ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 36
12 33.33
0 0.00
13 36.11
1 2.78
0 0.00
10 27.78
26 72.22%
2  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 31
2 6.45
10 32.26
8 25.81
0 0.00
1 3.23
10 32.26
21 67.74%
3  โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 59
2 3.39
1 1.69
12 20.34
3 5.08
12 20.34
29 49.15
30 50.85%
4  โรงเรียนบ้านบัวยาง 14
4 28.57
0 0.00
2 14.29
0 0.00
1 7.14
7 50.00
7 50.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ 28
3 10.71
2 7.14
2 7.14
0 0.00
6 21.43
15 53.57
13 46.43%
6  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 93
2 2.15
18 19.35
17 18.28
3 3.23
0 0.00
53 56.99
40 43.01%
7  โรงเรียนวัดเนินพยอม 35
11 31.43
0 0.00
3 8.57
1 2.86
0 0.00
20 57.14
15 42.86%
8  โรงเรียนบ้านหนองขานาง 25
3 12.00
1 4.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
9  โรงเรียนบ้านน้อย 64
11 17.19
5 7.81
7 10.94
2 3.13
0 0.00
39 60.94
25 39.06%
10  โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 2064
214 10.37
74 3.59
471 22.82
26 1.26
6 0.29
1273 61.68
791 38.32%
11  โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 16
2 12.50
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
12  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 49
7 14.29
4 8.16
7 14.29
0 0.00
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
13  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 55
5 9.09
0 0.00
14 25.45
0 0.00
1 1.82
35 63.64
20 36.36%
14  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 22
6 27.27
1 4.55
0 0.00
0 0.00
1 4.55
14 63.64
8 36.36%
15  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 94
15 15.96
0 0.00
15 15.96
0 0.00
4 4.26
60 63.83
34 36.17%
16  โรงเรียนวัดคลองโนน 70
13 18.57
2 2.86
9 12.86
1 1.43
0 0.00
45 64.29
25 35.71%
17  โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 20
1 5.00
2 10.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
18  โรงเรียนวัดวังตะขบ 78
1 1.28
3 3.85
23 29.49
0 0.00
0 0.00
51 65.38
27 34.62%
19  โรงเรียนบ้านหนองโสน 399
32 8.02
12 3.01
60 15.04
17 4.26
16 4.01
262 65.66
137 34.34%
20  โรงเรียนบ้านวังทับไทร 70
10 14.29
4 5.71
10 14.29
0 0.00
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
21  โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ 38
4 10.53
0 0.00
7 18.42
1 2.63
1 2.63
25 65.79
13 34.21%
22  โรงเรียนบ้านใดโพธิ์ 42
4 9.52
4 9.52
5 11.90
0 0.00
1 2.38
28 66.67
14 33.33%
23  โรงเรียนวัดบ้านนา 63
9 14.29
3 4.76
9 14.29
0 0.00
0 0.00
42 66.67
21 33.33%
24  โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 67
6 8.96
2 2.99
14 20.90
0 0.00
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
25  โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 320
20 6.25
13 4.06
36 11.25
26 8.13
10 3.13
215 67.19
105 32.81%
26  โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 46
2 4.35
2 4.35
11 23.91
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
27  โรงเรียนวัดไผ่รอบ 25
2 8.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
28  โรงเรียนบ้านเนินยาว 47
4 8.51
2 4.26
9 19.15
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
29  โรงเรียนวัดลำชะล่า 19
0 0.00
1 5.26
5 26.32
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
30  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 42
4 9.52
1 2.38
7 16.67
0 0.00
1 2.38
29 69.05
13 30.95%
31  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 65
2 3.08
3 4.62
14 21.54
1 1.54
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
32  โรงเรียนวัดวังแดง 128
4 3.13
6 4.69
29 22.66
0 0.00
0 0.00
89 69.53
39 30.47%
33  โรงเรียนวัดหนองหลุม 63
3 4.76
3 4.76
10 15.87
3 4.76
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
34  โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 50
5 10.00
4 8.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
35  โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 50
7 14.00
2 4.00
4 8.00
0 0.00
2 4.00
35 70.00
15 30.00%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 124
5 4.03
4 3.23
28 22.58
0 0.00
0 0.00
87 70.16
37 29.84%
37  โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 84
10 11.90
4 4.76
9 10.71
2 2.38
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
38  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 37
3 8.11
2 5.41
6 16.22
0 0.00
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
39  โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 142
11 7.75
7 4.93
9 6.34
14 9.86
0 0.00
101 71.13
41 28.87%
40  โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 130
12 9.23
9 6.92
14 10.77
2 1.54
0 0.00
93 71.54
37 28.46%
41  โรงเรียนวัดหนองปล้อง 102
6 5.88
2 1.96
21 20.59
0 0.00
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
42  โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 46
6 13.04
3 6.52
1 2.17
3 6.52
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
43  โรงเรียนบ้านปลวกสูง 118
2 1.69
9 7.63
20 16.95
2 1.69
0 0.00
85 72.03
33 27.97%
44  โรงเรียนบ้านโนนทอง 68
4 5.88
2 2.94
13 19.12
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
45  โรงเรียนวัดหนองหลวง 119
11 9.24
7 5.88
8 6.72
0 0.00
7 5.88
86 72.27
33 27.73%
46  โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม 65
0 0.00
2 3.08
16 24.62
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
47  โรงเรียนบ้านนิคม 157
5 3.18
5 3.18
33 21.02
0 0.00
0 0.00
114 72.61
43 27.39%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 205
10 4.88
16 7.80
29 14.15
1 0.49
0 0.00
149 72.68
56 27.32%
49  โรงเรียนบ้านท่าแห 66
5 7.58
0 0.00
13 19.70
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
50  โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 81
12 14.81
1 1.23
7 8.64
2 2.47
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
51  โรงเรียนบึงสีไฟ 37
2 5.41
2 5.41
3 8.11
3 8.11
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
52  โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 163
15 9.20
0 0.00
29 17.79
0 0.00
0 0.00
119 73.01
44 26.99%
53  โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 454
26 5.73
15 3.30
80 17.62
1 0.22
0 0.00
332 73.13
122 26.87%
54  โรงเรียนวัดฆะมัง 41
2 4.88
0 0.00
9 21.95
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
55  โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ 101
4 3.96
2 1.98
20 19.80
0 0.00
1 0.99
74 73.27
27 26.73%
56  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 64
1 1.56
0 0.00
13 20.31
3 4.69
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
57  โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 139
14 10.07
4 2.88
10 7.19
1 0.72
7 5.04
103 74.10
36 25.90%
58  โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 47
1 2.13
5 10.64
6 12.77
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
59  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 63
1 1.59
3 4.76
12 19.05
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
60  โรงเรียนบ้านยางสามต้น 130
5 3.85
2 1.54
24 18.46
1 0.77
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
61  โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 163
8 4.91
5 3.07
27 16.56
0 0.00
0 0.00
123 75.46
40 24.54%
62  โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 123
8 6.50
2 1.63
20 16.26
0 0.00
0 0.00
93 75.61
30 24.39%
63  โรงเรียนบ้านเนินขวาง 177
13 7.34
8 4.52
22 12.43
0 0.00
0 0.00
134 75.71
43 24.29%
64  โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 154
7 4.55
3 1.95
26 16.88
1 0.65
0 0.00
117 75.97
37 24.03%
65  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 122
8 6.56
2 1.64
18 14.75
1 0.82
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
66  โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 241
20 8.30
0 0.00
37 15.35
0 0.00
0 0.00
184 76.35
57 23.65%
67  โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 47
3 6.38
4 8.51
1 2.13
3 6.38
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
68  โรงเรียนวัดหงษ์ 43
1 2.33
0 0.00
9 20.93
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
69  โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 138
5 3.62
7 5.07
19 13.77
0 0.00
1 0.72
106 76.81
32 23.19%
70  โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) 143
6 4.20
4 2.80
22 15.38
1 0.70
0 0.00
110 76.92
33 23.08%
71  โรงเรียนวัดดงกลาง 206
13 6.31
0 0.00
31 15.05
3 1.46
0 0.00
159 77.18
47 22.82%
72  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 31
4 12.90
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
73  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 71
10 14.08
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 89
4 4.49
3 3.37
13 14.61
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 156
14 8.97
4 2.56
17 10.90
0 0.00
0 0.00
121 77.56
35 22.44%
76  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 63
2 3.17
1 1.59
11 17.46
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
77  โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 99
4 4.04
4 4.04
13 13.13
0 0.00
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
78  โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 52
4 7.69
3 5.77
4 7.69
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
79  โรงเรียนบ้านป่าแซง 109
10 9.17
5 4.59
7 6.42
0 0.00
1 0.92
86 78.90
23 21.10%
80  โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 128
16 12.50
0 0.00
10 7.81
1 0.78
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
81  โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 55
4 7.27
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
82  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 80
7 8.75
3 3.75
6 7.50
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
83  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 252
16 6.35
6 2.38
26 10.32
2 0.79
0 0.00
202 80.16
50 19.84%
84  โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 127
1 0.79
5 3.94
19 14.96
0 0.00
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
85  โรงเรียนบ้านหัวดง 165
4 2.42
3 1.82
25 15.15
0 0.00
0 0.00
133 80.61
32 19.39%
86  โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 31
0 0.00
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
87  โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 186
8 4.30
3 1.61
24 12.90
1 0.54
0 0.00
150 80.65
36 19.35%
88  โรงเรียนวัดดงชะพลู 57
5 8.77
3 5.26
3 5.26
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
89  โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 235
17 7.23
11 4.68
17 7.23
0 0.00
0 0.00
190 80.85
45 19.15%
90  โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 209
6 2.87
3 1.44
30 14.35
1 0.48
0 0.00
169 80.86
40 19.14%
91  โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 132
11 8.33
0 0.00
13 9.85
0 0.00
1 0.76
107 81.06
25 18.94%
92  โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 112
7 6.25
2 1.79
12 10.71
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
93  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองพระ 119
6 5.04
0 0.00
16 13.45
0 0.00
0 0.00
97 81.51
22 18.49%
94  โรงเรียนบ้านหนองขาว 233
7 3.00
13 5.58
22 9.44
0 0.00
0 0.00
191 81.97
42 18.03%
95  โรงเรียนบ้านหนองริ้น 39
1 2.56
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
96  โรงเรียนบ้านวังอ้อ 107
5 4.67
0 0.00
14 13.08
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
97  โรงเรียนบ้านหนองพง 119
8 6.72
0 0.00
11 9.24
1 0.84
1 0.84
98 82.35
21 17.65%
98  โรงเรียนบ้านปากดง 65
5 7.69
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
99  โรงเรียนวัดเนินปอ 97
0 0.00
0 0.00
16 16.49
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
100  โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 67
3 4.48
2 2.99
6 8.96
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
101  โรงเรียนบ้านยางตะพาย 117
6 5.13
2 1.71
11 9.40
0 0.00
0 0.00
98 83.76
19 16.24%
102  โรงเรียนบ้านสวนแตง 50
3 6.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
103  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 182
8 4.40
5 2.75
16 8.79
0 0.00
0 0.00
153 84.07
29 15.93%
104  โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 51
0 0.00
2 3.92
6 11.76
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
105  โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 199
9 4.52
0 0.00
22 11.06
0 0.00
0 0.00
168 84.42
31 15.58%
106  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 135
8 5.93
2 1.48
11 8.15
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
107  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 97
5 5.15
0 0.00
9 9.28
1 1.03
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
108  โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 299
9 3.01
10 3.34
27 9.03
0 0.00
0 0.00
253 84.62
46 15.38%
109  โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 85
0 0.00
0 0.00
13 15.29
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
110  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 59
1 1.69
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
111  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 33
2 6.06
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
112  โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
113  โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 40
0 0.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
114  โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 67
2 2.99
4 5.97
3 4.48
0 0.00
1 1.49
57 85.07
10 14.93%
115  โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
116  โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 54
2 3.70
2 3.70
3 5.56
1 1.85
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
117  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง 27
2 7.41
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
118  โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 110
2 1.82
3 2.73
10 9.09
1 0.91
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
119  โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 111
8 7.21
0 0.00
7 6.31
1 0.90
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
120  โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 123
6 4.88
5 4.07
2 1.63
2 1.63
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
121  โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 110
2 1.82
0 0.00
11 10.00
0 0.00
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
122  โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 52
3 5.77
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
123  โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 143
7 4.90
3 2.10
0 0.00
3 2.10
3 2.10
127 88.81
16 11.19%
124  โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 67
3 4.48
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
125  โรงเรียนบ้านวังทับยา 48
3 6.25
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
126  โรงเรียนวัดโนนสะเดา 106
3 2.83
2 1.89
6 5.66
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
127  โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
128  โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
129  โรงเรียนบ้านหนองจั่ว 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
130  โรงเรียนวัดท่าข่อย 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
131  โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล 16
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
132  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
133  โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,647 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  987 6.74
เตี้ย  441 3.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,098 14.32
ผอมและเตี้ย  144 0.98
อ้วนและเตี้ย  86 0.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,891 74.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,756 คน


25.64%


Powered By www.thaieducation.net