
185 74.90
62 25.10%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งดอน 109
11 10.09
7 6.42
8 7.34
1 0.92
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
51  โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 46
5 10.87
0 0.00
5 10.87
0 0.00
1 2.17
35 76.09
11 23.91%
52  โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ 63
5 7.94
3 4.76
2 3.17
3 4.76
2 3.17
48 76.19
15 23.81%
53  โรงเรียนบ้านบางทอง 17
2 11.76
1 5.88
1 5.88
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
54  โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม 280
10 3.57
17 6.07
37 13.21
0 0.00
1 0.36
215 76.79
65 23.21%
55  โรงเรียนบ้านเขาเปาะ 82
4 4.88
1 1.22
5 6.10
4 4.88
5 6.10
63 76.83
19 23.17%
56  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 346
12 3.47
7 2.02
51 14.74
5 1.45
5 1.45
266 76.88
80 23.12%
57  โรงเรียน บ้านทับช้าง 65
4 6.15
2 3.08
9 13.85
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
58  โรงเรียนบ้านควนแรด 52
3 5.77
4 7.69
5 9.62
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
59  โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) 139
12 8.63
3 2.16
17 12.23
0 0.00
0 0.00
107 76.98
32 23.02%
60  โรงเรียนบ้านหินร่ม 174
13 7.47
1 0.57
23 13.22
2 1.15
0 0.00
135 77.59
39 22.41%
61  โรงเรียนเมืองพังงา 193
8 4.15
9 4.66
11 5.70
8 4.15
7 3.63
150 77.72
43 22.28%
62  โรงเรียนบ้านบางวัน 95
4 4.21
3 3.16
14 14.74
0 0.00
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
63  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 326
5 1.53
2 0.61
48 14.72
11 3.37
6 1.84
254 77.91
72 22.09%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 797
65 8.16
53 6.65
5 0.63
47 5.90
4 0.50
623 78.17
174 21.83%
65  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 147
3 2.04
3 2.04
12 8.16
8 5.44
6 4.08
115 78.23
32 21.77%
66  โรงเรียนบ้านบางม่วง 493
18 3.65
16 3.25
25 5.07
20 4.06
25 5.07
389 78.90
104 21.10%
67  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 48
5 10.42
0 0.00
4 8.33
0 0.00
1 2.08
38 79.17
10 20.83%
68  โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 34
0 0.00
1 2.94
6 17.65
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
69  โรงเรียน วัดสุวรรณคูหา 141
9 6.38
5 3.55
14 9.93
1 0.71
0 0.00
112 79.43
29 20.57%
70  โรงเรียนบ้านบางมรวน 109
2 1.83
9 8.26
8 7.34
3 2.75
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
71  โรงเรียนบ้านกลาง 170
10 5.88
6 3.53
18 10.59
0 0.00
0 0.00
136 80.00
34 20.00%
72  โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 171
8 4.68
7 4.09
19 11.11
0 0.00
0 0.00
137 80.12
34 19.88%
73  โรงเรียนคุระบุรี 967
24 2.48
23 2.38
134 13.86
5 0.52
0 0.00
781 80.77
186 19.23%
74  โรงเรียนบ้านแหลมหิน 68
5 7.35
1 1.47
7 10.29
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
75  โรงเรียนอนุบาลพังงา 1498
47 3.14
21 1.40
204 13.62
1 0.07
7 0.47
1218 81.31
280 18.69%
76  โรงเรียนบ้านบางนายสี 43
0 0.00
0 0.00
7 16.28
1 2.33
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
77  โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 43
2 4.65
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
78  โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 178
11 6.18
3 1.69
8 4.49
9 5.06
2 1.12
145 81.46
33 18.54%
79  โรงเรียนบ้านบางกรัก 245
20 8.16
5 2.04
15 6.12
5 2.04
0 0.00
200 81.63
45 18.37%
80  โรงเรียนบ้านเกาะนก 49
4 8.16
3 6.12
2 4.08
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
81  โรงเรียนบ้านหินลาด 317
26 8.20
16 5.05
14 4.42
2 0.63
0 0.00
259 81.70
58 18.30%
82  โรงเรียนบ้านโคกยาง 154
10 6.49
0 0.00
18 11.69
0 0.00
0 0.00
126 81.82
28 18.18%
83  โรงเรียนวัดนารายณิการาม 139
2 1.44
1 0.72
19 13.67
2 1.44
1 0.72
114 82.01
25 17.99%
84  โรงเรียนบ้านปากคลอง 74
3 4.05
3 4.05
7 9.46
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
85  โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
3 10.34
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
86  โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า 157
5 3.18
4 2.55
18 11.46
0 0.00
0 0.00
130 82.80
27 17.20%
87  โรงเรียนบ้านดอน 53
3 5.66
1 1.89
4 7.55
1 1.89
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
88  โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 214
4 1.87
14 6.54
17 7.94
0 0.00
1 0.47
178 83.18
36 16.82%
89  โรงเรียนบ้านทองหลาง 78
2 2.56
0 0.00
11 14.10
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
90  โรงเรียนบ้านบางหลาม 116
5 4.31
4 3.45
9 7.76
1 0.86
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
91  โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 171
9 5.26
8 4.68
10 5.85
1 0.58
0 0.00
143 83.63
28 16.37%
92  โรงเรียนบ้านในไร่ 137
11 8.03
0 0.00
11 8.03
0 0.00
0 0.00
115 83.94
22 16.06%
93  โรงเรียน วัดอินทนิน 102
4 3.92
2 1.96
10 9.80
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
94  โรงเรียนวัดปัตติการาม 104
2 1.92
4 3.85
8 7.69
2 1.92
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
95  โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง 73
2 2.74
2 2.74
7 9.59
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
96  โรงเรียนบ้านท่าหัน 40
2 5.00
1 2.50
2 5.00
1 2.50
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
97  โรงเรียนบ้านเตรียม 169
14 8.28
0 0.00
11 6.51
0 0.00
0 0.00
144 85.21
25 14.79%
98  โรงเรียนบ้านคลองไส 75
0 0.00
1 1.33
8 10.67
1 1.33
1 1.33
64 85.33
11 14.67%
99  โรงเรียนบ้านนาแฝก 42
0 0.00
1 2.38
4 9.52
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
100  โรงเรียนบ้านน้ำจืด 77
0 0.00
1 1.30
10 12.99
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
101  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) 219
7 3.20
9 4.11
9 4.11
5 2.28
0 0.00
189 86.30
30 13.70%
102  โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย 88
3 3.41
5 5.68
4 4.55
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
103  โรงเรียนบ้านคุรอด 204
11 5.39
7 3.43
9 4.41
0 0.00
0 0.00
177 86.76
27 13.24%
104  โรงเรียนเกาะยาว 214
1 0.47
8 3.74
17 7.94
1 0.47
0 0.00
187 87.38
27 12.62%
105  โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง 1 101
2 1.98
2 1.98
6 5.94
2 1.98
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
106  โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม 94
3 3.19
0 0.00
7 7.45
1 1.06
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
107  โรงเรียน บ้านช่องหลาด 173
4 2.31
0 0.00
15 8.67
0 0.00
0 0.00
154 89.02
19 10.98%
108  โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
1 2.13
42 89.36
5 10.64%
109  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 38
2 5.26
2 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
110  โรงเรียนวัดประชุมศึกษา 143
3 2.10
0 0.00
10 6.99
2 1.40
0 0.00
128 89.51
15 10.49%
111  โรงเรียนบ้านบางคลี 148
4 2.70
0 0.00
7 4.73
0 0.00
4 2.70
133 89.86
15 10.14%
112  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 44
1 2.27
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
113  โรงเรียนเกาะปันหยี 105
3 2.86
2 1.90
3 2.86
1 0.95
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
114  โรงเรียนอ่าวมะม่วง 106
1 0.94
2 1.89
6 5.66
0 0.00
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
115  โรงเรียนบ้านตำหนัง 98
0 0.00
1 1.02
7 7.14
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
116  โรงเรียนกะปง 75
1 1.33
1 1.33
3 4.00
0 0.00
1 1.33
69 92.00
6 8.00%
117  โรงเรียนบ้านบ่อดาน 89
4 4.49
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
118  โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
119  โรงเรียนวัดคมนียเขต 276
4 1.45
2 0.72
9 3.26
0 0.00
4 1.45
257 93.12
19 6.88%
120  โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 218
0 0.00
0 0.00
11 5.05
3 1.38
1 0.46
203 93.12
15 6.88%
121  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 109
2 1.83
0 0.00
3 2.75
0 0.00
2 1.83
102 93.58
7 6.42%
122  โรงเรียนบ้านลำแก่น 321
9 2.80
5 1.56
6 1.87
0 0.00
0 0.00
301 93.77
20 6.23%
123  โรงเรียนบ้านติเตะ 68
1 1.47
0 0.00
2 2.94
1 1.47
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
124  โรงเรียนบ้านบางจัน 71
1 1.41
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
125  โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 113
3 2.65
0 0.00
3 2.65
0 0.00
0 0.00
107 94.69
6 5.31%
126  โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 130
2 1.54
2 1.54
2 1.54
0 0.00
0 0.00
124 95.38
6 4.62%
127  โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม 67
0 0.00
1 1.49
1 1.49
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
128  โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 81
0 0.00
1 1.23
1 1.23
0 0.00
0 0.00
79 97.53
2 2.47%
129  โรงเรียนบ้านควน 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านบากัน 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านป่ายาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านใหญ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,316 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,094 5.66
เตี้ย  683 3.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,012 10.42
ผอมและเตี้ย  407 2.11
อ้วนและเตี้ย  280 1.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,840 76.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,476 คน


23.17%


Powered By www.thaieducation.net