ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 131 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกงกะยาง 76
69 90.79
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 18
8 44.44
0 0.00
7 38.89
0 0.00
3 16.67
0 0.00
18 100.00%
3  โรงเรียนบ้านลาดน้อย 36
25 69.44
7 19.44
0 0.00
1 2.78
3 8.33
0 0.00
36 100.00%
4  โรงเรียนบ้านท่าพล 199
28 14.07
17 8.54
41 20.60
45 22.61
58 29.15
10 5.03
189 94.97%
5  โรงเรียนบ้าน กม.28 133
8 6.02
10 7.52
10 7.52
28 21.05
42 31.58
35 26.32
98 73.68%
6  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 103
25 24.27
13 12.62
22 21.36
5 4.85
2 1.94
36 34.95
67 65.05%
7  โรงเรียนธาราคีรี 84
30 35.71
7 8.33
14 16.67
3 3.57
0 0.00
30 35.71
54 64.29%
8  โรงเรียนบ้านชอนไพร 47
7 14.89
5 10.64
8 17.02
9 19.15
1 2.13
17 36.17
30 63.83%
9  โรงเรียนบ้านขมวด 107
8 7.48
9 8.41
5 4.67
30 28.04
7 6.54
48 44.86
59 55.14%
10  โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 191
22 11.52
12 6.28
26 13.61
15 7.85
25 13.09
91 47.64
100 52.36%
11  โรงเรียนบ้านวังโค้ง 121
10 8.26
10 8.26
20 16.53
13 10.74
5 4.13
63 52.07
58 47.93%
12  โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 32
6 18.75
4 12.50
5 15.63
0 0.00
0 0.00
17 53.13
15 46.88%
13  โรงเรียนบ้านวังหิน 234
24 10.26
16 6.84
53 22.65
11 4.70
5 2.14
125 53.42
109 46.58%
14  โรงเรียนบ้านวังพลับ 39
5 12.82
5 12.82
2 5.13
3 7.69
3 7.69
21 53.85
18 46.15%
15  โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 100
17 17.00
9 9.00
16 16.00
2 2.00
1 1.00
55 55.00
45 45.00%
16  โรงเรียนอนุบาลชนแดน 469
55 11.73
62 13.22
59 12.58
28 5.97
0 0.00
265 56.50
204 43.50%
17  โรงเรียนบ้านโตก 199
30 15.08
15 7.54
29 14.57
11 5.53
1 0.50
113 56.78
86 43.22%
18  โรงเรียนบ้านดงลาน 49
7 14.29
10 20.41
2 4.08
2 4.08
0 0.00
28 57.14
21 42.86%
19  โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 355
41 11.55
4 1.13
98 27.61
8 2.25
0 0.00
204 57.46
151 42.54%
20  โรงเรียนบ้านดง 126
13 10.32
7 5.56
21 16.67
7 5.56
5 3.97
73 57.94
53 42.06%
21  โรงเรียนบ้านกล้วย 65
4 6.15
1 1.54
10 15.38
7 10.77
5 7.69
38 58.46
27 41.54%
22  โรงเรียนบ้านป่าเลา 72
13 18.06
4 5.56
10 13.89
1 1.39
1 1.39
43 59.72
29 40.28%
23  โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 164
24 14.63
12 7.32
10 6.10
8 4.88
12 7.32
98 59.76
66 40.24%
24  โรงเรียนบ้านสะเดียง 125
21 16.80
7 5.60
20 16.00
2 1.60
0 0.00
75 60.00
50 40.00%
25  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 121
11 9.09
6 4.96
16 13.22
4 3.31
11 9.09
73 60.33
48 39.67%
26  โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 57
6 10.53
9 15.79
7 12.28
0 0.00
0 0.00
35 61.40
22 38.60%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 138
12 8.70
8 5.80
27 19.57
5 3.62
0 0.00
86 62.32
52 37.68%
28  โรงเรียนบ้านโคก 122
16 13.11
8 6.56
20 16.39
0 0.00
0 0.00
78 63.93
44 36.07%
29  โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 92
4 4.35
7 7.61
19 20.65
3 3.26
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
30  โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 205
14 6.83
14 6.83
35 17.07
10 4.88
0 0.00
132 64.39
73 35.61%
31  โรงเรียนบ้านซับขลุง 82
8 9.76
6 7.32
9 10.98
3 3.66
3 3.66
53 64.63
29 35.37%
32  โรงเรียนบ้านโนนตูม 124
10 8.06
8 6.45
17 13.71
8 6.45
0 0.00
81 65.32
43 34.68%
33  โรงเรียนบ้านอมกง 143
6 4.20
6 4.20
16 11.19
12 8.39
8 5.59
95 66.43
48 33.57%
34  โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 440
46 10.45
21 4.77
71 16.14
7 1.59
0 0.00
295 67.05
145 32.95%
35  โรงเรียนบ้านคลองสาร 22
1 4.55
0 0.00
4 18.18
2 9.09
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
36  โรงเรียนบ้านวังจาน 57
4 7.02
4 7.02
8 14.04
2 3.51
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
37  โรงเรียนบ้านป่าแดง 103
7 6.80
2 1.94
22 21.36
0 0.00
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
38  โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 80
7 8.75
1 1.25
12 15.00
4 5.00
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
39  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 131
7 5.34
10 7.63
21 16.03
1 0.76
0 0.00
92 70.23
39 29.77%
40  โรงเรียนบ้านหนองตาด 27
3 11.11
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
41  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 116
16 13.79
0 0.00
18 15.52
0 0.00
0 0.00
82 70.69
34 29.31%
42  โรงเรียนบ้านวังรวก 76
4 5.26
2 2.63
13 17.11
1 1.32
2 2.63
54 71.05
22 28.95%
43  โรงเรียนบ้านโคกยาว 146
5 3.42
6 4.11
30 20.55
0 0.00
0 0.00
105 71.92
41 28.08%
44  โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 25
2 8.00
1 4.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
45  โรงเรียนบ้านยางลาด 105
11 10.48
0 0.00
18 17.14
0 0.00
0 0.00
76 72.38
29 27.62%
46  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 40
3 7.50
0 0.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
47  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 48
6 12.50
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
48  โรงเรียนบ้านเนินสง่า 71
2 2.82
1 1.41
6 8.45
3 4.23
7 9.86
52 73.24
19 26.76%
49  โรงเรียนบ้านวังศาล 94
11 11.70
2 2.13
12 12.77
0 0.00
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
50  โรงเรียนบ้านบง 121
13 10.74
0 0.00
18 14.88
0 0.00
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
51  โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 43
7 16.28
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
52  โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 169
6 3.55
3 1.78
23 13.61
8 4.73
3 1.78
126 74.56
43 25.44%
53  โรงเรียนบ้านซับเปิบ 142
12 8.45
9 6.34
14 9.86
1 0.70
0 0.00
106 74.65
36 25.35%
54  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 72
4 5.56
6 8.33
8 11.11
0 0.00
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
55  โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 44
2 4.55
1 2.27
6 13.64
0 0.00
2 4.55
33 75.00
11 25.00%
56  โรงเรียนบ้านห้วยนาค 24
1 4.17
3 12.50
2 8.33
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
57  โรงเรียนบ้านดงขุย 335
20 5.97
17 5.07
16 4.78
15 4.48
15 4.48
252 75.22
83 24.78%
58  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 2248
71 3.16
43 1.91
293 13.03
52 2.31
96 4.27
1693 75.31
555 24.69%
59  โรงเรียนบ้านสักแห้ง 163
13 7.98
4 2.45
20 12.27
1 0.61
0 0.00
125 76.69
38 23.31%
60  โรงเรียนบ้าน กม.2 258
4 1.55
0 0.00
37 14.34
11 4.26
8 3.10
198 76.74
60 23.26%
61  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 314
18 5.73
15 4.78
39 12.42
0 0.00
0 0.00
242 77.07
72 22.93%
62  โรงเรียนบ้านนายม 70
9 12.86
2 2.86
4 5.71
1 1.43
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
63  โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 62
5 8.06
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
64  โรงเรียนบ้านวังหินซอง 61
0 0.00
1 1.64
6 9.84
0 0.00
6 9.84
48 78.69
13 21.31%
65  โรงเรียนบ้านทางข้าม 33
1 3.03
0 0.00
5 15.15
0 0.00
1 3.03
26 78.79
7 21.21%
66  โรงเรียนบ้านนาป่า 57
2 3.51
2 3.51
1 1.75
3 5.26
4 7.02
45 78.95
12 21.05%
67  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 114
6 5.26
4 3.51
14 12.28
0 0.00
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
68  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 72
8 11.11
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
69  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 29
0 0.00
2 6.90
4 13.79
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
70  โรงเรียนบ้านคลองบง 108
6 5.56
2 1.85
14 12.96
0 0.00
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
71  โรงเรียนบ้านผาทอง 54
2 3.70
2 3.70
4 7.41
2 3.70
1 1.85
43 79.63
11 20.37%
72  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 82
5 6.10
2 2.44
9 10.98
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
73  โรงเรียนบ้านวังทอง 47
4 8.51
1 2.13
4 8.51
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
74  โรงเรียนบ้านระวิง 201
17 8.46
9 4.48
12 5.97
0 0.00
0 0.00
163 81.09
38 18.91%
75  โรงเรียนบ้านป่าบง 112
3 2.68
6 5.36
11 9.82
0 0.00
1 0.89
91 81.25
21 18.75%
76  โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 124
2 1.61
3 2.42
18 14.52
0 0.00
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
77  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 54
2 3.70
2 3.70
4 7.41
2 3.70
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
78  โรงเรียนบ้านหนองกลอย 60
3 5.00
5 8.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
79  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 210
12 5.71
11 5.24
5 2.38
4 1.90
6 2.86
172 81.90
38 18.10%
80  โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 292
15 5.14
2 0.68
30 10.27
0 0.00
5 1.71
240 82.19
52 17.81%
81  โรงเรียนบ้านวังขอน 40
6 15.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
82  โรงเรียนบ้านห้วยตูม 66
4 6.06
2 3.03
3 4.55
2 3.03
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
83  โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 42
3 7.14
1 2.38
1 2.38
0 0.00
2 4.76
35 83.33
7 16.67%
84  โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 38
0 0.00
1 2.63
3 7.89
2 5.26
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
85  โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 122
4 3.28
5 4.10
5 4.10
3 2.46
2 1.64
103 84.43
19 15.57%
86  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 93
2 2.15
0 0.00
8 8.60
4 4.30
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
87  โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 48
2 4.17
1 2.08
4 8.33
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
88  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 62
2 3.23
2 3.23
5 8.06
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
89  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
90  โรงเรียนบ้านลาดแค 108
2 1.85
4 3.70
7 6.48
2 1.85
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
91  โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 80
3 3.75
0 0.00
7 8.75
1 1.25
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 176
6 3.41
0 0.00
18 10.23
0 0.00
0 0.00
152 86.36
24 13.64%
93  โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 286
18 6.29
5 1.75
14 4.90
2 0.70
0 0.00
247 86.36
39 13.64%
94  โรงเรียนบ้านตะเบาะ 98
1 1.02
0 0.00
5 5.10
5 5.10
2 2.04
85 86.73
13 13.27%
95  โรงเรียนบ้านศาลาลาย 78
0 0.00
0 0.00
10 12.82
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
96  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 33
2 6.06
0 0.00
1 3.03
1 3.03
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
97  โรงเรียนบ้านกกไทร 158
7 4.43
1 0.63
10 6.33
1 0.63
0 0.00
139 87.97
19 12.03%
98  โรงเรียนบ้านหัวนา 126
3 2.38
0 0.00
9 7.14
3 2.38
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
99  โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 143
4 2.80
0 0.00
9 6.29
3 2.10
0 0.00
127 88.81
16 11.19%
100  โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 54
1 1.85
0 0.00
3 5.56
1 1.85
1 1.85
48 88.89
6 11.11%
101  โรงเรียนบ้านนางั่ว 216
6 2.78
2 0.93
14 6.48
0 0.00
0 0.00
194 89.81
22 10.19%
102  โรงเรียนบ้านกุฏิพระ 59
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 8.47
53 89.83
6 10.17%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน 92
2 2.17
2 2.17
5 5.43
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
104  โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 124
4 3.23
4 3.23
4 3.23
0 0.00
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
105  โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 88
2 2.27
0 0.00
3 3.41
3 3.41
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
106  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
107  โรงเรียนบ้านวังซอง 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
108  โรงเรียนบ้านโตกใต้ 88
2 2.27
0 0.00
6 6.82
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
109  โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 123
2 1.63
0 0.00
9 7.32
0 0.00
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
110  โรงเรียนบ้านซับเจริญ 80
1 1.25
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
111  โรงเรียนบ้านหนองระมาน 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
112  โรงเรียนบ้านซับข่อย 59
3 5.08
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
113  โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 109
0 0.00
0 0.00
9 8.26
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
114  โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 99
2 2.02
2 2.02
3 3.03
1 1.01
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
115  โรงเรียนสายสมร 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
116  โรงเรียนบ้านยางหัวลม 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
117  โรงเรียนบ้านชัยมงคล 112
3 2.68
0 0.00
5 4.46
0 0.00
0 0.00
104 92.86
8 7.14%
118  โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 57
1 1.75
1 1.75
1 1.75
1 1.75
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
119  โรงเรียนบ้านดงลึก 45
2 4.44
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
120  โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
121  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 51
0 0.00
1 1.96
1 1.96
1 1.96
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
122  โรงเรียนบ้านวังชะนาง 178
4 2.25
2 1.12
4 2.25
0 0.00
0 0.00
168 94.38
10 5.62%
123  โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 58
0 0.00
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
124  โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 158
1 0.63
1 0.63
5 3.16
1 0.63
0 0.00
150 94.94
8 5.06%
125  โรงเรียนบ้านเขาขาด 63
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
126  โรงเรียนบ้านกกจั่น 98
0 0.00
1 1.02
1 1.02
1 1.02
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
127  โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 79
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
128  โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านพี้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านยางกุด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านเขาสัก 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,774 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,107 7.02
เตี้ย  570 3.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,782 11.30
ผอมและเตี้ย  443 2.81
อ้วนและเตี้ย  370 2.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,502 72.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,272 คน


27.08%


Powered By www.thaieducation.net