ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 116 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.31
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” 28
15 53.57
1 3.57
1 3.57
11 39.29
0 0.00
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 7
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
3  โรงเรียนวัดบางเบน 21
6 28.57
3 14.29
4 19.05
2 9.52
1 4.76
5 23.81
16 76.19%
4  โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 7
3 42.86
0 0.00
0 0.00
1 14.29
1 14.29
2 28.57
5 71.43%
5  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 6
1 16.67
1 16.67
2 33.33
0 0.00
0 0.00
2 33.33
4 66.67%
6  โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 226
17 7.52
7 3.10
46 20.35
24 10.62
51 22.57
81 35.84
145 64.16%
7  โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 63
14 22.22
8 12.70
10 15.87
3 4.76
4 6.35
24 38.10
39 61.90%
8  โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 109
30 27.52
1 0.92
23 21.10
6 5.50
0 0.00
49 44.95
60 55.05%
9  โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 75
16 21.33
11 14.67
7 9.33
2 2.67
5 6.67
34 45.33
41 54.67%
10  โรงเรียนบ้านไดลึก 110
15 13.64
2 1.82
15 13.64
15 13.64
5 4.55
58 52.73
52 47.27%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 136
14 10.29
15 11.03
34 25.00
0 0.00
0 0.00
73 53.68
63 46.32%
12  โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง 243
26 10.70
17 7.00
49 20.16
10 4.12
0 0.00
141 58.02
102 41.98%
13  โรงเรียนวัดพร้าว 176
22 12.50
14 7.95
19 10.80
9 5.11
9 5.11
103 58.52
73 41.48%
14  โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง 125
29 23.20
0 0.00
22 17.60
0 0.00
0 0.00
74 59.20
51 40.80%
15  โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 140
17 12.14
12 8.57
25 17.86
2 1.43
0 0.00
84 60.00
56 40.00%
16  โรงเรียนวัดวังหว้า 202
14 6.93
22 10.89
23 11.39
13 6.44
4 1.98
126 62.38
76 37.62%
17  โรงเรียนบ้านเขาโล้น 27
2 7.41
2 7.41
2 7.41
2 7.41
2 7.41
17 62.96
10 37.04%
18  โรงเรียนวัดเขารวก 163
28 17.18
4 2.45
24 14.72
4 2.45
0 0.00
103 63.19
60 36.81%
19  โรงเรียนวังก้านเหลือง 236
38 16.10
8 3.39
33 13.98
4 1.69
3 1.27
150 63.56
86 36.44%
20  โรงเรียนบ้านวังแดง 93
7 7.53
6 6.45
17 18.28
1 1.08
1 1.08
61 65.59
32 34.41%
21  โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 146
9 6.16
9 6.16
32 21.92
0 0.00
0 0.00
96 65.75
50 34.25%
22  โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 210
20 9.52
7 3.33
26 12.38
12 5.71
6 2.86
139 66.19
71 33.81%
23  โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 181
24 13.26
7 3.87
19 10.50
9 4.97
2 1.10
120 66.30
61 33.70%
24  โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 105
5 4.76
3 2.86
22 20.95
2 1.90
2 1.90
71 67.62
34 32.38%
25  โรงเรียนวัดวังเรือน 168
13 7.74
13 7.74
13 7.74
10 5.95
5 2.98
114 67.86
54 32.14%
26  โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 63
7 11.11
4 6.35
5 7.94
4 6.35
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
27  โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 83
5 6.02
0 0.00
20 24.10
0 0.00
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
28  โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) 104
7 6.73
1 0.96
23 22.12
0 0.00
0 0.00
73 70.19
31 29.81%
29  โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) 112
5 4.46
5 4.46
14 12.50
7 6.25
2 1.79
79 70.54
33 29.46%
30  โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 63
5 7.94
3 4.76
9 14.29
1 1.59
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
31  โรงเรียนวัดหนองสนวน 36
4 11.11
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
32  โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น 194
39 20.10
6 3.09
5 2.58
1 0.52
2 1.03
141 72.68
53 27.32%
33  โรงเรียนวัดทับหมัน 206
15 7.28
14 6.80
15 7.28
10 4.85
2 0.97
150 72.82
56 27.18%
34  โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 137
7 5.11
5 3.65
25 18.25
0 0.00
0 0.00
100 72.99
37 27.01%
35  โรงเรียนวัดหนองง้าว 26
0 0.00
3 11.54
4 15.38
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
36  โรงเรียนบ้านหนองบัว 76
4 5.26
5 6.58
11 14.47
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
37  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 46
6 13.04
0 0.00
5 10.87
1 2.17
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
38  โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 27
2 7.41
1 3.70
2 7.41
0 0.00
2 7.41
20 74.07
7 25.93%
39  โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 93
11 11.83
0 0.00
13 13.98
0 0.00
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
40  โรงเรียนบ้านเขานกยูง 121
13 10.74
7 5.79
11 9.09
0 0.00
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
41  โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 124
7 5.65
12 9.68
10 8.06
2 1.61
0 0.00
93 75.00
31 25.00%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 101
3 2.97
2 1.98
18 17.82
1 0.99
1 0.99
76 75.25
25 24.75%
43  โรงเรียนวัดป่าแดง 114
6 5.26
1 0.88
18 15.79
3 2.63
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
44  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 29
5 17.24
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
45  โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 38
4 10.53
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
46  โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล 55
3 5.45
2 3.64
3 5.45
5 9.09
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
47  โรงเรียนวัดคลองคูณ 152
13 8.55
5 3.29
14 9.21
3 1.97
0 0.00
117 76.97
35 23.03%
48  โรงเรียนวัดเขาส้าน 14
0 0.00
0 0.00
3 21.43
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
49  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 33
1 3.03
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
50  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 279
27 9.68
15 5.38
16 5.73
1 0.36
0 0.00
220 78.85
59 21.15%
51  โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 77
4 5.19
0 0.00
12 15.58
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
52  โรงเรียนวัดลำประดากลาง 59
2 3.39
0 0.00
9 15.25
1 1.69
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
53  โรงเรียนวัดขวาง 86
1 1.16
1 1.16
15 17.44
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
54  โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง 98
2 2.04
0 0.00
15 15.31
2 2.04
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
55  โรงเรียนวัดป่าเรไร 112
4 3.57
5 4.46
5 4.46
4 3.57
3 2.68
91 81.25
21 18.75%
56  โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 77
3 3.90
3 3.90
3 3.90
2 2.60
3 3.90
63 81.82
14 18.18%
57  โรงเรียนวัดไดอีเผือก 89
12 13.48
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 34
2 5.88
0 0.00
0 0.00
1 2.94
3 8.82
28 82.35
6 17.65%
59  โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 154
2 1.30
0 0.00
10 6.49
12 7.79
3 1.95
127 82.47
27 17.53%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 132
11 8.33
0 0.00
12 9.09
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
61  โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 128
7 5.47
3 2.34
11 8.59
1 0.78
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
62  โรงเรียนบ้านเนินแค 18
2 11.11
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
63  โรงเรียนวัดคลองข่อย 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
2 5.56
3 8.33
30 83.33
6 16.67%
64  โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 102
4 3.92
2 1.96
9 8.82
0 0.00
2 1.96
85 83.33
17 16.67%
65  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 60
3 5.00
3 5.00
3 5.00
0 0.00
1 1.67
50 83.33
10 16.67%
66  โรงเรียนวัดวังแดง 218
4 1.83
3 1.38
18 8.26
7 3.21
4 1.83
182 83.49
36 16.51%
67  โรงเรียนวัดชัยศรี 192
0 0.00
0 0.00
29 15.10
2 1.04
0 0.00
161 83.85
31 16.15%
68  โรงเรียนวัดเขาทราย 321
17 5.30
7 2.18
26 8.10
0 0.00
1 0.31
270 84.11
51 15.89%
69  โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 78
3 3.85
1 1.28
6 7.69
1 1.28
1 1.28
66 84.62
12 15.38%
70  โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 60
0 0.00
1 1.67
7 11.67
1 1.67
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
71  โรงเรียนบ้านเนินทราย 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
2 5.00
2 5.00
34 85.00
6 15.00%
72  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
73  โรงเรียนบ้านวังพร้าว 50
2 4.00
2 4.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
43 86.00
7 14.00%
74  โรงเรียนวัดวังไคร้ 65
4 6.15
3 4.62
2 3.08
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
75  โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ 112
4 3.57
0 0.00
11 9.82
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
76  โรงเรียนวัดใหม่สำราญ 15
0 0.00
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
77  โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” 909
32 3.52
25 2.75
35 3.85
13 1.43
15 1.65
789 86.80
120 13.20%
78  โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 91
0 0.00
0 0.00
11 12.09
1 1.10
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
79  โรงเรียนบ้านท่าบัว 85
5 5.88
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
80  โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 503
17 3.38
14 2.78
14 2.78
11 2.19
9 1.79
438 87.08
65 12.92%
81  โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง 63
1 1.59
0 0.00
6 9.52
0 0.00
1 1.59
55 87.30
8 12.70%
82  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 88
2 2.27
1 1.14
8 9.09
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
83  โรงเรียนบ้านหนองแขม 112
3 2.68
2 1.79
8 7.14
1 0.89
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
84  โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
85  โรงเรียนวัดท่าปอ 84
1 1.19
0 0.00
7 8.33
1 1.19
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
86  โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 51
3 5.88
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
87  โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 171
5 2.92
5 2.92
4 2.34
0 0.00
2 1.17
155 90.64
16 9.36%
88  โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 55
1 1.82
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
89  โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 44
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
3 6.82
40 90.91
4 9.09%
90  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) 135
2 1.48
2 1.48
4 2.96
3 2.22
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
91  โรงเรียนวัดวังสำโรง 140
3 2.14
2 1.43
2 1.43
2 1.43
2 1.43
129 92.14
11 7.86%
92  โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 104
2 1.92
0 0.00
5 4.81
1 0.96
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
93  โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 188
6 3.19
0 0.00
8 4.26
0 0.00
0 0.00
174 92.55
14 7.45%
94  โรงเรียนวัดวังกระชัน 54
2 3.70
1 1.85
0 0.00
1 1.85
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
95  โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 140
4 2.86
4 2.86
2 1.43
0 0.00
0 0.00
130 92.86
10 7.14%
96  โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
97  โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 161
1 0.62
3 1.86
5 3.11
2 1.24
0 0.00
150 93.17
11 6.83%
98  โรงเรียนวัดมะกอกงอ 59
0 0.00
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
99  โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 75
1 1.33
0 0.00
2 2.67
2 2.67
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
100  โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 92
2 2.17
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
101  โรงเรียนวัดคงคาราม 93
0 0.00
1 1.08
4 4.30
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
102  โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
103  โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1202
11 0.92
12 1.00
9 0.75
12 1.00
8 0.67
1150 95.67
52 4.33%
104  โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 112
0 0.00
0 0.00
4 3.57
0 0.00
0 0.00
108 96.43
4 3.57%
105  โรงเรียนบ้านเขาพระ 147
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 3.40
0 0.00
142 96.60
5 3.40%
106  โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 108
0 0.00
0 0.00
3 2.78
0 0.00
0 0.00
105 97.22
3 2.78%
107  โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 76
1 1.32
0 0.00
0 0.00
1 1.32
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
108  โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 77
2 2.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 97.40
2 2.60%
109  โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
110  โรงเรียนวัดโพทะเล 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.80
109 98.20
2 1.80%
111  โรงเรียนบ้านคลองตางาว 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านวังบงค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านบึงลี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
115  โรงเรียนวัดวังตะกู 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
116  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,301 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  788 5.92
เตี้ย  374 2.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,116 8.39
ผอมและเตี้ย  279 2.10
อ้วนและเตี้ย  179 1.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,565 79.43
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,736 คน


20.57%


Powered By www.thaieducation.net