ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 89 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 89 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 644
116 18.01
89 13.82
131 20.34
71 11.02
98 15.22
139 21.58
505 78.42%
2  โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 105
16 15.24
11 10.48
23 21.90
8 7.62
0 0.00
47 44.76
58 55.24%
3  โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 783
56 7.15
30 3.83
98 12.52
19 2.43
198 25.29
382 48.79
401 51.21%
4  โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) 77
22 28.57
0 0.00
9 11.69
5 6.49
0 0.00
41 53.25
36 46.75%
5  โรงเรียนบ้านหาดขาม 218
26 11.93
14 6.42
33 15.14
11 5.05
12 5.50
122 55.96
96 44.04%
6  โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) 150
7 4.67
14 9.33
37 24.67
8 5.33
0 0.00
84 56.00
66 44.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 152
20 13.16
11 7.24
17 11.18
10 6.58
1 0.66
93 61.18
59 38.82%
8  โรงเรียนบ้านพุน้อย 190
14 7.37
4 2.11
53 27.89
2 1.05
0 0.00
117 61.58
73 38.42%
9  โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 43
2 4.65
1 2.33
12 27.91
1 2.33
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
10  โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) 350
14 4.00
7 2.00
53 15.14
21 6.00
31 8.86
224 64.00
126 36.00%
11  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 148
14 9.46
2 1.35
33 22.30
2 1.35
1 0.68
96 64.86
52 35.14%
12  โรงเรียนบ้านศาลาลัย 134
17 12.69
3 2.24
20 14.93
4 2.99
3 2.24
87 64.93
47 35.07%
13  โรงเรียนบ้านหนองหอย 231
11 4.76
10 4.33
21 9.09
15 6.49
21 9.09
153 66.23
78 33.77%
14  โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 281
23 8.19
4 1.42
23 8.19
29 10.32
13 4.63
189 67.26
92 32.74%
15  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 139
6 4.32
1 0.72
15 10.79
7 5.04
15 10.79
95 68.35
44 31.65%
16  โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 206
18 8.74
7 3.40
20 9.71
12 5.83
8 3.88
141 68.45
65 31.55%
17  โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 83
14 16.87
4 4.82
8 9.64
0 0.00
0 0.00
57 68.67
26 31.33%
18  โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 343
12 3.50
10 2.92
81 23.62
3 0.87
0 0.00
237 69.10
106 30.90%
19  โรงเรียนบ้านไร่บน 135
14 10.37
9 6.67
9 6.67
7 5.19
2 1.48
94 69.63
41 30.37%
20  โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 411
24 5.84
22 5.35
62 15.09
6 1.46
7 1.70
290 70.56
121 29.44%
21  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 119
12 10.08
2 1.68
21 17.65
0 0.00
0 0.00
84 70.59
35 29.41%
22  โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 262
17 6.49
18 6.87
42 16.03
0 0.00
0 0.00
185 70.61
77 29.39%
23  โรงเรียนบ้านทับใต้ 297
22 7.41
9 3.03
47 15.82
6 2.02
1 0.34
212 71.38
85 28.62%
24  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 511
23 4.50
15 2.94
72 14.09
20 3.91
13 2.54
368 72.02
143 27.98%
25  โรงเรียนบ้านวังข่อย 90
8 8.89
0 0.00
17 18.89
0 0.00
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
26  โรงเรียนบ้านหนองคร้า 98
7 7.14
6 6.12
11 11.22
3 3.06
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
27  โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 69
5 7.25
3 4.35
11 15.94
0 0.00
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
28  โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 118
8 6.78
6 5.08
17 14.41
1 0.85
0 0.00
86 72.88
32 27.12%
29  โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 289
26 9.00
5 1.73
44 15.22
2 0.69
1 0.35
211 73.01
78 26.99%
30  โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 145
10 6.90
5 3.45
19 13.10
1 0.69
2 1.38
108 74.48
37 25.52%
31  โรงเรียนบ้านหนองซอ 126
12 9.52
5 3.97
15 11.90
0 0.00
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
32  โรงเรียนบ้านบน 105
11 10.48
0 0.00
12 11.43
3 2.86
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
33  โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 138
11 7.97
2 1.45
19 13.77
2 1.45
0 0.00
104 75.36
34 24.64%
34  โรงเรียนบ้านหนองเหียง 136
15 11.03
0 0.00
15 11.03
0 0.00
3 2.21
103 75.74
33 24.26%
35  โรงเรียน อานันท์ 368
13 3.53
19 5.16
45 12.23
10 2.72
0 0.00
281 76.36
87 23.64%
36  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 162
9 5.56
8 4.94
8 4.94
9 5.56
4 2.47
124 76.54
38 23.46%
37  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 113
8 7.08
0 0.00
18 15.93
0 0.00
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
38  โรงเรียนบ้านปรือน้อย 192
8 4.17
9 4.69
25 13.02
2 1.04
0 0.00
148 77.08
44 22.92%
39  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 189
10 5.29
4 2.12
27 14.29
2 1.06
0 0.00
146 77.25
43 22.75%
40  โรงเรียนบ้านวังยาว 89
5 5.62
4 4.49
11 12.36
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
41  โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 143
4 2.80
5 3.50
23 16.08
0 0.00
0 0.00
111 77.62
32 22.38%
42  โรงเรียนวัดกุยบุรี 210
9 4.29
12 5.71
4 1.90
0 0.00
20 9.52
165 78.57
45 21.43%
43  โรงเรียนวัดดอนยายหนู 103
6 5.83
0 0.00
15 14.56
1 0.97
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
44  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 89
9 10.11
0 0.00
9 10.11
0 0.00
1 1.12
70 78.65
19 21.35%
45  โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 68
4 5.88
3 4.41
4 5.88
3 4.41
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
46  โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 214
19 8.88
4 1.87
20 9.35
0 0.00
0 0.00
171 79.91
43 20.09%
47  โรงเรียนบ้านสามกระทาย 58
0 0.00
0 0.00
11 18.97
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
48  โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 146
9 6.16
0 0.00
18 12.33
0 0.00
0 0.00
119 81.51
27 18.49%
49  โรงเรียนบ้านรวมไทย 172
3 1.74
3 1.74
24 13.95
0 0.00
0 0.00
142 82.56
30 17.44%
50  โรงเรียนบ้านเขาโป่ง 74
7 9.46
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
51  โรงเรียนบ้านยางชุม 141
7 4.96
3 2.13
11 7.80
1 0.71
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
52  โรงเรียนบ้านสำโหรง 103
0 0.00
0 0.00
16 15.53
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
53  โรงเรียนบ้านลาดวิถี 98
2 2.04
0 0.00
10 10.20
0 0.00
3 3.06
83 84.69
15 15.31%
54  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 121
6 4.96
0 0.00
11 9.09
1 0.83
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
55  โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 227
10 4.41
3 1.32
20 8.81
0 0.00
0 0.00
194 85.46
33 14.54%
56  โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) 246
8 3.25
0 0.00
25 10.16
0 0.00
0 0.00
213 86.59
33 13.41%
57  โรงเรียนบ้านหนองเกด 139
4 2.88
4 2.88
10 7.19
0 0.00
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
58  โรงเรียนละเมาะ 73
0 0.00
3 4.11
4 5.48
2 2.74
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
59  โรงเรียนวัดนาห้วย 157
7 4.46
3 1.91
8 5.10
0 0.00
0 0.00
139 88.54
18 11.46%
60  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 157
0 0.00
0 0.00
17 10.83
0 0.00
0 0.00
140 89.17
17 10.83%
61  โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 84
1 1.19
0 0.00
2 2.38
1 1.19
5 5.95
75 89.29
9 10.71%
62  โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 112
6 5.36
0 0.00
6 5.36
0 0.00
0 0.00
100 89.29
12 10.71%
63  โรงเรียนบ้านหนองหมู 81
0 0.00
3 3.70
4 4.94
1 1.23
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
64  โรงเรียนบ้านหนองจิก 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
65  โรงเรียนวไลย 137
4 2.92
6 4.38
3 2.19
0 0.00
0 0.00
124 90.51
13 9.49%
66  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 96
2 2.08
4 4.17
1 1.04
2 2.08
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
67  โรงเรียนบ้านเขาแดง 97
3 3.09
0 0.00
6 6.19
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
68  โรงเรียนบ้านหนองคาง 120
4 3.33
2 1.67
5 4.17
0 0.00
0 0.00
109 90.83
11 9.17%
69  โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 56
2 3.57
1 1.79
2 3.57
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
70  โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 105
0 0.00
2 1.90
6 5.71
1 0.95
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
71  โรงเรียนบ้านหนองกา 84
2 2.38
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
72  โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) 548
13 2.37
3 0.55
28 5.11
1 0.18
0 0.00
503 91.79
45 8.21%
73  โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
74  โรงเรียนบ้านบางปู 102
0 0.00
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
75  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
76  โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 117
3 2.56
0 0.00
5 4.27
0 0.00
0 0.00
109 93.16
8 6.84%
77  โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
78  โรงเรียนชลประทานปราณบุรี 78
1 1.28
0 0.00
2 2.56
0 0.00
2 2.56
73 93.59
5 6.41%
79  โรงเรียนบ้านใหม่ 63
0 0.00
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
80  โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 64
2 3.13
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
81  โรงเรียนบ้านหนองบัว 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 154
3 1.95
2 1.30
2 1.30
1 0.65
1 0.65
145 94.16
9 5.84%
83  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.19
1 1.06
90 95.74
4 4.26%
84  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 177
1 0.56
0 0.00
6 3.39
0 0.00
0 0.00
170 96.05
7 3.95%
85  โรงเรียนบ้านหนองไทร 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
86  โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 124
0 0.00
0 0.00
2 1.61
0 0.00
0 0.00
122 98.39
2 1.61%
87  โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.61
61 98.39
1 1.61%
88  โรงเรียนบ้านเนินกรวด 84
0 0.00
0 0.00
1 1.19
0 0.00
0 0.00
83 98.81
1 1.19%
89  โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,115 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  847 6.00
เตี้ย  441 3.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,636 11.59
ผอมและเตี้ย  320 2.27
อ้วนและเตี้ย  468 3.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,403 73.70
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,712 คน


26.30%


Powered By www.thaieducation.net