ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 82 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 82 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 353
119 33.71
80 22.66
91 25.78
39 11.05
24 6.80
0 0.00
353 100.00%
2  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม 185
16 8.65
14 7.57
39 21.08
30 16.22
51 27.57
35 18.92
150 81.08%
3  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 3104
250 8.05
300 9.66
570 18.36
300 9.66
370 11.92
1314 42.33
1790 57.67%
4  โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) 346
34 9.83
22 6.36
42 12.14
56 16.18
42 12.14
150 43.35
196 56.65%
5  โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 225
16 7.11
12 5.33
54 24.00
16 7.11
18 8.00
109 48.44
116 51.56%
6  โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) 107
16 14.95
2 1.87
30 28.04
1 0.93
0 0.00
58 54.21
49 45.79%
7  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 569
64 11.25
52 9.14
104 18.28
19 3.34
0 0.00
330 58.00
239 42.00%
8  โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 727
44 6.05
9 1.24
108 14.86
53 7.29
73 10.04
440 60.52
287 39.48%
9  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 167
20 11.98
25 14.97
9 5.39
6 3.59
5 2.99
102 61.08
65 38.92%
10  โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 127
12 9.45
12 9.45
7 5.51
8 6.30
9 7.09
79 62.20
48 37.80%
11  โรงเรียนบ้านชากนา 158
15 9.49
14 8.86
26 16.46
1 0.63
2 1.27
100 63.29
58 36.71%
12  โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) 60
4 6.67
10 16.67
7 11.67
0 0.00
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
13  โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 625
21 3.36
22 3.52
72 11.52
43 6.88
59 9.44
408 65.28
217 34.72%
14  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 78
11 14.10
4 5.13
9 11.54
2 2.56
1 1.28
51 65.38
27 34.62%
15  โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 666
29 4.35
20 3.00
56 8.41
46 6.91
64 9.61
451 67.72
215 32.28%
16  โรงเรียนวัดตาลล้อม 137
8 5.84
11 8.03
18 13.14
6 4.38
1 0.73
93 67.88
44 32.12%
17  โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 133
10 7.52
7 5.26
16 12.03
4 3.01
5 3.76
91 68.42
42 31.58%
18  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 950
68 7.16
36 3.79
181 19.05
12 1.26
0 0.00
653 68.74
297 31.26%
19  โรงเรียนวัดบางเป้ง 161
7 4.35
22 13.66
11 6.83
5 3.11
3 1.86
113 70.19
48 29.81%
20  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) 230
13 5.65
8 3.48
39 16.96
8 3.48
0 0.00
162 70.43
68 29.57%
21  โรงเรียนบ้านหนองตะโก 488
43 8.81
14 2.87
59 12.09
15 3.07
13 2.66
344 70.49
144 29.51%
22  โรงเรียนวัดนาเขื่อน 223
10 4.48
15 6.73
29 13.00
9 4.04
0 0.00
160 71.75
63 28.25%
23  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 220
25 11.36
9 4.09
21 9.55
5 2.27
0 0.00
160 72.73
60 27.27%
24  โรงเรียนวัดเตาปูน 165
16 9.70
7 4.24
20 12.12
1 0.61
0 0.00
121 73.33
44 26.67%
25  โรงเรียนบ้านเนินโมก 185
6 3.24
6 3.24
32 17.30
5 2.70
0 0.00
136 73.51
49 26.49%
26  โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 750
31 4.13
25 3.33
107 14.27
13 1.73
19 2.53
555 74.00
195 26.00%
27  โรงเรียนวัดบุญญราศรี 328
9 2.74
18 5.49
58 17.68
0 0.00
0 0.00
243 74.09
85 25.91%
28  โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 120
3 2.50
3 2.50
25 20.83
0 0.00
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
29  โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) 121
3 2.48
4 3.31
23 19.01
1 0.83
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
30  โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) 229
14 6.11
20 8.73
24 10.48
0 0.00
0 0.00
171 74.67
58 25.33%
31  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 233
20 8.58
7 3.00
28 12.02
3 1.29
0 0.00
175 75.11
58 24.89%
32  โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 193
19 9.84
0 0.00
20 10.36
7 3.63
2 1.04
145 75.13
48 24.87%
33  โรงเรียนบ้านมาบกรูด 137
7 5.11
8 5.84
19 13.87
0 0.00
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
34  โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) 254
18 7.09
7 2.76
34 13.39
4 1.57
0 0.00
191 75.20
63 24.80%
35  โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 103
4 3.88
2 1.94
18 17.48
1 0.97
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
36  โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) 100
3 3.00
13 13.00
6 6.00
2 2.00
0 0.00
76 76.00
24 24.00%
37  โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 238
9 3.78
9 3.78
17 7.14
11 4.62
9 3.78
183 76.89
55 23.11%
38  โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 379
16 4.22
18 4.75
51 13.46
0 0.00
2 0.53
292 77.04
87 22.96%
39  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 138
1 0.72
1 0.72
29 21.01
0 0.00
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
40  โรงเรียนบ้านหนองเขิน 264
11 4.17
7 2.65
40 15.15
0 0.00
0 0.00
206 78.03
58 21.97%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 208
7 3.37
8 3.85
29 13.94
1 0.48
0 0.00
163 78.37
45 21.63%
42  โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 103
5 4.85
9 8.74
6 5.83
2 1.94
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
43  โรงเรียนนาป่ามโนรถ 155
5 3.23
8 5.16
20 12.90
0 0.00
0 0.00
122 78.71
33 21.29%
44  โรงเรียนบ้านท่าจาม 130
10 7.69
6 4.62
11 8.46
0 0.00
0 0.00
103 79.23
27 20.77%
45  โรงเรียนบ้านวังตะโก 150
2 1.33
5 3.33
24 16.00
0 0.00
0 0.00
119 79.33
31 20.67%
46  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1276
95 7.45
16 1.25
80 6.27
12 0.94
58 4.55
1015 79.55
261 20.45%
47  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1210
38 3.14
29 2.40
137 11.32
23 1.90
10 0.83
973 80.41
237 19.59%
48  โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 139
12 8.63
0 0.00
15 10.79
0 0.00
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
49  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 110
3 2.73
3 2.73
12 10.91
2 1.82
1 0.91
89 80.91
21 19.09%
50  โรงเรียนวัดหนองยาง 144
3 2.08
6 4.17
16 11.11
2 1.39
0 0.00
117 81.25
27 18.75%
51  โรงเรียนบ้านเขาดิน 337
9 2.67
5 1.48
48 14.24
0 0.00
0 0.00
275 81.60
62 18.40%
52  โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ 122
2 1.64
3 2.46
17 13.93
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
53  โรงเรียนวัดสำนักบก 200
14 7.00
2 1.00
9 4.50
0 0.00
11 5.50
164 82.00
36 18.00%
54  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 62
6 9.68
0 0.00
2 3.23
3 4.84
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
55  โรงเรียนบ้านโสม 136
6 4.41
7 5.15
6 4.41
4 2.94
1 0.74
112 82.35
24 17.65%
56  โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 91
7 7.69
3 3.30
6 6.59
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
57  โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 98
6 6.12
1 1.02
8 8.16
2 2.04
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
58  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 98
5 5.10
4 4.08
6 6.12
2 2.04
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
59  โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 150
2 1.33
13 8.67
8 5.33
3 2.00
0 0.00
124 82.67
26 17.33%
60  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 442
1 0.23
9 2.04
60 13.57
3 0.68
3 0.68
366 82.81
76 17.19%
61  โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 306
9 2.94
0 0.00
43 14.05
0 0.00
0 0.00
254 83.01
52 16.99%
62  โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 229
6 2.62
5 2.18
27 11.79
0 0.00
0 0.00
191 83.41
38 16.59%
63  โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 185
4 2.16
8 4.32
12 6.49
4 2.16
2 1.08
155 83.78
30 16.22%
64  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 146
1 0.68
0 0.00
21 14.38
1 0.68
0 0.00
123 84.25
23 15.75%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 456
25 5.48
8 1.75
26 5.70
2 0.44
5 1.10
390 85.53
66 14.47%
66  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 545
8 1.47
7 1.28
48 8.81
5 0.92
0 0.00
477 87.52
68 12.48%
67  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 122
1 0.82
1 0.82
13 10.66
0 0.00
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
68  โรงเรียนบ้านชากพุดซา 262
7 2.67
5 1.91
8 3.05
5 1.91
6 2.29
231 88.17
31 11.83%
69  โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 68
4 5.88
0 0.00
2 2.94
0 0.00
2 2.94
60 88.24
8 11.76%
70  โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 161
6 3.73
0 0.00
10 6.21
1 0.62
0 0.00
144 89.44
17 10.56%
71  โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 77
4 5.19
0 0.00
3 3.90
1 1.30
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
72  โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 90
0 0.00
0 0.00
6 6.67
0 0.00
3 3.33
81 90.00
9 10.00%
73  โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 296
6 2.03
4 1.35
4 1.35
5 1.69
9 3.04
268 90.54
28 9.46%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 266
7 2.63
1 0.38
10 3.76
1 0.38
0 0.00
247 92.86
19 7.14%
75  โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 127
3 2.36
5 3.94
1 0.79
0 0.00
0 0.00
118 92.91
9 7.09%
76  โรงเรียนบ้านหัวโกรก 371
7 1.89
5 1.35
7 1.89
3 0.81
2 0.54
347 93.53
24 6.47%
77  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 118
0 0.00
0 0.00
7 5.93
0 0.00
0 0.00
111 94.07
7 5.93%
78  โรงเรียนบ้านเขาแรต 109
4 3.67
1 0.92
1 0.92
0 0.00
0 0.00
103 94.50
6 5.50%
79  โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) 192
0 0.00
1 0.52
9 4.69
0 0.00
0 0.00
182 94.79
10 5.21%
80  โรงเรียนบ้านตาลดำ 132
0 0.00
0 0.00
6 4.55
0 0.00
0 0.00
126 95.45
6 4.55%
81  โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 226
3 1.33
2 0.88
2 0.88
0 0.00
1 0.44
218 96.46
8 3.54%
82  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 100
0 0.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
99 99.00
1 1.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,921 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,388 5.80
เตี้ย  1,065 4.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,936 12.27
ผอมและเตี้ย  819 3.42
อ้วนและเตี้ย  886 3.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,827 70.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,094 คน


29.66%


Powered By www.thaieducation.net