ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 27
3 11.11
3 11.11
21 77.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดงวิทยา 3
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
3  โรงเรียนวัดวังเป็ด 105
79 75.24
0 0.00
12 11.43
1 0.95
0 0.00
13 12.38
92 87.62%
4  โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 405
21 5.19
21 5.19
95 23.46
42 10.37
116 28.64
110 27.16
295 72.84%
5  โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) 52
12 23.08
6 11.54
10 19.23
6 11.54
0 0.00
18 34.62
34 65.38%
6  โรงเรียนวัดจุฬามณี 149
24 16.11
24 16.11
13 8.72
24 16.11
10 6.71
54 36.24
95 63.76%
7  โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 153
11 7.19
7 4.58
21 13.73
17 11.11
28 18.30
69 45.10
84 54.90%
8  โรงเรียนสะพานที่ 3 643
58 9.02
52 8.09
157 24.42
24 3.73
56 8.71
296 46.03
347 53.97%
9  โรงเรียนวัดสระโคล่ 203
42 20.69
18 8.87
26 12.81
15 7.39
2 0.99
100 49.26
103 50.74%
10  โรงเรียนวัดอรัญญิก 202
21 10.40
14 6.93
21 10.40
27 13.37
16 7.92
103 50.99
99 49.01%
11  โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 228
27 11.84
16 7.02
18 7.89
15 6.58
34 14.91
118 51.75
110 48.25%
12  โรงเรียนบ้านปลักแรด 223
33 14.80
29 13.00
24 10.76
14 6.28
7 3.14
116 52.02
107 47.98%
13  โรงเรียนวัดทุ่งชา 82
13 15.85
1 1.22
11 13.41
14 17.07
0 0.00
43 52.44
39 47.56%
14  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 221
20 9.05
14 6.33
45 20.36
7 3.17
19 8.60
116 52.49
105 47.51%
15  โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 119
13 10.92
11 9.24
15 12.61
6 5.04
11 9.24
63 52.94
56 47.06%
16  โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 123
17 13.82
13 10.57
12 9.76
8 6.50
7 5.69
66 53.66
57 46.34%
17  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 291
9 3.09
19 6.53
29 9.97
28 9.62
48 16.49
158 54.30
133 45.70%
18  โรงเรียนจ่าการบุญ 1749
119 6.80
19 1.09
330 18.87
141 8.06
188 10.75
952 54.43
797 45.57%
19  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 105
15 14.29
0 0.00
10 9.52
11 10.48
10 9.52
59 56.19
46 43.81%
20  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 48
3 6.25
5 10.42
8 16.67
5 10.42
0 0.00
27 56.25
21 43.75%
21  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 80
2 2.50
2 2.50
16 20.00
10 12.50
4 5.00
46 57.50
34 42.50%
22  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1980
98 4.95
25 1.26
371 18.74
123 6.21
202 10.20
1161 58.64
819 41.36%
23  โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) 61
9 14.75
1 1.64
14 22.95
1 1.64
0 0.00
36 59.02
25 40.98%
24  โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 170
24 14.12
4 2.35
35 20.59
4 2.35
1 0.59
102 60.00
68 40.00%
25  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 35
3 8.57
4 11.43
6 17.14
0 0.00
1 2.86
21 60.00
14 40.00%
26  โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 188
46 24.47
0 0.00
28 14.89
0 0.00
0 0.00
114 60.64
74 39.36%
27  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 64
12 18.75
4 6.25
9 14.06
0 0.00
0 0.00
39 60.94
25 39.06%
28  โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 152
10 6.58
16 10.53
26 17.11
4 2.63
3 1.97
93 61.18
59 38.82%
29  โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 133
9 6.77
10 7.52
13 9.77
6 4.51
13 9.77
82 61.65
51 38.35%
30  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 79
7 8.86
8 10.13
11 13.92
2 2.53
1 1.27
50 63.29
29 36.71%
31  โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 236
7 2.97
14 5.93
53 22.46
8 3.39
0 0.00
154 65.25
82 34.75%
32  โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) 52
4 7.69
4 7.69
3 5.77
2 3.85
5 9.62
34 65.38
18 34.62%
33  โรงเรียนวัดศรีวนาราม 33
2 6.06
2 6.06
7 21.21
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
34  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 108
11 10.19
3 2.78
12 11.11
8 7.41
2 1.85
72 66.67
36 33.33%
35  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 765
43 5.62
27 3.53
50 6.54
74 9.67
59 7.71
512 66.93
253 33.07%
36  โรงเรียนคลองวัดไร่ 67
6 8.96
2 2.99
9 13.43
4 5.97
1 1.49
45 67.16
22 32.84%
37  โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 956
42 4.39
61 6.38
44 4.60
71 7.43
85 8.89
653 68.31
303 31.69%
38  โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 80
12 15.00
6 7.50
5 6.25
2 2.50
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
39  โรงเรียนวัดจอมทอง 155
21 13.55
5 3.23
16 10.32
4 2.58
1 0.65
108 69.68
47 30.32%
40  โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 20
2 10.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
41  โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 286
14 4.90
14 4.90
47 16.43
8 2.80
1 0.35
202 70.63
84 29.37%
42  โรงเรียนวัดวังแร่ 67
10 14.93
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
43  โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) 159
11 6.92
8 5.03
21 13.21
2 1.26
3 1.89
114 71.70
45 28.30%
44  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 180
11 6.11
8 4.44
28 15.56
3 1.67
0 0.00
130 72.22
50 27.78%
45  โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 242
19 7.85
15 6.20
26 10.74
6 2.48
0 0.00
176 72.73
66 27.27%
46  โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 158
7 4.43
1 0.63
34 21.52
1 0.63
0 0.00
115 72.78
43 27.22%
47  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 188
15 7.98
4 2.13
25 13.30
7 3.72
0 0.00
137 72.87
51 27.13%
48  โรงเรียนวัดบึงกอก 118
11 9.32
5 4.24
14 11.86
1 0.85
1 0.85
86 72.88
32 27.12%
49  โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ 182
17 9.34
4 2.20
20 10.99
8 4.40
0 0.00
133 73.08
49 26.92%
50  โรงเรียนบ้านพันเสา 105
7 6.67
5 4.76
14 13.33
1 0.95
1 0.95
77 73.33
28 26.67%
51  โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 129
8 6.20
8 6.20
10 7.75
8 6.20
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
52  โรงเรียนวัดพรหมเกษร 69
2 2.90
1 1.45
15 21.74
0 0.00
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
53  โรงเรียนบ้านคุยยาง 65
1 1.54
0 0.00
10 15.38
1 1.54
4 6.15
49 75.38
16 24.62%
54  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 82
6 7.32
3 3.66
11 13.41
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
55  โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 67
6 8.96
2 2.99
6 8.96
2 2.99
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
56  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 116
7 6.03
3 2.59
16 13.79
0 0.00
1 0.86
89 76.72
27 23.28%
57  โรงเรียนวัดบ้านดง 176
7 3.98
14 7.95
19 10.80
0 0.00
0 0.00
136 77.27
40 22.73%
58  โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ 67
6 8.96
3 4.48
6 8.96
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
59  โรงเรียนวัดกรับพวง 85
3 3.53
7 8.24
9 10.59
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
60  โรงเรียนวัดเนินมะคึก 279
7 2.51
10 3.58
42 15.05
0 0.00
1 0.36
219 78.49
60 21.51%
61  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 216
10 4.63
5 2.31
29 13.43
2 0.93
0 0.00
170 78.70
46 21.30%
62  โรงเรียนวัดหนองขานาง 88
5 5.68
5 5.68
5 5.68
3 3.41
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
63  โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 81
3 3.70
3 3.70
8 9.88
2 2.47
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
64  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 98
5 5.10
2 2.04
10 10.20
2 2.04
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
65  โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 62
6 9.68
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
66  โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 73
7 9.59
1 1.37
6 8.22
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
67  โรงเรียนวัดหนองพะยอม 141
16 11.35
0 0.00
11 7.80
0 0.00
0 0.00
114 80.85
27 19.15%
68  โรงเรียนบางระกำ 159
2 1.26
1 0.63
23 14.47
4 2.52
0 0.00
129 81.13
30 18.87%
69  โรงเรียนวัดอินทรีย์ 11
0 0.00
1 9.09
0 0.00
1 9.09
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
70  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 61
4 6.56
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
71  โรงเรียนวัดมหาวนาราม 445
35 7.87
17 3.82
10 2.25
10 2.25
7 1.57
366 82.25
79 17.75%
72  โรงเรียนวัดดงโคกขาม 97
0 0.00
5 5.15
12 12.37
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
73  โรงเรียนบ้านคลองเตย 109
2 1.83
3 2.75
14 12.84
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
74  โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 58
1 1.72
2 3.45
6 10.34
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
75  โรงเรียนบ้านท่านางงาม 30
2 6.67
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
76  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) 109
3 2.75
0 0.00
15 13.76
0 0.00
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
77  โรงเรียนบ้านหนองกุลา 467
9 1.93
18 3.85
32 6.85
8 1.71
10 2.14
390 83.51
77 16.49%
78  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 50
1 2.00
1 2.00
2 4.00
2 4.00
2 4.00
42 84.00
8 16.00%
79  โรงเรียนวัดคุยขวาง 95
2 2.11
3 3.16
10 10.53
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
80  โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 201
10 4.98
6 2.99
12 5.97
3 1.49
0 0.00
170 84.58
31 15.42%
81  โรงเรียนวัดดอนอภัย 72
2 2.78
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
82  โรงเรียนบ้านหินลาด 60
3 5.00
1 1.67
4 6.67
1 1.67
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
83  โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 81
3 3.70
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
84  โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 75
0 0.00
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
85  โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 57
1 1.75
1 1.75
4 7.02
2 3.51
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
86  โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 179
10 5.59
1 0.56
8 4.47
2 1.12
3 1.68
155 86.59
24 13.41%
87  โรงเรียนวัดแตน 84
4 4.76
1 1.19
3 3.57
0 0.00
3 3.57
73 86.90
11 13.10%
88  โรงเรียนวัดคุยม่วง 100
3 3.00
1 1.00
6 6.00
1 1.00
2 2.00
87 87.00
13 13.00%
89  โรงเรียนวัดห้วงกระได 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
90  โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 134
3 2.24
2 1.49
8 5.97
2 1.49
1 0.75
118 88.06
16 11.94%
91  โรงเรียนบ้านวังยาง 27
1 3.70
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
92  โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) 84
2 2.38
2 2.38
3 3.57
2 2.38
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
93  โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง 38
2 5.26
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
94  โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
95  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 122
1 0.82
3 2.46
8 6.56
0 0.00
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
96  โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
1 1.92
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
97  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
98  โรงเรียนบ้านหนองแขม 107
1 0.93
1 0.93
4 3.74
1 0.93
3 2.80
97 90.65
10 9.35%
99  โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
100  โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 8.16
45 91.84
4 8.16%
101  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
102  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 103
0 0.00
3 2.91
5 4.85
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
103  โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) 26
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
104  โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 117
0 0.00
0 0.00
9 7.69
0 0.00
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
105  โรงเรียนวัดบึงบอน 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
106  โรงเรียนบ้านดงยาง 84
3 3.57
1 1.19
2 2.38
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
107  โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
108  โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 82
2 2.44
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
109  โรงเรียนวัดวังอิทก 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
110  โรงเรียนบ้านเสวยซุง 66
0 0.00
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
111  โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 77
2 2.60
0 0.00
1 1.30
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
112  โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 54
0 0.00
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
113  โรงเรียนบ้านหนองกรับ 57
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 98.25
1 1.75%
114  โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.65
119 98.35
2 1.65%

 

จำนวนนักเรียน  18,485 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,254 6.78
เตี้ย  678 3.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,347 12.70
ผอมและเตี้ย  831 4.50
อ้วนและเตี้ย  979 5.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,396 67.06
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,089 คน


32.94%


Powered By www.thaieducation.net