ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 78 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 78 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองตางู 60
7 11.67
3 5.00
33 55.00
6 10.00
11 18.33
0 0.00
60 100.00%
2  โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 36
12 33.33
12 33.33
5 13.89
1 2.78
0 0.00
6 16.67
30 83.33%
3  โรงเรียนบ้านวังเตย 128
21 16.41
7 5.47
32 25.00
6 4.69
39 30.47
23 17.97
105 82.03%
4  โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 55
10 18.18
7 12.73
21 38.18
5 9.09
0 0.00
12 21.82
43 78.18%
5  โรงเรียนบ้านหนองแว่น 68
2 2.94
22 32.35
10 14.71
6 8.82
0 0.00
28 41.18
40 58.82%
6  โรงเรียนวัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง) 84
20 23.81
7 8.33
15 17.86
4 4.76
0 0.00
38 45.24
46 54.76%
7  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 47
6 12.77
3 6.38
15 31.91
0 0.00
0 0.00
23 48.94
24 51.06%
8  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 266
27 10.15
34 12.78
46 17.29
18 6.77
0 0.00
141 53.01
125 46.99%
9  โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 33
6 18.18
3 9.09
6 18.18
0 0.00
0 0.00
18 54.55
15 45.45%
10  โรงเรียนวัดหนองแก 51
2 3.92
5 9.80
14 27.45
2 3.92
0 0.00
28 54.90
23 45.10%
11  โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 37
9 24.32
0 0.00
7 18.92
0 0.00
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
12  โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 24
4 16.67
1 4.17
5 20.83
0 0.00
0 0.00
14 58.33
10 41.67%
13  โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 44
5 11.36
2 4.55
9 20.45
2 4.55
0 0.00
26 59.09
18 40.91%
14  โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 98
14 14.29
0 0.00
17 17.35
5 5.10
2 2.04
60 61.22
38 38.78%
15  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 52
8 15.38
4 7.69
6 11.54
2 3.85
0 0.00
32 61.54
20 38.46%
16  โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 13
0 0.00
2 15.38
1 7.69
2 15.38
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
17  โรงเรียนวัดหนองเขื่อน 13
1 7.69
1 7.69
3 23.08
0 0.00
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
18  โรงเรียนวัดดอนหวาย 190
29 15.26
13 6.84
26 13.68
3 1.58
1 0.53
118 62.11
72 37.89%
19  โรงเรียนบ้านหนองเมน 125
10 8.00
8 6.40
9 7.20
17 13.60
3 2.40
78 62.40
47 37.60%
20  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 157
5 3.18
10 6.37
25 15.92
18 11.46
1 0.64
98 62.42
59 37.58%
21  โรงเรียนวัดห้วยรอบ 27
3 11.11
2 7.41
5 18.52
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
22  โรงเรียนวัดเขาปฐวี 68
9 13.24
4 5.88
11 16.18
1 1.47
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
23  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 17
2 11.76
2 11.76
0 0.00
2 11.76
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
24  โรงเรียนวัดดงพิกุล 17
0 0.00
0 0.00
6 35.29
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
25  โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 54
2 3.70
4 7.41
12 22.22
1 1.85
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
26  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 114
6 5.26
6 5.26
6 5.26
15 13.16
7 6.14
74 64.91
40 35.09%
27  โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 29
2 6.90
0 0.00
8 27.59
0 0.00
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
28  โรงเรียนวัดตานาด 9
0 0.00
0 0.00
3 33.33
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
29  โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 129
1 0.78
5 3.88
32 24.81
2 1.55
0 0.00
89 68.99
40 31.01%
30  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 176
14 7.95
0 0.00
40 22.73
0 0.00
0 0.00
122 69.32
54 30.68%
31  โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 55
8 14.55
0 0.00
7 12.73
1 1.82
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
32  โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) 860
67 7.79
28 3.26
146 16.98
5 0.58
2 0.23
612 71.16
248 28.84%
33  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์) 42
4 9.52
0 0.00
8 19.05
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
34  โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 153
14 9.15
0 0.00
28 18.30
0 0.00
0 0.00
111 72.55
42 27.45%
35  โรงเรียนบ้านบ่อยาง 231
18 7.79
11 4.76
17 7.36
9 3.90
8 3.46
168 72.73
63 27.27%
36  โรงเรียนวัดจักษา 37
7 18.92
2 5.41
1 2.70
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
37  โรงเรียนวัดดงแขวน 68
9 13.24
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
38  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1395
97 6.95
42 3.01
189 13.55
6 0.43
5 0.36
1056 75.70
339 24.30%
39  โรงเรียนบ้านเนินก้าว 43
1 2.33
1 2.33
8 18.60
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
40  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 121
6 4.96
2 1.65
20 16.53
0 0.00
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
41  โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 32
1 3.13
0 0.00
5 15.63
1 3.13
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
42  โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 361
9 2.49
3 0.83
67 18.56
0 0.00
0 0.00
282 78.12
79 21.88%
43  โรงเรียนบ้านหนองรัก 101
9 8.91
0 0.00
13 12.87
0 0.00
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
44  โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 47
1 2.13
1 2.13
8 17.02
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
45  โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 24
3 12.50
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
46  โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 34
4 11.76
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
47  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 117
6 5.13
6 5.13
12 10.26
0 0.00
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
48  โรงเรียนวัดดอนกลอย 45
2 4.44
3 6.67
4 8.89
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
49  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 142
3 2.11
3 2.11
22 15.49
0 0.00
0 0.00
114 80.28
28 19.72%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 147
5 3.40
3 2.04
20 13.61
0 0.00
0 0.00
119 80.95
28 19.05%
51  โรงเรียนบ้านปากดง 40
4 10.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
52  โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 143
3 2.10
2 1.40
16 11.19
2 1.40
1 0.70
119 83.22
24 16.78%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 128
17 13.28
0 0.00
4 3.13
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
54  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 55
2 3.64
0 0.00
6 10.91
1 1.82
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
55  โรงเรียนบ้านท่าซุง 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
3 8.11
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
56  โรงเรียนวัดท่าโพ 84
4 4.76
2 2.38
7 8.33
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
57  โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 53
1 1.89
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
58  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 95
4 4.21
4 4.21
6 6.32
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
59  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 76
0 0.00
1 1.32
10 13.16
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
60  โรงเรียนบ้านท่าดาน 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
61  โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
62  โรงเรียนวัดหาดทนง 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
1 4.76
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
63  โรงเรียนวัดวังสาริกา 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
64  โรงเรียนวัดหนองสระ 98
0 0.00
0 0.00
13 13.27
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
65  โรงเรียนบ้านวังเกษตร 180
4 2.22
5 2.78
12 6.67
0 0.00
0 0.00
159 88.33
21 11.67%
66  โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
67  โรงเรียนวัดหนองแฟบ 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
68  โรงเรียนบ้านหนองยายดา 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
69  โรงเรียนบ้านคลองข่อย 171
3 1.75
2 1.17
7 4.09
2 1.17
0 0.00
157 91.81
14 8.19%
70  โรงเรียนบ้านคอดยาง 88
2 2.27
1 1.14
3 3.41
1 1.14
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
71  โรงเรียนบ้านหนองเข้ 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
72  โรงเรียนวัดวังบุญ 69
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
73  โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
74  โรงเรียนบ้านภูมิธรรม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
75  โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
76  โรงเรียนบ้านหนองกี่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
77  โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
78  โรงเรียนวัดสะพานหิน 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  7,832 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  559 7.14
เตี้ย  289 3.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,133 14.47
ผอมและเตี้ย  150 1.92
อ้วนและเตี้ย  80 1.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,621 71.77
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,211 คน


28.23%


Powered By www.thaieducation.net