ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 124 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 124 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 10
3 30.00
2 20.00
5 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
2  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 22
2 9.09
2 9.09
7 31.82
0 0.00
4 18.18
7 31.82
15 68.18%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 22
0 0.00
0 0.00
12 54.55
0 0.00
0 0.00
10 45.45
12 54.55%
4  โรงเรียนวัดหนองมะกอก 29
4 13.79
4 13.79
7 24.14
0 0.00
0 0.00
14 48.28
15 51.72%
5  โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 32
7 21.88
1 3.13
6 18.75
2 6.25
0 0.00
16 50.00
16 50.00%
6  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 200
43 21.50
17 8.50
37 18.50
1 0.50
1 0.50
101 50.50
99 49.50%
7  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 209
24 11.48
16 7.66
35 16.75
11 5.26
13 6.22
110 52.63
99 47.37%
8  โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 50
11 22.00
0 0.00
8 16.00
2 4.00
2 4.00
27 54.00
23 46.00%
9  โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 68
9 13.24
4 5.88
9 13.24
8 11.76
0 0.00
38 55.88
30 44.12%
10  โรงเรียนวัดหนองยาง 81
7 8.64
4 4.94
23 28.40
0 0.00
0 0.00
47 58.02
34 41.98%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 323
17 5.26
14 4.33
67 20.74
5 1.55
29 8.98
191 59.13
132 40.87%
12  โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 113
19 16.81
12 10.62
11 9.73
4 3.54
0 0.00
67 59.29
46 40.71%
13  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 251
20 7.97
5 1.99
31 12.35
25 9.96
21 8.37
149 59.36
102 40.64%
14  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 94
9 9.57
7 7.45
14 14.89
8 8.51
0 0.00
56 59.57
38 40.43%
15  โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 124
3 2.42
8 6.45
15 12.10
11 8.87
12 9.68
75 60.48
49 39.52%
16  โรงเรียนบ้านบุ่ง 76
14 18.42
4 5.26
9 11.84
3 3.95
0 0.00
46 60.53
30 39.47%
17  โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 139
12 8.63
0 0.00
42 30.22
0 0.00
0 0.00
85 61.15
54 38.85%
18  โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 68
12 17.65
3 4.41
8 11.76
1 1.47
1 1.47
43 63.24
25 36.76%
19  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 74
14 18.92
3 4.05
8 10.81
1 1.35
1 1.35
47 63.51
27 36.49%
20  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 11
1 9.09
0 0.00
3 27.27
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
21  โรงเรียนบ้านหนองจอก 186
16 8.60
15 8.06
30 16.13
4 2.15
2 1.08
119 63.98
67 36.02%
22  โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 159
12 7.55
6 3.77
34 21.38
5 3.14
0 0.00
102 64.15
57 35.85%
23  โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 28
1 3.57
0 0.00
7 25.00
0 0.00
2 7.14
18 64.29
10 35.71%
24  โรงเรียนวัดทัพคล้าย 98
12 12.24
3 3.06
10 10.20
4 4.08
6 6.12
63 64.29
35 35.71%
25  โรงเรียนบ้านร่องตาที 233
23 9.87
14 6.01
36 15.45
10 4.29
0 0.00
150 64.38
83 35.62%
26  โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 62
2 3.23
1 1.61
13 20.97
6 9.68
0 0.00
40 64.52
22 35.48%
27  โรงเรียนอนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา 43
2 4.65
4 9.30
9 20.93
0 0.00
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
28  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 55
3 5.45
4 7.27
12 21.82
0 0.00
0 0.00
36 65.45
19 34.55%
29  โรงเรียนบ้านวังพง 53
5 9.43
1 1.89
8 15.09
4 7.55
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
30  โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 12
2 16.67
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
31  โรงเรียนบ้านหินโหง่น 63
6 9.52
1 1.59
11 17.46
3 4.76
0 0.00
42 66.67
21 33.33%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 130
7 5.38
1 0.77
28 21.54
7 5.38
0 0.00
87 66.92
43 33.08%
33  โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 67
7 10.45
0 0.00
15 22.39
0 0.00
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
34  โรงเรียนบ้านตะกรุด 25
0 0.00
0 0.00
5 20.00
3 12.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
35  โรงเรียนบ้านหูช้าง 267
27 10.11
6 2.25
42 15.73
10 3.75
0 0.00
182 68.16
85 31.84%
36  โรงเรียนวัดปทุมทอง 44
0 0.00
0 0.00
14 31.82
0 0.00
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
37  โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 86
5 5.81
6 6.98
11 12.79
5 5.81
0 0.00
59 68.60
27 31.40%
38  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 55
14 25.45
3 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
39  โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 73
7 9.59
4 5.48
6 8.22
4 5.48
1 1.37
51 69.86
22 30.14%
40  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 200
18 9.00
13 6.50
12 6.00
8 4.00
9 4.50
140 70.00
60 30.00%
41  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 184
20 10.87
0 0.00
33 17.93
0 0.00
0 0.00
131 71.20
53 28.80%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 87
6 6.90
7 8.05
6 6.90
5 5.75
1 1.15
62 71.26
25 28.74%
43  โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 94
15 15.96
1 1.06
10 10.64
1 1.06
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
44  โรงเรียนอนุบาลลานสัก 914
164 17.94
0 0.00
92 10.07
0 0.00
0 0.00
658 71.99
256 28.01%
45  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 2463
81 3.29
83 3.37
463 18.80
41 1.66
0 0.00
1795 72.88
668 27.12%
46  โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 133
5 3.76
3 2.26
23 17.29
5 3.76
0 0.00
97 72.93
36 27.07%
47  โรงเรียนวัดหนองบัว 133
4 3.01
2 1.50
30 22.56
0 0.00
0 0.00
97 72.93
36 27.07%
48  โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 63
7 11.11
4 6.35
6 9.52
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
49  โรงเรียนวัดทัพหมัน 385
36 9.35
22 5.71
12 3.12
20 5.19
12 3.12
283 73.51
102 26.49%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 472
42 8.90
30 6.36
37 7.84
14 2.97
1 0.21
348 73.73
124 26.27%
51  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 75
11 14.67
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
52  โรงเรียนบ้านลานคา 95
5 5.26
7 7.37
12 12.63
0 0.00
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
53  โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 88
2 2.27
0 0.00
16 18.18
4 4.55
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
54  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 85
14 16.47
1 1.18
1 1.18
5 5.88
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
55  โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 134
4 2.99
3 2.24
19 14.18
2 1.49
4 2.99
102 76.12
32 23.88%
56  โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 47
4 8.51
1 2.13
4 8.51
2 4.26
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
57  โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
3 10.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
58  โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 69
5 7.25
0 0.00
11 15.94
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
59  โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 123
12 9.76
4 3.25
12 9.76
0 0.00
0 0.00
95 77.24
28 22.76%
60  โรงเรียนบ้านเขาวง 247
10 4.05
4 1.62
42 17.00
0 0.00
0 0.00
191 77.33
56 22.67%
61  โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 31
2 6.45
1 3.23
4 12.90
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
62  โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 93
4 4.30
6 6.45
10 10.75
1 1.08
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
63  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 62
4 6.45
1 1.61
8 12.90
1 1.61
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
64  โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 40
0 0.00
1 2.50
5 12.50
2 5.00
1 2.50
31 77.50
9 22.50%
65  โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 265
8 3.02
11 4.15
32 12.08
8 3.02
0 0.00
206 77.74
59 22.26%
66  โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 54
4 7.41
0 0.00
8 14.81
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
67  โรงเรียนบ้านวังหิน 135
11 8.15
0 0.00
19 14.07
0 0.00
0 0.00
105 77.78
30 22.22%
68  โรงเรียนวัดทัพหลวง 148
16 10.81
5 3.38
9 6.08
1 0.68
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
69  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 63
6 9.52
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
70  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 102
6 5.88
5 4.90
10 9.80
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
71  โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 78
0 0.00
0 0.00
16 20.51
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
72  โรงเรียนบ้านวังผาลาด 40
1 2.50
2 5.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
73  โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 117
10 8.55
6 5.13
7 5.98
0 0.00
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
74  โรงเรียนบ้านคลองชะนี 134
4 2.99
8 5.97
14 10.45
0 0.00
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
75  โรงเรียนบ้านหนองอาสา 78
5 6.41
2 2.56
8 10.26
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
76  โรงเรียนวัดผาทั่ง 106
2 1.89
0 0.00
12 11.32
6 5.66
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
77  โรงเรียนบ้านพุต่อ 27
0 0.00
1 3.70
3 11.11
0 0.00
1 3.70
22 81.48
5 18.52%
78  โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 54
3 5.56
0 0.00
6 11.11
1 1.85
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
79  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 33
0 0.00
0 0.00
5 15.15
0 0.00
1 3.03
27 81.82
6 18.18%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 90
4 4.44
4 4.44
8 8.89
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
81  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 51
2 3.92
2 3.92
5 9.80
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
82  โรงเรียนวัดหัวเมือง 34
0 0.00
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
83  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 70
4 5.71
0 0.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
84  โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 12
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
85  โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 184
4 2.17
3 1.63
20 10.87
3 1.63
0 0.00
154 83.70
30 16.30%
86  โรงเรียนบ้านกลาง 138
9 6.52
4 2.90
9 6.52
0 0.00
0 0.00
116 84.06
22 15.94%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 133
5 3.76
1 0.75
15 11.28
0 0.00
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
88  โรงเรียนบ้านสมอทอง 206
6 2.91
7 3.40
19 9.22
0 0.00
0 0.00
174 84.47
32 15.53%
89  โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 160
7 4.38
2 1.25
9 5.63
2 1.25
4 2.50
136 85.00
24 15.00%
90  โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 57
3 5.26
2 3.51
3 5.26
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
91  โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 376
22 5.85
13 3.46
16 4.26
0 0.00
0 0.00
325 86.44
51 13.56%
92  โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 102
0 0.00
0 0.00
13 12.75
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
93  โรงเรียนวัดเขาผาแรต 48
2 4.17
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
94  โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 89
0 0.00
0 0.00
8 8.99
3 3.37
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
95  โรงเรียนวัดทองหลาง 237
7 2.95
7 2.95
6 2.53
7 2.95
2 0.84
208 87.76
29 12.24%
96  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 74
0 0.00
0 0.00
9 12.16
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
97  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 290
3 1.03
1 0.34
31 10.69
0 0.00
0 0.00
255 87.93
35 12.07%
98  โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 605
7 1.16
16 2.64
45 7.44
4 0.66
0 0.00
533 88.10
72 11.90%
99  โรงเรียนบ้านป่าเลา 51
0 0.00
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
100  โรงเรียนบ้านหนองฝาง 104
3 2.88
2 1.92
1 0.96
2 1.92
4 3.85
92 88.46
12 11.54%
101  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 108
2 1.85
0 0.00
10 9.26
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
102  โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 45
1 2.22
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
103  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
104  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 57
2 3.51
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
105  โรงเรียนบ้านท่าชะอม 238
11 4.62
5 2.10
9 3.78
0 0.00
0 0.00
213 89.50
25 10.50%
106  โรงเรียนบ้านจัน 68
1 1.47
2 2.94
2 2.94
2 2.94
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
107  โรงเรียนบ้านคลองหวาย 142
1 0.70
0 0.00
13 9.15
0 0.00
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
108  โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 123
2 1.63
3 2.44
7 5.69
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
109  โรงเรียนวัดทุ่งโพ 41
2 4.88
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
110  โรงเรียนบ้านประดาหัก 117
3 2.56
0 0.00
8 6.84
0 0.00
0 0.00
106 90.60
11 9.40%
111  โรงเรียนบ้านพุบอน 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
112  โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 87
0 0.00
0 0.00
8 9.20
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
113  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 77
1 1.30
0 0.00
1 1.30
3 3.90
2 2.60
70 90.91
7 9.09%
114  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 45
1 2.22
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
115  โรงเรียนบ้านดง 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
116  โรงเรียนวัดสะนำ 36
2 5.56
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
117  โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
118  โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 85
2 2.35
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
119  โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 90
3 3.33
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
120  โรงเรียนบ้านห้วยบง 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
1 1.72
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
121  โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 97
2 2.06
0 0.00
2 2.06
0 0.00
0 0.00
93 95.88
4 4.12%
122  โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
123  โรงเรียนวัดเทพนิมิต 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
124  โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,417 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,063 6.47
เตี้ย  485 2.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,021 12.31
ผอมและเตี้ย  304 1.85
อ้วนและเตี้ย  137 0.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,407 75.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,010 คน


24.43%


Powered By www.thaieducation.net