ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดยาง 109
0 0.00
0 0.00
34 31.19
10 9.17
0 0.00
65 59.63
44 40.37%
2  โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 68
8 11.76
1 1.47
17 25.00
0 0.00
0 0.00
42 61.76
26 38.24%
3  โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 160
20 12.50
4 2.50
33 20.63
2 1.25
0 0.00
101 63.13
59 36.88%
4  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 66
6 9.09
0 0.00
18 27.27
0 0.00
0 0.00
42 63.64
24 36.36%
5  โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 97
10 10.31
0 0.00
25 25.77
0 0.00
0 0.00
62 63.92
35 36.08%
6  โรงเรียนวัดจำปี 127
16 12.60
7 5.51
19 14.96
1 0.79
1 0.79
83 65.35
44 34.65%
7  โรงเรียนวัดลานคา 104
3 2.88
0 0.00
32 30.77
0 0.00
0 0.00
69 66.35
35 33.65%
8  โรงเรียนวัดบึงคา 33
2 6.06
0 0.00
6 18.18
0 0.00
3 9.09
22 66.67
11 33.33%
9  โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 177
7 3.95
7 3.95
33 18.64
8 4.52
4 2.26
118 66.67
59 33.33%
10  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 85
5 5.88
0 0.00
19 22.35
3 3.53
1 1.18
57 67.06
28 32.94%
11  โรงเรียนวัดศุขเกษม 46
4 8.70
0 0.00
11 23.91
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
12  โรงเรียนวัดลาดตาล 191
14 7.33
8 4.19
38 19.90
2 1.05
0 0.00
129 67.54
62 32.46%
13  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 59
5 8.47
1 1.69
13 22.03
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
14  โรงเรียนบ้านคลองชะโด 25
4 16.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
1 4.00
17 68.00
8 32.00%
15  โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 66
9 13.64
2 3.03
10 15.15
0 0.00
0 0.00
45 68.18
21 31.82%
16  โรงเรียนบ้านหนองบอน 41
3 7.32
0 0.00
10 24.39
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
17  โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 117
8 6.84
6 5.13
19 16.24
3 2.56
1 0.85
80 68.38
37 31.62%
18  โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 35
4 11.43
0 0.00
7 20.00
0 0.00
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
19  โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 301
35 11.63
20 6.64
24 7.97
15 4.98
0 0.00
207 68.77
94 31.23%
20  โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 248
35 14.11
0 0.00
42 16.94
0 0.00
0 0.00
171 68.95
77 31.05%
21  โรงเรียนวัดดาว 133
11 8.27
4 3.01
26 19.55
0 0.00
0 0.00
92 69.17
41 30.83%
22  โรงเรียนบ้านคลองชะอม 127
5 3.94
4 3.15
27 21.26
2 1.57
1 0.79
88 69.29
39 30.71%
23  โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 46
6 13.04
2 4.35
4 8.70
1 2.17
1 2.17
32 69.57
14 30.43%
24  โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 86
13 15.12
0 0.00
13 15.12
0 0.00
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
25  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 57
0 0.00
0 0.00
17 29.82
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
26  โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 68
3 4.41
0 0.00
17 25.00
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
27  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 31
1 3.23
0 0.00
6 19.35
0 0.00
2 6.45
22 70.97
9 29.03%
28  โรงเรียนวัดพร้าว 62
4 6.45
2 3.23
10 16.13
2 3.23
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
29  โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 76
8 10.53
0 0.00
11 14.47
3 3.95
0 0.00
54 71.05
22 28.95%
30  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 28
0 0.00
1 3.57
7 25.00
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
31  โรงเรียนวัดโบสถ์ 67
4 5.97
3 4.48
10 14.93
2 2.99
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
32  โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 53
4 7.55
2 3.77
7 13.21
1 1.89
1 1.89
38 71.70
15 28.30%
33  โรงเรียนวัดหนองโสน 46
5 10.87
1 2.17
4 8.70
3 6.52
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
34  โรงเรียนวัดเถรพลาย 107
5 4.67
5 4.67
18 16.82
1 0.93
1 0.93
77 71.96
30 28.04%
35  โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 150
7 4.67
2 1.33
32 21.33
0 0.00
1 0.67
108 72.00
42 28.00%
36  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 44
3 6.82
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
37  โรงเรียนวัดดอนกลาง 67
4 5.97
1 1.49
12 17.91
1 1.49
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
38  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 105
3 2.86
3 2.86
20 19.05
2 1.90
0 0.00
77 73.33
28 26.67%
39  โรงเรียนวัดเขาดิน 180
3 1.67
3 1.67
41 22.78
0 0.00
0 0.00
133 73.89
47 26.11%
40  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 47
1 2.13
0 0.00
11 23.40
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
41  โรงเรียนวัดปลายนา 149
14 9.40
4 2.68
18 12.08
2 1.34
0 0.00
111 74.50
38 25.50%
42  โรงเรียนวัดแก้ว 102
5 4.90
3 2.94
18 17.65
0 0.00
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
43  โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 55
3 5.45
0 0.00
11 20.00
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
44  โรงเรียนวัดหนองเพียร 71
11 15.49
1 1.41
6 8.45
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
45  โรงเรียนวัดสามจุ่น 123
7 5.69
1 0.81
18 14.63
4 3.25
1 0.81
92 74.80
31 25.20%
46  โรงเรียนบ้านหนองขาม 148
4 2.70
8 5.41
24 16.22
1 0.68
0 0.00
111 75.00
37 25.00%
47  โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 124
7 5.65
2 1.61
17 13.71
4 3.23
1 0.81
93 75.00
31 25.00%
48  โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 28
3 10.71
0 0.00
3 10.71
0 0.00
1 3.57
21 75.00
7 25.00%
49  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 29
0 0.00
1 3.45
5 17.24
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
50  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 328
18 5.49
12 3.66
19 5.79
12 3.66
18 5.49
249 75.91
79 24.09%
51  โรงเรียนวัดดอนตาจีน 46
1 2.17
0 0.00
10 21.74
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
52  โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 139
5 3.60
2 1.44
25 17.99
0 0.00
1 0.72
106 76.26
33 23.74%
53  โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 177
5 2.82
5 2.82
31 17.51
0 0.00
1 0.56
135 76.27
42 23.73%
54  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 144
14 9.72
0 0.00
18 12.50
2 1.39
0 0.00
110 76.39
34 23.61%
55  โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 534
37 6.93
12 2.25
77 14.42
0 0.00
0 0.00
408 76.40
126 23.60%
56  โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 47
1 2.13
0 0.00
6 12.77
2 4.26
2 4.26
36 76.60
11 23.40%
57  โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 90
2 2.22
2 2.22
9 10.00
2 2.22
6 6.67
69 76.67
21 23.33%
58  โรงเรียนวัดดารา 43
3 6.98
0 0.00
2 4.65
2 4.65
3 6.98
33 76.74
10 23.26%
59  โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 134
1 0.75
1 0.75
20 14.93
9 6.72
0 0.00
103 76.87
31 23.13%
60  โรงเรียนวัดทรงกระเทียม 113
10 8.85
0 0.00
16 14.16
0 0.00
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
61  โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 154
5 3.25
0 0.00
21 13.64
2 1.30
6 3.90
120 77.92
34 22.08%
62  โรงเรียนวัดพังม่วง 91
10 10.99
3 3.30
7 7.69
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
63  โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 41
1 2.44
1 2.44
7 17.07
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
64  โรงเรียนสุพรรณภูมิ 2257
83 3.68
15 0.66
385 17.06
2 0.09
0 0.00
1772 78.51
485 21.49%
65  โรงเรียนวัดสาลี 136
4 2.94
4 2.94
21 15.44
0 0.00
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
66  โรงเรียนโรงเรียนวัดลำบัว 61
7 11.48
3 4.92
2 3.28
1 1.64
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
67  โรงเรียนวัดดอนตาล 33
2 6.06
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
68  โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 104
4 3.85
1 0.96
17 16.35
0 0.00
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
69  โรงเรียนวัดสกุณปักษี 62
2 3.23
4 6.45
6 9.68
1 1.61
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
70  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) 96
3 3.13
4 4.17
10 10.42
3 3.13
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
71  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 189
10 5.29
9 4.76
18 9.52
1 0.53
1 0.53
150 79.37
39 20.63%
72  โรงเรียนวัดสระประทุม 126
4 3.17
0 0.00
22 17.46
0 0.00
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
73  โรงเรียนบางปลาม้า 97
5 5.15
2 2.06
10 10.31
2 2.06
1 1.03
77 79.38
20 20.62%
74  โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 39
0 0.00
0 0.00
8 20.51
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
75  โรงเรียนวัดพันตำลึง 54
0 0.00
5 9.26
6 11.11
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
76  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 124
4 3.23
1 0.81
16 12.90
3 2.42
1 0.81
99 79.84
25 20.16%
77  โรงเรียนวัดดอนขาด 50
2 4.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
78  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 15
0 0.00
1 6.67
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
79  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
5 14.29
28 80.00
7 20.00%
80  โรงเรียนวัดปู่เจ้า 166
5 3.01
8 4.82
16 9.64
0 0.00
4 2.41
133 80.12
33 19.88%
81  โรงเรียนวัดคลองโมง 46
3 6.52
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
82  โรงเรียนวัดพระธาตุ 193
2 1.04
6 3.11
29 15.03
0 0.00
0 0.00
156 80.83
37 19.17%
83  โรงเรียนวัดคูบัว 115
10 8.70
6 5.22
6 5.22
0 0.00
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
84  โรงเรียนวัดสวนแตง 588
12 2.04
14 2.38
36 6.12
20 3.40
30 5.10
476 80.95
112 19.05%
85  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 60
4 6.67
1 1.67
5 8.33
0 0.00
1 1.67
49 81.67
11 18.33%
86  โรงเรียนวัดบรรไดทอง 66
0 0.00
1 1.52
11 16.67
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
87  โรงเรียนวัดบางจิก 72
4 5.56
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
88  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 246
16 6.50
11 4.47
16 6.50
1 0.41
0 0.00
202 82.11
44 17.89%
89  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 73
0 0.00
0 0.00
13 17.81
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
90  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 96
7 7.29
3 3.13
4 4.17
0 0.00
3 3.13
79 82.29
17 17.71%
91  โรงเรียนวัดลาดกระจับ 115
1 0.87
0 0.00
5 4.35
14 12.17
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
92  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 53
0 0.00
2 3.77
6 11.32
1 1.89
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
93  โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
1 5.56
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
94  โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 2009
46 2.29
30 1.49
245 12.20
0 0.00
0 0.00
1688 84.02
321 15.98%
95  โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม 135
0 0.00
0 0.00
20 14.81
1 0.74
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
96  โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 149
3 2.01
0 0.00
19 12.75
1 0.67
0 0.00
126 84.56
23 15.44%
97  โรงเรียนบ้านดอนโพ 194
7 3.61
0 0.00
22 11.34
0 0.00
0 0.00
165 85.05
29 14.95%
98  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 155
7 4.52
0 0.00
16 10.32
0 0.00
0 0.00
132 85.16
23 14.84%
99  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
100  โรงเรียนวัดสุขเกษม 137
6 4.38
0 0.00
13 9.49
1 0.73
0 0.00
117 85.40
20 14.60%
101  โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 151
6 3.97
1 0.66
14 9.27
1 0.66
0 0.00
129 85.43
22 14.57%
102  โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 62
3 4.84
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
103  โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 63
0 0.00
2 3.17
7 11.11
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
104  โรงเรียนวัดตะลุ่ม 143
4 2.80
2 1.40
13 9.09
1 0.70
0 0.00
123 86.01
20 13.99%
105  โรงเรียนวัดสามทอง 43
1 2.33
1 2.33
3 6.98
1 2.33
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
106  โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 51
0 0.00
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
107  โรงเรียนวัดพิหารแดง 121
7 5.79
3 2.48
5 4.13
1 0.83
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
108  โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว 53
0 0.00
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
109  โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
110  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 110
4 3.64
0 0.00
8 7.27
2 1.82
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
111  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 105
6 5.71
1 0.95
6 5.71
0 0.00
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
112  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 82
2 2.44
2 2.44
3 3.66
3 3.66
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
113  โรงเรียนวัดวังกุ่ม 194
5 2.58
5 2.58
5 2.58
5 2.58
3 1.55
171 88.14
23 11.86%
114  โรงเรียนวัดเกาะ 51
1 1.96
0 0.00
4 7.84
1 1.96
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
115  โรงเรียนวัดศีรษะเกษ 69
2 2.90
0 0.00
4 5.80
2 2.90
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
116  โรงเรียนบ้านรางทอง 61
0 0.00
2 3.28
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
117  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 82
1 1.22
1 1.22
5 6.10
1 1.22
1 1.22
73 89.02
9 10.98%
118  โรงเรียนวัดประชุมชน 64
2 3.13
0 0.00
4 6.25
0 0.00
1 1.56
57 89.06
7 10.94%
119  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 102
1 0.98
0 0.00
9 8.82
0 0.00
1 0.98
91 89.22
11 10.78%
120  โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
2 5.00
36 90.00
4 10.00%
121  โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 117
0 0.00
0 0.00
11 9.40
0 0.00
0 0.00
106 90.60
11 9.40%
122  โรงเรียนวัดองครักษ์ 100
5 5.00
0 0.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
123  โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 69
1 1.45
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
124  โรงเรียนวัดชีปะขาว 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
125  โรงเรียนวัดบางเลน 107
0 0.00
0 0.00
9 8.41
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
126  โรงเรียนวัดช่องลม 222
9 4.05
0 0.00
9 4.05
0 0.00
0 0.00
204 91.89
18 8.11%
127  โรงเรียนวัดอู่ยา 125
4 3.20
0 0.00
6 4.80
0 0.00
0 0.00
115 92.00
10 8.00%
128  โรงเรียนบ้านรางหางม้า 89
3 3.37
0 0.00
3 3.37
0 0.00
1 1.12
82 92.13
7 7.87%
129  โรงเรียนวัดคันทด 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
2 3.45
54 93.10
4 6.90%
130  โรงเรียนบางแม่หม้าย 162
1 0.62
1 0.62
8 4.94
1 0.62
0 0.00
151 93.21
11 6.79%
131  โรงเรียนวัดวรจันทร์ 279
0 0.00
3 1.08
15 5.38
0 0.00
0 0.00
261 93.55
18 6.45%
132  โรงเรียนวัดเสาธง 192
0 0.00
0 0.00
12 6.25
0 0.00
0 0.00
180 93.75
12 6.25%
133  โรงเรียนวัดวังพระนอน 97
3 3.09
0 0.00
2 2.06
0 0.00
1 1.03
91 93.81
6 6.19%
134  โรงเรียนกฤษณา 105
1 0.95
0 0.00
2 1.90
1 0.95
0 0.00
101 96.19
4 3.81%
135  โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 108
0 0.00
0 0.00
3 2.78
0 0.00
0 0.00
105 97.22
3 2.78%

 

จำนวนนักเรียน  18,420 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  792 4.30
เตี้ย  302 1.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,362 12.82
ผอมและเตี้ย  178 0.97
อ้วนและเตี้ย  116 0.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,670 79.64
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,750 คน


20.36%


Powered By www.thaieducation.net