ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 126 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 409
9 2.20
107 26.16
23 5.62
116 28.36
113 27.63
41 10.02
368 89.98%
2  โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 34
4 11.76
4 11.76
12 35.29
0 0.00
1 2.94
13 38.24
21 61.76%
3  โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 24
3 12.50
3 12.50
6 25.00
0 0.00
0 0.00
12 50.00
12 50.00%
4  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 43
14 32.56
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
23 53.49
20 46.51%
5  โรงเรียนบ้านร่องดู่ 29
6 20.69
2 6.90
5 17.24
0 0.00
0 0.00
16 55.17
13 44.83%
6  โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 120
10 8.33
6 5.00
31 25.83
3 2.50
2 1.67
68 56.67
52 43.33%
7  โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 74
18 24.32
4 5.41
7 9.46
2 2.70
0 0.00
43 58.11
31 41.89%
8  โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 41
4 9.76
5 12.20
3 7.32
4 9.76
1 2.44
24 58.54
17 41.46%
9  โรงเรียนบ้านซำภู 71
11 15.49
3 4.23
14 19.72
1 1.41
0 0.00
42 59.15
29 40.85%
10  โรงเรียนบ้านนครเดิด 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
11  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 181
36 19.89
17 9.39
15 8.29
3 1.66
0 0.00
110 60.77
71 39.23%
12  โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 80
1 1.25
11 13.75
11 13.75
8 10.00
0 0.00
49 61.25
31 38.75%
13  โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 60
9 15.00
2 3.33
10 16.67
2 3.33
0 0.00
37 61.67
23 38.33%
14  โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 73
13 17.81
3 4.11
7 9.59
3 4.11
1 1.37
46 63.01
27 36.99%
15  โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 206
1 0.49
43 20.87
20 9.71
4 1.94
6 2.91
132 64.08
74 35.92%
16  โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 28
3 10.71
2 7.14
4 14.29
1 3.57
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
17  โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 247
12 4.86
12 4.86
46 18.62
10 4.05
8 3.24
159 64.37
88 35.63%
18  โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 63
5 7.94
5 7.94
9 14.29
3 4.76
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
19  โรงเรียนบ้านห้วยลาน 107
21 19.63
0 0.00
16 14.95
0 0.00
0 0.00
70 65.42
37 34.58%
20  โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 105
1 0.95
7 6.67
12 11.43
12 11.43
4 3.81
69 65.71
36 34.29%
21  โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 596
24 4.03
109 18.29
63 10.57
3 0.50
2 0.34
395 66.28
201 33.72%
22  โรงเรียนบ้านวังมล 178
8 4.49
3 1.69
31 17.42
4 2.25
14 7.87
118 66.29
60 33.71%
23  โรงเรียนบ้านท่าข้าม(หล่มเก่า) 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
24  โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 51
9 17.65
2 3.92
6 11.76
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
25  โรงเรียนบ้านกกโอ 143
13 9.09
9 6.29
25 17.48
0 0.00
0 0.00
96 67.13
47 32.87%
26  โรงเรียนบ้านวังขอน 70
8 11.43
3 4.29
9 12.86
1 1.43
2 2.86
47 67.14
23 32.86%
27  โรงเรียนบ้านส้มเลา 131
25 19.08
2 1.53
16 12.21
0 0.00
0 0.00
88 67.18
43 32.82%
28  โรงเรียนบ้านห้วยลาด 147
11 7.48
13 8.84
23 15.65
0 0.00
0 0.00
100 68.03
47 31.97%
29  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 125
15 12.00
12 9.60
12 9.60
0 0.00
0 0.00
86 68.80
39 31.20%
30  โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 45
3 6.67
6 13.33
5 11.11
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
31  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 205
23 11.22
8 3.90
30 14.63
1 0.49
0 0.00
143 69.76
62 30.24%
32  โรงเรียนบ้านแก่งโตน 160
4 2.50
14 8.75
15 9.38
0 0.00
15 9.38
112 70.00
48 30.00%
33  โรงเรียนบ้านปากดุก 159
7 4.40
10 6.29
20 12.58
6 3.77
4 2.52
112 70.44
47 29.56%
34  โรงเรียนบ้านลานบ่า 41
2 4.88
3 7.32
5 12.20
2 4.88
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
35  โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 66
4 6.06
5 7.58
10 15.15
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
36  โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 61
7 11.48
3 4.92
3 4.92
1 1.64
3 4.92
44 72.13
17 27.87%
37  โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 91
5 5.49
0 0.00
20 21.98
0 0.00
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
38  โรงเรียนบ้านหนองปลา 45
1 2.22
0 0.00
11 24.44
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
39  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1079
65 6.02
179 16.59
6 0.56
35 3.24
0 0.00
794 73.59
285 26.41%
40  โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 185
6 3.24
7 3.78
30 16.22
5 2.70
0 0.00
137 74.05
48 25.95%
41  โรงเรียนวัดศรีทอง 82
4 4.88
3 3.66
8 9.76
6 7.32
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
42  โรงเรียนบ้านนาซำ 63
2 3.17
0 0.00
5 7.94
3 4.76
6 9.52
47 74.60
16 25.40%
43  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1065
69 6.48
18 1.69
173 16.24
6 0.56
3 0.28
796 74.74
269 25.26%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 335
26 7.76
2 0.60
41 12.24
9 2.69
4 1.19
253 75.52
82 24.48%
45  โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 45
4 8.89
3 6.67
4 8.89
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
46  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 115
4 3.48
4 3.48
20 17.39
0 0.00
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
47  โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 62
2 3.23
6 9.68
6 9.68
1 1.61
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
48  โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 21
0 0.00
1 4.76
4 19.05
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
49  โรงเรียนบ้านหนองบัว 63
3 4.76
1 1.59
11 17.46
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
50  โรงเรียนบ้านวังร่อง 156
15 9.62
4 2.56
10 6.41
4 2.56
4 2.56
119 76.28
37 23.72%
51  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ 34
5 14.71
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
52  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 154
9 5.84
4 2.60
19 12.34
4 2.60
0 0.00
118 76.62
36 23.38%
53  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 56
6 10.71
3 5.36
4 7.14
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
54  โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 125
4 3.20
11 8.80
13 10.40
0 0.00
1 0.80
96 76.80
29 23.20%
55  โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 69
8 11.59
4 5.80
4 5.80
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
56  โรงเรียนบ้านน้ำชุน 169
10 5.92
8 4.73
20 11.83
0 0.00
1 0.59
130 76.92
39 23.08%
57  โรงเรียนบ้านฝาย 156
17 10.90
4 2.56
15 9.62
0 0.00
0 0.00
120 76.92
36 23.08%
58  โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 52
5 9.62
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
59  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 122
2 1.64
20 16.39
5 4.10
0 0.00
1 0.82
94 77.05
28 22.95%
60  โรงเรียนบ้านนายาว 151
12 7.95
6 3.97
15 9.93
1 0.66
0 0.00
117 77.48
34 22.52%
61  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 138
8 5.80
6 4.35
17 12.32
0 0.00
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
62  โรงเรียนบ้านวังยาว 107
2 1.87
11 10.28
11 10.28
0 0.00
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
63  โรงเรียนบ้านโนนทอง 67
3 4.48
1 1.49
11 16.42
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
64  โรงเรียนบ้านหัวนา 9
2 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
65  โรงเรียนบ้านโคกมน 236
7 2.97
19 8.05
18 7.63
2 0.85
6 2.54
184 77.97
52 22.03%
66  โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 142
7 4.93
8 5.63
15 10.56
1 0.70
0 0.00
111 78.17
31 21.83%
67  โรงเรียนบ้านหนองยาว 92
6 6.52
9 9.78
3 3.26
2 2.17
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
68  โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 153
6 3.92
8 5.23
19 12.42
0 0.00
0 0.00
120 78.43
33 21.57%
69  โรงเรียนบ้านปากออก 79
1 1.27
4 5.06
12 15.19
0 0.00
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
70  โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 177
14 7.91
11 6.21
13 7.34
0 0.00
0 0.00
139 78.53
38 21.47%
71  โรงเรียนบ้านท่าผู 56
3 5.36
2 3.57
4 7.14
3 5.36
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
72  โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 70
7 10.00
0 0.00
7 10.00
1 1.43
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
73  โรงเรียนบ้านตาดกลอย 131
6 4.58
13 9.92
6 4.58
3 2.29
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
74  โรงเรียนบ้านหนองเล 57
4 7.02
0 0.00
8 14.04
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
75  โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 138
7 5.07
7 5.07
14 10.14
1 0.72
0 0.00
109 78.99
29 21.01%
76  โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 68
1 1.47
4 5.88
7 10.29
2 2.94
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
77  โรงเรียนบ้านบุ่ง 80
8 10.00
2 2.50
6 7.50
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
78  โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 812
41 5.05
77 9.48
42 5.17
0 0.00
0 0.00
652 80.30
160 19.70%
79  โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 143
10 6.99
4 2.80
14 9.79
0 0.00
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
80  โรงเรียนบ้านหินฮาว 41
3 7.32
1 2.44
3 7.32
1 2.44
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
81  โรงเรียนบ้านศิลา 94
3 3.19
1 1.06
14 14.89
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 166
5 3.01
6 3.61
18 10.84
1 0.60
1 0.60
135 81.33
31 18.67%
83  โรงเรียนบ้านสักหลง 49
3 6.12
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
84  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 83
2 2.41
4 4.82
9 10.84
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
85  โรงเรียนบ้านดงขวาง 90
7 7.78
0 0.00
9 10.00
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
86  โรงเรียนบ้านจางวาง 17
1 5.88
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
87  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 131
5 3.82
2 1.53
16 12.21
0 0.00
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
88  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 131
6 4.58
0 0.00
17 12.98
0 0.00
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
89  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 70
6 8.57
3 4.29
3 4.29
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
90  โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 100
2 2.00
7 7.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
91  โรงเรียนบ้านท่าขาม(หล่มสัก) 131
7 5.34
2 1.53
13 9.92
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
92  โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) 66
3 4.55
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
93  โรงเรียนบ้านกลาง 133
6 4.51
3 2.26
13 9.77
0 0.00
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
94  โรงเรียนบ้านวังกวาง 183
10 5.46
9 4.92
11 6.01
0 0.00
0 0.00
153 83.61
30 16.39%
95  โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 147
6 4.08
8 5.44
6 4.08
3 2.04
0 0.00
124 84.35
23 15.65%
96  โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า 20
2 10.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
97  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 155
2 1.29
4 2.58
16 10.32
1 0.65
0 0.00
132 85.16
23 14.84%
98  โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
99  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 112
4 3.57
1 0.89
11 9.82
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
100  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
101  โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 63
0 0.00
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
102  โรงเรียนบ้านกกกะบก 50
1 2.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
103  โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 94
6 6.38
2 2.13
1 1.06
3 3.19
1 1.06
81 86.17
13 13.83%
104  โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 167
6 3.59
9 5.39
8 4.79
0 0.00
0 0.00
144 86.23
23 13.77%
105  โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 50
2 4.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
106  โรงเรียนบ้านป่าบง 137
8 5.84
0 0.00
8 5.84
0 0.00
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
107  โรงเรียนบ้านท่าโก 61
0 0.00
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
108  โรงเรียนบ้านวังเวิน 44
1 2.27
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
109  โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 134
3 2.24
3 2.24
8 5.97
1 0.75
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
110  โรงเรียนบ้านโสก 62
1 1.61
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
111  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
112  โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 159
1 0.63
1 0.63
11 6.92
0 0.00
0 0.00
146 91.82
13 8.18%
113  โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 164
1 0.61
3 1.83
7 4.27
2 1.22
0 0.00
151 92.07
13 7.93%
114  โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 163
3 1.84
5 3.07
4 2.45
0 0.00
0 0.00
151 92.64
12 7.36%
115  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 68
1 1.47
1 1.47
3 4.41
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
116  โรงเรียนบ้านไร่นางาม 125
1 0.80
3 2.40
4 3.20
1 0.80
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
117  โรงเรียนบ้านวังบาล 115
2 1.74
0 0.00
6 5.22
0 0.00
0 0.00
107 93.04
8 6.96%
118  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 100
2 2.00
0 0.00
0 0.00
1 1.00
3 3.00
94 94.00
6 6.00%
119  โรงเรียนบ้านดงคล้อ 79
1 1.27
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
120  โรงเรียนบ้านฟองใต้ 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
121  โรงเรียนบ้านซำม่วง 93
0 0.00
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
122  โรงเรียนบ้านหินโง่น 59
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
123  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านหนองคัน 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านห้วยกอก 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,514 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  897 5.78
เตี้ย  995 6.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,503 9.69
ผอมและเตี้ย  294 1.90
อ้วนและเตี้ย  207 1.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,618 74.89
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,896 คน


25.11%


Powered By www.thaieducation.net