ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 106 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 135
34 25.19
14 10.37
28 20.74
3 2.22
2 1.48
54 40.00
81 60.00%
2  โรงเรียนบ้านป่าวิไล 144
34 23.61
12 8.33
15 10.42
12 8.33
8 5.56
63 43.75
81 56.25%
3  โรงเรียนวัดทุ่งกบิล 145
13 8.97
12 8.28
15 10.34
23 15.86
10 6.90
72 49.66
73 50.34%
4  โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 133
18 13.53
11 8.27
12 9.02
6 4.51
11 8.27
75 56.39
58 43.61%
5  โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 54
4 7.41
6 11.11
5 9.26
5 9.26
3 5.56
31 57.41
23 42.59%
6  โรงเรียนวัดตกพรม 285
35 12.28
23 8.07
32 11.23
15 5.26
12 4.21
168 58.95
117 41.05%
7  โรงเรียนวัดบ้านอ่าง 99
23 23.23
1 1.01
12 12.12
0 0.00
3 3.03
60 60.61
39 39.39%
8  โรงเรียนวัดเกาะจิก 8
0 0.00
0 0.00
3 37.50
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
9  โรงเรียนบ้านชากไทย 110
16 14.55
12 10.91
13 11.82
0 0.00
0 0.00
69 62.73
41 37.27%
10  โรงเรียนบ้านมะขาม 538
31 5.76
44 8.18
40 7.43
44 8.18
40 7.43
339 63.01
199 36.99%
11  โรงเรียนวัดน้ำขุ่น 214
24 11.21
15 7.01
32 14.95
7 3.27
0 0.00
136 63.55
78 36.45%
12  โรงเรียนบ้านตามูล 237
45 18.99
3 1.27
35 14.77
0 0.00
0 0.00
154 64.98
83 35.02%
13  โรงเรียนมิตรภาพ 20 102
6 5.88
4 3.92
23 22.55
1 0.98
1 0.98
67 65.69
35 34.31%
14  โรงเรียนบ้านคลองกลอย 125
7 5.60
3 2.40
30 24.00
1 0.80
0 0.00
84 67.20
41 32.80%
15  โรงเรียนวัดทุ่งเพล 149
8 5.37
5 3.36
31 20.81
2 1.34
2 1.34
101 67.79
48 32.21%
16  โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 154
8 5.19
14 9.09
9 5.84
6 3.90
12 7.79
105 68.18
49 31.82%
17  โรงเรียนบ้านแปลง 221
37 16.74
4 1.81
24 10.86
5 2.26
0 0.00
151 68.33
70 31.67%
18  โรงเรียนบ้านบ่อ 105
9 8.57
2 1.90
20 19.05
1 0.95
1 0.95
72 68.57
33 31.43%
19  โรงเรียนบ้านจันทเขลม 566
39 6.89
18 3.18
32 5.65
57 10.07
30 5.30
390 68.90
176 31.10%
20  โรงเรียนวัดอิมั้ง 126
32 25.40
0 0.00
7 5.56
0 0.00
0 0.00
87 69.05
39 30.95%
21  โรงเรียนวัดสำโรง 389
39 10.03
17 4.37
49 12.60
13 3.34
0 0.00
271 69.67
118 30.33%
22  โรงเรียนวัดทับไทร 727
64 8.80
37 5.09
77 10.59
28 3.85
13 1.79
508 69.88
219 30.12%
23  โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี 237
14 5.91
10 4.22
34 14.35
12 5.06
1 0.42
166 70.04
71 29.96%
24  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 136
3 2.21
11 8.09
26 19.12
0 0.00
0 0.00
96 70.59
40 29.41%
25  โรงเรียนวัดตะปอนน้อย 69
4 5.80
5 7.25
11 15.94
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
26  โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 123
3 2.44
5 4.07
21 17.07
5 4.07
0 0.00
89 72.36
34 27.64%
27  โรงเรียนบ้านหนองสลุด 265
11 4.15
13 4.91
46 17.36
1 0.38
0 0.00
194 73.21
71 26.79%
28  โรงเรียนวัดขนุน 158
9 5.70
9 5.70
21 13.29
3 1.90
0 0.00
116 73.42
42 26.58%
29  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 121
11 9.09
8 6.61
5 4.13
5 4.13
3 2.48
89 73.55
32 26.45%
30  โรงเรียนวัดหนองชิ่ม 165
6 3.64
2 1.21
30 18.18
2 1.21
2 1.21
123 74.55
42 25.45%
31  โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง 138
8 5.80
8 5.80
16 11.59
3 2.17
0 0.00
103 74.64
35 25.36%
32  โรงเรียนบ้านดงจิก 157
10 6.37
6 3.82
21 13.38
2 1.27
0 0.00
118 75.16
39 24.84%
33  โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 310
18 5.81
17 5.48
16 5.16
14 4.52
12 3.87
233 75.16
77 24.84%
34  โรงเรียนพลิ้ว 325
19 5.85
9 2.77
51 15.69
1 0.31
0 0.00
245 75.38
80 24.62%
35  โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 312
25 8.01
18 5.77
31 9.94
2 0.64
0 0.00
236 75.64
76 24.36%
36  โรงเรียนวัดซึ้งบน 54
2 3.70
2 3.70
9 16.67
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
37  โรงเรียนบ้านประตง 1112
68 6.12
32 2.88
162 14.57
1 0.09
2 0.18
847 76.17
265 23.83%
38  โรงเรียนวัดกะทิง 199
10 5.03
14 7.04
22 11.06
1 0.50
0 0.00
152 76.38
47 23.62%
39  โรงเรียนวัดมะทาย 149
9 6.04
7 4.70
17 11.41
2 1.34
0 0.00
114 76.51
35 23.49%
40  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 218
13 5.96
11 5.05
24 11.01
1 0.46
0 0.00
169 77.52
49 22.48%
41  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 157
4 2.55
5 3.18
24 15.29
1 0.64
1 0.64
122 77.71
35 22.29%
42  โรงเรียนบ้านทัพนคร 63
5 7.94
5 7.94
2 3.17
0 0.00
2 3.17
49 77.78
14 22.22%
43  โรงเรียนวัดบางชัน 50
3 6.00
0 0.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
44  โรงเรียนบ้านจางวาง 137
10 7.30
7 5.11
6 4.38
4 2.92
3 2.19
107 78.10
30 21.90%
45  โรงเรียนโฆวินฑะ 76
5 6.58
0 0.00
8 10.53
3 3.95
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
46  โรงเรียนบ้านคลองบอน 181
8 4.42
3 1.66
18 9.94
9 4.97
0 0.00
143 79.01
38 20.99%
47  โรงเรียนบ้านซับตารี 312
16 5.13
5 1.60
41 13.14
3 0.96
0 0.00
247 79.17
65 20.83%
48  โรงเรียนวัดพังงอน 145
5 3.45
8 5.52
14 9.66
1 0.69
2 1.38
115 79.31
30 20.69%
49  โรงเรียนบ้านอีมุย 98
3 3.06
3 3.06
14 14.29
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
50  โรงเรียนบ้านช้างข้าม 75
5 6.67
0 0.00
10 13.33
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
51  โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ 70
6 8.57
1 1.43
7 10.00
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
52  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์) 56
4 7.14
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
53  โรงเรียนวัดบางกะไชย 144
8 5.56
0 0.00
19 13.19
0 0.00
1 0.69
116 80.56
28 19.44%
54  โรงเรียนวัดปากน้ำ 124
12 9.68
3 2.42
9 7.26
0 0.00
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
55  โรงเรียนบ้านเขาหอม 177
5 2.82
3 1.69
24 13.56
2 1.13
0 0.00
143 80.79
34 19.21%
56  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 126
14 11.11
2 1.59
2 1.59
5 3.97
1 0.79
102 80.95
24 19.05%
57  โรงเรียนบ้านสวนส้ม 242
15 6.20
3 1.24
26 10.74
1 0.41
0 0.00
197 81.40
45 18.60%
58  โรงเรียนบ้านไทรงาม 180
10 5.56
9 5.00
9 5.00
5 2.78
0 0.00
147 81.67
33 18.33%
59  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 542
21 3.87
20 3.69
43 7.93
15 2.77
0 0.00
443 81.73
99 18.27%
60  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 269
11 4.09
9 3.35
26 9.67
3 1.12
0 0.00
220 81.78
49 18.22%
61  โรงเรียนบ้านหนองบอน 111
4 3.60
7 6.31
8 7.21
1 0.90
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 113
4 3.54
5 4.42
10 8.85
1 0.88
0 0.00
93 82.30
20 17.70%
63  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น 137
7 5.11
4 2.92
12 8.76
1 0.73
0 0.00
113 82.48
24 17.52%
64  โรงเรียนบ้านตรอกนอง 130
5 3.85
5 3.85
12 9.23
0 0.00
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
65  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 437
18 4.12
26 5.95
29 6.64
0 0.00
0 0.00
364 83.30
73 16.70%
66  โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน 120
5 4.17
0 0.00
15 12.50
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
67  โรงเรียนบ้านเขาทอง 109
6 5.50
3 2.75
9 8.26
0 0.00
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
68  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 244
9 3.69
8 3.28
9 3.69
7 2.87
5 2.05
206 84.43
38 15.57%
69  โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 84
2 2.38
3 3.57
8 9.52
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
70  โรงเรียนวัดวังจะอ้าย 167
6 3.59
5 2.99
11 6.59
1 0.60
2 1.20
142 85.03
25 14.97%
71  โรงเรียนบ้านตาเรือง 454
16 3.52
7 1.54
44 9.69
0 0.00
0 0.00
387 85.24
67 14.76%
72  โรงเรียนวัดเกวียนหัก 90
4 4.44
2 2.22
5 5.56
1 1.11
1 1.11
77 85.56
13 14.44%
73  โรงเรียนวัดน้ำรัก 122
9 7.38
3 2.46
5 4.10
0 0.00
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
74  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 102
2 1.96
2 1.96
9 8.82
1 0.98
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
75  โรงเรียนบ้านใหม่ 95
4 4.21
2 2.11
6 6.32
1 1.05
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
76  โรงเรียนวัดคลองพลู 258
7 2.71
6 2.33
10 3.88
7 2.71
5 1.94
223 86.43
35 13.57%
77  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย 127
1 0.79
5 3.94
11 8.66
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
78  โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย 84
0 0.00
0 0.00
11 13.10
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
79  โรงเรียนวัดโป่ง 149
8 5.37
6 4.03
5 3.36
0 0.00
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
80  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 157
2 1.27
5 3.18
8 5.10
2 1.27
3 1.91
137 87.26
20 12.74%
81  โรงเรียนบ้านเกาะเปริด 58
2 3.45
2 3.45
3 5.17
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
82  โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ 141
3 2.13
4 2.84
9 6.38
1 0.71
0 0.00
124 87.94
17 12.06%
83  โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 241
5 2.07
5 2.07
12 4.98
3 1.24
3 1.24
213 88.38
28 11.62%
84  โรงเรียนวัดบางสระเก้า 70
3 4.29
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
85  โรงเรียนวัดมาบไผ่ 183
4 2.19
2 1.09
14 7.65
0 0.00
0 0.00
163 89.07
20 10.93%
86  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 452
14 3.10
10 2.21
20 4.42
3 0.66
2 0.44
403 89.16
49 10.84%
87  โรงเรียนบ้านคลองคต 148
3 2.03
8 5.41
5 3.38
0 0.00
0 0.00
132 89.19
16 10.81%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งบอน 38
2 5.26
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
89  โรงเรียนบ้านวังตัก 57
0 0.00
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
90  โรงเรียนบ้านกระทิงทอง 77
3 3.90
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
91  โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 187
5 2.67
2 1.07
6 3.21
3 1.60
2 1.07
169 90.37
18 9.63%
92  โรงเรียนวัดสะตอน้อย 116
5 4.31
1 0.86
5 4.31
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
93  โรงเรียนหนองมะค่า 125
1 0.80
0 0.00
8 6.40
2 1.60
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
94  โรงเรียนบ้านคลองตาคง 149
1 0.67
7 4.70
5 3.36
0 0.00
0 0.00
136 91.28
13 8.72%
95  โรงเรียนวัดซึ้งล่าง 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
96  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 248
6 2.42
3 1.21
9 3.63
3 1.21
0 0.00
227 91.53
21 8.47%
97  โรงเรียนวัดวังสรรพรส 83
0 0.00
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
98  โรงเรียนบ้านทับช้าง 435
11 2.53
5 1.15
13 2.99
4 0.92
2 0.46
400 91.95
35 8.05%
99  โรงเรียนวัดพลวง 220
1 0.45
1 0.45
10 4.55
5 2.27
0 0.00
203 92.27
17 7.73%
100  โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.41
25 92.59
2 7.41%
101  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 69
1 1.45
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
102  โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน 73
3 4.11
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
103  โรงเรียนบ้านโชคดี 130
3 2.31
0 0.00
4 3.08
0 0.00
1 0.77
122 93.85
8 6.15%
104  โรงเรียนบ้านหนองระหาน 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
2 3.17
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
105  โรงเรียนวัดผักกาด 146
0 0.00
0 0.00
5 3.42
0 0.00
1 0.68
140 95.89
6 4.11%
106  โรงเรียนบ้านแหลม 255
3 1.18
0 0.00
5 1.96
2 0.78
0 0.00
245 96.08
10 3.92%

 

จำนวนนักเรียน  19,377 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,137 5.87
เตี้ย  684 3.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,830 9.44
ผอมและเตี้ย  388 2.00
อ้วนและเตี้ย  207 1.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,131 78.09
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,246 คน


21.91%


Powered By www.thaieducation.net