ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 147 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 18
0 0.00
0 0.00
17 94.44
0 0.00
1 5.56
0 0.00
18 100.00%
2  โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 341
27 7.92
28 8.21
41 12.02
55 16.13
69 20.23
121 35.48
220 64.52%
3  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 86
8 9.30
6 6.98
9 10.47
14 16.28
10 11.63
39 45.35
47 54.65%
4  โรงเรียนวัดดอนทราย 351
30 8.55
30 8.55
60 17.09
29 8.26
24 6.84
178 50.71
173 49.29%
5  โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 105
16 15.24
8 7.62
7 6.67
4 3.81
13 12.38
57 54.29
48 45.71%
6  โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 51
7 13.73
3 5.88
13 25.49
0 0.00
0 0.00
28 54.90
23 45.10%
7  โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) 129
5 3.88
5 3.88
20 15.50
10 7.75
18 13.95
71 55.04
58 44.96%
8  โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 148
24 16.22
7 4.73
14 9.46
18 12.16
3 2.03
82 55.41
66 44.59%
9  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) 96
8 8.33
4 4.17
29 30.21
0 0.00
1 1.04
54 56.25
42 43.75%
10  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 98
13 13.27
5 5.10
18 18.37
6 6.12
0 0.00
56 57.14
42 42.86%
11  โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) 357
44 12.32
11 3.08
56 15.69
38 10.64
0 0.00
208 58.26
149 41.74%
12  โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) 654
22 3.36
11 1.68
124 18.96
33 5.05
74 11.31
390 59.63
264 40.37%
13  โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 85
6 7.06
9 10.59
7 8.24
7 8.24
5 5.88
51 60.00
34 40.00%
14  โรงเรียนวัดหุบกระทิง 345
60 17.39
19 5.51
56 16.23
0 0.00
0 0.00
210 60.87
135 39.13%
15  โรงเรียนวัดลำพยอม 18
2 11.11
0 0.00
3 16.67
2 11.11
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
16  โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 67
3 4.48
6 8.96
9 13.43
4 5.97
4 5.97
41 61.19
26 38.81%
17  โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น 73
7 9.59
7 9.59
9 12.33
2 2.74
3 4.11
45 61.64
28 38.36%
18  โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม 122
18 14.75
12 9.84
16 13.11
0 0.00
0 0.00
76 62.30
46 37.70%
19  โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 223
6 2.69
8 3.59
26 11.66
12 5.38
32 14.35
139 62.33
84 37.67%
20  โรงเรียนวัดชาวเหนือ 415
26 6.27
30 7.23
65 15.66
30 7.23
5 1.20
259 62.41
156 37.59%
21  โรงเรียนวัดท่าเรือ 140
14 10.00
13 9.29
7 5.00
0 0.00
18 12.86
88 62.86
52 37.14%
22  โรงเรียนธรรมาธิปไตย 151
14 9.27
5 3.31
12 7.95
13 8.61
12 7.95
95 62.91
56 37.09%
23  โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) 110
13 11.82
3 2.73
14 12.73
9 8.18
1 0.91
70 63.64
40 36.36%
24  โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน 98
15 15.31
4 4.08
12 12.24
2 2.04
2 2.04
63 64.29
35 35.71%
25  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) 121
6 4.96
6 4.96
24 19.83
4 3.31
3 2.48
78 64.46
43 35.54%
26  โรงเรียนวัดปรกเจริญ 56
0 0.00
1 1.79
13 23.21
5 8.93
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
27  โรงเรียนวัดโชติทายการาม 62
9 14.52
5 8.06
7 11.29
0 0.00
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
28  โรงเรียนวัดดีบอน 96
4 4.17
5 5.21
17 17.71
2 2.08
4 4.17
64 66.67
32 33.33%
29  โรงเรียนวัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) 9
0 0.00
0 0.00
3 33.33
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
30  โรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) 139
13 9.35
8 5.76
24 17.27
1 0.72
0 0.00
93 66.91
46 33.09%
31  โรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) 140
11 7.86
6 4.29
13 9.29
6 4.29
10 7.14
94 67.14
46 32.86%
32  โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) 130
11 8.46
0 0.00
10 7.69
13 10.00
8 6.15
88 67.69
42 32.31%
33  โรงเรียนวัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) 71
5 7.04
3 4.23
12 16.90
2 2.82
0 0.00
49 69.01
22 30.99%
34  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 107
7 6.54
7 6.54
13 12.15
4 3.74
2 1.87
74 69.16
33 30.84%
35  โรงเรียนวัดม่วง 116
17 14.66
3 2.59
13 11.21
1 0.86
0 0.00
82 70.69
34 29.31%
36  โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) 157
9 5.73
9 5.73
28 17.83
0 0.00
0 0.00
111 70.70
46 29.30%
37  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 138
12 8.70
0 0.00
27 19.57
1 0.72
0 0.00
98 71.01
40 28.99%
38  โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 883
40 4.53
26 2.94
173 19.59
12 1.36
4 0.45
628 71.12
255 28.88%
39  โรงเรียนวัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 73
6 8.22
0 0.00
11 15.07
2 2.74
2 2.74
52 71.23
21 28.77%
40  โรงเรียนวัดเขาขลุง 98
8 8.16
6 6.12
9 9.18
5 5.10
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
41  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 155
15 9.68
14 9.03
10 6.45
4 2.58
1 0.65
111 71.61
44 28.39%
42  โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 75
5 6.67
2 2.67
14 18.67
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
43  โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 33
3 9.09
1 3.03
4 12.12
0 0.00
1 3.03
24 72.73
9 27.27%
44  โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) 148
6 4.05
10 6.76
24 16.22
0 0.00
0 0.00
108 72.97
40 27.03%
45  โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 94
6 6.38
5 5.32
11 11.70
3 3.19
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
46  โรงเรียนวัดหนองกลางดง 170
9 5.29
10 5.88
26 15.29
0 0.00
0 0.00
125 73.53
45 26.47%
47  โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 129
5 3.88
6 4.65
15 11.63
6 4.65
2 1.55
95 73.64
34 26.36%
48  โรงเรียนบ้านหนองคา 61
0 0.00
0 0.00
14 22.95
1 1.64
1 1.64
45 73.77
16 26.23%
49  โรงเรียนวัดแหลมทอง 61
6 9.84
4 6.56
6 9.84
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
50  โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) 62
3 4.84
5 8.06
8 12.90
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
51  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 43
3 6.98
1 2.33
4 9.30
3 6.98
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
52  โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 55
1 1.82
3 5.45
10 18.18
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
53  โรงเรียนบ้านกุ่ม 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
54  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 145
8 5.52
0 0.00
25 17.24
0 0.00
3 2.07
109 75.17
36 24.83%
55  โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง 73
3 4.11
1 1.37
5 6.85
8 10.96
1 1.37
55 75.34
18 24.66%
56  โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 41
5 12.20
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
57  โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 66
3 4.55
6 9.09
7 10.61
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
58  โรงเรียนวัดเขาส้ม 128
6 4.69
7 5.47
18 14.06
0 0.00
0 0.00
97 75.78
31 24.22%
59  โรงเรียนวัดสัมมาราม 95
12 12.63
1 1.05
8 8.42
2 2.11
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
60  โรงเรียนบ้านรางสีหมอก 79
6 7.59
3 3.80
10 12.66
0 0.00
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
61  โรงเรียนวัดนางแก้ว 297
18 6.06
10 3.37
29 9.76
8 2.69
6 2.02
226 76.09
71 23.91%
62  โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 186
18 9.68
0 0.00
26 13.98
0 0.00
0 0.00
142 76.34
44 23.66%
63  โรงเรียนวัดหนองประทุน 144
5 3.47
3 2.08
25 17.36
0 0.00
1 0.69
110 76.39
34 23.61%
64  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 106
2 1.89
4 3.77
19 17.92
0 0.00
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
65  โรงเรียนวัดโคกทอง 106
6 5.66
4 3.77
8 7.55
6 5.66
1 0.94
81 76.42
25 23.58%
66  โรงเรียนวัดมาบแค 117
10 8.55
0 0.00
15 12.82
2 1.71
0 0.00
90 76.92
27 23.08%
67  โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 61
2 3.28
6 9.84
6 9.84
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
68  โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ 447
20 4.47
15 3.36
59 13.20
6 1.34
2 0.45
345 77.18
102 22.82%
69  โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 97
8 8.25
0 0.00
14 14.43
0 0.00
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
70  โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 164
5 3.05
3 1.83
28 17.07
1 0.61
0 0.00
127 77.44
37 22.56%
71  โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) 156
10 6.41
0 0.00
25 16.03
0 0.00
0 0.00
121 77.56
35 22.44%
72  โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 36
0 0.00
0 0.00
8 22.22
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
73  โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 60
2 3.33
2 3.33
9 15.00
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
74  โรงเรียนวัดเขาพระ 139
10 7.19
0 0.00
12 8.63
0 0.00
8 5.76
109 78.42
30 21.58%
75  โรงเรียนวัดตาผา 14
1 7.14
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
76  โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 70
5 7.14
3 4.29
6 8.57
1 1.43
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
77  โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 33
2 6.06
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
78  โรงเรียนวัดดอนพรม 33
3 9.09
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
79  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 353
11 3.12
9 2.55
49 13.88
5 1.42
0 0.00
279 79.04
74 20.96%
80  โรงเรียนวัดหนองมะค่า 252
11 4.37
13 5.16
27 10.71
0 0.00
0 0.00
201 79.76
51 20.24%
81  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
82  โรงเรียนวัดตาล 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
83  โรงเรียนวัดหลวง 90
3 3.33
1 1.11
11 12.22
2 2.22
1 1.11
72 80.00
18 20.00%
84  โรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) 35
0 0.00
2 5.71
5 14.29
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
85  โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 61
4 6.56
2 3.28
5 8.20
1 1.64
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
86  โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 133
8 6.02
5 3.76
6 4.51
5 3.76
2 1.50
107 80.45
26 19.55%
87  โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) 103
6 5.83
6 5.83
5 4.85
1 0.97
2 1.94
83 80.58
20 19.42%
88  โรงเรียนวัดช่องพราน 252
9 3.57
11 4.37
28 11.11
0 0.00
0 0.00
204 80.95
48 19.05%
89  โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) 84
3 3.57
2 2.38
10 11.90
1 1.19
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
90  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 58
2 3.45
2 3.45
5 8.62
2 3.45
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
91  โรงเรียนวัดสนามชัย 95
2 2.11
3 3.16
9 9.47
4 4.21
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
92  โรงเรียนวัดอุบลวรรณา 291
20 6.87
7 2.41
26 8.93
2 0.69
0 0.00
236 81.10
55 18.90%
93  โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 90
5 5.56
0 0.00
12 13.33
0 0.00
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
94  โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) 132
3 2.27
6 4.55
9 6.82
5 3.79
1 0.76
108 81.82
24 18.18%
95  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 44
0 0.00
1 2.27
6 13.64
0 0.00
1 2.27
36 81.82
8 18.18%
96  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 88
7 7.95
2 2.27
7 7.95
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
97  โรงเรียนวัดเหนือ 97
0 0.00
0 0.00
17 17.53
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
98  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 85
6 7.06
0 0.00
8 9.41
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
99  โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 144
7 4.86
0 0.00
14 9.72
0 0.00
2 1.39
121 84.03
23 15.97%
100  โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) 157
5 3.18
3 1.91
16 10.19
1 0.64
0 0.00
132 84.08
25 15.92%
101  โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 193
8 4.15
6 3.11
10 5.18
5 2.59
1 0.52
163 84.46
30 15.54%
102  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 105
4 3.81
6 5.71
5 4.76
0 0.00
1 0.95
89 84.76
16 15.24%
103  โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 273
4 1.47
9 3.30
23 8.42
3 1.10
2 0.73
232 84.98
41 15.02%
104  โรงเรียนวัดดอนสาลี 36
1 2.78
0 0.00
2 5.56
0 0.00
2 5.56
31 86.11
5 13.89%
105  โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) 204
4 1.96
0 0.00
24 11.76
0 0.00
0 0.00
176 86.27
28 13.73%
106  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 95
0 0.00
1 1.05
12 12.63
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
107  โรงเรียนวัดยางหัก 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
2 3.64
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
108  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 146
9 6.16
5 3.42
4 2.74
0 0.00
0 0.00
128 87.67
18 12.33%
109  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 50
0 0.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
110  โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 102
0 0.00
3 2.94
9 8.82
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
111  โรงเรียนวัดบางลาน 129
0 0.00
0 0.00
12 9.30
0 0.00
3 2.33
114 88.37
15 11.63%
112  โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) 61
1 1.64
1 1.64
4 6.56
1 1.64
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
113  โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 177
6 3.39
1 0.56
13 7.34
0 0.00
0 0.00
157 88.70
20 11.30%
114  โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) 161
3 1.86
5 3.11
10 6.21
0 0.00
0 0.00
143 88.82
18 11.18%
115  โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 574
8 1.39
10 1.74
40 6.97
2 0.35
3 0.52
511 89.02
63 10.98%
116  โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) 64
0 0.00
0 0.00
7 10.94
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
117  โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
4 4.76
3 3.57
75 89.29
9 10.71%
118  โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) 84
4 4.76
0 0.00
4 4.76
0 0.00
1 1.19
75 89.29
9 10.71%
119  โรงเรียนวัดระฆังทอง 66
0 0.00
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
120  โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 410
9 2.20
10 2.44
17 4.15
6 1.46
0 0.00
368 89.76
42 10.24%
121  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 59
4 6.78
1 1.69
1 1.69
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
122  โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
1 2.50
1 2.50
36 90.00
4 10.00%
123  โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา 51
3 5.88
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
124  โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 135
8 5.93
0 0.00
5 3.70
0 0.00
0 0.00
122 90.37
13 9.63%
125  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 259
6 2.32
4 1.54
8 3.09
3 1.16
3 1.16
235 90.73
24 9.27%
126  โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 130
1 0.77
3 2.31
8 6.15
0 0.00
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
127  โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 109
0 0.00
4 3.67
5 4.59
1 0.92
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
128  โรงเรียนวัดหัวโพ 194
4 2.06
2 1.03
6 3.09
2 1.03
2 1.03
178 91.75
16 8.25%
129  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 51
1 1.96
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
130  โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ 411
0 0.00
6 1.46
17 4.14
5 1.22
3 0.73
380 92.46
31 7.54%
131  โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) 147
3 2.04
1 0.68
7 4.76
0 0.00
0 0.00
136 92.52
11 7.48%
132  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) 182
2 1.10
4 2.20
7 3.85
0 0.00
0 0.00
169 92.86
13 7.14%
133  โรงเรียนวัดบัวงาม 127
3 2.36
2 1.57
4 3.15
0 0.00
0 0.00
118 92.91
9 7.09%
134  โรงเรียนบ้านหนองครึม 107
0 0.00
0 0.00
7 6.54
0 0.00
0 0.00
100 93.46
7 6.54%
135  โรงเรียนวัดทำนบ 62
1 1.61
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
136  โรงเรียนวัดสนามไชย 83
1 1.20
1 1.20
2 2.41
0 0.00
1 1.20
78 93.98
5 6.02%
137  โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 17
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 285
0 0.00
0 0.00
16 5.61
0 0.00
0 0.00
269 94.39
16 5.61%
139  โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) 107
1 0.93
1 0.93
3 2.80
1 0.93
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
140  โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 181
0 0.00
0 0.00
8 4.42
0 0.00
0 0.00
173 95.58
8 4.42%
141  โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 91
0 0.00
0 0.00
2 2.20
2 2.20
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
142  โรงเรียนบ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล) 56
2 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
143  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 73
0 0.00
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
71 97.26
2 2.74%
144  โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 56
0 0.00
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
145  โรงเรียนบ้านหนองสลิด 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนวัดหนองม่วง 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,544 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  996 5.10
เตี้ย  610 3.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,176 11.13
ผอมและเตี้ย  464 2.37
อ้วนและเตี้ย  390 2.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,908 76.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,636 คน


23.72%


Powered By www.thaieducation.net