ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 76 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 76 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านม่วง 38
21 55.26
0 0.00
17 44.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 41
35 85.37
0 0.00
1 2.44
0 0.00
5 12.20
0 0.00
41 100.00%
3  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 73
8 10.96
12 16.44
8 10.96
7 9.59
8 10.96
30 41.10
43 58.90%
4  โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 98
14 14.29
13 13.27
10 10.20
10 10.20
10 10.20
41 41.84
57 58.16%
5  โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 147
18 12.24
10 6.80
26 17.69
7 4.76
21 14.29
65 44.22
82 55.78%
6  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 43
10 23.26
6 13.95
3 6.98
2 4.65
1 2.33
21 48.84
22 51.16%
7  โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 22
5 22.73
0 0.00
3 13.64
3 13.64
0 0.00
11 50.00
11 50.00%
8  โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 66
16 24.24
14 21.21
0 0.00
0 0.00
2 3.03
34 51.52
32 48.48%
9  โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 196
16 8.16
19 9.69
20 10.20
13 6.63
26 13.27
102 52.04
94 47.96%
10  โรงเรียนบ้านห้วยแมง 55
15 27.27
9 16.36
1 1.82
0 0.00
0 0.00
30 54.55
25 45.45%
11  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 105
2 1.90
3 2.86
17 16.19
5 4.76
20 19.05
58 55.24
47 44.76%
12  โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 56
3 5.36
2 3.57
13 23.21
7 12.50
0 0.00
31 55.36
25 44.64%
13  โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 107
14 13.08
1 0.93
22 20.56
8 7.48
0 0.00
62 57.94
45 42.06%
14  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 27
2 7.41
2 7.41
5 18.52
2 7.41
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
15  โรงเรียนบ้านห้วยคอม 176
26 14.77
13 7.39
16 9.09
9 5.11
0 0.00
112 63.64
64 36.36%
16  โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 70
8 11.43
3 4.29
13 18.57
1 1.43
0 0.00
45 64.29
25 35.71%
17  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 56
11 19.64
2 3.57
6 10.71
1 1.79
0 0.00
36 64.29
20 35.71%
18  โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 336
25 7.44
3 0.89
39 11.61
28 8.33
22 6.55
219 65.18
117 34.82%
19  โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 85
8 9.41
7 8.24
12 14.12
0 0.00
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
20  โรงเรียนวัดปากไพร 57
9 15.79
7 12.28
2 3.51
0 0.00
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
21  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 54
9 16.67
0 0.00
7 12.96
1 1.85
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
22  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 150
10 6.67
1 0.67
35 23.33
0 0.00
0 0.00
104 69.33
46 30.67%
23  โรงเรียนบ้านน้ำลี 46
2 4.35
0 0.00
5 10.87
2 4.35
5 10.87
32 69.57
14 30.43%
24  โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 181
9 4.97
8 4.42
34 18.78
3 1.66
1 0.55
126 69.61
55 30.39%
25  โรงเรียนบ้านทรายขาว 56
5 8.93
0 0.00
12 21.43
0 0.00
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
26  โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 34
6 17.65
1 2.94
3 8.82
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
27  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 62
4 6.45
1 1.61
13 20.97
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 98
11 11.22
4 4.08
13 13.27
0 0.00
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
29  โรงเรียนบ้านปางคอม 49
1 2.04
3 6.12
7 14.29
2 4.08
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
30  โรงเรียนวัดนาขุม 62
10 16.13
0 0.00
3 4.84
3 4.84
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
31  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 105
6 5.71
5 4.76
8 7.62
5 4.76
3 2.86
78 74.29
27 25.71%
32  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 47
4 8.51
1 2.13
7 14.89
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
33  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ 114
15 13.16
3 2.63
11 9.65
0 0.00
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
34  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 192
11 5.73
8 4.17
23 11.98
4 2.08
1 0.52
145 75.52
47 24.48%
35  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 45
6 13.33
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
36  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 82
5 6.10
2 2.44
5 6.10
5 6.10
2 2.44
63 76.83
19 23.17%
37  โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 296
20 6.76
16 5.41
32 10.81
0 0.00
0 0.00
228 77.03
68 22.97%
38  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 75
7 9.33
4 5.33
6 8.00
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
39  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 142
6 4.23
8 5.63
16 11.27
1 0.70
1 0.70
110 77.46
32 22.54%
40  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 72
7 9.72
9 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
41  โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
2 4.88
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
42  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
6 12.50
1 2.08
39 81.25
9 18.75%
43  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 48
5 10.42
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
44  โรงเรียนวัดวังกอง 48
3 6.25
2 4.17
3 6.25
1 2.08
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
45  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 588
28 4.76
0 0.00
80 13.61
0 0.00
0 0.00
480 81.63
108 18.37%
46  โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 22
2 9.09
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
47  โรงเรียนบ้านนาไพร 83
4 4.82
2 2.41
9 10.84
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
48  โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 17
1 5.88
1 5.88
1 5.88
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
49  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 54
2 3.70
2 3.70
5 9.26
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
50  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 105
2 1.90
4 3.81
10 9.52
1 0.95
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
51  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 75
3 4.00
0 0.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
52  โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 65
3 4.62
3 4.62
1 1.54
0 0.00
3 4.62
55 84.62
10 15.38%
53  โรงเรียนบ้านปางเกลือ 98
4 4.08
4 4.08
7 7.14
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
54  โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 40
0 0.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
55  โรงเรียนบ้านนาแซง 161
8 4.97
1 0.62
15 9.32
0 0.00
0 0.00
137 85.09
24 14.91%
56  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 34
4 11.76
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
57  โรงเรียนบ้านปากปาด 137
3 2.19
7 5.11
8 5.84
0 0.00
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
58  โรงเรียนบ้านงอมมด 48
2 4.17
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
59  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 18
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
60  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 30
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
61  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 77
4 5.19
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
62  โรงเรียนบ้านซําบ้อ 44
1 2.27
0 0.00
2 4.55
0 0.00
1 2.27
40 90.91
4 9.09%
63  โรงเรียนบ้านย่านดู่ 22
2 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
64  โรงเรียนบ้านโป่งพาน 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
65  โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 55
2 3.64
0 0.00
1 1.82
0 0.00
1 1.82
51 92.73
4 7.27%
66  โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 103
4 3.88
0 0.00
3 2.91
0 0.00
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
67  โรงเรียนบ้านน้ำแพ 38
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
68  โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 212
5 2.36
0 0.00
6 2.83
0 0.00
0 0.00
201 94.81
11 5.19%
69  โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
70  โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
71  โรงเรียนน้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
72  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
73  โรงเรียนบ้านห้วยสูน 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
74  โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
75  โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
76  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  6,359 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  514 8.08
เตี้ย  234 3.68
เริ่มอ้วน=>อ้วน  667 10.49
ผอมและเตี้ย  139 2.19
อ้วนและเตี้ย  134 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,671 73.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,688 คน


26.55%


Powered By www.thaieducation.net