ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 66 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 66 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 54
9 16.67
0 0.00
9 16.67
2 3.70
0 0.00
34 62.96
20 37.04%
2  โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 155
6 3.87
2 1.29
22 14.19
8 5.16
18 11.61
99 63.87
56 36.13%
3  โรงเรียน วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 69
3 4.35
0 0.00
21 30.43
0 0.00
0 0.00
45 65.22
24 34.78%
4  โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 51
5 9.80
3 5.88
9 17.65
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
5  โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1385
121 8.74
78 5.63
256 18.48
0 0.00
0 0.00
930 67.15
455 32.85%
6  โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 38
3 7.89
0 0.00
8 21.05
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
7  โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 145
9 6.21
11 7.59
6 4.14
9 6.21
6 4.14
104 71.72
41 28.28%
8  โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) 47
6 12.77
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
9  โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 104
12 11.54
3 2.88
13 12.50
0 0.00
0 0.00
76 73.08
28 26.92%
10  โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) 135
14 10.37
4 2.96
17 12.59
1 0.74
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
11  โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 74
7 9.46
0 0.00
11 14.86
1 1.35
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
12  โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 129
7 5.43
5 3.88
17 13.18
3 2.33
1 0.78
96 74.42
33 25.58%
13  โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 97
6 6.19
0 0.00
18 18.56
0 0.00
0 0.00
73 75.26
24 24.74%
14  โรงเรียนบ้านบางบ่อ 62
4 6.45
3 4.84
2 3.23
4 6.45
2 3.23
47 75.81
15 24.19%
15  โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 23
0 0.00
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
16  โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 167
2 1.20
1 0.60
19 11.38
2 1.20
11 6.59
132 79.04
35 20.96%
17  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 135
8 5.93
7 5.19
8 5.93
4 2.96
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
18  โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) 307
12 3.91
10 3.26
39 12.70
0 0.00
0 0.00
246 80.13
61 19.87%
19  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 154
7 4.55
6 3.90
17 11.04
0 0.00
0 0.00
124 80.52
30 19.48%
20  โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) 85
5 5.88
5 5.88
6 7.06
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
21  โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) 48
3 6.25
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
22  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 70
2 2.86
1 1.43
10 14.29
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
23  โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) 146
3 2.05
6 4.11
10 6.85
3 2.05
5 3.42
119 81.51
27 18.49%
24  โรงเรียนบ้านเขตเมือง 114
6 5.26
4 3.51
5 4.39
4 3.51
1 0.88
94 82.46
20 17.54%
25  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 87
6 6.90
0 0.00
6 6.90
3 3.45
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
26  โรงเรียนวัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) 35
0 0.00
2 5.71
4 11.43
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
27  โรงเรียนบ้านตะวันจาก 135
4 2.96
3 2.22
16 11.85
0 0.00
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
28  โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 161
11 6.83
4 2.48
12 7.45
0 0.00
0 0.00
134 83.23
27 16.77%
29  โรงเรียนวัดลาดเป้ง 229
12 5.24
10 4.37
9 3.93
4 1.75
3 1.31
191 83.41
38 16.59%
30  โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) 61
3 4.92
3 4.92
4 6.56
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
31  โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 49
2 4.08
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
32  โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 51
0 0.00
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
33  โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 137
5 3.65
2 1.46
14 10.22
0 0.00
0 0.00
116 84.67
21 15.33%
34  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 145
12 8.28
0 0.00
10 6.90
0 0.00
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
35  โรงเรียนวัดคลองโคน 50
3 6.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
36  โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 72
5 6.94
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
37  โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 108
2 1.85
1 0.93
12 11.11
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
38  โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) 30
1 3.33
1 3.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
39  โรงเรียนวัดสวนแก้ว 75
2 2.67
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
40  โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) 31
0 0.00
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
41  โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
42  โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) 120
4 3.33
4 3.33
4 3.33
2 1.67
1 0.83
105 87.50
15 12.50%
43  โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) 142
2 1.41
2 1.41
10 7.04
2 1.41
1 0.70
125 88.03
17 11.97%
44  โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 375
11 2.93
5 1.33
8 2.13
9 2.40
11 2.93
331 88.27
44 11.73%
45  โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
46  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 90
6 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.44
80 88.89
10 11.11%
47  โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) 64
0 0.00
0 0.00
7 10.94
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
48  โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 110
1 0.91
3 2.73
8 7.27
0 0.00
0 0.00
98 89.09
12 10.91%
49  โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 88
0 0.00
0 0.00
8 9.09
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
50  โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) 122
0 0.00
0 0.00
11 9.02
0 0.00
0 0.00
111 90.98
11 9.02%
51  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 101
0 0.00
0 0.00
8 7.92
0 0.00
1 0.99
92 91.09
9 8.91%
52  โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 82
2 2.44
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
53  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1288
19 1.48
20 1.55
17 1.32
19 1.48
24 1.86
1189 92.31
99 7.69%
54  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) 67
1 1.49
0 0.00
3 4.48
1 1.49
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
55  โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) 57
2 3.51
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
56  โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 74
0 0.00
0 0.00
4 5.41
1 1.35
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
57  โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 60
1 1.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
58  โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) 76
2 2.63
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
59  โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
60  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 152
1 0.66
0 0.00
7 4.61
0 0.00
0 0.00
144 94.74
8 5.26%
61  โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) 291
5 1.72
3 1.03
5 1.72
0 0.00
1 0.34
277 95.19
14 4.81%
62  โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 96
3 3.13
1 1.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
63  โรงเรียนบ้านคลองบางกก 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.16
92 96.84
3 3.16%
64  โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
65  โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
54 98.18
1 1.82%
66  โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 90
0 0.00
0 0.00
1 1.11
0 0.00
0 0.00
89 98.89
1 1.11%

 

จำนวนนักเรียน  9,069 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  389 4.29
เตี้ย  218 2.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  780 8.60
ผอมและเตี้ย  83 0.92
อ้วนและเตี้ย  93 1.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,506 82.77
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,563 คน


17.23%


Powered By www.thaieducation.net