ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.68
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 63
52 82.54
5 7.94
6 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบางเกตุ 49
1 2.04
4 8.16
44 89.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00%
3  โรงเรียนวัดหนองบัว 47
9 19.15
7 14.89
7 14.89
3 6.38
5 10.64
16 34.04
31 65.96%
4  โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) 52
9 17.31
4 7.69
14 26.92
3 5.77
3 5.77
19 36.54
33 63.46%
5  โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) 30
2 6.67
3 10.00
6 20.00
5 16.67
3 10.00
11 36.67
19 63.33%
6  โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 53
6 11.32
7 13.21
7 13.21
8 15.09
5 9.43
20 37.74
33 62.26%
7  โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 36
1 2.78
0 0.00
20 55.56
0 0.00
0 0.00
15 41.67
21 58.33%
8  โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) 100
17 17.00
11 11.00
22 22.00
3 3.00
0 0.00
47 47.00
53 53.00%
9  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) 132
26 19.70
4 3.03
27 20.45
5 3.79
3 2.27
67 50.76
65 49.24%
10  โรงเรียนบ้านในดง 218
20 9.17
22 10.09
24 11.01
29 13.30
12 5.50
111 50.92
107 49.08%
11  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑) 173
21 12.14
27 15.61
36 20.81
0 0.00
0 0.00
89 51.45
84 48.55%
12  โรงเรียน เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) 46
10 21.74
0 0.00
4 8.70
1 2.17
6 13.04
25 54.35
21 45.65%
13  โรงเรียนวัดท่าเหว 119
28 23.53
7 5.88
17 14.29
0 0.00
0 0.00
67 56.30
52 43.70%
14  โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 118
16 13.56
11 9.32
16 13.56
7 5.93
0 0.00
68 57.63
50 42.37%
15  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 367
24 6.54
24 6.54
81 22.07
13 3.54
13 3.54
212 57.77
155 42.23%
16  โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) 177
15 8.47
12 6.78
40 22.60
7 3.95
0 0.00
103 58.19
74 41.81%
17  โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) 63
5 7.94
0 0.00
21 33.33
0 0.00
0 0.00
37 58.73
26 41.27%
18  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) 218
10 4.59
15 6.88
38 17.43
11 5.05
14 6.42
130 59.63
88 40.37%
19  โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) 30
4 13.33
0 0.00
7 23.33
0 0.00
1 3.33
18 60.00
12 40.00%
20  โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) 156
22 14.10
6 3.85
24 15.38
9 5.77
1 0.64
94 60.26
62 39.74%
21  โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) 18
6 33.33
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
22  โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 75
7 9.33
0 0.00
21 28.00
0 0.00
0 0.00
47 62.67
28 37.33%
23  โรงเรียนวัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) 11
1 9.09
0 0.00
3 27.27
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
24  โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม 36
1 2.78
1 2.78
11 30.56
0 0.00
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
25  โรงเรียนบ้านพุหวาย 152
8 5.26
15 9.87
28 18.42
1 0.66
1 0.66
99 65.13
53 34.87%
26  โรงเรียนบ้านหุบกะพง 126
12 9.52
11 8.73
15 11.90
3 2.38
2 1.59
83 65.87
43 34.13%
27  โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) 92
17 18.48
0 0.00
12 13.04
1 1.09
1 1.09
61 66.30
31 33.70%
28  โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 81
5 6.17
0 0.00
22 27.16
0 0.00
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
29  โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 142
23 16.20
9 6.34
12 8.45
0 0.00
3 2.11
95 66.90
47 33.10%
30  โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 40
3 7.50
0 0.00
4 10.00
6 15.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
31  โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 75
10 13.33
0 0.00
14 18.67
0 0.00
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
32  โรงเรียนบ้านพุเข็ม 47
0 0.00
3 6.38
7 14.89
4 8.51
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
33  โรงเรียนชาวไร่ 180
22 12.22
0 0.00
31 17.22
0 0.00
0 0.00
127 70.56
53 29.44%
34  โรงเรียนบ้านซ่อง 259
21 8.11
11 4.25
43 16.60
1 0.39
0 0.00
183 70.66
76 29.34%
35  โรงเรียนบ้านหนองโรง 173
16 9.25
1 0.58
33 19.08
0 0.00
0 0.00
123 71.10
50 28.90%
36  โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 101
8 7.92
9 8.91
12 11.88
0 0.00
0 0.00
72 71.29
29 28.71%
37  โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 63
10 15.87
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
38  โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) 103
8 7.77
3 2.91
15 14.56
3 2.91
0 0.00
74 71.84
29 28.16%
39  โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) 54
4 7.41
1 1.85
9 16.67
1 1.85
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
40  โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 139
3 2.16
11 7.91
22 15.83
2 1.44
0 0.00
101 72.66
38 27.34%
41  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 102
7 6.86
4 3.92
7 6.86
2 1.96
7 6.86
75 73.53
27 26.47%
42  โรงเรียนบ้านหนองบ้วย 142
23 16.20
0 0.00
4 2.82
5 3.52
5 3.52
105 73.94
37 26.06%
43  โรงเรียนบ้านด่านโง 140
21 15.00
0 0.00
13 9.29
2 1.43
0 0.00
104 74.29
36 25.71%
44  โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) 137
9 6.57
8 5.84
18 13.14
0 0.00
0 0.00
102 74.45
35 25.55%
45  โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 198
15 7.58
12 6.06
23 11.62
0 0.00
0 0.00
148 74.75
50 25.25%
46  โรงเรียนบ้านสระพระ 148
2 1.35
6 4.05
29 19.59
0 0.00
0 0.00
111 75.00
37 25.00%
47  โรงเรียนบ้านหนองขานาง 107
7 6.54
2 1.87
16 14.95
1 0.93
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 42
0 0.00
1 2.38
6 14.29
3 7.14
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
49  โรงเรียนบ้านยางชุม 136
11 8.09
1 0.74
19 13.97
1 0.74
0 0.00
104 76.47
32 23.53%
50  โรงเรียนบ้านรางจิก 48
4 8.33
2 4.17
5 10.42
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
51  โรงเรียน บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) 1455
48 3.30
22 1.51
241 16.56
17 1.17
0 0.00
1127 77.46
328 22.54%
52  โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 45
4 8.89
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
53  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 41
2 4.88
3 7.32
2 4.88
2 4.88
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
54  โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) 124
4 3.23
0 0.00
20 16.13
2 1.61
1 0.81
97 78.23
27 21.77%
55  โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 851
50 5.88
50 5.88
82 9.64
0 0.00
0 0.00
669 78.61
182 21.39%
56  โรงเรียนวัดวังไคร้ 145
5 3.45
8 5.52
16 11.03
1 0.69
1 0.69
114 78.62
31 21.38%
57  โรงเรียนบ้านพุตุม 52
2 3.85
3 5.77
3 5.77
2 3.85
1 1.92
41 78.85
11 21.15%
58  โรงเรียนบ้านร่องระกำ 109
1 0.92
3 2.75
18 16.51
1 0.92
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
59  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 178
19 10.67
10 5.62
8 4.49
0 0.00
0 0.00
141 79.21
37 20.79%
60  โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) 156
6 3.85
2 1.28
21 13.46
3 1.92
0 0.00
124 79.49
32 20.51%
61  โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) 133
4 3.01
6 4.51
17 12.78
0 0.00
0 0.00
106 79.70
27 20.30%
62  โรงเรียนบ้านดอน 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
63  โรงเรียนวัดม่วงงาม 71
8 11.27
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
64  โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย 62
5 8.06
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
65  โรงเรียนบ้านบางเก่า 53
1 1.89
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
66  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 90
6 6.67
0 0.00
9 10.00
1 1.11
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
67  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 74
5 6.76
1 1.35
7 9.46
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
68  โรงเรียนบ้านหนองขาม 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
69  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 91
0 0.00
1 1.10
14 15.38
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
70  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 55
1 1.82
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
71  โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) 25
1 4.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
72  โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) 88
5 5.68
1 1.14
8 9.09
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
73  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 58
6 10.34
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
74  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) 53
1 1.89
0 0.00
5 9.43
2 3.77
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
75  โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 101
7 6.93
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
76  โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) 193
12 6.22
0 0.00
15 7.77
1 0.52
0 0.00
165 85.49
28 14.51%
77  โรงเรียนบ้านท่ามะริด 93
2 2.15
0 0.00
8 8.60
2 2.15
1 1.08
80 86.02
13 13.98%
78  โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 179
9 5.03
0 0.00
16 8.94
0 0.00
0 0.00
154 86.03
25 13.97%
79  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 118
0 0.00
0 0.00
11 9.32
4 3.39
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
80  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา 64
0 0.00
1 1.56
5 7.81
2 3.13
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
81  โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) 96
5 5.21
0 0.00
4 4.17
0 0.00
2 2.08
85 88.54
11 11.46%
82  โรงเรียนบ้านเขากระปุก 90
1 1.11
0 0.00
8 8.89
1 1.11
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
83  โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) 159
0 0.00
0 0.00
17 10.69
0 0.00
0 0.00
142 89.31
17 10.69%
84  โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) 66
1 1.52
0 0.00
4 6.06
2 3.03
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
85  โรงเรียน บ้านเขาอ่างแก้ว 100
1 1.00
1 1.00
7 7.00
1 1.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
86  โรงเรียนวัดช่อม่วง 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
87  โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
88  โรงเรียนบ้านเนินทราย 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
89  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
90  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 68
2 2.94
0 0.00
2 2.94
2 2.94
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
91  โรงเรียนบ้านวังนางนวล 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 8.47
54 91.53
5 8.47%
92  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 95
4 4.21
0 0.00
4 4.21
0 0.00
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
93  โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) 162
1 0.62
4 2.47
7 4.32
0 0.00
0 0.00
150 92.59
12 7.41%
94  โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 149
4 2.68
0 0.00
7 4.70
0 0.00
0 0.00
138 92.62
11 7.38%
95  โรงเรียนบ้านหนองแขม 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
1 2.44
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
96  โรงเรียนวัดหว้า 70
1 1.43
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
97  โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) 139
2 1.44
1 0.72
2 1.44
4 2.88
0 0.00
130 93.53
9 6.47%
98  โรงเรียนบ้านท่าโล้ 121
0 0.00
1 0.83
6 4.96
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
99  โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 87
1 1.15
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
100  โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
101  โรงเรียนบ้านสารเห็ด 159
1 0.63
0 0.00
7 4.40
0 0.00
0 0.00
151 94.97
8 5.03%
102  โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
42 95.45
2 4.55%
103  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 96
1 1.04
0 0.00
3 3.13
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
104  โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 74
2 2.70
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
105  โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
106  โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 127
0 0.00
0 0.00
4 3.15
0 0.00
0 0.00
123 96.85
4 3.15%
107  โรงเรียนบ้านต้นเกด 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
108  โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) 221
0 0.00
1 0.45
4 1.81
0 0.00
0 0.00
216 97.74
5 2.26%
109  โรงเรียนวัดเขาปากช่อง 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
110  โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
48 97.96
1 2.04%
111  โรงเรียนบ้านโพรงเข้ 54
1 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
112  โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 153
0 0.00
0 0.00
2 1.31
0 0.00
0 0.00
151 98.69
2 1.31%
113  โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.94
0 0.00
105 99.06
1 0.94%
114  โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) 124
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,193 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  828 6.28
เตี้ย  401 3.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,618 12.26
ผอมและเตี้ย  192 1.46
อ้วนและเตี้ย  97 0.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,057 76.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,136 คน


23.77%


Powered By www.thaieducation.net