ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 123 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 65
16 24.62
16 24.62
9 13.85
17 26.15
7 10.77
0 0.00
65 100.00%
2  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 150
60 40.00
27 18.00
25 16.67
20 13.33
18 12.00
0 0.00
150 100.00%
3  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 89
62 69.66
13 14.61
3 3.37
10 11.24
0 0.00
1 1.12
88 98.88%
4  โรงเรียนวัดดงข่อย 76
32 42.11
1 1.32
34 44.74
1 1.32
1 1.32
7 9.21
69 90.79%
5  โรงเรียนบ้านผารังหมี 50
5 10.00
6 12.00
11 22.00
17 34.00
0 0.00
11 22.00
39 78.00%
6  โรงเรียนวัดปลวกง่าม 168
23 13.69
18 10.71
20 11.90
34 20.24
17 10.12
56 33.33
112 66.67%
7  โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 148
15 10.14
14 9.46
11 7.43
29 19.59
25 16.89
54 36.49
94 63.51%
8  โรงเรียนบ้านยางโทน 45
3 6.67
3 6.67
17 37.78
3 6.67
0 0.00
19 42.22
26 57.78%
9  โรงเรียนบ้านสะเดา 222
36 16.22
3 1.35
20 9.01
39 17.57
29 13.06
95 42.79
127 57.21%
10  โรงเรียนห้วยพลู 176
21 11.93
10 5.68
48 27.27
16 9.09
2 1.14
79 44.89
97 55.11%
11  โรงเรียนบ้านน้ำริน 242
41 16.94
33 13.64
30 12.40
14 5.79
7 2.89
117 48.35
125 51.65%
12  โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด 12
2 16.67
3 25.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
6 50.00
6 50.00%
13  โรงเรียนศึกษาลัย 517
40 7.74
21 4.06
76 14.70
63 12.19
56 10.83
261 50.48
256 49.52%
14  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 143
19 13.29
10 6.99
9 6.29
16 11.19
16 11.19
73 51.05
70 48.95%
15  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 207
19 9.18
5 2.42
29 14.01
24 11.59
23 11.11
107 51.69
100 48.31%
16  โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 150
13 8.67
9 6.00
39 26.00
6 4.00
0 0.00
83 55.33
67 44.67%
17  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 188
20 10.64
15 7.98
40 21.28
5 2.66
0 0.00
108 57.45
80 42.55%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 78
15 19.23
5 6.41
13 16.67
0 0.00
0 0.00
45 57.69
33 42.31%
19  โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 86
10 11.63
6 6.98
19 22.09
0 0.00
0 0.00
51 59.30
35 40.70%
20  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 82
2 2.44
12 14.63
10 12.20
7 8.54
2 2.44
49 59.76
33 40.24%
21  โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 50
11 22.00
0 0.00
4 8.00
3 6.00
2 4.00
30 60.00
20 40.00%
22  โรงเรียนบ้านหินประกาย 174
13 7.47
6 3.45
25 14.37
22 12.64
0 0.00
108 62.07
66 37.93%
23  โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) 102
18 17.65
6 5.88
13 12.75
0 0.00
0 0.00
65 63.73
37 36.27%
24  โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1202
53 4.41
59 4.91
110 9.15
83 6.91
131 10.90
766 63.73
436 36.27%
25  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 166
16 9.64
6 3.61
35 21.08
1 0.60
2 1.20
106 63.86
60 36.14%
26  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ 65
10 15.38
2 3.08
9 13.85
2 3.08
0 0.00
42 64.62
23 35.38%
27  โรงเรียนบ้านป่าขนุน 76
7 9.21
10 13.16
9 11.84
0 0.00
0 0.00
50 65.79
26 34.21%
28  โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 81
4 4.94
2 2.47
20 24.69
1 1.23
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
29  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 66
11 16.67
1 1.52
8 12.12
1 1.52
1 1.52
44 66.67
22 33.33%
30  โรงเรียนบ้านวังพรม 127
11 8.66
0 0.00
21 16.54
0 0.00
10 7.87
85 66.93
42 33.07%
31  โรงเรียนบ้านท่ายาง 58
6 10.34
8 13.79
4 6.90
1 1.72
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
32  โรงเรียนบ้านน้ำปาด 87
10 11.49
5 5.75
10 11.49
3 3.45
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
33  โรงเรียนบ้านตอเรือ 92
2 2.17
5 5.43
10 10.87
2 2.17
10 10.87
63 68.48
29 31.52%
34  โรงเรียนบ้านพุกระโดน 93
9 9.68
4 4.30
15 16.13
1 1.08
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
35  โรงเรียนบ้านซำรัง 149
10 6.71
13 8.72
0 0.00
5 3.36
18 12.08
103 69.13
46 30.87%
36  โรงเรียนบ้านหนองกลด 49
0 0.00
1 2.04
14 28.57
0 0.00
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
37  โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 147
17 11.56
10 6.80
18 12.24
0 0.00
0 0.00
102 69.39
45 30.61%
38  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 50
4 8.00
1 2.00
5 10.00
1 2.00
4 8.00
35 70.00
15 30.00%
39  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 202
23 11.39
0 0.00
30 14.85
6 2.97
0 0.00
143 70.79
59 29.21%
40  โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 392
8 2.04
12 3.06
41 10.46
15 3.83
38 9.69
278 70.92
114 29.08%
41  โรงเรียนบ้านซำหวาย 125
16 12.80
0 0.00
19 15.20
1 0.80
0 0.00
89 71.20
36 28.80%
42  โรงเรียนวัดวังพิกุล 118
4 3.39
3 2.54
26 22.03
0 0.00
0 0.00
85 72.03
33 27.97%
43  โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1110
101 9.10
24 2.16
180 16.22
0 0.00
0 0.00
805 72.52
305 27.48%
44  โรงเรียนบ้านชมภู 186
9 4.84
10 5.38
32 17.20
0 0.00
0 0.00
135 72.58
51 27.42%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 154
17 11.04
3 1.95
20 12.99
2 1.30
0 0.00
112 72.73
42 27.27%
46  โรงเรียนบ้านผาท่าพล 88
5 5.68
6 6.82
10 11.36
2 2.27
1 1.14
64 72.73
24 27.27%
47  โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 48
3 6.25
0 0.00
4 8.33
5 10.42
1 2.08
35 72.92
13 27.08%
48  โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 63
4 6.35
1 1.59
12 19.05
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
49  โรงเรียนบ้านกลาง 57
5 8.77
1 1.75
9 15.79
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
50  โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 19
0 0.00
1 5.26
3 15.79
1 5.26
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
51  โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 81
6 7.41
0 0.00
15 18.52
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
52  โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 35
2 5.71
4 11.43
2 5.71
1 2.86
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
53  โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 133
12 9.02
5 3.76
16 12.03
1 0.75
0 0.00
99 74.44
34 25.56%
54  โรงเรียนบ้านแม่ระกา 157
14 8.92
9 5.73
12 7.64
5 3.18
0 0.00
117 74.52
40 25.48%
55  โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 71
5 7.04
8 11.27
4 5.63
0 0.00
1 1.41
53 74.65
18 25.35%
56  โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) 142
15 10.56
0 0.00
21 14.79
0 0.00
0 0.00
106 74.65
36 25.35%
57  โรงเรียนบ้านลำภาศ 87
8 9.20
0 0.00
10 11.49
0 0.00
4 4.60
65 74.71
22 25.29%
58  โรงเรียนบ้านปากยาง 89
3 3.37
3 3.37
12 13.48
4 4.49
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
59  โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 118
16 13.56
2 1.69
10 8.47
0 0.00
1 0.85
89 75.42
29 24.58%
60  โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 94
4 4.26
3 3.19
14 14.89
2 2.13
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
61  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 119
5 4.20
0 0.00
24 20.17
0 0.00
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
62  โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 93
3 3.23
4 4.30
10 10.75
4 4.30
1 1.08
71 76.34
22 23.66%
63  โรงเรียนบึงราชนก 55
2 3.64
0 0.00
10 18.18
1 1.82
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
64  โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 85
7 8.24
7 8.24
2 2.35
2 2.35
2 2.35
65 76.47
20 23.53%
65  โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 102
4 3.92
7 6.86
12 11.76
1 0.98
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
66  โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 73
6 8.22
0 0.00
11 15.07
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
67  โรงเรียนสามัคคีธรรม 104
4 3.85
2 1.92
18 17.31
0 0.00
0 0.00
80 76.92
24 23.08%
68  โรงเรียนบ้านเจริญผล 114
8 7.02
7 6.14
11 9.65
0 0.00
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
69  โรงเรียนราษฎร์ดำริ 40
2 5.00
0 0.00
6 15.00
1 2.50
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
70  โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 170
7 4.12
2 1.18
12 7.06
15 8.82
1 0.59
133 78.24
37 21.76%
71  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 127
7 5.51
4 3.15
13 10.24
3 2.36
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
72  โรงเรียนวัดตายม 33
1 3.03
1 3.03
5 15.15
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
73  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 38
1 2.63
1 2.63
6 15.79
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
74  โรงเรียนวัดบ้านมุง 133
13 9.77
0 0.00
15 11.28
0 0.00
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
75  โรงเรียนประชาสามัคคี 105
5 4.76
0 0.00
17 16.19
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
76  โรงเรียนบ้านดงพลวง 53
1 1.89
1 1.89
8 15.09
0 0.00
1 1.89
42 79.25
11 20.75%
77  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 49
2 4.08
2 4.08
2 4.08
2 4.08
2 4.08
39 79.59
10 20.41%
78  โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
0 0.00
1 2.86
28 80.00
7 20.00%
79  โรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ 80
5 6.25
0 0.00
11 13.75
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
80  โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 184
10 5.43
4 2.17
21 11.41
1 0.54
0 0.00
148 80.43
36 19.57%
81  โรงเรียนราษฎร์เจริญ 139
7 5.04
5 3.60
9 6.47
2 1.44
4 2.88
112 80.58
27 19.42%
82  โรงเรียนบ้านเขาดิน 104
7 6.73
6 5.77
5 4.81
2 1.92
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
83  โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 85
2 2.35
3 3.53
11 12.94
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
84  โรงเรียนวัดบึงลำ 64
2 3.13
1 1.56
9 14.06
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
85  โรงเรียนบ้านนาพราน 132
11 8.33
1 0.76
8 6.06
0 0.00
4 3.03
108 81.82
24 18.18%
86  โรงเรียนบ้านดินทอง 45
4 8.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 8.89
37 82.22
8 17.78%
87  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 62
0 0.00
3 4.84
5 8.06
3 4.84
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
88  โรงเรียนบ้านน้ำพรม 108
3 2.78
3 2.78
7 6.48
2 1.85
4 3.70
89 82.41
19 17.59%
89  โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 40
0 0.00
0 0.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
90  โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 288
24 8.33
0 0.00
26 9.03
0 0.00
0 0.00
238 82.64
50 17.36%
91  โรงเรียนวัดท่านา 58
6 10.34
0 0.00
3 5.17
0 0.00
1 1.72
48 82.76
10 17.24%
92  โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 106
4 3.77
0 0.00
14 13.21
0 0.00
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
93  โรงเรียนวัดพันชาลี 119
0 0.00
0 0.00
20 16.81
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
94  โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 204
8 3.92
9 4.41
13 6.37
2 0.98
2 0.98
170 83.33
34 16.67%
95  โรงเรียนบ้านเข็ก 216
2 0.93
3 1.39
28 12.96
1 0.46
2 0.93
180 83.33
36 16.67%
96  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 58
6 10.34
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
97  โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 52
0 0.00
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
98  โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 239
13 5.44
6 2.51
3 1.26
9 3.77
4 1.67
204 85.36
35 14.64%
99  โรงเรียนบ้านวังสาร 101
2 1.98
3 2.97
7 6.93
2 1.98
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
100  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 149
4 2.68
0 0.00
10 6.71
1 0.67
5 3.36
129 86.58
20 13.42%
101  โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 271
10 3.69
10 3.69
15 5.54
0 0.00
1 0.37
235 86.72
36 13.28%
102  โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 108
5 4.63
0 0.00
8 7.41
1 0.93
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
103  โรงเรียนบ้านหนองพระ 47
0 0.00
2 4.26
4 8.51
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
104  โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 48
2 4.17
2 4.17
1 2.08
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
105  โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 113
10 8.85
4 3.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
106  โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 147
5 3.40
4 2.72
7 4.76
0 0.00
2 1.36
129 87.76
18 12.24%
107  โรงเรียนบ้านวังโพรง 181
0 0.00
3 1.66
16 8.84
3 1.66
0 0.00
159 87.85
22 12.15%
108  โรงเรียนบ้านหนองงา 84
6 7.14
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
109  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 101
3 2.97
0 0.00
9 8.91
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
110  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 110
4 3.64
3 2.73
4 3.64
1 0.91
1 0.91
97 88.18
13 11.82%
111  โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 230
6 2.61
0 0.00
14 6.09
6 2.61
0 0.00
204 88.70
26 11.30%
112  โรงเรียนบ้านน้ำยาง 63
3 4.76
2 3.17
2 3.17
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
113  โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 54
2 3.70
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
114  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
1 2.08
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
115  โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 146
0 0.00
5 3.42
10 6.85
0 0.00
0 0.00
131 89.73
15 10.27%
116  โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 120
2 1.67
0 0.00
9 7.50
0 0.00
0 0.00
109 90.83
11 9.17%
117  โรงเรียนวัดโคกสลุด 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
118  โรงเรียนบ้านโป่งปะ 123
4 3.25
3 2.44
0 0.00
1 0.81
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
119  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
120  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 103
2 1.94
2 1.94
1 0.97
1 0.97
0 0.00
97 94.17
6 5.83%
121  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 152
3 1.97
2 1.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
147 96.71
5 3.29%
122  โรงเรียนบ้านเขาเขียว 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
123  โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 89
0 0.00
0 0.00
2 2.25
0 0.00
0 0.00
87 97.75
2 2.25%

 

จำนวนนักเรียน  15,937 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,214 7.62
เตี้ย  592 3.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,830 11.48
ผอมและเตี้ย  561 3.52
อ้วนและเตี้ย  469 2.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,271 70.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,666 คน


29.28%


Powered By www.thaieducation.net