ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 130 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.24
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา 118
27 22.88
34 28.81
20 16.95
23 19.49
14 11.86
0 0.00
118 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ 88
42 47.73
14 15.91
24 27.27
5 5.68
3 3.41
0 0.00
88 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 75
15 20.00
11 14.67
13 17.33
20 26.67
16 21.33
0 0.00
75 100.00%
4  โรงเรียนเสรีวิทยา 97
22 22.68
10 10.31
8 8.25
32 32.99
18 18.56
7 7.22
90 92.78%
5  โรงเรียนบ้านสบแพม 32
10 31.25
5 15.63
5 15.63
3 9.38
2 6.25
7 21.88
25 78.13%
6  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 192
5 2.60
35 18.23
13 6.77
40 20.83
42 21.88
57 29.69
135 70.31%
7  โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 188
36 19.15
17 9.04
20 10.64
24 12.77
20 10.64
71 37.77
117 62.23%
8  โรงเรียนบ้านวนาหลวง 152
14 9.21
28 18.42
18 11.84
10 6.58
4 2.63
78 51.32
74 48.68%
9  โรงเรียนขุนยวม 368
14 3.80
22 5.98
56 15.22
35 9.51
49 13.32
192 52.17
176 47.83%
10  โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 196
21 10.71
33 16.84
38 19.39
0 0.00
0 0.00
104 53.06
92 46.94%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 126
13 10.32
19 15.08
27 21.43
0 0.00
0 0.00
67 53.17
59 46.83%
12  โรงเรียนบ้านแม่สุริน 44
2 4.55
4 9.09
14 31.82
0 0.00
0 0.00
24 54.55
20 45.45%
13  โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 44
9 20.45
6 13.64
2 4.55
3 6.82
0 0.00
24 54.55
20 45.45%
14  โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 86
5 5.81
2 2.33
13 15.12
7 8.14
11 12.79
48 55.81
38 44.19%
15  โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 646
61 9.44
34 5.26
98 15.17
34 5.26
32 4.95
387 59.91
259 40.09%
16  โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 40
7 17.50
1 2.50
1 2.50
5 12.50
2 5.00
24 60.00
16 40.00%
17  โรงเรียนบ้านคาหาน 69
6 8.70
4 5.80
8 11.59
3 4.35
5 7.25
43 62.32
26 37.68%
18  โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ 43
3 6.98
5 11.63
0 0.00
4 9.30
4 9.30
27 62.79
16 37.21%
19  โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 84
10 11.90
5 5.95
14 16.67
2 2.38
0 0.00
53 63.10
31 36.90%
20  โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 60
8 13.33
2 3.33
8 13.33
4 6.67
0 0.00
38 63.33
22 36.67%
21  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 98
8 8.16
8 8.16
5 5.10
6 6.12
8 8.16
63 64.29
35 35.71%
22  โรงเรียนบ้านดอยผีลู 82
13 15.85
9 10.98
7 8.54
0 0.00
0 0.00
53 64.63
29 35.37%
23  โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 94
10 10.64
5 5.32
5 5.32
8 8.51
5 5.32
61 64.89
33 35.11%
24  โรงเรียนบ้านปางแปก 118
14 11.86
9 7.63
5 4.24
9 7.63
4 3.39
77 65.25
41 34.75%
25  โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 78
8 10.26
11 14.10
5 6.41
2 2.56
0 0.00
52 66.67
26 33.33%
26  โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 445
49 11.01
0 0.00
95 21.35
0 0.00
0 0.00
301 67.64
144 32.36%
27  โรงเรียนบ้านห้วยตอง 63
5 7.94
6 9.52
9 14.29
0 0.00
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
28  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 42
7 16.67
0 0.00
3 7.14
3 7.14
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 105
20 19.05
3 2.86
3 2.86
6 5.71
0 0.00
73 69.52
32 30.48%
30  โรงเรียนบ้านเมืองแปง 125
5 4.00
4 3.20
10 8.00
8 6.40
11 8.80
87 69.60
38 30.40%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 231
10 4.33
11 4.76
41 17.75
8 3.46
0 0.00
161 69.70
70 30.30%
32  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 43
4 9.30
3 6.98
4 9.30
2 4.65
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
33  โรงเรียนบ้านห้วยผา 101
10 9.90
8 7.92
12 11.88
0 0.00
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
34  โรงเรียนบ้านแม่สะงา 24
2 8.33
2 8.33
3 12.50
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
35  โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 137
7 5.11
7 5.11
25 18.25
0 0.00
0 0.00
98 71.53
39 28.47%
36  โรงเรียนบ้านผาสำราญ 72
7 9.72
7 9.72
4 5.56
2 2.78
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
37  โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน 18
2 11.11
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
38  โรงเรียนบ้านป่ายาง 66
4 6.06
5 7.58
5 7.58
4 6.06
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
39  โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ 88
4 4.55
9 10.23
11 12.50
0 0.00
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
40  โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 52
8 15.38
2 3.85
4 7.69
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
41  โรงเรียนบ้านโป่งสา 75
2 2.67
2 2.67
14 18.67
0 0.00
2 2.67
55 73.33
20 26.67%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 84
4 4.76
9 10.71
8 9.52
1 1.19
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
43  โรงเรียนบ้านหมอแปง 134
16 11.94
4 2.99
13 9.70
2 1.49
0 0.00
99 73.88
35 26.12%
44  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 81
7 8.64
6 7.41
7 8.64
1 1.23
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
45  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 192
5 2.60
10 5.21
21 10.94
11 5.73
2 1.04
143 74.48
49 25.52%
46  โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 24
1 4.17
0 0.00
5 20.83
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
47  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 154
16 10.39
8 5.19
9 5.84
5 3.25
0 0.00
116 75.32
38 24.68%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 114
7 6.14
3 2.63
8 7.02
3 2.63
6 5.26
87 76.32
27 23.68%
49  โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 76
7 9.21
7 9.21
2 2.63
2 2.63
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
50  โรงเรียนบ้านหัวปอน 17
2 11.76
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
51  โรงเรียนบ้านสบสอย 30
1 3.33
2 6.67
2 6.67
2 6.67
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
52  โรงเรียนบ้านไทรงาม 56
4 7.14
4 7.14
4 7.14
1 1.79
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
53  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 191
15 7.85
14 7.33
3 1.57
11 5.76
1 0.52
147 76.96
44 23.04%
54  โรงเรียนบ้านห้วยนา 57
6 10.53
2 3.51
2 3.51
3 5.26
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
55  โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 53
1 1.89
2 3.77
7 13.21
2 3.77
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
56  โรงเรียนบ้านแกงหอม 31
3 9.68
3 9.68
1 3.23
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
57  โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 217
12 5.53
6 2.76
13 5.99
5 2.30
13 5.99
168 77.42
49 22.58%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 125
9 7.20
7 5.60
11 8.80
1 0.80
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
59  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 183
24 13.11
0 0.00
16 8.74
0 0.00
0 0.00
143 78.14
40 21.86%
60  โรงเรียนบ้านในสอย 234
0 0.00
23 9.83
22 9.40
2 0.85
4 1.71
183 78.21
51 21.79%
61  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 75
4 5.33
3 4.00
7 9.33
2 2.67
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
62  โรงเรียนบ้านใหม่ 90
4 4.44
3 3.33
11 12.22
1 1.11
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
63  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 176
6 3.41
21 11.93
7 3.98
2 1.14
1 0.57
139 78.98
37 21.02%
64  โรงเรียนบ้านแม่ปิง 116
4 3.45
4 3.45
16 13.79
0 0.00
0 0.00
92 79.31
24 20.69%
65  โรงเรียนบ้านผามอน 59
4 6.78
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
66  โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 35
5 14.29
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
67  โรงเรียนบ้านหว่าโน 61
4 6.56
2 3.28
5 8.20
1 1.64
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
68  โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 166
7 4.22
10 6.02
5 3.01
5 3.01
5 3.01
134 80.72
32 19.28%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 161
3 1.86
3 1.86
23 14.29
1 0.62
1 0.62
130 80.75
31 19.25%
70  โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ 38
6 15.79
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
71  โรงเรียนบ้านป่าลาน 121
4 3.31
0 0.00
14 11.57
4 3.31
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
72  โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด 23
0 0.00
2 8.70
2 8.70
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
73  โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 60 58
0 0.00
6 10.34
3 5.17
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 94
2 2.13
3 3.19
9 9.57
2 2.13
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
75  โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
2 4.55
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
76  โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
3 6.82
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
77  โรงเรียนบ้านคำสุข 38
2 5.26
0 0.00
3 7.89
0 0.00
1 2.63
32 84.21
6 15.79%
78  โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 39
2 5.13
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
79  โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) 87
4 4.60
4 4.60
5 5.75
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
80  โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 77
2 2.60
5 6.49
4 5.19
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
81  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก 21
2 9.52
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
82  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 28
2 7.14
0 0.00
1 3.57
1 3.57
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
83  โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 42
1 2.38
1 2.38
4 9.52
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
84  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 592
46 7.77
20 3.38
18 3.04
0 0.00
0 0.00
508 85.81
84 14.19%
85  โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 65
0 0.00
4 6.15
5 7.69
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
86  โรงเรียนบ้านสบป่อง 94
2 2.13
4 4.26
5 5.32
2 2.13
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
87  โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ 58
2 3.45
0 0.00
5 8.62
0 0.00
1 1.72
50 86.21
8 13.79%
88  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 96
1 1.04
6 6.25
3 3.13
3 3.13
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
89  โรงเรียนบ้านรักไทย 235
8 3.40
7 2.98
4 1.70
5 2.13
6 2.55
205 87.23
30 12.77%
90  โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 55
5 9.09
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
91  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 73
2 2.74
1 1.37
4 5.48
2 2.74
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
92  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 74
5 6.76
0 0.00
3 4.05
1 1.35
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
93  โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 66
6 9.09
1 1.52
1 1.52
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
94  โรงเรียนบ้านสบสา 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
95  โรงเรียนบ้านแม่ออ 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
96  โรงเรียนบ้านห้วยขาน 102
6 5.88
2 1.96
3 2.94
0 0.00
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
97  โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
98  โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 87
3 3.45
4 4.60
0 0.00
2 2.30
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
99  โรงเรียนบ้านปางคาม 98
6 6.12
4 4.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
100  โรงเรียนบ้านขุนสาใน 157
1 0.64
0 0.00
15 9.55
0 0.00
0 0.00
141 89.81
16 10.19%
101  โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ 89
0 0.00
0 0.00
4 4.49
5 5.62
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
102  โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย 31
1 3.23
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
103  โรงเรียนบ้านน้ำริน 74
2 2.70
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
104  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ) 160
2 1.25
0 0.00
9 5.63
4 2.50
0 0.00
145 90.63
15 9.38%
105  โรงเรียนบ้านแม่ละนา 78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
106  โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 56
1 1.79
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
107  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล 34
2 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.94
31 91.18
3 8.82%
108  โรงเรียนบ้านกลาง 23
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
1 4.35
21 91.30
2 8.70%
109  โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ 58
2 3.45
2 3.45
1 1.72
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
110  โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม 37
0 0.00
1 2.70
0 0.00
1 2.70
1 2.70
34 91.89
3 8.11%
111  โรงเรียนบ้านซอแบะ 87
2 2.30
3 3.45
2 2.30
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
112  โรงเรียนบ้านน้ำฮู 267
3 1.12
3 1.12
15 5.62
0 0.00
0 0.00
246 92.13
21 7.87%
113  โรงเรียนบ้านแพมบก 26
0 0.00
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
114  โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 67
2 2.99
1 1.49
0 0.00
2 2.99
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
115  โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร 27
2 7.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
116  โรงเรียนบ้านเมืองแพม 70
3 4.29
1 1.43
0 0.00
1 1.43
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
117  โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 57
4 7.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
118  โรงเรียนบ้านปางตอง 142
1 0.70
3 2.11
1 0.70
4 2.82
0 0.00
133 93.66
9 6.34%
119  โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย 53
2 3.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.89
50 94.34
3 5.66%
120  โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 96
2 2.08
2 2.08
0 0.00
1 1.04
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
121  โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 61
1 1.64
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
122  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.57
81 96.43
3 3.57%
123  โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
124  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.89
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
125  โรงเรียนบ้านพัฒนา 57
0 0.00
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
56 98.25
1 1.75%
126  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 110
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านแม่หาด 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,588 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  868 6.90
เตี้ย  653 5.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,093 8.68
ผอมและเตี้ย  426 3.38
อ้วนและเตี้ย  300 2.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,248 73.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,340 คน


26.53%


Powered By www.thaieducation.net