ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 138 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนปากคลองบางขนาก 112
16 14.29
11 9.82
33 29.46
5 4.46
7 6.25
40 35.71
72 64.29%
2  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 138
9 6.52
28 20.29
35 25.36
2 1.45
11 7.97
53 38.41
85 61.59%
3  โรงเรียนวัดลาดบัว 41
7 17.07
8 19.51
6 14.63
1 2.44
1 2.44
18 43.90
23 56.10%
4  โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) 52
9 17.31
2 3.85
16 30.77
1 1.92
0 0.00
24 46.15
28 53.85%
5  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 182
28 15.38
7 3.85
24 13.19
16 8.79
22 12.09
85 46.70
97 53.30%
6  โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 175
29 16.57
5 2.86
36 20.57
0 0.00
18 10.29
87 49.71
88 50.29%
7  โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 297
22 7.41
10 3.37
36 12.12
32 10.77
46 15.49
151 50.84
146 49.16%
8  โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 307
30 9.77
36 11.73
78 25.41
0 0.00
0 0.00
163 53.09
144 46.91%
9  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 180
28 15.56
14 7.78
25 13.89
13 7.22
1 0.56
99 55.00
81 45.00%
10  โรงเรียนบึงเทพยา 98
31 31.63
2 2.04
11 11.22
0 0.00
0 0.00
54 55.10
44 44.90%
11  โรงเรียนวัดทด 206
22 10.68
16 7.77
49 23.79
4 1.94
1 0.49
114 55.34
92 44.66%
12  โรงเรียนวัดประชาบำรุง 134
18 13.43
6 4.48
35 26.12
0 0.00
0 0.00
75 55.97
59 44.03%
13  โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) 114
19 16.67
1 0.88
29 25.44
1 0.88
0 0.00
64 56.14
50 43.86%
14  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 143
20 13.99
8 5.59
34 23.78
0 0.00
0 0.00
81 56.64
62 43.36%
15  โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 187
8 4.28
13 6.95
48 25.67
10 5.35
1 0.53
107 57.22
80 42.78%
16  โรงเรียนวัดบ้านนา 116
5 4.31
3 2.59
19 16.38
9 7.76
13 11.21
67 57.76
49 42.24%
17  โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 109
15 13.76
5 4.59
21 19.27
4 3.67
0 0.00
64 58.72
45 41.28%
18  โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 177
33 18.64
8 4.52
31 17.51
1 0.56
0 0.00
104 58.76
73 41.24%
19  โรงเรียนวัดเทพราช 127
16 12.60
8 6.30
23 18.11
0 0.00
3 2.36
77 60.63
50 39.37%
20  โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 168
20 11.90
14 8.33
22 13.10
10 5.95
0 0.00
102 60.71
66 39.29%
21  โรงเรียนวัดล่าง 550
24 4.36
18 3.27
76 13.82
38 6.91
56 10.18
338 61.45
212 38.55%
22  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 122
22 18.03
1 0.82
23 18.85
0 0.00
0 0.00
76 62.30
46 37.70%
23  โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร 46
3 6.52
0 0.00
10 21.74
2 4.35
2 4.35
29 63.04
17 36.96%
24  โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) 174
14 8.05
16 9.20
9 5.17
19 10.92
5 2.87
111 63.79
63 36.21%
25  โรงเรียนวัดศรีมงคล 119
10 8.40
7 5.88
25 21.01
1 0.84
0 0.00
76 63.87
43 36.13%
26  โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) 221
34 15.38
7 3.17
38 17.19
0 0.00
0 0.00
142 64.25
79 35.75%
27  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 141
12 8.51
12 8.51
26 18.44
0 0.00
0 0.00
91 64.54
50 35.46%
28  โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 49
6 12.24
0 0.00
10 20.41
1 2.04
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
29  โรงเรียนบ้านเกาะดอน 78
5 6.41
7 8.97
12 15.38
3 3.85
0 0.00
51 65.38
27 34.62%
30  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 115
22 19.13
0 0.00
15 13.04
0 0.00
2 1.74
76 66.09
39 33.91%
31  โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 18
3 16.67
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
32  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 157
18 11.46
29 18.47
5 3.18
0 0.00
0 0.00
105 66.88
52 33.12%
33  โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 210
17 8.10
12 5.71
36 17.14
2 0.95
1 0.48
142 67.62
68 32.38%
34  โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 164
3 1.83
9 5.49
41 25.00
0 0.00
0 0.00
111 67.68
53 32.32%
35  โรงเรียนบ้านสีล้ง 189
29 15.34
5 2.65
27 14.29
0 0.00
0 0.00
128 67.72
61 32.28%
36  โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 119
11 9.24
5 4.20
21 17.65
1 0.84
0 0.00
81 68.07
38 31.93%
37  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 132
14 10.61
2 1.52
24 18.18
2 1.52
0 0.00
90 68.18
42 31.82%
38  โรงเรียนวัดดอนทราย 101
13 12.87
0 0.00
19 18.81
0 0.00
0 0.00
69 68.32
32 31.68%
39  โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน 221
4 1.81
8 3.62
49 22.17
9 4.07
0 0.00
151 68.33
70 31.67%
40  โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 166
8 4.82
11 6.63
25 15.06
8 4.82
0 0.00
114 68.67
52 31.33%
41  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 153
15 9.80
0 0.00
27 17.65
5 3.27
0 0.00
106 69.28
47 30.72%
42  โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ 338
28 8.28
17 5.03
45 13.31
12 3.55
1 0.30
235 69.53
103 30.47%
43  โรงเรียนวัดสองคลอง 260
34 13.08
7 2.69
38 14.62
0 0.00
0 0.00
181 69.62
79 30.38%
44  โรงเรียนบ้านบางข้าว 56
5 8.93
7 12.50
5 8.93
0 0.00
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
45  โรงเรียนวัดจุกเฌอ 213
12 5.63
10 4.69
16 7.51
13 6.10
13 6.10
149 69.95
64 30.05%
46  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 57
4 7.02
2 3.51
10 17.54
1 1.75
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
47  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 316
25 7.91
9 2.85
60 18.99
0 0.00
0 0.00
222 70.25
94 29.75%
48  โรงเรียนวัดอินทาราม 115
6 5.22
4 3.48
19 16.52
5 4.35
0 0.00
81 70.43
34 29.57%
49  โรงเรียนตลาดคลอง 16 506
33 6.52
47 9.29
67 13.24
0 0.00
0 0.00
359 70.95
147 29.05%
50  โรงเรียนวัดบางพระ 194
8 4.12
12 6.19
35 18.04
0 0.00
0 0.00
139 71.65
55 28.35%
51  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) 110
11 10.00
0 0.00
17 15.45
3 2.73
0 0.00
79 71.82
31 28.18%
52  โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 61
4 6.56
0 0.00
13 21.31
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
53  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 294
18 6.12
23 7.82
20 6.80
18 6.12
2 0.68
213 72.45
81 27.55%
54  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 173
11 6.36
0 0.00
36 20.81
0 0.00
0 0.00
126 72.83
47 27.17%
55  โรงเรียนวัดผาณิตาราม 45
2 4.44
2 4.44
7 15.56
1 2.22
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
56  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 30
4 13.33
1 3.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
57  โรงเรียนวัดชนะสงสาร 308
26 8.44
7 2.27
45 14.61
3 0.97
1 0.32
226 73.38
82 26.62%
58  โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) 88
4 4.55
0 0.00
19 21.59
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
59  โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 295
36 12.20
0 0.00
40 13.56
0 0.00
0 0.00
219 74.24
76 25.76%
60  โรงเรียนคลองพานทอง 74
2 2.70
2 2.70
15 20.27
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
61  โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ 86
5 5.81
1 1.16
13 15.12
3 3.49
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
62  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 150
12 8.00
5 3.33
21 14.00
0 0.00
0 0.00
112 74.67
38 25.33%
63  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 139
4 2.88
6 4.32
25 17.99
0 0.00
0 0.00
104 74.82
35 25.18%
64  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 347
30 8.65
6 1.73
51 14.70
0 0.00
0 0.00
260 74.93
87 25.07%
65  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2661
156 5.86
48 1.80
422 15.86
27 1.01
13 0.49
1995 74.97
666 25.03%
66  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 192
15 7.81
3 1.56
29 15.10
1 0.52
0 0.00
144 75.00
48 25.00%
67  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 49
5 10.20
2 4.08
5 10.20
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
68  โรงเรียนบึงสิงโต 275
23 8.36
16 5.82
27 9.82
0 0.00
0 0.00
209 76.00
66 24.00%
69  โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 350
19 5.43
22 6.29
40 11.43
3 0.86
0 0.00
266 76.00
84 24.00%
70  โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 121
11 9.09
1 0.83
17 14.05
0 0.00
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
71  โรงเรียนวัดตะพังคลี 67
2 2.99
0 0.00
14 20.90
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
72  โรงเรียนวัดเกาะ 164
20 12.20
2 1.22
16 9.76
1 0.61
0 0.00
125 76.22
39 23.78%
73  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 81
5 6.17
0 0.00
14 17.28
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
74  โรงเรียนวัดไผ่ดำ 243
12 4.94
8 3.29
36 14.81
1 0.41
0 0.00
186 76.54
57 23.46%
75  โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 406
20 4.93
10 2.46
39 9.61
3 0.74
22 5.42
312 76.85
94 23.15%
76  โรงเรียนวัดดอนทอง 3198
124 3.88
41 1.28
563 17.60
5 0.16
2 0.06
2463 77.02
735 22.98%
77  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 285
13 4.56
14 4.91
36 12.63
2 0.70
0 0.00
220 77.19
65 22.81%
78  โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 40
0 0.00
1 2.50
8 20.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
79  โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 149
14 9.40
5 3.36
11 7.38
3 2.01
0 0.00
116 77.85
33 22.15%
80  โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 41
2 4.88
2 4.88
5 12.20
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
81  โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 187
7 3.74
2 1.07
28 14.97
4 2.14
0 0.00
146 78.07
41 21.93%
82  โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 143
8 5.59
3 2.10
20 13.99
0 0.00
0 0.00
112 78.32
31 21.68%
83  โรงเรียนวัดลาดยาว 70
4 5.71
0 0.00
11 15.71
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
84  โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 126
9 7.14
2 1.59
15 11.90
1 0.79
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
85  โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) 220
8 3.64
3 1.36
31 14.09
3 1.36
2 0.91
173 78.64
47 21.36%
86  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 319
13 4.08
20 6.27
15 4.70
11 3.45
9 2.82
251 78.68
68 21.32%
87  โรงเรียนบ้านคลอง 21 66
0 0.00
2 3.03
12 18.18
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
88  โรงเรียนวัดไชยธารา 132
9 6.82
0 0.00
13 9.85
4 3.03
2 1.52
104 78.79
28 21.21%
89  โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 38
1 2.63
0 0.00
7 18.42
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
90  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 211
4 1.90
1 0.47
33 15.64
6 2.84
0 0.00
167 79.15
44 20.85%
91  โรงเรียนวัดกระทุ่ม 83
5 6.02
2 2.41
9 10.84
1 1.20
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
92  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 76
4 5.26
4 5.26
7 9.21
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
93  โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 51
0 0.00
0 0.00
10 19.61
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
94  โรงเรียนวัดบางปรง 199
4 2.01
6 3.02
29 14.57
0 0.00
0 0.00
160 80.40
39 19.60%
95  โรงเรียนปากบึงสิงโต 143
6 4.20
6 4.20
15 10.49
0 0.00
0 0.00
116 81.12
27 18.88%
96  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ 85
4 4.71
2 2.35
9 10.59
0 0.00
1 1.18
69 81.18
16 18.82%
97  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 186
10 5.38
3 1.61
21 11.29
0 0.00
1 0.54
151 81.18
35 18.82%
98  โรงเรียนวัดบางแสม 404
26 6.44
13 3.22
34 8.42
0 0.00
0 0.00
331 81.93
73 18.07%
99  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 499
14 2.81
10 2.00
66 13.23
0 0.00
0 0.00
409 81.96
90 18.04%
100  โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 39
0 0.00
0 0.00
7 17.95
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
101  โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) 834
10 1.20
139 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
685 82.13
149 17.87%
102  โรงเรียนวัดบางไทร 86
3 3.49
3 3.49
6 6.98
2 2.33
1 1.16
71 82.56
15 17.44%
103  โรงเรียนวัดบึงตาหอม 93
6 6.45
0 0.00
10 10.75
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
104  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 165
8 4.85
4 2.42
12 7.27
2 1.21
0 0.00
139 84.24
26 15.76%
105  โรงเรียนสุเหร่าแคราย 178
7 3.93
13 7.30
6 3.37
2 1.12
0 0.00
150 84.27
28 15.73%
106  โรงเรียนวัดบางผึ้ง 39
0 0.00
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
107  โรงเรียนวัดบน 106
0 0.00
1 0.94
14 13.21
1 0.94
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
108  โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 253
8 3.16
9 3.56
10 3.95
7 2.77
4 1.58
215 84.98
38 15.02%
109  โรงเรียนสุเหร่าคู้ 164
3 1.83
7 4.27
11 6.71
3 1.83
0 0.00
140 85.37
24 14.63%
110  โรงเรียนตลาดเปร็ง 48
3 6.25
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
111  โรงเรียนวัดพิมพาวาส 293
0 0.00
0 0.00
39 13.31
0 0.00
1 0.34
253 86.35
40 13.65%
112  โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 44
2 4.55
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
113  โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 112
8 7.14
0 0.00
7 6.25
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
114  โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 116
6 5.17
2 1.72
6 5.17
1 0.86
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
115  โรงเรียนวัดหนามแดง 111
4 3.60
0 0.00
10 9.01
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
116  โรงเรียนวัดคลอง 18 213
6 2.82
3 1.41
10 4.69
2 0.94
5 2.35
187 87.79
26 12.21%
117  โรงเรียนวัดคลองสวน 179
5 2.79
4 2.23
5 2.79
1 0.56
6 3.35
158 88.27
21 11.73%
118  โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 52
0 0.00
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
119  โรงเรียนวัดบางปลานัก 172
7 4.07
5 2.91
5 2.91
1 0.58
1 0.58
153 88.95
19 11.05%
120  โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 169
4 2.37
0 0.00
13 7.69
1 0.59
0 0.00
151 89.35
18 10.65%
121  โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 147
0 0.00
1 0.68
14 9.52
0 0.00
0 0.00
132 89.80
15 10.20%
122  โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 59
1 1.69
1 1.69
3 5.08
1 1.69
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
123  โรงเรียนจันทร์เจริญ 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
124  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 44
0 0.00
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
125  โรงเรียนวัดสุขาราม 158
6 3.80
2 1.27
6 3.80
0 0.00
0 0.00
144 91.14
14 8.86%
126  โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 68
2 2.94
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
127  โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 57
0 0.00
1 1.75
1 1.75
3 5.26
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
128  โรงเรียนคลองขวาง 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
129  โรงเรียนวัดรามัญ 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
1 2.78
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
130  โรงเรียนวัดเขาดิน 275
0 0.00
0 0.00
18 6.55
1 0.36
1 0.36
255 92.73
20 7.27%
131  โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 80
2 2.50
1 1.25
1 1.25
0 0.00
1 1.25
75 93.75
5 6.25%
132  โรงเรียนวัดบางสมัคร 312
0 0.00
0 0.00
16 5.13
2 0.64
0 0.00
294 94.23
18 5.77%
133  โรงเรียนสกัด 80 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
134  โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 72
0 0.00
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
69 95.83
3 4.17%
135  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 82
1 1.22
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
136  โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 246
0 0.00
0 0.00
4 1.63
0 0.00
0 0.00
242 98.37
4 1.63%
137  โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,442 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,677 6.11
เตี้ย  975 3.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,692 13.45
ผอมและเตี้ย  366 1.33
อ้วนและเตี้ย  279 1.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,453 74.53
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,989 คน


25.47%


Powered By www.thaieducation.net