ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 20
16 80.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 52
28 53.85
5 9.62
9 17.31
5 9.62
5 9.62
0 0.00
52 100.00%
3  โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 52
2 3.85
0 0.00
47 90.38
0 0.00
3 5.77
0 0.00
52 100.00%
4  โรงเรียนวัดเกาะ 58
8 13.79
7 12.07
32 55.17
5 8.62
6 10.34
0 0.00
58 100.00%
5  โรงเรียนวัดไทรย้อย 7
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
6  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 20
0 0.00
0 0.00
16 80.00
2 10.00
2 10.00
0 0.00
20 100.00%
7  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 52
10 19.23
7 13.46
8 15.38
5 9.62
9 17.31
13 25.00
39 75.00%
8  โรงเรียนวัดศรีสังวร 85
12 14.12
14 16.47
16 18.82
8 9.41
2 2.35
33 38.82
52 61.18%
9  โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 63
8 12.70
10 15.87
13 20.63
4 6.35
0 0.00
28 44.44
35 55.56%
10  โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 106
12 11.32
5 4.72
9 8.49
15 14.15
17 16.04
48 45.28
58 54.72%
11  โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 409
28 6.85
19 4.65
107 26.16
8 1.96
55 13.45
192 46.94
217 53.06%
12  โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 29
10 34.48
1 3.45
1 3.45
3 10.34
0 0.00
14 48.28
15 51.72%
13  โรงเรียนบ้านน้ำขุม 105
5 4.76
6 5.71
8 7.62
11 10.48
24 22.86
51 48.57
54 51.43%
14  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 59
16 27.12
3 5.08
9 15.25
1 1.69
1 1.69
29 49.15
30 50.85%
15  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1055
149 14.12
56 5.31
219 20.76
56 5.31
56 5.31
519 49.19
536 50.81%
16  โรงเรียนบ้านแม่ราก 41
2 4.88
1 2.44
8 19.51
4 9.76
5 12.20
21 51.22
20 48.78%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 39
4 10.26
5 12.82
10 25.64
0 0.00
0 0.00
20 51.28
19 48.72%
18  โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 275
21 7.64
38 13.82
44 16.00
15 5.45
15 5.45
142 51.64
133 48.36%
19  โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 38
8 21.05
7 18.42
2 5.26
1 2.63
0 0.00
20 52.63
18 47.37%
20  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 121
15 12.40
13 10.74
11 9.09
12 9.92
6 4.96
64 52.89
57 47.11%
21  โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 15
4 26.67
1 6.67
2 13.33
0 0.00
0 0.00
8 53.33
7 46.67%
22  โรงเรียนประชาอุทิศ 30
2 6.67
2 6.67
7 23.33
2 6.67
0 0.00
17 56.67
13 43.33%
23  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 47
7 14.89
1 2.13
11 23.40
1 2.13
0 0.00
27 57.45
20 42.55%
24  โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 43
4 9.30
1 2.33
11 25.58
1 2.33
1 2.33
25 58.14
18 41.86%
25  โรงเรียนบ้านไม้งาม 53
12 22.64
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
31 58.49
22 41.51%
26  โรงเรียนบ้านตาลพร้า 41
8 19.51
2 4.88
7 17.07
0 0.00
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
27  โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 63
9 14.29
5 7.94
11 17.46
1 1.59
0 0.00
37 58.73
26 41.27%
28  โรงเรียนบ้านหนองกลับ 227
27 11.89
15 6.61
45 19.82
6 2.64
0 0.00
134 59.03
93 40.97%
29  โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 96
10 10.42
9 9.38
16 16.67
4 4.17
0 0.00
57 59.38
39 40.63%
30  โรงเรียนวัดกรงทอง 50
6 12.00
4 8.00
9 18.00
1 2.00
0 0.00
30 60.00
20 40.00%
31  โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 209
22 10.53
18 8.61
24 11.48
11 5.26
8 3.83
126 60.29
83 39.71%
32  โรงเรียนบ้านปากคะยาง 189
42 22.22
9 4.76
24 12.70
0 0.00
0 0.00
114 60.32
75 39.68%
33  โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 179
11 6.15
4 2.23
23 12.85
17 9.50
16 8.94
108 60.34
71 39.66%
34  โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 38
4 10.53
3 7.89
7 18.42
1 2.63
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
35  โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 116
10 8.62
4 3.45
27 23.28
4 3.45
0 0.00
71 61.21
45 38.79%
36  โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 39
1 2.56
1 2.56
13 33.33
0 0.00
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
37  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1025
26 2.54
9 0.88
77 7.51
35 3.41
246 24.00
632 61.66
393 38.34%
38  โรงเรียนวัดคลองกระจง 111
14 12.61
4 3.60
22 19.82
2 1.80
0 0.00
69 62.16
42 37.84%
39  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 141
6 4.26
3 2.13
26 18.44
9 6.38
9 6.38
88 62.41
53 37.59%
40  โรงเรียนบ้านแม่สาน 54
7 12.96
4 7.41
8 14.81
1 1.85
0 0.00
34 62.96
20 37.04%
41  โรงเรียนบ้านตึก 176
13 7.39
7 3.98
40 22.73
4 2.27
0 0.00
112 63.64
64 36.36%
42  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 11
1 9.09
0 0.00
3 27.27
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
43  โรงเรียนบ้านแม่เทิน 185
28 15.14
5 2.70
28 15.14
6 3.24
0 0.00
118 63.78
67 36.22%
44  โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 25
2 8.00
0 0.00
3 12.00
4 16.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
45  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 53
5 9.43
4 7.55
10 18.87
0 0.00
0 0.00
34 64.15
19 35.85%
46  โรงเรียนบ้านสุเม่น 129
13 10.08
4 3.10
26 20.16
3 2.33
0 0.00
83 64.34
46 35.66%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 17
3 17.65
0 0.00
1 5.88
2 11.76
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 94
7 7.45
6 6.38
19 20.21
1 1.06
0 0.00
61 64.89
33 35.11%
49  โรงเรียนบ้านนา 43
2 4.65
3 6.98
8 18.60
2 4.65
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
50  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 66
6 9.09
3 4.55
12 18.18
2 3.03
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
51  โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 32
3 9.38
2 6.25
6 18.75
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
52  โรงเรียนบ้านดงย่าปา 67
3 4.48
3 4.48
12 17.91
5 7.46
0 0.00
44 65.67
23 34.33%
53  โรงเรียนบ้านดงคู่ 178
15 8.43
13 7.30
11 6.18
13 7.30
9 5.06
117 65.73
61 34.27%
54  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 73
7 9.59
5 6.85
11 15.07
2 2.74
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
55  โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 59
5 8.47
6 10.17
7 11.86
2 3.39
0 0.00
39 66.10
20 33.90%
56  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 77
11 14.29
0 0.00
15 19.48
0 0.00
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
57  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 30
0 0.00
1 3.33
8 26.67
1 3.33
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
58  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 76
12 15.79
3 3.95
4 5.26
3 3.95
3 3.95
51 67.11
25 32.89%
59  โรงเรียนบ้านผาเวียง 204
26 12.75
15 7.35
24 11.76
0 0.00
2 0.98
137 67.16
67 32.84%
60  โรงเรียนบ้านกลางดง 143
22 15.38
8 5.59
16 11.19
0 0.00
0 0.00
97 67.83
46 32.17%
61  โรงเรียนวัดป่าถ่อน 28
1 3.57
1 3.57
6 21.43
1 3.57
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
62  โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 53
7 13.21
1 1.89
9 16.98
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
63  โรงเรียนบ้านท่าทอง 44
2 4.55
0 0.00
11 25.00
1 2.27
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
64  โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ 117
17 14.53
0 0.00
15 12.82
5 4.27
0 0.00
80 68.38
37 31.62%
65  โรงเรียนวัดเกาะน้อย 64
3 4.69
5 7.81
9 14.06
3 4.69
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
66  โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 614
25 4.07
47 7.65
42 6.84
29 4.72
48 7.82
423 68.89
191 31.11%
67  โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 146
12 8.22
8 5.48
21 14.38
4 2.74
0 0.00
101 69.18
45 30.82%
68  โรงเรียนบ้านแม่สำ 36
8 22.22
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
69  โรงเรียนบ้านแม่คุ 86
5 5.81
3 3.49
18 20.93
0 0.00
0 0.00
60 69.77
26 30.23%
70  โรงเรียนบ้านห้วยตม 60
4 6.67
0 0.00
14 23.33
0 0.00
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
71  โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 67
10 14.93
3 4.48
7 10.45
0 0.00
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
72  โรงเรียนบ้านป่าเลา 115
4 3.48
2 1.74
17 14.78
11 9.57
0 0.00
81 70.43
34 29.57%
73  โรงเรียนบ้านหนองยาว 78
3 3.85
4 5.13
16 20.51
0 0.00
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
74  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 41
3 7.32
0 0.00
9 21.95
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
75  โรงเรียนบ้านวังพิกุล 93
8 8.60
6 6.45
13 13.98
0 0.00
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
76  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 104
2 1.92
11 10.58
17 16.35
0 0.00
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
77  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 42
2 4.76
5 11.90
5 11.90
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
78  โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 81
9 11.11
2 2.47
11 13.58
1 1.23
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
79  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 178
17 9.55
3 1.69
25 14.04
3 1.69
1 0.56
129 72.47
49 27.53%
80  โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 80
0 0.00
2 2.50
18 22.50
1 1.25
1 1.25
58 72.50
22 27.50%
81  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 789
33 4.18
21 2.66
153 19.39
5 0.63
4 0.51
573 72.62
216 27.38%
82  โรงเรียนบ้านดงยาง 66
8 12.12
4 6.06
3 4.55
3 4.55
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
83  โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 180
20 11.11
13 7.22
9 5.00
6 3.33
0 0.00
132 73.33
48 26.67%
84  โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 195
9 4.62
8 4.10
33 16.92
2 1.03
0 0.00
143 73.33
52 26.67%
85  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 30
4 13.33
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
86  โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 69
0 0.00
1 1.45
12 17.39
4 5.80
1 1.45
51 73.91
18 26.09%
87  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร) 94
1 1.06
0 0.00
11 11.70
1 1.06
11 11.70
70 74.47
24 25.53%
88  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 47
5 10.64
0 0.00
5 10.64
2 4.26
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
89  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 55
0 0.00
0 0.00
9 16.36
5 9.09
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
90  โรงเรียนบ้านบึงบอน 138
14 10.14
6 4.35
5 3.62
10 7.25
0 0.00
103 74.64
35 25.36%
91  โรงเรียนวัดโบราณหลวง 138
11 7.97
5 3.62
19 13.77
0 0.00
0 0.00
103 74.64
35 25.36%
92  โรงเรียนบ้านนาพง 76
1 1.32
3 3.95
15 19.74
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
93  โรงเรียนบ้านลำโชค 40
4 10.00
0 0.00
5 12.50
1 2.50
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
94  โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 89
5 5.62
4 4.49
13 14.61
0 0.00
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
95  โรงเรียนไชยะวิทยา 286
28 9.79
5 1.75
32 11.19
4 1.40
0 0.00
217 75.87
69 24.13%
96  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 112
7 6.25
7 6.25
10 8.93
1 0.89
2 1.79
85 75.89
27 24.11%
97  โรงเรียนบ้านวังธาร 82
4 4.88
2 2.44
13 15.85
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
98  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 49
7 14.29
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
99  โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 90
7 7.78
0 0.00
13 14.44
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
100  โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 127
10 7.87
0 0.00
18 14.17
0 0.00
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
101  โรงเรียนบ้านท่าชัย 114
6 5.26
7 6.14
12 10.53
0 0.00
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
102  โรงเรียนบ้านป่าคา 64
4 6.25
2 3.13
4 6.25
3 4.69
1 1.56
50 78.13
14 21.88%
103  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีนคร) 142
14 9.86
0 0.00
17 11.97
0 0.00
0 0.00
111 78.17
31 21.83%
104  โรงเรียนบ้านป่ายาง 23
2 8.70
1 4.35
1 4.35
1 4.35
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
105  โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 52
3 5.77
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
106  โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 71
5 7.04
2 2.82
8 11.27
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
107  โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 199
15 7.54
0 0.00
27 13.57
0 0.00
0 0.00
157 78.89
42 21.11%
108  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 63
5 7.94
1 1.59
7 11.11
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
109  โรงเรียนบ้านขอนซุง 104
4 3.85
6 5.77
4 3.85
5 4.81
2 1.92
83 79.81
21 20.19%
110  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 15
1 6.67
2 13.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
111  โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 81
9 11.11
5 6.17
0 0.00
2 2.47
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
112  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 154
11 7.14
6 3.90
12 7.79
1 0.65
0 0.00
124 80.52
30 19.48%
113  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 52
3 5.77
1 1.92
6 11.54
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
114  โรงเรียนบ้านบึงสวย 58
2 3.45
3 5.17
6 10.34
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
115  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 48
3 6.25
0 0.00
5 10.42
0 0.00
1 2.08
39 81.25
9 18.75%
116  โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 202
12 5.94
10 4.95
14 6.93
0 0.00
0 0.00
166 82.18
36 17.82%
117  โรงเรียนวัดปากน้ำ 176
9 5.11
3 1.70
19 10.80
0 0.00
0 0.00
145 82.39
31 17.61%
118  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 97
2 2.06
2 2.06
13 13.40
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
119  โรงเรียนบ้านโซกม่วง 198
5 2.53
8 4.04
21 10.61
0 0.00
0 0.00
164 82.83
34 17.17%
120  โรงเรียนบ้านวังแร่ 84
5 5.95
3 3.57
6 7.14
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
121  โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 79
1 1.27
3 3.80
8 10.13
1 1.27
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
122  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 125
4 3.20
4 3.20
8 6.40
2 1.60
2 1.60
105 84.00
20 16.00%
123  โรงเรียนบ้านซ่าน 186
5 2.69
1 0.54
23 12.37
0 0.00
0 0.00
157 84.41
29 15.59%
124  โรงเรียนบ้านเขาทอง 103
8 7.77
0 0.00
7 6.80
0 0.00
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
125  โรงเรียนบ้านธารชะอม 100
3 3.00
2 2.00
8 8.00
1 1.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
126  โรงเรียนวัดบ้านกรุ 100
5 5.00
4 4.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
127  โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 136
3 2.21
2 1.47
10 7.35
2 1.47
2 1.47
117 86.03
19 13.97%
128  โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 603
16 2.65
16 2.65
36 5.97
6 1.00
6 1.00
523 86.73
80 13.27%
129  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
2 6.45
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
130  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 109
5 4.59
3 2.75
3 2.75
3 2.75
0 0.00
95 87.16
14 12.84%
131  โรงเรียนบ้านวังทอง 64
4 6.25
0 0.00
3 4.69
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
132  โรงเรียนบ้านหมอนสูง 24
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
133  โรงเรียนบ้านสันหีบ 180
7 3.89
6 3.33
8 4.44
0 0.00
0 0.00
159 88.33
21 11.67%
134  โรงเรียนวัดภูนก 52
0 0.00
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
135  โรงเรียนบ้านสันติสุข 129
9 6.98
3 2.33
2 1.55
0 0.00
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
136  โรงเรียนบ้านวังยายมาก 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
0 0.00
2 5.13
35 89.74
4 10.26%
137  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 40
1 2.50
1 2.50
0 0.00
1 2.50
1 2.50
36 90.00
4 10.00%
138  โรงเรียนวัดวังค่า 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
139  โรงเรียนวัดแสนตอ 83
4 4.82
1 1.20
3 3.61
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
140  โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
1 3.13
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
141  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 80
0 0.00
0 0.00
3 3.75
3 3.75
1 1.25
73 91.25
7 8.75%
142  โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 139
2 1.44
0 0.00
7 5.04
2 1.44
0 0.00
128 92.09
11 7.91%
143  โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 79
1 1.27
1 1.27
2 2.53
2 2.53
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
144  โรงเรียนบ้านแก่ง 162
1 0.62
4 2.47
5 3.09
0 0.00
0 0.00
152 93.83
10 6.17%
145  โรงเรียนบ้านปางสา 73
0 0.00
0 0.00
3 4.11
0 0.00
1 1.37
69 94.52
4 5.48%
146  โรงเรียนแม่สานสามัคคี 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
147  โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
148  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
149  โรงเรียนบ้านปากสาน 50
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
150  โรงเรียนบ้านสารจิตร 286
0 0.00
0 0.00
6 2.10
2 0.70
1 0.35
277 96.85
9 3.15%
151  โรงเรียนบ้านสะท้อ 65
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
152  โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านบึงงาม 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านโซกเปือย 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนเชิงผา 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,663 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,294 7.33
เตี้ย  686 3.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,251 12.74
ผอมและเตี้ย  445 2.52
อ้วนและเตี้ย  588 3.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,399 70.20
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,264 คน


29.80%


Powered By www.thaieducation.net