ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 147 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหัวสำโรง 340
38 11.18
76 22.35
41 12.06
8 2.35
3 0.88
174 51.18
166 48.82%
2  โรงเรียนบ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 146
25 17.12
21 14.38
14 9.59
8 5.48
1 0.68
77 52.74
69 47.26%
3  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 133
15 11.28
15 11.28
14 10.53
9 6.77
9 6.77
71 53.38
62 46.62%
4  โรงเรียนวัดหนองเสือ 159
14 8.81
4 2.52
21 13.21
18 11.32
16 10.06
86 54.09
73 45.91%
5  โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 143
20 13.99
9 6.29
24 16.78
8 5.59
3 2.10
79 55.24
64 44.76%
6  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว 133
14 10.53
11 8.27
24 18.05
4 3.01
4 3.01
76 57.14
57 42.86%
7  โรงเรียนบ้านคลองสอง 119
8 6.72
13 10.92
14 11.76
11 9.24
3 2.52
70 58.82
49 41.18%
8  โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 86
7 8.14
7 8.14
18 20.93
3 3.49
0 0.00
51 59.30
35 40.70%
9  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 408
73 17.89
39 9.56
49 12.01
0 0.00
0 0.00
247 60.54
161 39.46%
10  โรงเรียนวัดธารพูด 185
19 10.27
13 7.03
33 17.84
5 2.70
1 0.54
114 61.62
71 38.38%
11  โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 228
16 7.02
19 8.33
12 5.26
16 7.02
23 10.09
142 62.28
86 37.72%
12  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 125
11 8.80
6 4.80
29 23.20
1 0.80
0 0.00
78 62.40
47 37.60%
13  โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 102
8 7.84
13 12.75
14 13.73
3 2.94
0 0.00
64 62.75
38 37.25%
14  โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ 62
9 14.52
3 4.84
8 12.90
2 3.23
1 1.61
39 62.90
23 37.10%
15  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 92
8 8.70
7 7.61
18 19.57
1 1.09
0 0.00
58 63.04
34 36.96%
16  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 71
11 15.49
5 7.04
7 9.86
2 2.82
1 1.41
45 63.38
26 36.62%
17  โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า 55
0 0.00
2 3.64
18 32.73
0 0.00
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
18  โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 42
3 7.14
1 2.38
10 23.81
0 0.00
1 2.38
27 64.29
15 35.71%
19  โรงเรียนบ้านหินแร่ 308
40 12.99
17 5.52
42 13.64
11 3.57
0 0.00
198 64.29
110 35.71%
20  โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 205
5 2.44
8 3.90
24 11.71
12 5.85
22 10.73
134 65.37
71 34.63%
21  โรงเรียนวัดนาน้อย 81
2 2.47
4 4.94
16 19.75
4 4.94
2 2.47
53 65.43
28 34.57%
22  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 303
23 7.59
22 7.26
51 16.83
4 1.32
2 0.66
201 66.34
102 33.66%
23  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ 99
12 12.12
0 0.00
21 21.21
0 0.00
0 0.00
66 66.67
33 33.33%
24  โรงเรียนสุวรรณคีรี 127
5 3.94
1 0.79
35 27.56
1 0.79
0 0.00
85 66.93
42 33.07%
25  โรงเรียนวัดสะแกงาม 46
3 6.52
0 0.00
12 26.09
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
26  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 86
10 11.63
3 3.49
9 10.47
6 6.98
0 0.00
58 67.44
28 32.56%
27  โรงเรียนวัดบางกระดาน 40
2 5.00
0 0.00
11 27.50
0 0.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
28  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 177
27 15.25
5 2.82
23 12.99
2 1.13
0 0.00
120 67.80
57 32.20%
29  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี 87
8 9.20
2 2.30
10 11.49
3 3.45
5 5.75
59 67.82
28 32.18%
30  โรงเรียนวัดต้นตาล 158
22 13.92
4 2.53
22 13.92
2 1.27
0 0.00
108 68.35
50 31.65%
31  โรงเรียนวัดหนองบัว 73
0 0.00
0 0.00
23 31.51
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
32  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 279
32 11.47
22 7.89
15 5.38
16 5.73
0 0.00
194 69.53
85 30.47%
33  โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 2580
165 6.40
61 2.36
480 18.60
43 1.67
35 1.36
1796 69.61
784 30.39%
34  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 196
14 7.14
4 2.04
37 18.88
3 1.53
1 0.51
137 69.90
59 30.10%
35  โรงเรียนวัดสระสองตอน 90
13 14.44
0 0.00
14 15.56
0 0.00
0 0.00
63 70.00
27 30.00%
36  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 81
6 7.41
10 12.35
7 8.64
1 1.23
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
37  โรงเรียนวัดสาวชะโงก 81
1 1.23
4 4.94
14 17.28
5 6.17
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
38  โรงเรียนวัดชำป่างาม 357
35 9.80
33 9.24
37 10.36
0 0.00
0 0.00
252 70.59
105 29.41%
39  โรงเรียนวัดดอนทอง 171
19 11.11
9 5.26
15 8.77
7 4.09
0 0.00
121 70.76
50 29.24%
40  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 175
11 6.29
12 6.86
20 11.43
7 4.00
1 0.57
124 70.86
51 29.14%
41  โรงเรียนบ้านไร่ดอน 80
6 7.50
10 12.50
7 8.75
0 0.00
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
42  โรงเรียนวัดลำมหาชัย 174
3 1.72
6 3.45
34 19.54
2 1.15
4 2.30
125 71.84
49 28.16%
43  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 139
17 12.23
5 3.60
10 7.19
4 2.88
3 2.16
100 71.94
39 28.06%
44  โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 75
4 5.33
2 2.67
15 20.00
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
45  โรงเรียนวัดวังกะจะ 37
3 8.11
0 0.00
7 18.92
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
46  โรงเรียนบ้านหนองเหียง 26
3 11.54
3 11.54
1 3.85
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
47  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 163
17 10.43
4 2.45
22 13.50
0 0.00
0 0.00
120 73.62
43 26.38%
48  โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 180
20 11.11
8 4.44
15 8.33
4 2.22
0 0.00
133 73.89
47 26.11%
49  โรงเรียนวัดบึงกระจับ 131
5 3.82
0 0.00
27 20.61
2 1.53
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
50  โรงเรียนบ้านนา 156
9 5.77
11 7.05
20 12.82
0 0.00
0 0.00
116 74.36
40 25.64%
51  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 208
19 9.13
5 2.40
26 12.50
2 0.96
1 0.48
155 74.52
53 25.48%
52  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม 114
0 0.00
6 5.26
16 14.04
7 6.14
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
53  โรงเรียนบ้านกรอกสะแก 105
6 5.71
5 4.76
11 10.48
4 3.81
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
54  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 399
18 4.51
26 6.52
7 1.75
44 11.03
3 0.75
301 75.44
98 24.56%
55  โรงเรียนบ้านอ่างเตย 188
18 9.57
7 3.72
18 9.57
3 1.60
0 0.00
142 75.53
46 24.47%
56  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 139
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 10.07
20 14.39
105 75.54
34 24.46%
57  โรงเรียนบ้านท่าซุง 205
12 5.85
22 10.73
14 6.83
0 0.00
0 0.00
157 76.59
48 23.41%
58  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 116
9 7.76
8 6.90
2 1.72
8 6.90
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
59  โรงเรียนบางพะเนียง 69
2 2.90
4 5.80
9 13.04
1 1.45
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
60  โรงเรียนวัดสามร่ม 122
9 7.38
0 0.00
19 15.57
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
61  โรงเรียนวัดคูมอญ 53
2 3.77
4 7.55
6 11.32
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
62  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 208
10 4.81
9 4.33
20 9.62
5 2.40
3 1.44
161 77.40
47 22.60%
63  โรงเรียนวัดหนองปาตอง 152
10 6.58
0 0.00
24 15.79
0 0.00
0 0.00
118 77.63
34 22.37%
64  โรงเรียนวัดแปลงยาว 126
10 7.94
4 3.17
9 7.14
4 3.17
1 0.79
98 77.78
28 22.22%
65  โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ 354
50 14.12
0 0.00
28 7.91
0 0.00
0 0.00
276 77.97
78 22.03%
66  โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 220
8 3.64
8 3.64
24 10.91
8 3.64
0 0.00
172 78.18
48 21.82%
67  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 165
8 4.85
9 5.45
8 4.85
6 3.64
5 3.03
129 78.18
36 21.82%
68  โรงเรียนวัดหนองแหน 242
28 11.57
4 1.65
10 4.13
9 3.72
1 0.41
190 78.51
52 21.49%
69  โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 182
9 4.95
6 3.30
12 6.59
5 2.75
7 3.85
143 78.57
39 21.43%
70  โรงเรียนวัดสนามช้าง 47
2 4.26
2 4.26
5 10.64
1 2.13
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
71  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 127
7 5.51
0 0.00
13 10.24
3 2.36
4 3.15
100 78.74
27 21.26%
72  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) 106
2 1.89
0 0.00
20 18.87
0 0.00
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
73  โรงเรียนบ้านชำขวาง 78
3 3.85
5 6.41
8 10.26
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
74  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 225
3 1.33
6 2.67
35 15.56
2 0.89
0 0.00
179 79.56
46 20.44%
75  โรงเรียนบ้านท่ากลอย 421
34 8.08
18 4.28
29 6.89
3 0.71
2 0.48
335 79.57
86 20.43%
76  โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 94
3 3.19
0 0.00
16 17.02
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
77  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 149
5 3.36
4 2.68
19 12.75
2 1.34
0 0.00
119 79.87
30 20.13%
78  โรงเรียนบ้านมาบนาดี 215
4 1.86
10 4.65
8 3.72
20 9.30
0 0.00
173 80.47
42 19.53%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 149
9 6.04
9 6.04
7 4.70
4 2.68
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
80  โรงเรียนวัดหัวสวน 103
9 8.74
1 0.97
10 9.71
0 0.00
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
81  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 207
12 5.80
11 5.31
14 6.76
3 1.45
0 0.00
167 80.68
40 19.32%
82  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 42
4 9.52
0 0.00
3 7.14
0 0.00
1 2.38
34 80.95
8 19.05%
83  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7) 58
2 3.45
1 1.72
7 12.07
0 0.00
1 1.72
47 81.03
11 18.97%
84  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 160
15 9.38
2 1.25
12 7.50
0 0.00
0 0.00
131 81.88
29 18.13%
85  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) 171
5 2.92
1 0.58
21 12.28
2 1.17
2 1.17
140 81.87
31 18.13%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 315
11 3.49
8 2.54
36 11.43
2 0.63
0 0.00
258 81.90
57 18.10%
87  โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 100
4 4.00
5 5.00
4 4.00
0 0.00
5 5.00
82 82.00
18 18.00%
88  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 76
6 7.89
2 2.63
0 0.00
0 0.00
5 6.58
63 82.89
13 17.11%
89  โรงเรียนวัดพงษาราม 123
6 4.88
4 3.25
8 6.50
2 1.63
1 0.81
102 82.93
21 17.07%
90  โรงเรียนวัดบางตลาด 112
3 2.68
0 0.00
16 14.29
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
91  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 186
7 3.76
5 2.69
12 6.45
3 1.61
4 2.15
155 83.33
31 16.67%
92  โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 48
5 10.42
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
93  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 287
23 8.01
9 3.14
15 5.23
0 0.00
0 0.00
240 83.62
47 16.38%
94  โรงเรียนวัดเทพพนาราม 63
2 3.17
2 3.17
6 9.52
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
95  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง 147
9 6.12
4 2.72
5 3.40
4 2.72
1 0.68
124 84.35
23 15.65%
96  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 192
7 3.65
10 5.21
13 6.77
0 0.00
0 0.00
162 84.38
30 15.63%
97  โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 143
11 7.69
0 0.00
11 7.69
0 0.00
0 0.00
121 84.62
22 15.38%
98  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 141
2 1.42
1 0.71
8 5.67
10 7.09
0 0.00
120 85.11
21 14.89%
99  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 62
4 6.45
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
100  โรงเรียนบ้านวังคู 104
2 1.92
1 0.96
10 9.62
2 1.92
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
101  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ 84
3 3.57
0 0.00
9 10.71
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
102  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 120
2 1.67
2 1.67
10 8.33
2 1.67
1 0.83
103 85.83
17 14.17%
103  โรงเรียนสียัดพัฒนา 257
10 3.89
9 3.50
6 2.33
6 2.33
5 1.95
221 85.99
36 14.01%
104  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 174
7 4.02
4 2.30
11 6.32
1 0.57
1 0.57
150 86.21
24 13.79%
105  โรงเรียนวัดหินดาษ 182
3 1.65
4 2.20
18 9.89
0 0.00
0 0.00
157 86.26
25 13.74%
106  โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 66
2 3.03
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
107  โรงเรียนวัดดอนท่านา 135
13 9.63
5 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
108  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 221
13 5.88
2 0.90
13 5.88
1 0.45
0 0.00
192 86.88
29 13.12%
109  โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 229
5 2.18
3 1.31
21 9.17
1 0.44
0 0.00
199 86.90
30 13.10%
110  โรงเรียนวัดวังเย็น 183
4 2.19
6 3.28
10 5.46
2 1.09
0 0.00
161 87.98
22 12.02%
111  โรงเรียนบ้านปรือวาย 146
1 0.68
3 2.05
9 6.16
2 1.37
2 1.37
129 88.36
17 11.64%
112  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 35
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.71
31 88.57
4 11.43%
113  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 176
8 4.55
0 0.00
10 5.68
0 0.00
1 0.57
157 89.20
19 10.80%
114  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 112
3 2.68
3 2.68
1 0.89
3 2.68
1 0.89
101 90.18
11 9.82%
115  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
1 1.61
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
116  โรงเรียนวัดคลองเขื่อน 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
117  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 95
3 3.16
0 0.00
6 6.32
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
118  โรงเรียนบ้านยางแดง 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
119  โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 56
0 0.00
3 5.36
2 3.57
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
120  โรงเรียนบ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) 148
2 1.35
1 0.68
10 6.76
0 0.00
0 0.00
135 91.22
13 8.78%
121  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 252
9 3.57
0 0.00
12 4.76
0 0.00
0 0.00
231 91.67
21 8.33%
122  โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) 770
23 2.99
13 1.69
25 3.25
2 0.26
1 0.13
706 91.69
64 8.31%
123  โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 76
0 0.00
4 5.26
2 2.63
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
124  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 133
0 0.00
0 0.00
9 6.77
1 0.75
0 0.00
123 92.48
10 7.52%
125  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
126  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 135
1 0.74
4 2.96
3 2.22
2 1.48
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
127  โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 56
1 1.79
2 3.57
1 1.79
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
128  โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 91
1 1.10
0 0.00
5 5.49
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
129  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 418
7 1.67
5 1.20
6 1.44
4 0.96
4 0.96
392 93.78
26 6.22%
130  โรงเรียนวัดบางโรง 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
131  โรงเรียนบ้านหนองคอก 817
11 1.35
3 0.37
31 3.79
4 0.49
0 0.00
768 94.00
49 6.00%
132  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 218
3 1.38
2 0.92
8 3.67
0 0.00
0 0.00
205 94.04
13 5.96%
133  โรงเรียนบ้านห้วยหิน(พนมสารคาม) 87
0 0.00
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
134  โรงเรียนวัดหนองเค็ด 124
0 0.00
0 0.00
5 4.03
1 0.81
1 0.81
117 94.35
7 5.65%
135  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
136  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 93
0 0.00
1 1.08
2 2.15
2 2.15
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
137  โรงเรียนวัดบางคา 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
138  โรงเรียนบ้านหนองสทิต 98
2 2.04
2 2.04
1 1.02
0 0.00
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
139  โรงเรียนวัดดงยาง 143
0 0.00
0 0.00
7 4.90
0 0.00
0 0.00
136 95.10
7 4.90%
140  โรงเรียนบ้านเนินไร่ 156
3 1.92
1 0.64
3 1.92
0 0.00
0 0.00
149 95.51
7 4.49%
141  โรงเรียนบ้านหนองยาง 477
0 0.00
0 0.00
10 2.10
0 0.00
7 1.47
460 96.44
17 3.56%
142  โรงเรียนบ้านท่าคาน 117
0 0.00
0 0.00
4 3.42
0 0.00
0 0.00
113 96.58
4 3.42%
143  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 263
0 0.00
2 0.76
4 1.52
0 0.00
0 0.00
257 97.72
6 2.28%
144  โรงเรียนวัดหัวไทร 90
0 0.00
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
88 97.78
2 2.22%
145  โรงเรียนบ้านหนองแสง 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
146  โรงเรียนวัดกกสับ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
147  โรงเรียนวัดสามแยก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,879 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,434 5.76
เตี้ย  867 3.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,418 9.72
ผอมและเตี้ย  457 1.84
อ้วนและเตี้ย  234 0.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,469 78.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,410 คน


21.75%


Powered By www.thaieducation.net