ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 126 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 145
12 8.28
5 3.45
31 21.38
12 8.28
31 21.38
54 37.24
91 62.76%
2  โรงเรียนวัดกุ่มโคก 95
13 13.68
10 10.53
16 16.84
11 11.58
7 7.37
38 40.00
57 60.00%
3  โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 92
16 17.39
12 13.04
11 11.96
9 9.78
3 3.26
41 44.57
51 55.43%
4  โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 950
29 3.05
58 6.11
138 14.53
87 9.16
196 20.63
442 46.53
508 53.47%
5  โรงเรียนวัดท่ามะนาว 150
17 11.33
2 1.33
27 18.00
19 12.67
15 10.00
70 46.67
80 53.33%
6  โรงเรียนวัดน้ำพุ 123
22 17.89
15 12.20
21 17.07
6 4.88
1 0.81
58 47.15
65 52.85%
7  โรงเรียนวัดหัวเขา 63
16 25.40
2 3.17
14 22.22
0 0.00
1 1.59
30 47.62
33 52.38%
8  โรงเรียนวัดโป่งแดง 66
26 39.39
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
32 48.48
34 51.52%
9  โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 154
43 27.92
19 12.34
15 9.74
2 1.30
0 0.00
75 48.70
79 51.30%
10  โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 43
5 11.63
0 0.00
12 27.91
2 4.65
0 0.00
24 55.81
19 44.19%
11  โรงเรียนวัดนางบวช 60
17 28.33
0 0.00
6 10.00
0 0.00
1 1.67
36 60.00
24 40.00%
12  โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 533
57 10.69
28 5.25
123 23.08
3 0.56
1 0.19
321 60.23
212 39.77%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 104
14 13.46
6 5.77
11 10.58
2 1.92
8 7.69
63 60.58
41 39.42%
14  โรงเรียนวัดหนองทราย 198
24 12.12
2 1.01
12 6.06
26 13.13
14 7.07
120 60.61
78 39.39%
15  โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 37
6 16.22
0 0.00
7 18.92
0 0.00
1 2.70
23 62.16
14 37.84%
16  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 85
9 10.59
6 7.06
5 5.88
4 4.71
8 9.41
53 62.35
32 37.65%
17  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 210
10 4.76
5 2.38
26 12.38
15 7.14
19 9.05
135 64.29
75 35.71%
18  โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 121
17 14.05
0 0.00
26 21.49
0 0.00
0 0.00
78 64.46
43 35.54%
19  โรงเรียนวัดหนองผักนาก 118
14 11.86
6 5.08
21 17.80
0 0.00
0 0.00
77 65.25
41 34.75%
20  โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 150
18 12.00
4 2.67
30 20.00
0 0.00
0 0.00
98 65.33
52 34.67%
21  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 70
4 5.71
6 8.57
13 18.57
0 0.00
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
22  โรงเรียนวัดหัวนา 45
4 8.89
0 0.00
10 22.22
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
23  โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 65
9 13.85
5 7.69
3 4.62
0 0.00
3 4.62
45 69.23
20 30.77%
24  โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 64
9 14.06
0 0.00
10 15.63
0 0.00
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
25  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 58
7 12.07
3 5.17
3 5.17
2 3.45
2 3.45
41 70.69
17 29.31%
26  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 204
6 2.94
9 4.41
31 15.20
6 2.94
7 3.43
145 71.08
59 28.92%
27  โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 45
0 0.00
4 8.89
8 17.78
1 2.22
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
28  โรงเรียนบ้านหนองนา 74
6 8.11
7 9.46
4 5.41
4 5.41
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
29  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 122
17 13.93
4 3.28
8 6.56
4 3.28
1 0.82
88 72.13
34 27.87%
30  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 40
4 10.00
0 0.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
31  โรงเรียนวัดบางขวาก 190
13 6.84
4 2.11
35 18.42
0 0.00
0 0.00
138 72.63
52 27.37%
32  โรงเรียนบ้านหนองแหน 121
13 10.74
6 4.96
11 9.09
3 2.48
0 0.00
88 72.73
33 27.27%
33  โรงเรียนวัดหนองโรง 129
10 7.75
3 2.33
21 16.28
1 0.78
0 0.00
94 72.87
35 27.13%
34  โรงเรียนบ้านหนองยาว 203
19 9.36
15 7.39
19 9.36
2 0.99
0 0.00
148 72.91
55 27.09%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 96
2 2.08
3 3.13
20 20.83
0 0.00
1 1.04
70 72.92
26 27.08%
36  โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 41
0 0.00
3 7.32
8 19.51
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
37  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 56
8 14.29
4 7.14
3 5.36
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
38  โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 124
7 5.65
9 7.26
12 9.68
4 3.23
1 0.81
91 73.39
33 26.61%
39  โรงเรียนวัดไทร 64
9 14.06
1 1.56
5 7.81
2 3.13
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
40  โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 49
7 14.29
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
41  โรงเรียนบ้านหนองหิน 23
1 4.35
1 4.35
2 8.70
2 8.70
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
42  โรงเรียนบ้านหนองโก 73
6 8.22
1 1.37
12 16.44
0 0.00
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
43  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 106
11 10.38
0 0.00
15 14.15
0 0.00
1 0.94
79 74.53
27 25.47%
44  โรงเรียนวัดคลองขอม 93
9 9.68
0 0.00
14 15.05
0 0.00
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
45  โรงเรียนวัดบัลลังก์ 93
2 2.15
1 1.08
18 19.35
2 2.15
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
46  โรงเรียนบ้านรังงาม 130
3 2.31
0 0.00
4 3.08
0 0.00
25 19.23
98 75.38
32 24.62%
47  โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 41
1 2.44
0 0.00
6 14.63
3 7.32
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
48  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 70
3 4.29
1 1.43
13 18.57
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
49  โรงเรียนวัดหนองเปาะ 66
5 7.58
3 4.55
3 4.55
3 4.55
2 3.03
50 75.76
16 24.24%
50  โรงเรียนวัดด่านช้าง 1050
75 7.14
39 3.71
50 4.76
52 4.95
38 3.62
796 75.81
254 24.19%
51  โรงเรียนบ้านหนองผือ 128
9 7.03
7 5.47
5 3.91
8 6.25
1 0.78
98 76.56
30 23.44%
52  โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 56
1 1.79
5 8.93
7 12.50
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
53  โรงเรียนวัดท่าเตียน 56
3 5.36
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
54  โรงเรียนวัดสามชุก 307
6 1.95
12 3.91
51 16.61
0 0.00
0 0.00
238 77.52
69 22.48%
55  โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 113
5 4.42
1 0.88
8 7.08
0 0.00
11 9.73
88 77.88
25 22.12%
56  โรงเรียนวัดบ้านทึง 107
9 8.41
4 3.74
9 8.41
1 0.93
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
57  โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 70
5 7.14
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
58  โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 75
7 9.33
0 0.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
59  โรงเรียนวัดวังกุลา 109
1 0.92
1 0.92
17 15.60
3 2.75
1 0.92
86 78.90
23 21.10%
60  โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 62
4 6.45
3 4.84
3 4.84
2 3.23
1 1.61
49 79.03
13 20.97%
61  โรงเรียนวัดวังหว้า 67
3 4.48
2 2.99
8 11.94
0 0.00
1 1.49
53 79.10
14 20.90%
62  โรงเรียนวัดบ้านสระ 158
7 4.43
2 1.27
20 12.66
2 1.27
2 1.27
125 79.11
33 20.89%
63  โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 274
6 2.19
6 2.19
26 9.49
6 2.19
12 4.38
218 79.56
56 20.44%
64  โรงเรียนบ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
65  โรงเรียนวัดวังจิก 187
9 4.81
0 0.00
27 14.44
1 0.53
0 0.00
150 80.21
37 19.79%
66  โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 81
4 4.94
0 0.00
11 13.58
1 1.23
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
67  โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 41
2 4.88
1 2.44
4 9.76
1 2.44
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
68  โรงเรียนบ้านเขาดิน 31
0 0.00
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
69  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 124
7 5.65
4 3.23
12 9.68
1 0.81
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
70  โรงเรียนบ้านกล้วย 218
10 4.59
6 2.75
15 6.88
7 3.21
4 1.83
176 80.73
42 19.27%
71  โรงเรียนบ้านดงเสลา 126
8 6.35
7 5.56
6 4.76
2 1.59
1 0.79
102 80.95
24 19.05%
72  โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1173
45 3.84
54 4.60
43 3.67
36 3.07
43 3.67
952 81.16
221 18.84%
73  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 139
14 10.07
2 1.44
5 3.60
2 1.44
2 1.44
114 82.01
25 17.99%
74  โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1434
38 2.65
63 4.39
146 10.18
9 0.63
1 0.07
1177 82.08
257 17.92%
75  โรงเรียนวัดวังคัน 146
5 3.42
6 4.11
6 4.11
5 3.42
4 2.74
120 82.19
26 17.81%
76  โรงเรียนบ้านทับละคร 62
3 4.84
1 1.61
6 9.68
1 1.61
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
77  โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 62
4 6.45
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
78  โรงเรียนวัดดอนสำโรง 164
7 4.27
3 1.83
19 11.59
0 0.00
0 0.00
135 82.32
29 17.68%
79  โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 63
4 6.35
2 3.17
5 7.94
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
80  โรงเรียนวัดกกเต็น 142
7 4.93
4 2.82
10 7.04
1 0.70
2 1.41
118 83.10
24 16.90%
81  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 72
4 5.56
3 4.17
3 4.17
1 1.39
1 1.39
60 83.33
12 16.67%
82  โรงเรียนวัดคูเมือง 55
4 7.27
0 0.00
4 7.27
0 0.00
1 1.82
46 83.64
9 16.36%
83  โรงเรียนบ้านลาด 43
2 4.65
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
84  โรงเรียนวัดฉวาก 57
1 1.75
1 1.75
7 12.28
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
85  โรงเรียนวัดดอนตาล 72
0 0.00
3 4.17
7 9.72
1 1.39
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
86  โรงเรียนวัดท่าทอง 92
2 2.17
2 2.17
8 8.70
2 2.17
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
87  โรงเรียนบ้านสระเตย 212
6 2.83
8 3.77
12 5.66
2 0.94
4 1.89
180 84.91
32 15.09%
88  โรงเรียนวัดยางนอน 146
0 0.00
6 4.11
15 10.27
1 0.68
0 0.00
124 84.93
22 15.07%
89  โรงเรียนบ้านกกเชียง 47
2 4.26
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
90  โรงเรียนวัดวังหิน 74
3 4.05
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
91  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 35
1 2.86
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
92  โรงเรียนวัดลำพันบอง 109
5 4.59
2 1.83
8 7.34
0 0.00
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
93  โรงเรียนบ้านหนองขาม 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
2 3.85
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
94  โรงเรียนวัดปากน้ำ 52
3 5.77
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
95  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 118
3 2.54
1 0.85
11 9.32
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
96  โรงเรียนบ้านหนองปลากระดี่ 119
6 5.04
4 3.36
5 4.20
0 0.00
0 0.00
104 87.39
15 12.61%
97  โรงเรียนวัดหนองสะเดา 122
3 2.46
2 1.64
5 4.10
1 0.82
4 3.28
107 87.70
15 12.30%
98  โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 117
4 3.42
1 0.85
7 5.98
2 1.71
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
99  โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 374
20 5.35
0 0.00
23 6.15
0 0.00
0 0.00
331 88.50
43 11.50%
100  โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 90
1 1.11
0 0.00
7 7.78
1 1.11
1 1.11
80 88.89
10 11.11%
101  โรงเรียนวัดเดิมบาง 82
2 2.44
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
102  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 241
6 2.49
0 0.00
16 6.64
4 1.66
0 0.00
215 89.21
26 10.79%
103  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.89
1 2.63
34 89.47
4 10.53%
104  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 59
1 1.69
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
105  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 61
0 0.00
0 0.00
5 8.20
1 1.64
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
106  โรงเรียนวัดกาบบัว 123
0 0.00
0 0.00
12 9.76
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
107  โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 94
0 0.00
3 3.19
2 2.13
0 0.00
3 3.19
86 91.49
8 8.51%
108  โรงเรียนบ้านดงเชือก 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
1 1.67
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
109  โรงเรียนวัดหนองกรด 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
110  โรงเรียนวัดเขาพระ 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
1 2.08
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
111  โรงเรียนวัดป่าสะแก 133
0 0.00
1 0.75
10 7.52
0 0.00
0 0.00
122 91.73
11 8.27%
112  โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 134
4 2.99
0 0.00
5 3.73
2 1.49
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
113  โรงเรียนบ้านปากดง 51
1 1.96
1 1.96
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
114  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 199
5 2.51
3 1.51
7 3.52
0 0.00
0 0.00
184 92.46
15 7.54%
115  โรงเรียนบ้านแจงงาม 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
116  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 80
1 1.25
2 2.50
3 3.75
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
117  โรงเรียนวัดสามเอก 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
118  โรงเรียนวัดโคกพระ 42
2 4.76
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
119  โรงเรียนบ้านหนองแขม 71
0 0.00
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
120  โรงเรียนวัดคอกช้าง 113
0 0.00
0 0.00
3 2.65
0 0.00
3 2.65
107 94.69
6 5.31%
121  โรงเรียนวัดดอนไร่ 138
1 0.72
1 0.72
1 0.72
0 0.00
4 2.90
131 94.93
7 5.07%
122  โรงเรียนบ้านวังยาว 163
0 0.00
0 0.00
3 1.84
0 0.00
5 3.07
155 95.09
8 4.91%
123  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 95
2 2.11
1 1.05
1 1.05
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
124  โรงเรียนวัดกกตาด 106
0 0.00
0 0.00
4 3.77
0 0.00
0 0.00
102 96.23
4 3.77%
125  โรงเรียนวัดกำมะเชียร 135
1 0.74
0 0.00
3 2.22
0 0.00
0 0.00
131 97.04
4 2.96%
126  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,407 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  988 5.68
เตี้ย  554 3.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,705 9.79
ผอมและเตี้ย  403 2.32
อ้วนและเตี้ย  500 2.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,257 76.16
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,150 คน


23.84%


Powered By www.thaieducation.net