ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 123 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.01
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 104
9 8.65
3 2.88
32 30.77
3 2.88
1 0.96
56 53.85
48 46.15%
2  โรงเรียนบ้านในเมือง 1077
72 6.69
14 1.30
191 17.73
91 8.45
118 10.96
591 54.87
486 45.13%
3  โรงเรียนบ้านดินแดง 41
6 14.63
5 12.20
1 2.44
5 12.20
1 2.44
23 56.10
18 43.90%
4  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 124
16 12.90
14 11.29
18 14.52
5 4.03
0 0.00
71 57.26
53 42.74%
5  โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 79
10 12.66
7 8.86
14 17.72
2 2.53
0 0.00
46 58.23
33 41.77%
6  โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) 64
2 3.13
4 6.25
9 14.06
8 12.50
3 4.69
38 59.38
26 40.63%
7  โรงเรียนราษฎร์อํานวย 15
2 13.33
1 6.67
2 13.33
1 6.67
0 0.00
9 60.00
6 40.00%
8  โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 70
15 21.43
6 8.57
5 7.14
2 2.86
0 0.00
42 60.00
28 40.00%
9  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 369
35 9.49
3 0.81
41 11.11
49 13.28
17 4.61
224 60.70
145 39.30%
10  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 180
20 11.11
9 5.00
18 10.00
4 2.22
18 10.00
111 61.67
69 38.33%
11  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 58
7 12.07
4 6.90
8 13.79
2 3.45
1 1.72
36 62.07
22 37.93%
12  โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 32
4 12.50
0 0.00
7 21.88
1 3.13
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
13  โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 98
8 8.16
9 9.18
18 18.37
1 1.02
0 0.00
62 63.27
36 36.73%
14  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 41
10 24.39
5 12.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
15  โรงเรียนบ้านวังสะโม 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
2 9.09
2 9.09
14 63.64
8 36.36%
16  โรงเรียนบ้านเด่นสําโรง 22
3 13.64
0 0.00
5 22.73
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 146
22 15.07
2 1.37
28 19.18
1 0.68
0 0.00
93 63.70
53 36.30%
18  โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 84
11 13.10
12 14.29
7 8.33
0 0.00
0 0.00
54 64.29
30 35.71%
19  โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 118
8 6.78
7 5.93
11 9.32
4 3.39
12 10.17
76 64.41
42 35.59%
20  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 79
7 8.86
8 10.13
11 13.92
2 2.53
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
21  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 44
8 18.18
0 0.00
4 9.09
0 0.00
3 6.82
29 65.91
15 34.09%
22  โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 236
16 6.78
19 8.05
40 16.95
3 1.27
2 0.85
156 66.10
80 33.90%
23  โรงเรียนวัดแม่เฉย 83
18 21.69
4 4.82
6 7.23
0 0.00
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
24  โรงเรียนบ้านคลองกะชี 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
25  โรงเรียนบ้านหลักร้อย 145
18 12.41
8 5.52
17 11.72
5 3.45
0 0.00
97 66.90
48 33.10%
26  โรงเรียนบ้านปากคลอง 91
11 12.09
7 7.69
10 10.99
1 1.10
1 1.10
61 67.03
30 32.97%
27  โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 77
6 7.79
5 6.49
9 11.69
3 3.90
2 2.60
52 67.53
25 32.47%
28  โรงเรียนบ้านปางวุ้น 87
10 11.49
3 3.45
14 16.09
1 1.15
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
29  โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 28
0 0.00
0 0.00
6 21.43
2 7.14
1 3.57
19 67.86
9 32.14%
30  โรงเรียนวัดวังยาง 98
9 9.18
5 5.10
15 15.31
2 2.04
0 0.00
67 68.37
31 31.63%
31  โรงเรียนบ้านขุนฝาง 80
5 6.25
10 12.50
7 8.75
2 2.50
1 1.25
55 68.75
25 31.25%
32  โรงเรียนบ้านคลองละวาน 61
8 13.11
2 3.28
8 13.11
1 1.64
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
33  โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 90
4 4.44
3 3.33
13 14.44
2 2.22
6 6.67
62 68.89
28 31.11%
34  โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 42
4 9.52
3 7.14
4 9.52
1 2.38
1 2.38
29 69.05
13 30.95%
35  โรงเรียนวัดห้องสูง 46
4 8.70
3 6.52
1 2.17
2 4.35
4 8.70
32 69.57
14 30.43%
36  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 74
6 8.11
3 4.05
13 17.57
0 0.00
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
37  โรงเรียนบ้านนายาง 212
19 8.96
17 8.02
23 10.85
2 0.94
0 0.00
151 71.23
61 28.77%
38  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 226
10 4.42
14 6.19
29 12.83
6 2.65
5 2.21
162 71.68
64 28.32%
39  โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) 46
2 4.35
1 2.17
9 19.57
0 0.00
1 2.17
33 71.74
13 28.26%
40  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 2586
146 5.65
47 1.82
522 20.19
2 0.08
5 0.19
1864 72.08
722 27.92%
41  โรงเรียนวัดใหม่ 36
0 0.00
0 0.00
5 13.89
1 2.78
4 11.11
26 72.22
10 27.78%
42  โรงเรียนบ้านเหล่า 109
7 6.42
7 6.42
6 5.50
6 5.50
4 3.67
79 72.48
30 27.52%
43  โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 234
10 4.27
11 4.70
20 8.55
12 5.13
11 4.70
170 72.65
64 27.35%
44  โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 128
6 4.69
6 4.69
13 10.16
6 4.69
3 2.34
94 73.44
34 26.56%
45  โรงเรียนบ้านดารา 88
4 4.55
4 4.55
15 17.05
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
46  โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
2 7.41
1 3.70
20 74.07
7 25.93%
47  โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 129
6 4.65
0 0.00
27 20.93
0 0.00
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
48  โรงเรียนวัดดอนสัก 55
6 10.91
1 1.82
7 12.73
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
49  โรงเรียนวัดโรงม้า 75
7 9.33
4 5.33
8 10.67
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
50  โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) 12
1 8.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
51  โรงเรียนบ้านท่าอวน 56
4 7.14
2 3.57
3 5.36
1 1.79
4 7.14
42 75.00
14 25.00%
52  โรงเรียนนานกกก 93
6 6.45
8 8.60
7 7.53
2 2.15
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
53  โรงเรียนบ้านร้องลึก 155
9 5.81
11 7.10
18 11.61
0 0.00
0 0.00
117 75.48
38 24.52%
54  โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 90
3 3.33
3 3.33
6 6.67
6 6.67
4 4.44
68 75.56
22 24.44%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 41
0 0.00
0 0.00
7 17.07
0 0.00
3 7.32
31 75.61
10 24.39%
56  โรงเรียนบ้านฟากบึง 66
9 13.64
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
57  โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 25
3 12.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
58  โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 123
4 3.25
10 8.13
15 12.20
0 0.00
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
59  โรงเรียนบ้านหัวค่าย 30
1 3.33
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
60  โรงเรียนบ้านกองโค 117
13 11.11
6 5.13
8 6.84
0 0.00
0 0.00
90 76.92
27 23.08%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 158
10 6.33
5 3.16
12 7.59
9 5.70
0 0.00
122 77.22
36 22.78%
62  โรงเรียนบ้านหัวหาด 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
63  โรงเรียนบ้านดอนโพ 106
4 3.77
7 6.60
10 9.43
3 2.83
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
64  โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 58
1 1.72
1 1.72
11 18.97
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
65  โรงเรียนวัดดอยแก้ว 77
7 9.09
5 6.49
5 6.49
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
66  โรงเรียนบ้านดงช้างดี 28
3 10.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 10.71
22 78.57
6 21.43%
67  โรงเรียนบ้านท่าสัก 196
17 8.67
4 2.04
17 8.67
4 2.04
0 0.00
154 78.57
42 21.43%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านดง 131
4 3.05
4 3.05
19 14.50
0 0.00
1 0.76
103 78.63
28 21.37%
69  โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 160
14 8.75
7 4.38
6 3.75
3 1.88
4 2.50
126 78.75
34 21.25%
70  โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 337
27 8.01
9 2.67
25 7.42
5 1.48
5 1.48
266 78.93
71 21.07%
71  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 196
15 7.65
7 3.57
17 8.67
1 0.51
1 0.51
155 79.08
41 20.92%
72  โรงเรียนวัดคลองนาพง 63
2 3.17
0 0.00
11 17.46
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
73  โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 45
1 2.22
0 0.00
5 11.11
3 6.67
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
74  โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 81
2 2.47
0 0.00
9 11.11
5 6.17
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
75  โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 56
4 7.14
0 0.00
3 5.36
0 0.00
4 7.14
45 80.36
11 19.64%
76  โรงเรียนวัดพระฝาง 107
2 1.87
6 5.61
13 12.15
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
77  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 88
5 5.68
4 4.55
2 2.27
2 2.27
4 4.55
71 80.68
17 19.32%
78  โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 26
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 11.54
21 80.77
5 19.23%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 79
1 1.27
5 6.33
8 10.13
0 0.00
1 1.27
64 81.01
15 18.99%
80  โรงเรียนบ้านชําสอง 91
6 6.59
1 1.10
10 10.99
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
81  โรงเรียนบ้านชําทอง 54
2 3.70
4 7.41
4 7.41
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
82  โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) 27
2 7.41
1 3.70
1 3.70
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
83  โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 159
9 5.66
2 1.26
16 10.06
2 1.26
0 0.00
130 81.76
29 18.24%
84  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 62
0 0.00
0 0.00
9 14.52
2 3.23
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
85  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
86  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 71
4 5.63
0 0.00
8 11.27
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
87  โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 66
0 0.00
0 0.00
11 16.67
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
88  โรงเรียนวัดดอย 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
1 3.23
1 3.23
26 83.87
5 16.13%
89  โรงเรียนบ้านแพะ 94
6 6.38
4 4.26
2 2.13
3 3.19
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
90  โรงเรียนชายเขาวิทยา 78
3 3.85
2 2.56
5 6.41
2 2.56
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
91  โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 60
0 0.00
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
92  โรงเรียนวัดพญาปันแดน 128
4 3.13
3 2.34
9 7.03
2 1.56
1 0.78
109 85.16
19 14.84%
93  โรงเรียนวัดน้ำใส 84
1 1.19
0 0.00
11 13.10
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
94  โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 52
3 5.77
0 0.00
3 5.77
0 0.00
1 1.92
45 86.54
7 13.46%
95  โรงเรียนด่านแม่คํามัน 171
3 1.75
0 0.00
12 7.02
0 0.00
8 4.68
148 86.55
23 13.45%
96  โรงเรียนประชาชนอุทิศ 124
8 6.45
8 6.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
97  โรงเรียนบ้านผักขวง 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
98  โรงเรียนวัดไร่อ้อย 63
2 3.17
1 1.59
5 7.94
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
99  โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 103
4 3.88
0 0.00
8 7.77
1 0.97
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
100  โรงเรียนบ้านวังดิน 107
3 2.80
1 0.93
9 8.41
0 0.00
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
101  โรงเรียนแหลมนกแก้ว 67
0 0.00
0 0.00
6 8.96
2 2.99
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
102  โรงเรียนวัดช่องลม 51
0 0.00
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
103  โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 79
3 3.80
2 2.53
4 5.06
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
104  โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 55
2 3.64
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
105  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 121
5 4.13
2 1.65
1 0.83
3 2.48
2 1.65
108 89.26
13 10.74%
106  โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 129
0 0.00
7 5.43
0 0.00
0 0.00
6 4.65
116 89.92
13 10.08%
107  โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 40
3 7.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
108  โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 43
2 4.65
1 2.33
0 0.00
0 0.00
1 2.33
39 90.70
4 9.30%
109  โรงเรียนบ้านหาดทับยา 46
1 2.17
1 2.17
1 2.17
0 0.00
1 2.17
42 91.30
4 8.70%
110  โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 164
5 3.05
2 1.22
7 4.27
0 0.00
0 0.00
150 91.46
14 8.54%
111  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
112  โรงเรียนบ้านข่อยสูง 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
113  โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 31
2 6.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
114  โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
115  โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 163
7 4.29
2 1.23
1 0.61
0 0.00
0 0.00
153 93.87
10 6.13%
116  โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
117  โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 120
2 1.67
0 0.00
2 1.67
0 0.00
3 2.50
113 94.17
7 5.83%
118  โรงเรียนบ้านวังปรากฏ 87
0 0.00
3 3.45
2 2.30
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
119  โรงเรียนบ้านชําผักหนาม 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
24 96.00
1 4.00%
120  โรงเรียนวัดวังผักรุง 53
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
121  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านวังสําโม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,212 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  895 6.30
เตี้ย  454 3.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,726 12.14
ผอมและเตี้ย  309 2.17
อ้วนและเตี้ย  290 2.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,538 74.15
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,674 คน


25.85%


Powered By www.thaieducation.net