ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กระบี่
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 157 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 74.76
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลำทับ 1162
273 23.49
257 22.12
297 25.56
170 14.63
165 14.20
0 0.00
1162 100.00%
2  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 271
52 19.19
62 22.88
56 20.66
30 11.07
0 0.00
71 26.20
200 73.80%
3  โรงเรียนบ้านบางคราม 224
31 13.84
17 7.59
36 16.07
13 5.80
53 23.66
74 33.04
150 66.96%
4  โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองท่อม) 77
28 36.36
11 14.29
4 5.19
6 7.79
0 0.00
28 36.36
49 63.64%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 338
34 10.06
48 14.20
57 16.86
56 16.57
0 0.00
143 42.31
195 57.69%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 416
25 6.01
48 11.54
70 16.83
47 11.30
47 11.30
179 43.03
237 56.97%
7  โรงเรียนบ้านสะพานพน 81
19 23.46
9 11.11
18 22.22
0 0.00
0 0.00
35 43.21
46 56.79%
8  โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 49
13 26.53
4 8.16
9 18.37
0 0.00
0 0.00
23 46.94
26 53.06%
9  โรงเรียนบ้านปากหยา 75
5 6.67
6 8.00
2 2.67
2 2.67
24 32.00
36 48.00
39 52.00%
10  โรงเรียนอุตรกิจ 349
57 16.33
28 8.02
53 15.19
29 8.31
10 2.87
172 49.28
177 50.72%
11  โรงเรียนบ้านเขาฝาก 257
13 5.06
42 16.34
8 3.11
19 7.39
46 17.90
129 50.19
128 49.81%
12  โรงเรียนทุ่งต้นปีก 157
21 13.38
17 10.83
20 12.74
9 5.73
8 5.10
82 52.23
75 47.77%
13  โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 276
41 14.86
28 10.14
44 15.94
18 6.52
0 0.00
145 52.54
131 47.46%
14  โรงเรียนอ่าวลึก 643
86 13.37
99 15.40
116 18.04
0 0.00
0 0.00
342 53.19
301 46.81%
15  โรงเรียนบ้านพรุดินนา 293
31 10.58
0 0.00
37 12.63
31 10.58
37 12.63
157 53.58
136 46.42%
16  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 429
19 4.43
20 4.66
65 15.15
39 9.09
56 13.05
230 53.61
199 46.39%
17  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 425
34 8.00
38 8.94
66 15.53
30 7.06
28 6.59
229 53.88
196 46.12%
18  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 140
5 3.57
5 3.57
22 15.71
10 7.14
21 15.00
77 55.00
63 45.00%
19  โรงเรียนบ้านควนกลาง 141
19 13.48
8 5.67
26 18.44
5 3.55
5 3.55
78 55.32
63 44.68%
20  โรงเรียนบ้านพระแอะ 448
37 8.26
29 6.47
73 16.29
31 6.92
26 5.80
252 56.25
196 43.75%
21  โรงเรียนบ้านคลองนิน 326
45 13.80
22 6.75
32 9.82
34 10.43
5 1.53
188 57.67
138 42.33%
22  โรงเรียนบ้านเหนือ 69
1 1.45
10 14.49
17 24.64
0 0.00
1 1.45
40 57.97
29 42.03%
23  โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 125
16 12.80
12 9.60
21 16.80
3 2.40
0 0.00
73 58.40
52 41.60%
24  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 239
30 12.55
28 11.72
34 14.23
5 2.09
1 0.42
141 59.00
98 41.00%
25  โรงเรียนบ้านคลองปัญญา 80
10 12.50
5 6.25
6 7.50
9 11.25
2 2.50
48 60.00
32 40.00%
26  โรงเรียนบ้านไหนหนัง 150
11 7.33
9 6.00
9 6.00
20 13.33
11 7.33
90 60.00
60 40.00%
27  โรงเรียนบ้านทับไทร 58
7 12.07
5 8.62
6 10.34
4 6.90
1 1.72
35 60.34
23 39.66%
28  โรงเรียนบ้านบางขนุน 38
7 18.42
4 10.53
3 7.89
1 2.63
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
29  โรงเรียนบ้านร่าหมาด 196
22 11.22
7 3.57
40 20.41
4 2.04
1 0.51
122 62.24
74 37.76%
30  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) 191
32 16.75
21 10.99
12 6.28
4 2.09
2 1.05
120 62.83
71 37.17%
31  โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) 61
12 19.67
0 0.00
6 9.84
4 6.56
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
32  โรงเรียนบ้านคลองเตาะ 78
8 10.26
7 8.97
7 8.97
5 6.41
1 1.28
50 64.10
28 35.90%
33  โรงเรียนบ้านคลองพระยา 151
16 10.60
11 7.28
24 15.89
1 0.66
2 1.32
97 64.24
54 35.76%
34  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 2005
85 4.24
25 1.25
322 16.06
110 5.49
175 8.73
1288 64.24
717 35.76%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 105
8 7.62
9 8.57
10 9.52
10 9.52
0 0.00
68 64.76
37 35.24%
36  โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง 123
8 6.50
9 7.32
8 6.50
6 4.88
12 9.76
80 65.04
43 34.96%
37  โรงเรียนบ้านนาพรุ 43
4 9.30
5 11.63
2 4.65
2 4.65
2 4.65
28 65.12
15 34.88%
38  โรงเรียนบ้านหินเพิง 158
8 5.06
5 3.16
22 13.92
8 5.06
12 7.59
103 65.19
55 34.81%
39  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 88
3 3.41
7 7.95
18 20.45
1 1.14
1 1.14
58 65.91
30 34.09%
40  โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 160
7 4.38
14 8.75
8 5.00
10 6.25
15 9.38
106 66.25
54 33.75%
41  โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ 6
1 16.67
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
42  โรงเรียนบ้านในยวน 64
7 10.94
2 3.13
11 17.19
1 1.56
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
43  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 241
14 5.81
10 4.15
12 4.98
24 9.96
17 7.05
164 68.05
77 31.95%
44  โรงเรียนวัดโคกยาง 83
3 3.61
5 6.02
18 21.69
0 0.00
0 0.00
57 68.67
26 31.33%
45  โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 68
9 13.24
9 13.24
1 1.47
2 2.94
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
46  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 313
10 3.19
14 4.47
17 5.43
24 7.67
31 9.90
217 69.33
96 30.67%
47  โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 144
9 6.25
9 6.25
8 5.56
8 5.56
9 6.25
101 70.14
43 29.86%
48  โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ 84
4 4.76
4 4.76
14 16.67
3 3.57
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
49  โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี 138
18 13.04
8 5.80
9 6.52
4 2.90
2 1.45
97 70.29
41 29.71%
50  โรงเรียนบ้านดินนา 143
9 6.29
6 4.20
14 9.79
3 2.10
10 6.99
101 70.63
42 29.37%
51  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 201
10 4.98
29 14.43
11 5.47
5 2.49
4 1.99
142 70.65
59 29.35%
52  โรงเรียนบ้านหาดยาว 55
7 12.73
2 3.64
2 3.64
5 9.09
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
53  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ 62
3 4.84
3 4.84
7 11.29
5 8.06
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
54  โรงเรียนบ้านควนใต้ 94
5 5.32
7 7.45
15 15.96
0 0.00
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
55  โรงเรียนบ้านนานอก 206
10 4.85
4 1.94
17 8.25
14 6.80
14 6.80
147 71.36
59 28.64%
56  โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 169
13 7.69
0 0.00
35 20.71
0 0.00
0 0.00
121 71.60
48 28.40%
57  โรงเรียนบ้านกอตง 78
9 11.54
5 6.41
7 8.97
1 1.28
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
58  โรงเรียนบ้านนาเทา 25
1 4.00
1 4.00
3 12.00
2 8.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
59  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 75
7 9.33
2 2.67
9 12.00
3 4.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
60  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 130
12 9.23
4 3.08
14 10.77
6 4.62
0 0.00
94 72.31
36 27.69%
61  โรงเรียนบ้านพรุเตย 210
13 6.19
14 6.67
28 13.33
3 1.43
0 0.00
152 72.38
58 27.62%
62  โรงเรียนบ้านลิกี 131
15 11.45
1 0.76
17 12.98
2 1.53
1 0.76
95 72.52
36 27.48%
63  โรงเรียนบ้านเขาทอง 112
11 9.82
9 8.04
0 0.00
10 8.93
0 0.00
82 73.21
30 26.79%
64  โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ 71
4 5.63
3 4.23
10 14.08
2 2.82
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
65  โรงเรียนบ้านบากัน 217
19 8.76
13 5.99
7 3.23
12 5.53
7 3.23
159 73.27
58 26.73%
66  โรงเรียนบ้านนางรอง 51
0 0.00
1 1.96
7 13.73
4 7.84
1 1.96
38 74.51
13 25.49%
67  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 134
10 7.46
5 3.73
19 14.18
0 0.00
0 0.00
100 74.63
34 25.37%
68  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 146
0 0.00
4 2.74
25 17.12
8 5.48
0 0.00
109 74.66
37 25.34%
69  โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 130
11 8.46
7 5.38
11 8.46
3 2.31
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
70  โรงเรียนบ้านแหลมสัก 192
23 11.98
5 2.60
16 8.33
3 1.56
0 0.00
145 75.52
47 24.48%
71  โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 173
16 9.25
8 4.62
6 3.47
8 4.62
4 2.31
131 75.72
42 24.28%
72  โรงเรียนบ้านหนองกก 124
6 4.84
7 5.65
16 12.90
1 0.81
0 0.00
94 75.81
30 24.19%
73  โรงเรียนบ้านควนม่วง 306
17 5.56
7 2.29
47 15.36
3 0.98
0 0.00
232 75.82
74 24.18%
74  โรงเรียนบ้านคลองไคร 248
10 4.03
20 8.06
24 9.68
3 1.21
2 0.81
189 76.21
59 23.79%
75  โรงเรียนวิทยาประชาคม 122
11 9.02
0 0.00
15 12.30
3 2.46
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
76  โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 89
2 2.25
4 4.49
15 16.85
0 0.00
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
77  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 123
6 4.88
1 0.81
21 17.07
0 0.00
0 0.00
95 77.24
28 22.76%
78  โรงเรียนบ้านคลองโตนด 300
16 5.33
9 3.00
38 12.67
4 1.33
0 0.00
233 77.67
67 22.33%
79  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 242
11 4.55
10 4.13
32 13.22
1 0.41
0 0.00
188 77.69
54 22.31%
80  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
1 11.11
7 77.78
2 22.22%
81  โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 140
8 5.71
7 5.00
16 11.43
0 0.00
0 0.00
109 77.86
31 22.14%
82  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 123
7 5.69
2 1.63
18 14.63
0 0.00
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
83  โรงเรียนบ้านโคกยูง 133
9 6.77
2 1.50
10 7.52
7 5.26
1 0.75
104 78.20
29 21.80%
84  โรงเรียนบ้านบางเหียน 749
31 4.14
40 5.34
88 11.75
0 0.00
4 0.53
586 78.24
163 21.76%
85  โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ 161
3 1.86
4 2.48
25 15.53
3 1.86
0 0.00
126 78.26
35 21.74%
86  โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 138
8 5.80
6 4.35
8 5.80
5 3.62
2 1.45
109 78.99
29 21.01%
87  โรงเรียนบ้านควนโอ 86
7 8.14
1 1.16
10 11.63
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
88  โรงเรียนบ้านบางเตียว 68
4 5.88
2 2.94
8 11.76
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
89  โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 123
6 4.88
8 6.50
11 8.94
0 0.00
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
90  โรงเรียนบ้านทรายขาว 276
18 6.52
6 2.17
32 11.59
0 0.00
0 0.00
220 79.71
56 20.29%
91  โรงเรียนคลองพน 548
41 7.48
26 4.74
44 8.03
0 0.00
0 0.00
437 79.74
111 20.26%
92  โรงเรียนวัดเกาะลันตา 293
15 5.12
2 0.68
20 6.83
3 1.02
19 6.48
234 79.86
59 20.14%
93  โรงเรียนวัดบ้านนา 61
2 3.28
4 6.56
3 4.92
2 3.28
1 1.64
49 80.33
12 19.67%
94  โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา 64
4 6.25
0 0.00
3 4.69
0 0.00
5 7.81
52 81.25
12 18.75%
95  โรงเรียนบ้านห้วยสาร 174
8 4.60
10 5.75
12 6.90
2 1.15
0 0.00
142 81.61
32 18.39%
96  โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 110
7 6.36
0 0.00
11 10.00
0 0.00
2 1.82
90 81.82
20 18.18%
97  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 133
7 5.26
6 4.51
5 3.76
3 2.26
3 2.26
109 81.95
24 18.05%
98  โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 74
1 1.35
2 2.70
3 4.05
3 4.05
4 5.41
61 82.43
13 17.57%
99  โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 196
9 4.59
0 0.00
23 11.73
2 1.02
0 0.00
162 82.65
34 17.35%
100  โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 47
0 0.00
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
101  โรงเรียนบ้านคลองหมาก 91
2 2.20
4 4.40
8 8.79
1 1.10
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
102  โรงเรียนบ้านเขาดิน 273
8 2.93
11 4.03
21 7.69
5 1.83
0 0.00
228 83.52
45 16.48%
103  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 74
2 2.70
1 1.35
8 10.81
1 1.35
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
104  โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 205
13 6.34
1 0.49
19 9.27
0 0.00
0 0.00
172 83.90
33 16.10%
105  โรงเรียนบ้านพรุพี 81
1 1.23
3 3.70
9 11.11
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
106  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 264
5 1.89
2 0.76
26 9.85
8 3.03
1 0.38
222 84.09
42 15.91%
107  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
108  โรงเรียนวัดนทีมุขาราม 95
2 2.11
2 2.11
11 11.58
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
109  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 167
11 6.59
7 4.19
8 4.79
0 0.00
0 0.00
141 84.43
26 15.57%
110  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 917
32 3.49
16 1.74
92 10.03
1 0.11
0 0.00
776 84.62
141 15.38%
111  โรงเรียนวัดเขาต่อ 78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
5 6.41
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
112  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 306
9 2.94
7 2.29
29 9.48
2 0.65
0 0.00
259 84.64
47 15.36%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 228
16 7.02
3 1.32
15 6.58
1 0.44
0 0.00
193 84.65
35 15.35%
114  โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 72
1 1.39
3 4.17
3 4.17
4 5.56
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
115  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 165
7 4.24
3 1.82
7 4.24
8 4.85
0 0.00
140 84.85
25 15.15%
116  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 101
3 2.97
0 0.00
7 6.93
5 4.95
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
117  โรงเรียนบ้านเกาะจำ 149
3 2.01
2 1.34
7 4.70
5 3.36
5 3.36
127 85.23
22 14.77%
118  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 862
35 4.06
12 1.39
35 4.06
30 3.48
15 1.74
735 85.27
127 14.73%
119  โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 68
3 4.41
1 1.47
3 4.41
3 4.41
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
120  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 91
3 3.30
0 0.00
10 10.99
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
121  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 155
7 4.52
6 3.87
8 5.16
1 0.65
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
122  โรงเรียนบ้านเขาพนม 66
1 1.52
5 7.58
0 0.00
3 4.55
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
123  โรงเรียนบ้านเกาะปู 158
6 3.80
6 3.80
5 3.16
2 1.27
2 1.27
137 86.71
21 13.29%
124  โรงเรียนบ้านติงไหร 131
2 1.53
2 1.53
9 6.87
2 1.53
2 1.53
114 87.02
17 12.98%
125  โรงเรียนบ้านควนแดง 126
6 4.76
2 1.59
8 6.35
0 0.00
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
126  โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 67
2 2.99
0 0.00
2 2.99
2 2.99
2 2.99
59 88.06
8 11.94%
127  โรงเรียนบ้านหนองทะเล 170
0 0.00
0 0.00
10 5.88
10 5.88
0 0.00
150 88.24
20 11.76%
128  โรงเรียนบ้านนาปง 138
10 7.25
2 1.45
2 1.45
2 1.45
0 0.00
122 88.41
16 11.59%
129  โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 218
7 3.21
3 1.38
4 1.83
5 2.29
5 2.29
194 88.99
24 11.01%
130  โรงเรียนบ้านหนองจิก 93
2 2.15
2 2.15
4 4.30
1 1.08
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
131  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 136
3 2.21
3 2.21
4 2.94
1 0.74
2 1.47
123 90.44
13 9.56%
132  โรงเรียนบ้านแหลมตง 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
133  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 174
4 2.30
0 0.00
12 6.90
0 0.00
0 0.00
158 90.80
16 9.20%
134  โรงเรียนบ้านนาวง 135
5 3.70
2 1.48
4 2.96
0 0.00
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
135  โรงเรียนวัดพรุเตียว 123
2 1.63
2 1.63
2 1.63
2 1.63
2 1.63
113 91.87
10 8.13%
136  โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 25
2 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
137  โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 63
2 3.17
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
138  โรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ 53
2 3.77
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
139  โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 54
1 1.85
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
140  โรงเรียนบ้านคลองยาง 112
2 1.79
1 0.89
3 2.68
0 0.00
0 0.00
106 94.64
6 5.36%
141  โรงเรียนบ้านเกาะไทร 118
1 0.85
1 0.85
2 1.69
1 0.85
0 0.00
113 95.76
5 4.24%
142  โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44 277
3 1.08
0 0.00
6 2.17
0 0.00
0 0.00
268 96.75
9 3.25%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 0
0
0
0
0
0
0
0 %
144  โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
145  โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 0
0
0
0
0
0
0
0 %
146  โรงเรียนบ้านควนต่อ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
147  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว 0
0
0
0
0
0
0
0 %
148  โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านนาออก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านบางโสก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านโคกยอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
154  โรงเรียนวัดช่องแบก 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนวัดบางเหลียว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนวัดห้วยโต้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 94
-3 -3.19
0 0.00
-3 -3.19
0 0.00
0 0.00
100 106.38
-6 -6.38%

 

จำนวนนักเรียน  26,922 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,964 7.30
เตี้ย  1,487 5.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,041 11.30
ผอมและเตี้ย  1,107 4.11
อ้วนและเตี้ย  950 3.53
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,373 68.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,549 คน


31.75%


Powered By www.thaieducation.net