ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว 38
20 52.63
0 0.00
8 21.05
6 15.79
4 10.53
0 0.00
38 100.00%
2  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 93
19 20.43
9 9.68
9 9.68
8 8.60
11 11.83
37 39.78
56 60.22%
3  โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 586
63 10.75
47 8.02
141 24.06
32 5.46
53 9.04
250 42.66
336 57.34%
4  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 77
16 20.78
9 11.69
11 14.29
4 5.19
0 0.00
37 48.05
40 51.95%
5  โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 172
10 5.81
3 1.74
38 22.09
13 7.56
25 14.53
83 48.26
89 51.74%
6  โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) 114
29 25.44
13 11.40
13 11.40
3 2.63
0 0.00
56 49.12
58 50.88%
7  โรงเรียนบางสะพาน 862
28 3.25
22 2.55
95 11.02
70 8.12
201 23.32
446 51.74
416 48.26%
8  โรงเรียนบ้านหนองระแวง 274
42 15.33
7 2.55
72 26.28
5 1.82
0 0.00
148 54.01
126 45.99%
9  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 85
11 12.94
13 15.29
12 14.12
2 2.35
0 0.00
47 55.29
38 44.71%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 107
5 4.67
5 4.67
10 9.35
10 9.35
17 15.89
60 56.07
47 43.93%
11  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1663
61 3.67
30 1.80
343 20.63
81 4.87
199 11.97
949 57.07
714 42.93%
12  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 178
25 14.04
13 7.30
29 16.29
5 2.81
1 0.56
105 58.99
73 41.01%
13  โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 50
5 10.00
7 14.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
30 60.00
20 40.00%
14  โรงเรียนบ้านไร่ใน 85
12 14.12
0 0.00
19 22.35
2 2.35
0 0.00
52 61.18
33 38.82%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 127
15 11.81
12 9.45
21 16.54
0 0.00
0 0.00
79 62.20
48 37.80%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 861
58 6.74
11 1.28
121 14.05
69 8.01
63 7.32
539 62.60
322 37.40%
17  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 78
2 2.56
6 7.69
21 26.92
0 0.00
0 0.00
49 62.82
29 37.18%
18  โรงเรียนวังมะเดื่อ 155
24 15.48
9 5.81
22 14.19
2 1.29
0 0.00
98 63.23
57 36.77%
19  โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 134
8 5.97
18 13.43
15 11.19
3 2.24
4 2.99
86 64.18
48 35.82%
20  โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 101
14 13.86
7 6.93
15 14.85
0 0.00
0 0.00
65 64.36
36 35.64%
21  โรงเรียนบ้านปากแพรก 31
4 12.90
0 0.00
7 22.58
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
22  โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 235
12 5.11
10 4.26
22 9.36
22 9.36
15 6.38
154 65.53
81 34.47%
23  โรงเรียนบ้านดอนใจดี 108
7 6.48
3 2.78
16 14.81
8 7.41
2 1.85
72 66.67
36 33.33%
24  โรงเรียนบ้านหนองหิน 27
1 3.70
0 0.00
8 29.63
0 0.00
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
25  โรงเรียนวัดนาผักขวง 63
8 12.70
0 0.00
13 20.63
0 0.00
0 0.00
42 66.67
21 33.33%
26  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 133
10 7.52
9 6.77
19 14.29
4 3.01
2 1.50
89 66.92
44 33.08%
27  โรงเรียนบ้านท่าขาม 175
19 10.86
16 9.14
10 5.71
8 4.57
4 2.29
118 67.43
57 32.57%
28  โรงเรียนบ้านหินเทิน 83
7 8.43
4 4.82
15 18.07
1 1.20
0 0.00
56 67.47
27 32.53%
29  โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 122
22 18.03
2 1.64
1 0.82
0 0.00
14 11.48
83 68.03
39 31.97%
30  โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 72
3 4.17
4 5.56
12 16.67
1 1.39
3 4.17
49 68.06
23 31.94%
31  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 175
25 14.29
6 3.43
23 13.14
1 0.57
0 0.00
120 68.57
55 31.43%
32  โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72) 102
17 16.67
0 0.00
15 14.71
0 0.00
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
33  โรงเรียนบ้านวังยาว 115
15 13.04
9 7.83
11 9.57
0 0.00
0 0.00
80 69.57
35 30.43%
34  โรงเรียนบ้านคลองลอย 231
11 4.76
14 6.06
37 16.02
7 3.03
1 0.43
161 69.70
70 30.30%
35  โรงเรียนบ้านท่าฝาง 175
10 5.71
0 0.00
39 22.29
4 2.29
0 0.00
122 69.71
53 30.29%
36  โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) 414
12 2.90
10 2.42
44 10.63
19 4.59
38 9.18
291 70.29
123 29.71%
37  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 418
26 6.22
10 2.39
76 18.18
4 0.96
2 0.48
300 71.77
118 28.23%
38  โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 25
1 4.00
1 4.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
39  โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 105
12 11.43
0 0.00
17 16.19
0 0.00
0 0.00
76 72.38
29 27.62%
40  โรงเรียนประชารังสรรค์ 62
6 9.68
0 0.00
10 16.13
1 1.61
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
41  โรงเรียนบ้านสีดางาม 33
3 9.09
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
42  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 52
3 5.77
4 7.69
7 13.46
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
43  โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1016
14 1.38
109 10.73
124 12.20
15 1.48
8 0.79
746 73.43
270 26.57%
44  โรงเรียนบ้านคลองชายธง 64
5 7.81
5 7.81
5 7.81
2 3.13
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 87
8 9.20
0 0.00
15 17.24
0 0.00
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
46  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 95
2 2.11
2 2.11
19 20.00
2 2.11
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
47  โรงเรียนบ้านไชยราช 386
23 5.96
19 4.92
50 12.95
5 1.30
2 0.52
287 74.35
99 25.65%
48  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 231
10 4.33
7 3.03
41 17.75
1 0.43
0 0.00
172 74.46
59 25.54%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 134
15 11.19
0 0.00
13 9.70
0 0.00
5 3.73
101 75.37
33 24.63%
50  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 108
8 7.41
2 1.85
14 12.96
2 1.85
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
51  โรงเรียนบ้านพุตะแบก 113
7 6.19
9 7.96
10 8.85
1 0.88
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
52  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
2 6.67
2 6.67
23 76.67
7 23.33%
53  โรงเรียนบ้านหนองกก 112
12 10.71
4 3.57
10 8.93
0 0.00
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
54  โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 69
10 14.49
0 0.00
6 8.70
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
55  โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 82
5 6.10
3 3.66
8 9.76
2 2.44
1 1.22
63 76.83
19 23.17%
56  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 298
34 11.41
0 0.00
34 11.41
0 0.00
0 0.00
230 77.18
68 22.82%
57  โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 79
9 11.39
0 0.00
9 11.39
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
58  โรงเรียนวัดดอนยาง 206
5 2.43
3 1.46
38 18.45
0 0.00
0 0.00
160 77.67
46 22.33%
59  โรงเรียนธนาคารออมสิน 727
47 6.46
20 2.75
82 11.28
12 1.65
1 0.14
565 77.72
162 22.28%
60  โรงเรียนบ้านในล็อค 324
23 7.10
8 2.47
38 11.73
3 0.93
0 0.00
252 77.78
72 22.22%
61  โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 77
4 5.19
5 6.49
7 9.09
1 1.30
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
62  โรงเรียนบ้านดอนสำนัก 82
3 3.66
6 7.32
8 9.76
1 1.22
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
63  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 82
4 4.88
1 1.22
12 14.63
1 1.22
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
64  โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง 529
34 6.43
0 0.00
79 14.93
0 0.00
0 0.00
416 78.64
113 21.36%
65  โรงเรียนบ้านคั่นกระได 160
6 3.75
1 0.63
27 16.88
0 0.00
0 0.00
126 78.75
34 21.25%
66  โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย 52
0 0.00
1 1.92
10 19.23
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 138
11 7.97
3 2.17
15 10.87
0 0.00
0 0.00
109 78.99
29 21.01%
68  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 162
2 1.23
1 0.62
31 19.14
0 0.00
0 0.00
128 79.01
34 20.99%
69  โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 287
21 7.32
9 3.14
20 6.97
7 2.44
3 1.05
227 79.09
60 20.91%
70  โรงเรียนวัดนาหูกวาง 93
5 5.38
3 3.23
10 10.75
1 1.08
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
71  โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 49
6 12.24
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
72  โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 424
16 3.77
12 2.83
55 12.97
1 0.24
2 0.47
338 79.72
86 20.28%
73  โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 301
6 1.99
5 1.66
49 16.28
0 0.00
0 0.00
241 80.07
60 19.93%
74  โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 76
9 11.84
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
75  โรงเรียนอุดมราชภักดี 53
7 13.21
2 3.77
1 1.89
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
76  โรงเรียนบ้านดอนทราย 117
4 3.42
3 2.56
6 5.13
4 3.42
5 4.27
95 81.20
22 18.80%
77  โรงเรียนวัดกำมะเสน 56
1 1.79
0 0.00
8 14.29
1 1.79
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
78  โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 73
3 4.11
3 4.11
7 9.59
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
79  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 100
5 5.00
6 6.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
80  โรงเรียนบ้านห้วยสัก 71
5 7.04
4 5.63
3 4.23
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
81  โรงเรียนวัดหนองหอย 235
9 3.83
14 5.96
10 4.26
4 1.70
2 0.85
196 83.40
39 16.60%
82  โรงเรียน บ้านทรายทอง 67
3 4.48
3 4.48
3 4.48
2 2.99
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
83  โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 160
5 3.13
4 2.50
7 4.38
5 3.13
5 3.13
134 83.75
26 16.25%
84  โรงเรียนบ้านชะม่วง 96
4 4.17
6 6.25
5 5.21
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
85  โรงเรียนบ้านหินกอง 142
7 4.93
5 3.52
10 7.04
0 0.00
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
86  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 122
2 1.64
0 0.00
15 12.30
0 0.00
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
87  โรงเรียนบ้านบึง 87
0 0.00
4 4.60
8 9.20
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
88  โรงเรียนด่านสิงขร 154
7 4.55
4 2.60
7 4.55
3 1.95
0 0.00
133 86.36
21 13.64%
89  โรงเรียนประชาพิทักษ์ 149
0 0.00
8 5.37
8 5.37
0 0.00
3 2.01
130 87.25
19 12.75%
90  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 259
1 0.39
10 3.86
21 8.11
1 0.39
0 0.00
226 87.26
33 12.74%
91  โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) 55
4 7.27
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
92  โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 145
4 2.76
5 3.45
7 4.83
2 1.38
0 0.00
127 87.59
18 12.41%
93  โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 220
5 2.27
7 3.18
8 3.64
4 1.82
2 0.91
194 88.18
26 11.82%
94  โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์ 73
2 2.74
2 2.74
4 5.48
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
95  โรงเรียนบ้านช้างเผือก 234
2 0.85
2 0.85
18 7.69
3 1.28
0 0.00
209 89.32
25 10.68%
96  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 157
5 3.18
2 1.27
1 0.64
0 0.00
8 5.10
141 89.81
16 10.19%
97  โรงเรียนบ้านยางเขา 69
1 1.45
0 0.00
1 1.45
4 5.80
1 1.45
62 89.86
7 10.14%
98  โรงเรียนบ้านทางหวาย 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
3 5.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
99  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 274
6 2.19
0 0.00
19 6.93
0 0.00
0 0.00
249 90.88
25 9.12%
100  โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 93
0 0.00
1 1.08
7 7.53
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
101  โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
2 2.44
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
102  โรงเรียนบ้านทองมงคล 475
5 1.05
7 1.47
10 2.11
8 1.68
6 1.26
439 92.42
36 7.58%
103  โรงเรียนบ้านวังยาง 124
2 1.61
0 0.00
5 4.03
2 1.61
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
104  โรงเรียนบ้านหนองมงคล 77
1 1.30
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
105  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 85
0 0.00
0 0.00
3 3.53
0 0.00
2 2.35
80 94.12
5 5.88%
106  โรงเรียนบ้านดอนทอง 107
1 0.93
0 0.00
5 4.67
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
107  โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
108  โรงเรียนวัดนาล้อม 104
2 1.92
0 0.00
3 2.88
0 0.00
0 0.00
99 95.19
5 4.81%
109  โรงเรียนบ้านดอนสง่า 152
0 0.00
0 0.00
3 1.97
3 1.97
1 0.66
145 95.39
7 4.61%
110  โรงเรียนประชาราษฏร์บำรุง 70
1 1.43
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
111  โรงเรียนบ้านบางเบิด 77
0 0.00
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
112  โรงเรียนบ้านยุบพริก 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
113  โรงเรียนบ้านมรสวบ 198
2 1.01
0 0.00
5 2.53
0 0.00
0 0.00
191 96.46
7 3.54%
114  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 85
0 0.00
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
115  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 122
1 0.82
1 0.82
2 1.64
0 0.00
0 0.00
118 96.72
4 3.28%
116  โรงเรียนบ้านเขามัน 135
0 0.00
0 0.00
4 2.96
0 0.00
0 0.00
131 97.04
4 2.96%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งไทร 83
0 0.00
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
81 97.59
2 2.41%
118  โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%

 

จำนวนนักเรียน  20,946 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,172 5.60
เตี้ย  684 3.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,547 12.16
ผอมและเตี้ย  507 2.42
อ้วนและเตี้ย  718 3.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,318 73.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,628 คน


26.87%


Powered By www.thaieducation.net