ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านพุแค 5
2 40.00
1 20.00
1 20.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) 17
3 17.65
0 0.00
14 82.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00%
3  โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 130
35 26.92
35 26.92
16 12.31
23 17.69
11 8.46
10 7.69
120 92.31%
4  โรงเรียนบ้านเบิกไพร 149
21 14.09
11 7.38
26 17.45
32 21.48
36 24.16
23 15.44
126 84.56%
5  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 300
42 14.00
63 21.00
8 2.67
56 18.67
71 23.67
60 20.00
240 80.00%
6  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 134
22 16.42
11 8.21
14 10.45
33 24.63
25 18.66
29 21.64
105 78.36%
7  โรงเรียนบ้านลำพระ 189
22 11.64
19 10.05
12 6.35
41 21.69
31 16.40
64 33.86
125 66.14%
8  โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) 100
10 10.00
6 6.00
13 13.00
16 16.00
13 13.00
42 42.00
58 58.00%
9  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 178
20 11.24
12 6.74
54 30.34
7 3.93
0 0.00
85 47.75
93 52.25%
10  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 4
0 0.00
0 0.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
11  โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 8
3 37.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
4 50.00
4 50.00%
12  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) 14
1 7.14
0 0.00
5 35.71
1 7.14
0 0.00
7 50.00
7 50.00%
13  โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 145
25 17.24
0 0.00
45 31.03
0 0.00
0 0.00
75 51.72
70 48.28%
14  โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 107
9 8.41
9 8.41
32 29.91
0 0.00
1 0.93
56 52.34
51 47.66%
15  โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 796
158 19.85
73 9.17
51 6.41
63 7.91
32 4.02
419 52.64
377 47.36%
16  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 81
12 14.81
8 9.88
10 12.35
8 9.88
0 0.00
43 53.09
38 46.91%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 811
61 7.52
54 6.66
44 5.43
155 19.11
54 6.66
443 54.62
368 45.38%
18  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 219
5 2.28
10 4.57
28 12.79
15 6.85
40 18.26
121 55.25
98 44.75%
19  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 103
11 10.68
13 12.62
17 16.50
4 3.88
1 0.97
57 55.34
46 44.66%
20  โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 535
67 12.52
54 10.09
102 19.07
7 1.31
5 0.93
300 56.07
235 43.93%
21  โรงเรียนบ้านยางคู่ 62
9 14.52
1 1.61
14 22.58
3 4.84
0 0.00
35 56.45
27 43.55%
22  โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 83
8 9.64
4 4.82
9 10.84
6 7.23
9 10.84
47 56.63
36 43.37%
23  โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 137
13 9.49
21 15.33
8 5.84
0 0.00
17 12.41
78 56.93
59 43.07%
24  โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) 68
8 11.76
3 4.41
18 26.47
0 0.00
0 0.00
39 57.35
29 42.65%
25  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) 69
12 17.39
0 0.00
17 24.64
0 0.00
0 0.00
40 57.97
29 42.03%
26  โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 101
18 17.82
0 0.00
18 17.82
5 4.95
1 0.99
59 58.42
42 41.58%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 87
20 22.99
5 5.75
10 11.49
1 1.15
0 0.00
51 58.62
36 41.38%
28  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 260
14 5.38
5 1.92
38 14.62
19 7.31
30 11.54
154 59.23
106 40.77%
29  โรงเรียนบ้านหนองลังกา 113
14 12.39
6 5.31
20 17.70
1 0.88
5 4.42
67 59.29
46 40.71%
30  โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) 51
8 15.69
4 7.84
7 13.73
1 1.96
0 0.00
31 60.78
20 39.22%
31  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 13
2 15.38
1 7.69
2 15.38
0 0.00
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
32  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 76
16 21.05
2 2.63
11 14.47
0 0.00
0 0.00
47 61.84
29 38.16%
33  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 2744
334 12.17
143 5.21
557 20.30
0 0.00
0 0.00
1710 62.32
1034 37.68%
34  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 186
25 13.44
19 10.22
25 13.44
0 0.00
0 0.00
117 62.90
69 37.10%
35  โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 83
10 12.05
2 2.41
10 12.05
8 9.64
0 0.00
53 63.86
30 36.14%
36  โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 189
33 17.46
4 2.12
26 13.76
3 1.59
0 0.00
123 65.08
66 34.92%
37  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 110
18 16.36
1 0.91
12 10.91
0 0.00
7 6.36
72 65.45
38 34.55%
38  โรงเรียนสินแร่สยาม 417
48 11.51
34 8.15
32 7.67
17 4.08
11 2.64
275 65.95
142 34.05%
39  โรงเรียนบ้านหนองโก 53
2 3.77
2 3.77
11 20.75
2 3.77
1 1.89
35 66.04
18 33.96%
40  โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 122
17 13.93
9 7.38
7 5.74
1 0.82
7 5.74
81 66.39
41 33.61%
41  โรงเรียนวัดเหนือวน 24
1 4.17
1 4.17
5 20.83
1 4.17
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
42  โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 221
16 7.24
17 7.69
36 16.29
3 1.36
1 0.45
148 66.97
73 33.03%
43  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 85
3 3.53
0 0.00
25 29.41
0 0.00
0 0.00
57 67.06
28 32.94%
44  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 70
8 11.43
5 7.14
6 8.57
4 5.71
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
45  โรงเรียนวัดยางงาม 64
4 6.25
4 6.25
13 20.31
0 0.00
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
46  โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 71
6 8.45
0 0.00
17 23.94
0 0.00
0 0.00
48 67.61
23 32.39%
47  โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) 50
5 10.00
3 6.00
5 10.00
3 6.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
48  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 64
6 9.38
5 7.81
8 12.50
1 1.56
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
49  โรงเรียนวัดวังมะนาว 45
7 15.56
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
50  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 149
12 8.05
9 6.04
25 16.78
0 0.00
0 0.00
103 69.13
46 30.87%
51  โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 23
2 8.70
0 0.00
3 13.04
2 8.70
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
52  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 66
5 7.58
3 4.55
11 16.67
1 1.52
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
53  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 430
31 7.21
65 15.12
22 5.12
9 2.09
3 0.70
300 69.77
130 30.23%
54  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 96
8 8.33
6 6.25
14 14.58
0 0.00
1 1.04
67 69.79
29 30.21%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 30
3 10.00
1 3.33
5 16.67
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
56  โรงเรียนบ้านรางม่วง 84
14 16.67
0 0.00
11 13.10
0 0.00
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
57  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 236
32 13.56
0 0.00
35 14.83
3 1.27
0 0.00
166 70.34
70 29.66%
58  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 96
4 4.17
7 7.29
17 17.71
0 0.00
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
59  โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) 61
8 13.11
0 0.00
7 11.48
2 3.28
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
60  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 284
10 3.52
21 7.39
45 15.85
1 0.35
2 0.70
205 72.18
79 27.82%
61  โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 215
18 8.37
6 2.79
33 15.35
1 0.47
1 0.47
156 72.56
59 27.44%
62  โรงเรียนบ้านหินสี 128
6 4.69
3 2.34
25 19.53
1 0.78
0 0.00
93 72.66
35 27.34%
63  โรงเรียนบ้านพุคาย 110
13 11.82
0 0.00
17 15.45
0 0.00
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
64  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 202
10 4.95
13 6.44
30 14.85
1 0.50
1 0.50
147 72.77
55 27.23%
65  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) 314
13 4.14
1 0.32
71 22.61
0 0.00
0 0.00
229 72.93
85 27.07%
66  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 465
19 4.09
15 3.23
91 19.57
0 0.00
0 0.00
340 73.12
125 26.88%
67  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3147
175 5.56
97 3.08
566 17.99
6 0.19
2 0.06
2301 73.12
846 26.88%
68  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 209
14 6.70
12 5.74
15 7.18
9 4.31
6 2.87
153 73.21
56 26.79%
69  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 605
49 8.10
62 10.25
32 5.29
17 2.81
1 0.17
444 73.39
161 26.61%
70  โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 100
12 12.00
6 6.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
74 74.00
26 26.00%
71  โรงเรียนบ้านมณีลอย 51
2 3.92
1 1.96
6 11.76
4 7.84
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
72  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 71
6 8.45
3 4.23
9 12.68
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
73  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 233
20 8.58
9 3.86
28 12.02
2 0.86
0 0.00
174 74.68
59 25.32%
74  โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 64
2 3.13
3 4.69
10 15.63
1 1.56
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
75  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 189
34 17.99
0 0.00
13 6.88
0 0.00
0 0.00
142 75.13
47 24.87%
76  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 206
11 5.34
4 1.94
36 17.48
0 0.00
0 0.00
155 75.24
51 24.76%
77  โรงเรียนบ้านหุบพริก 81
2 2.47
5 6.17
13 16.05
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
78  โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 316
29 9.18
21 6.65
13 4.11
10 3.16
5 1.58
238 75.32
78 24.68%
79  โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 61
4 6.56
3 4.92
7 11.48
1 1.64
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
80  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 159
16 10.06
3 1.89
20 12.58
0 0.00
0 0.00
120 75.47
39 24.53%
81  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 147
10 6.80
6 4.08
10 6.80
7 4.76
3 2.04
111 75.51
36 24.49%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 103
7 6.80
4 3.88
10 9.71
2 1.94
2 1.94
78 75.73
25 24.27%
83  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 439
19 4.33
10 2.28
74 16.86
3 0.68
0 0.00
333 75.85
106 24.15%
84  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 162
9 5.56
13 8.02
17 10.49
0 0.00
0 0.00
123 75.93
39 24.07%
85  โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) 187
5 2.67
7 3.74
32 17.11
1 0.53
0 0.00
142 75.94
45 24.06%
86  โรงเรียนสีวะรา 79
5 6.33
6 7.59
6 7.59
2 2.53
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
87  โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) 179
10 5.59
6 3.35
27 15.08
0 0.00
0 0.00
136 75.98
43 24.02%
88  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 21
0 0.00
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
89  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 317
13 4.10
10 3.15
29 9.15
18 5.68
4 1.26
243 76.66
74 23.34%
90  โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 125
3 2.40
8 6.40
15 12.00
2 1.60
1 0.80
96 76.80
29 23.20%
91  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 247
24 9.72
12 4.86
21 8.50
0 0.00
0 0.00
190 76.92
57 23.08%
92  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 122
20 16.39
4 3.28
4 3.28
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
93  โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 75
5 6.67
1 1.33
10 13.33
1 1.33
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
94  โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 115
8 6.96
2 1.74
15 13.04
1 0.87
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
95  โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 62
3 4.84
2 3.23
9 14.52
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
96  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 226
25 11.06
5 2.21
21 9.29
0 0.00
0 0.00
175 77.43
51 22.57%
97  โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) 49
1 2.04
0 0.00
10 20.41
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
98  โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) 345
21 6.09
12 3.48
43 12.46
0 0.00
1 0.29
268 77.68
77 22.32%
99  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 127
5 3.94
13 10.24
7 5.51
3 2.36
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
100  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 123
3 2.44
6 4.88
17 13.82
1 0.81
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
101  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 78
2 2.56
3 3.85
10 12.82
1 1.28
1 1.28
61 78.21
17 21.79%
102  โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 101
4 3.96
6 5.94
10 9.90
2 1.98
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
103  โรงเรียนวัดพเนินพลู 88
4 4.55
3 3.41
10 11.36
2 2.27
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
104  โรงเรียนวัดเวียงทุน 149
9 6.04
7 4.70
10 6.71
6 4.03
0 0.00
117 78.52
32 21.48%
105  โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 271
0 0.00
5 1.85
52 19.19
0 0.00
0 0.00
214 78.97
57 21.03%
106  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1655
76 4.59
41 2.48
226 13.66
2 0.12
1 0.06
1309 79.09
346 20.91%
107  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 64
6 9.38
0 0.00
7 10.94
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
108  โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 242
14 5.79
11 4.55
21 8.68
3 1.24
0 0.00
193 79.75
49 20.25%
109  โรงเรียนบ้านห้วยผาก 357
13 3.64
27 7.56
27 7.56
4 1.12
0 0.00
286 80.11
71 19.89%
110  โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 101
5 4.95
1 0.99
14 13.86
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
111  โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 56
5 8.93
0 0.00
2 3.57
4 7.14
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
112  โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 51
3 5.88
3 5.88
4 7.84
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
113  โรงเรียนบ้านมะขามเอน 67
8 11.94
2 2.99
3 4.48
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
114  โรงเรียนวัดอัมพวัน 67
5 7.46
3 4.48
3 4.48
1 1.49
1 1.49
54 80.60
13 19.40%
115  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 62
3 4.84
4 6.45
5 8.06
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
116  โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 31
2 6.45
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
117  โรงเรียนบ้านสันดอน 47
2 4.26
0 0.00
4 8.51
2 4.26
1 2.13
38 80.85
9 19.15%
118  โรงเรียนมหาราช๗ 264
9 3.41
0 0.00
41 15.53
0 0.00
0 0.00
214 81.06
50 18.94%
119  โรงเรียนวัดบางกระ 149
3 2.01
3 2.01
14 9.40
5 3.36
3 2.01
121 81.21
28 18.79%
120  โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 81
2 2.47
0 0.00
13 16.05
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
121  โรงเรียน บ้านวังปลา 87
2 2.30
2 2.30
12 13.79
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
122  โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) 159
3 1.89
5 3.14
21 13.21
0 0.00
0 0.00
130 81.76
29 18.24%
123  โรงเรียนบ้านเขากรวด 55
3 5.45
2 3.64
0 0.00
2 3.64
3 5.45
45 81.82
10 18.18%
124  โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) 66
0 0.00
0 0.00
11 16.67
1 1.52
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
125  โรงเรียนวัดวันดาว 66
2 3.03
0 0.00
10 15.15
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
126  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 45
0 0.00
0 0.00
8 17.78
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
127  โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) 17
1 5.88
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
128  โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 63
3 4.76
0 0.00
6 9.52
2 3.17
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
129  โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) 69
10 14.49
1 1.45
0 0.00
1 1.45
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
130  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 98
1 1.02
1 1.02
11 11.22
4 4.08
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
131  โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 88
3 3.41
0 0.00
7 7.95
5 5.68
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
132  โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 65
1 1.54
1 1.54
6 9.23
2 3.08
1 1.54
54 83.08
11 16.92%
133  โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 125
1 0.80
3 2.40
12 9.60
5 4.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
134  โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 91
3 3.30
3 3.30
1 1.10
3 3.30
5 5.49
76 83.52
15 16.48%
135  โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) 74
4 5.41
1 1.35
7 9.46
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
136  โรงเรียนวัดสันติการาม 273
10 3.66
1 0.37
32 11.72
0 0.00
0 0.00
230 84.25
43 15.75%
137  โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
138  โรงเรียนบ้านหนองขาม 115
0 0.00
2 1.74
15 13.04
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
139  โรงเรียนวัดหนองบัว 55
0 0.00
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
140  โรงเรียนบ้านพุบอนบน 69
2 2.90
0 0.00
5 7.25
3 4.35
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
141  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 56
2 3.57
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
142  โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 113
5 4.42
0 0.00
9 7.96
2 1.77
0 0.00
97 85.84
16 14.16%
143  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(จอมบึง) 78
7 8.97
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
144  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
145  โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 132
4 3.03
3 2.27
10 7.58
1 0.76
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
146  โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) 292
8 2.74
1 0.34
24 8.22
5 1.71
0 0.00
254 86.99
38 13.01%
147  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 100
2 2.00
0 0.00
4 4.00
6 6.00
1 1.00
87 87.00
13 13.00%
148  โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) 278
6 2.16
5 1.80
22 7.91
2 0.72
1 0.36
242 87.05
36 12.95%
149  โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 94
2 2.13
3 3.19
4 4.26
2 2.13
1 1.06
82 87.23
12 12.77%
150  โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 48
0 0.00
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
151  โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 154
3 1.95
4 2.60
12 7.79
0 0.00
0 0.00
135 87.66
19 12.34%
152  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 90
2 2.22
0 0.00
5 5.56
2 2.22
1 1.11
80 88.89
10 11.11%
153  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 255
7 2.75
0 0.00
16 6.27
5 1.96
0 0.00
227 89.02
28 10.98%
154  โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) 66
0 0.00
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
155  โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 77
1 1.30
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
156  โรงเรียนบ้านกล้วย 49
1 2.04
1 2.04
1 2.04
1 2.04
1 2.04
44 89.80
5 10.20%
157  โรงเรียนบ้านไทรงาม 101
2 1.98
0 0.00
6 5.94
2 1.98
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
158  โรงเรียนบ้านพุเกตุ 88
0 0.00
3 3.41
5 5.68
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
159  โรงเรียนวัดท้ายเมือง 91
0 0.00
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
160  โรงเรียนบ้านท่ายาง 106
3 2.83
0 0.00
6 5.66
0 0.00
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
161  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ปากท่อ) 212
2 0.94
3 1.42
9 4.25
2 0.94
2 0.94
194 91.51
18 8.49%
162  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 124
0 0.00
0 0.00
7 5.65
2 1.61
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
163  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
164  โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 103
1 0.97
2 1.94
1 0.97
0 0.00
1 0.97
98 95.15
5 4.85%
165  โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) 136
0 0.00
0 0.00
2 1.47
4 2.94
0 0.00
130 95.59
6 4.41%
166  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
1 2.04
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
167  โรงเรียนบ้านโป่ง 161
1 0.62
0 0.00
4 2.48
1 0.62
0 0.00
155 96.27
6 3.73%
168  โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
169  โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
170  โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
171  โรงเรียนจันทคามวิทยา 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนวัดโพธิศรี 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,442 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,279 7.49
เตี้ย  1,355 4.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,935 12.93
ผอมและเตี้ย  751 2.47
อ้วนและเตี้ย  466 1.53
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,656 71.14
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,786 คน


28.86%


Powered By www.thaieducation.net