ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 424
38 8.96
45 10.61
62 14.62
83 19.58
107 25.24
89 20.99
335 79.01%
2  โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 36
6 16.67
4 11.11
5 13.89
10 27.78
3 8.33
8 22.22
28 77.78%
3  โรงเรียนบ้าน กม.35 796
69 8.67
33 4.15
199 25.00
20 2.51
232 29.15
243 30.53
553 69.47%
4  โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 49
13 26.53
2 4.08
9 18.37
5 10.20
4 8.16
16 32.65
33 67.35%
5  โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 158
13 8.23
8 5.06
26 16.46
26 16.46
22 13.92
63 39.87
95 60.13%
6  โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 195
22 11.28
10 5.13
45 23.08
32 16.41
0 0.00
86 44.10
109 55.90%
7  โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 81
8 9.88
4 4.94
9 11.11
3 3.70
19 23.46
38 46.91
43 53.09%
8  โรงเรียนบ้านลำนารวย 120
7 5.83
3 2.50
25 20.83
3 2.50
25 20.83
57 47.50
63 52.50%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 94
8 8.51
10 10.64
18 19.15
13 13.83
0 0.00
45 47.87
49 52.13%
10  โรงเรียนบ้านกลาง 215
22 10.23
12 5.58
42 19.53
8 3.72
28 13.02
103 47.91
112 52.09%
11  โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 133
25 18.80
10 7.52
15 11.28
6 4.51
10 7.52
67 50.38
66 49.62%
12  โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 41
4 9.76
4 9.76
7 17.07
5 12.20
0 0.00
21 51.22
20 48.78%
13  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 147
12 8.16
12 8.16
33 22.45
7 4.76
7 4.76
76 51.70
71 48.30%
14  โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 82
2 2.44
2 2.44
30 36.59
2 2.44
3 3.66
43 52.44
39 47.56%
15  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 131
14 10.69
12 9.16
27 20.61
8 6.11
0 0.00
70 53.44
61 46.56%
16  โรงเรียนบ้านท่าสวาย 63
5 7.94
2 3.17
19 30.16
3 4.76
0 0.00
34 53.97
29 46.03%
17  โรงเรียนบ้านท่าโรง 44
5 11.36
4 9.09
10 22.73
1 2.27
0 0.00
24 54.55
20 45.45%
18  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 159
17 10.69
11 6.92
41 25.79
3 1.89
0 0.00
87 54.72
72 45.28%
19  โรงเรียนบ้านบ่อรัง 140
26 18.57
5 3.57
20 14.29
6 4.29
6 4.29
77 55.00
63 45.00%
20  โรงเรียนบ้านพญาวัง 170
17 10.00
17 10.00
28 16.47
7 4.12
6 3.53
95 55.88
75 44.12%
21  โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 119
10 8.40
13 10.92
26 21.85
1 0.84
2 1.68
67 56.30
52 43.70%
22  โรงเรียนบ้านโคกหิน 101
12 11.88
7 6.93
19 18.81
6 5.94
0 0.00
57 56.44
44 43.56%
23  โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 70
24 34.29
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
40 57.14
30 42.86%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 526
43 8.17
39 7.41
135 25.67
4 0.76
4 0.76
301 57.22
225 42.78%
25  โรงเรียนบ้านสระเกษ 82
13 15.85
6 7.32
15 18.29
0 0.00
0 0.00
48 58.54
34 41.46%
26  โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 61
3 4.92
6 9.84
14 22.95
0 0.00
2 3.28
36 59.02
25 40.98%
27  โรงเรียนบ้านท่าแดง 190
45 23.68
8 4.21
24 12.63
0 0.00
0 0.00
113 59.47
77 40.53%
28  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 58
12 20.69
2 3.45
8 13.79
1 1.72
0 0.00
35 60.34
23 39.66%
29  โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 109
15 13.76
5 4.59
18 16.51
3 2.75
2 1.83
66 60.55
43 39.45%
30  โรงเรียนบ้านสระประดู่ 108
15 13.89
15 13.89
8 7.41
3 2.78
1 0.93
66 61.11
42 38.89%
31  โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 67
14 20.90
2 2.99
9 13.43
1 1.49
0 0.00
41 61.19
26 38.81%
32  โรงเรียนบ้าน กม.30 131
16 12.21
7 5.34
19 14.50
8 6.11
0 0.00
81 61.83
50 38.17%
33  โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 121
17 14.05
5 4.13
19 15.70
5 4.13
0 0.00
75 61.98
46 38.02%
34  โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 53
10 18.87
0 0.00
5 9.43
5 9.43
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
35  โรงเรียนบ้านรังย้อย 78
5 6.41
0 0.00
13 16.67
6 7.69
4 5.13
50 64.10
28 35.90%
36  โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 73
8 10.96
1 1.37
2 2.74
9 12.33
6 8.22
47 64.38
26 35.62%
37  โรงเรียนบ้านคลองดู่ 96
10 10.42
2 2.08
15 15.63
6 6.25
1 1.04
62 64.58
34 35.42%
38  โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 408
30 7.35
17 4.17
90 22.06
7 1.72
0 0.00
264 64.71
144 35.29%
39  โรงเรียนบ้านวังไลย์ 66
7 10.61
8 12.12
4 6.06
4 6.06
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
40  โรงเรียนบ้านโคกปรือ 131
28 21.37
0 0.00
17 12.98
0 0.00
0 0.00
86 65.65
45 34.35%
41  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 231
10 4.33
15 6.49
39 16.88
10 4.33
5 2.16
152 65.80
79 34.20%
42  โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 158
16 10.13
10 6.33
26 16.46
2 1.27
0 0.00
104 65.82
54 34.18%
43  โรงเรียนบ้านศรีมงคล 160
16 10.00
8 5.00
27 16.88
3 1.88
0 0.00
106 66.25
54 33.75%
44  โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ 74
10 13.51
0 0.00
14 18.92
0 0.00
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
45  โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 104
10 9.62
9 8.65
12 11.54
1 0.96
1 0.96
71 68.27
33 31.73%
46  โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 60
8 13.33
8 13.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
47  โรงเรียนบ้านราหุล 215
38 17.67
3 1.40
20 9.30
0 0.00
7 3.26
147 68.37
68 31.63%
48  โรงเรียนบ้านสระกรวด 137
10 7.30
5 3.65
27 19.71
1 0.73
0 0.00
94 68.61
43 31.39%
49  โรงเรียนบ้านวังปลา 16
2 12.50
1 6.25
0 0.00
0 0.00
2 12.50
11 68.75
5 31.25%
50  โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 176
28 15.91
0 0.00
27 15.34
0 0.00
0 0.00
121 68.75
55 31.25%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 234
17 7.26
13 5.56
43 18.38
0 0.00
0 0.00
161 68.80
73 31.20%
52  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 136
23 16.91
9 6.62
7 5.15
3 2.21
0 0.00
94 69.12
42 30.88%
53  โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 309
25 8.09
15 4.85
54 17.48
1 0.32
0 0.00
214 69.26
95 30.74%
54  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 176
0 0.00
33 18.75
21 11.93
0 0.00
0 0.00
122 69.32
54 30.68%
55  โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 33
3 9.09
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
56  โรงเรียนบ้านซับชมภู 83
10 12.05
0 0.00
11 13.25
4 4.82
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
57  โรงเรียนบ้านหนองหมู 80
8 10.00
4 5.00
12 15.00
0 0.00
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
58  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 47
6 12.77
0 0.00
7 14.89
1 2.13
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
59  โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 200
16 8.00
6 3.00
33 16.50
1 0.50
1 0.50
143 71.50
57 28.50%
60  โรงเรียนบ้านลำตาเณร 67
11 16.42
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
61  โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 314
57 18.15
14 4.46
5 1.59
7 2.23
5 1.59
226 71.97
88 28.03%
62  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 25
2 8.00
0 0.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
63  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 62
7 11.29
4 6.45
5 8.06
1 1.61
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
64  โรงเรียนบ้านพุขาม 220
13 5.91
2 0.91
24 10.91
10 4.55
11 5.00
160 72.73
60 27.27%
65  โรงเรียนบ้านวังขาม 33
3 9.09
2 6.06
4 12.12
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
66  โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 63
3 4.76
2 3.17
12 19.05
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
67  โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 41
7 17.07
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
68  โรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่) 68
3 4.41
2 2.94
10 14.71
3 4.41
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
69  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 106
11 10.38
3 2.83
13 12.26
1 0.94
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
70  โรงเรียนบ้านป่าคาย 65
9 13.85
0 0.00
7 10.77
1 1.54
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
71  โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 65
5 7.69
3 4.62
9 13.85
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
72  โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 235
22 9.36
11 4.68
25 10.64
2 0.85
1 0.43
174 74.04
61 25.96%
73  โรงเรียนบ้านกันจุ 54
1 1.85
0 0.00
13 24.07
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
74  โรงเรียนบ้านจัดสรร 109
8 7.34
6 5.50
14 12.84
0 0.00
0 0.00
81 74.31
28 25.69%
75  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 74
7 9.46
0 0.00
12 16.22
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 117
9 7.69
2 1.71
9 7.69
4 3.42
6 5.13
87 74.36
30 25.64%
77  โรงเรียนบ้านคลองทราย 207
12 5.80
4 1.93
36 17.39
1 0.48
0 0.00
154 74.40
53 25.60%
78  โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) 388
18 4.64
19 4.90
55 14.18
2 0.52
3 0.77
291 75.00
97 25.00%
79  โรงเรียนบ้านเขาพลวง 129
6 4.65
1 0.78
19 14.73
6 4.65
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
80  โรงเรียนบ้านวังท่าดี 155
14 9.03
3 1.94
20 12.90
1 0.65
0 0.00
117 75.48
38 24.52%
81  โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 45
1 2.22
6 13.33
1 2.22
2 4.44
1 2.22
34 75.56
11 24.44%
82  โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 119
8 6.72
5 4.20
16 13.45
0 0.00
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
83  โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 132
9 6.82
1 0.76
21 15.91
1 0.76
0 0.00
100 75.76
32 24.24%
84  โรงเรียนบ้านวังขอน 244
11 4.51
9 3.69
17 6.97
11 4.51
11 4.51
185 75.82
59 24.18%
85  โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 116
4 3.45
10 8.62
12 10.34
2 1.72
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
86  โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 80
3 3.75
4 5.00
8 10.00
2 2.50
2 2.50
61 76.25
19 23.75%
87  โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 76
7 9.21
2 2.63
9 11.84
0 0.00
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
88  โรงเรียนบ้านคลองยาง 106
4 3.77
4 3.77
9 8.49
5 4.72
3 2.83
81 76.42
25 23.58%
89  โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 47
3 6.38
2 4.26
6 12.77
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
90  โรงเรียนบ้านลำพาด 47
5 10.64
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
91  โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 65
4 6.15
0 0.00
11 16.92
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
92  โรงเรียนบ้านเข็มทอง 127
11 8.66
0 0.00
9 7.09
0 0.00
9 7.09
98 77.17
29 22.83%
93  โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 44
3 6.82
2 4.55
3 6.82
1 2.27
1 2.27
34 77.27
10 22.73%
94  โรงเรียนบ้านนาตะกุด 181
5 2.76
31 17.13
5 2.76
0 0.00
0 0.00
140 77.35
41 22.65%
95  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 164
6 3.66
9 5.49
20 12.20
0 0.00
2 1.22
127 77.44
37 22.56%
96  โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 142
9 6.34
2 1.41
14 9.86
7 4.93
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
97  โรงเรียนบ้านคลองบง 41
0 0.00
0 0.00
8 19.51
0 0.00
1 2.44
32 78.05
9 21.95%
98  โรงเรียนบ้านเนินถาวร 196
10 5.10
5 2.55
28 14.29
0 0.00
0 0.00
153 78.06
43 21.94%
99  โรงเรียนบ้านท่าด้วง 282
24 8.51
11 3.90
26 9.22
0 0.00
0 0.00
221 78.37
61 21.63%
100  โรงเรียนบ้านเพชรละคร 208
20 9.62
7 3.37
7 3.37
5 2.40
6 2.88
163 78.37
45 21.63%
101  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 37
4 10.81
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
102  โรงเรียนบ้านพนมเพชร 56
12 21.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
103  โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 89
5 5.62
2 2.25
12 13.48
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
104  โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด 47
3 6.38
2 4.26
5 10.64
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
105  โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 543
16 2.95
12 2.21
87 16.02
0 0.00
0 0.00
428 78.82
115 21.18%
106  โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 104
5 4.81
3 2.88
14 13.46
0 0.00
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
107  โรงเรียนบ้านหัวโตก 100
2 2.00
2 2.00
14 14.00
1 1.00
2 2.00
79 79.00
21 21.00%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 256
18 7.03
8 3.13
24 9.38
2 0.78
0 0.00
204 79.69
52 20.31%
109  โรงเรียนบ้านวังเหว 50
5 10.00
0 0.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
110  โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 121
7 5.79
7 5.79
8 6.61
0 0.00
2 1.65
97 80.17
24 19.83%
111  โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 96
8 8.33
1 1.04
10 10.42
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
112  โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 82
5 6.10
2 2.44
9 10.98
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
113  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 47
2 4.26
4 8.51
3 6.38
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
114  โรงเรียนบ้านวังน้อย 68
0 0.00
0 0.00
13 19.12
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
115  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 89
2 2.25
1 1.12
14 15.73
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
116  โรงเรียนบ้านบ่อไทย 304
13 4.28
8 2.63
35 11.51
2 0.66
0 0.00
246 80.92
58 19.08%
117  โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 79
6 7.59
0 0.00
9 11.39
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
118  โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 169
9 5.33
8 4.73
14 8.28
1 0.59
0 0.00
137 81.07
32 18.93%
119  โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 91
7 7.69
0 0.00
10 10.99
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
120  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 145
7 4.83
3 2.07
16 11.03
0 0.00
1 0.69
118 81.38
27 18.62%
121  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 54
1 1.85
1 1.85
8 14.81
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
122  โรงเรียนบ้านดาดอุดม 49
6 12.24
3 6.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
123  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 321
10 3.12
10 3.12
33 10.28
0 0.00
4 1.25
264 82.24
57 17.76%
124  โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 205
14 6.83
6 2.93
12 5.85
4 1.95
0 0.00
169 82.44
36 17.56%
125  โรงเรียนบ้านตีบใต้ 171
17 9.94
0 0.00
12 7.02
1 0.58
0 0.00
141 82.46
30 17.54%
126  โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 40
0 0.00
0 0.00
6 15.00
1 2.50
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
127  โรงเรียนบ้านหนองแจง 80
8 10.00
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
128  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 100
6 6.00
4 4.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
129  โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ 59
5 8.47
3 5.08
2 3.39
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
130  โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 48
4 8.33
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
131  โรงเรียนบ้านยางสาว 18
2 11.11
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
132  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 48
1 2.08
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
133  โรงเรียนบ้านซับตะแบก 111
5 4.50
5 4.50
3 2.70
5 4.50
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
134  โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 32
2 6.25
0 0.00
2 6.25
1 3.13
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
135  โรงเรียนบ้านวังอ่าง 52
3 5.77
3 5.77
2 3.85
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
136  โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 108
8 7.41
0 0.00
8 7.41
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
137  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 102
8 7.84
0 0.00
4 3.92
0 0.00
3 2.94
87 85.29
15 14.71%
138  โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 62
1 1.61
2 3.23
3 4.84
1 1.61
2 3.23
53 85.48
9 14.52%
139  โรงเรียนบ้านเนินคนธา 181
7 3.87
1 0.55
16 8.84
1 0.55
0 0.00
156 86.19
25 13.81%
140  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 138
6 4.35
0 0.00
13 9.42
0 0.00
0 0.00
119 86.23
19 13.77%
141  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 59
2 3.39
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
142  โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 60
4 6.67
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
143  โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 137
2 1.46
13 9.49
3 2.19
0 0.00
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
144  โรงเรียนบ้านซับบอน 122
7 5.74
5 4.10
4 3.28
0 0.00
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
145  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 77
0 0.00
2 2.60
5 6.49
3 3.90
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
146  โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 87
5 5.75
2 2.30
4 4.60
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
147  โรงเรียนบ้านวังลึก 72
0 0.00
0 0.00
4 5.56
2 2.78
3 4.17
63 87.50
9 12.50%
148  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 173
8 4.62
0 0.00
13 7.51
0 0.00
0 0.00
152 87.86
21 12.14%
149  โรงเรียนบ้านคลองกรวด 59
0 0.00
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
150  โรงเรียนบ้านซับสามัคคี 68
3 4.41
2 2.94
3 4.41
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
151  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 129
3 2.33
3 2.33
8 6.20
1 0.78
0 0.00
114 88.37
15 11.63%
152  โรงเรียนบ้านปางยาง 71
3 4.23
0 0.00
2 2.82
1 1.41
2 2.82
63 88.73
8 11.27%
153  โรงเรียนบ้านเขาคลัง 75
2 2.67
2 2.67
4 5.33
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
154  โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 66
0 0.00
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
155  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 109
2 1.83
0 0.00
6 5.50
3 2.75
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
156  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 159
4 2.52
5 3.14
6 3.77
1 0.63
0 0.00
143 89.94
16 10.06%
157  โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
158  โรงเรียนบ้านไทรงาม 90
1 1.11
1 1.11
7 7.78
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
159  โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 90
1 1.11
2 2.22
3 3.33
2 2.22
1 1.11
81 90.00
9 10.00%
160  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 101
0 0.00
0 0.00
8 7.92
2 1.98
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
161  โรงเรียนบ้านสันติธรรม 63
0 0.00
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
162  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 85
2 2.35
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
163  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 215
17 7.91
3 1.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
195 90.70
20 9.30%
164  โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 102
1 0.98
1 0.98
7 6.86
0 0.00
0 0.00
93 91.18
9 8.82%
165  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว 34
0 0.00
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
166  โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
167  โรงเรียนบ้านปากตก 142
4 2.82
1 0.70
3 2.11
1 0.70
2 1.41
131 92.25
11 7.75%
168  โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 65
1 1.54
1 1.54
3 4.62
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
169  โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 53
2 3.77
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
170  โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
1 1.79
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
171  โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 87
2 2.30
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
172  โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 74
0 0.00
0 0.00
4 5.41
1 1.35
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
173  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
174  โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 77
0 0.00
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
175  โรงเรียนบ้านซับอีลุม 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
176  โรงเรียนบ้านนาวังแหน 65
2 3.08
1 1.54
0 0.00
1 1.54
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
177  โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 120
2 1.67
1 0.83
4 3.33
0 0.00
0 0.00
113 94.17
7 5.83%
178  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 173
6 3.47
0 0.00
2 1.16
0 0.00
2 1.16
163 94.22
10 5.78%
179  โรงเรียนบ้านหนองบัว 206
0 0.00
11 5.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
195 94.66
11 5.34%
180  โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 543
9 1.66
2 0.37
16 2.95
0 0.00
0 0.00
516 95.03
27 4.97%
181  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.38
1 2.38
40 95.24
2 4.76%
182  โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 94
1 1.06
0 0.00
3 3.19
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
183  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 168
3 1.79
0 0.00
4 2.38
0 0.00
0 0.00
161 95.83
7 4.17%
184  โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 97
0 0.00
0 0.00
2 2.06
2 2.06
0 0.00
93 95.88
4 4.12%
185  โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 84
0 0.00
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
186  โรงเรียนบ้านซับน้อย 184
1 0.54
1 0.54
4 2.17
0 0.00
0 0.00
178 96.74
6 3.26%
187  โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
188  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 92
0 0.00
0 0.00
2 2.17
0 0.00
0 0.00
90 97.83
2 2.17%
189  โรงเรียนบ้านพรหมยาม 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,185 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,654 7.13
เตี้ย  844 3.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,723 11.74
ผอมและเตี้ย  466 2.01
อ้วนและเตี้ย  597 2.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,901 72.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,284 คน


27.10%


Powered By www.thaieducation.net