ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 93 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 93 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนไชย 7
0 0.00
7 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเฮี้ย 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
3  โรงเรียนบ้านทุ่ง 28
3 10.71
3 10.71
6 21.43
3 10.71
6 21.43
7 25.00
21 75.00%
4  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 585
69 11.79
133 22.74
144 24.62
45 7.69
7 1.20
187 31.97
398 68.03%
5  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 129
38 29.46
21 16.28
7 5.43
19 14.73
2 1.55
42 32.56
87 67.44%
6  โรงเรียนบ้านไฮ 9
2 22.22
2 22.22
2 22.22
0 0.00
0 0.00
3 33.33
6 66.67%
7  โรงเรียนบ้านนาไหม้ 11
1 9.09
2 18.18
2 18.18
1 9.09
1 9.09
4 36.36
7 63.64%
8  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 9
2 22.22
0 0.00
3 33.33
0 0.00
0 0.00
4 44.44
5 55.56%
9  โรงเรียนบ้านวังมน 35
9 25.71
2 5.71
6 17.14
1 2.86
0 0.00
17 48.57
18 51.43%
10  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 82
5 6.10
16 19.51
16 19.51
2 2.44
2 2.44
41 50.00
41 50.00%
11  โรงเรียนบ้านหนองกอก 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
12  โรงเรียนบ้านแม่หีด 4
0 0.00
1 25.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
13  โรงเรียนบ้านไร่ 69
11 15.94
4 5.80
17 24.64
2 2.90
0 0.00
35 50.72
34 49.28%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 47
4 8.51
4 8.51
11 23.40
4 8.51
0 0.00
24 51.06
23 48.94%
15  โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 126
18 14.29
18 14.29
20 15.87
3 2.38
2 1.59
65 51.59
61 48.41%
16  โรงเรียนบ้านก่อ 126
12 9.52
8 6.35
28 22.22
5 3.97
5 3.97
68 53.97
58 46.03%
17  โรงเรียนบ้านแม่พริก 44
0 0.00
3 6.82
7 15.91
3 6.82
7 15.91
24 54.55
20 45.45%
18  โรงเรียนบ้านสาแพะ 45
3 6.67
5 11.11
10 22.22
1 2.22
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
19  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 64
13 20.31
5 7.81
8 12.50
0 0.00
0 0.00
38 59.38
26 40.63%
20  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 45
4 8.89
3 6.67
10 22.22
0 0.00
1 2.22
27 60.00
18 40.00%
21  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 43
1 2.33
0 0.00
12 27.91
4 9.30
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
22  โรงเรียนวังแก้ววิทยา 138
30 21.74
6 4.35
16 11.59
1 0.72
0 0.00
85 61.59
53 38.41%
23  โรงเรียนบ้านสบฟ้า 45
5 11.11
3 6.67
8 17.78
1 2.22
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
24  โรงเรียนบ้านแม่ตาใน 16
3 18.75
3 18.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
25  โรงเรียนบ้านแม่เบิน 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
1 12.50
1 12.50
5 62.50
3 37.50%
26  โรงเรียนบ้านม่วง 70
13 18.57
0 0.00
7 10.00
0 0.00
6 8.57
44 62.86
26 37.14%
27  โรงเรียนบ้านแป้น 104
13 12.50
2 1.92
20 19.23
0 0.00
0 0.00
69 66.35
35 33.65%
28  โรงเรียนบ้านปงคอบ 15
1 6.67
1 6.67
3 20.00
0 0.00
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
29  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 9
1 11.11
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
30  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 97
13 13.40
4 4.12
10 10.31
5 5.15
0 0.00
65 67.01
32 32.99%
31  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 53
5 9.43
4 7.55
6 11.32
2 3.77
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
32  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 32
3 9.38
3 9.38
4 12.50
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
33  โรงเรียนบ้านป่าแขม 108
18 16.67
3 2.78
11 10.19
1 0.93
0 0.00
75 69.44
33 30.56%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 102
4 3.92
5 4.90
13 12.75
5 4.90
4 3.92
71 69.61
31 30.39%
35  โรงเรียนบ้านแม่ตา 20
4 20.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
1 5.00
14 70.00
6 30.00%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านสา 89
7 7.87
4 4.49
7 7.87
3 3.37
5 5.62
63 70.79
26 29.21%
37  โรงเรียนบ้านกล้วย 49
1 2.04
0 0.00
13 26.53
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งปง 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
1 14.29
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
39  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 109
8 7.34
6 5.50
16 14.68
1 0.92
0 0.00
78 71.56
31 28.44%
40  โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 93
8 8.60
4 4.30
13 13.98
1 1.08
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
41  โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 29
4 13.79
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
42  โรงเรียนบ้านหนองนาว 105
6 5.71
3 2.86
9 8.57
9 8.57
1 0.95
77 73.33
28 26.67%
43  โรงเรียนบ้านแพะ 81
7 8.64
0 0.00
14 17.28
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
44  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 39
4 10.26
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 16
0 0.00
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
46  โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 12
1 8.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
47  โรงเรียนบ้านแม่เย็น 41
4 9.76
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
48  โรงเรียนบ้านจ๋ง 37
2 5.41
2 5.41
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
49  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 103
5 4.85
5 4.85
7 6.80
4 3.88
4 3.88
78 75.73
25 24.27%
50  โรงเรียนบ้านสบลี 67
3 4.48
2 2.99
11 16.42
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
51  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 30
0 0.00
0 0.00
6 20.00
1 3.33
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
52  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 22
2 9.09
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
53  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 352
9 2.56
9 2.56
60 17.05
1 0.28
1 0.28
272 77.27
80 22.73%
54  โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 53
3 5.66
5 9.43
4 7.55
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
55  โรงเรียนบ้านขาม 45
2 4.44
3 6.67
4 8.89
0 0.00
1 2.22
35 77.78
10 22.22%
56  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 131
7 5.34
9 6.87
6 4.58
7 5.34
0 0.00
102 77.86
29 22.14%
57  โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 23
0 0.00
2 8.70
2 8.70
1 4.35
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
58  โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) 51
0 0.00
4 7.84
7 13.73
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 28
1 3.57
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
60  โรงเรียนบ้านเมืองตึง 72
3 4.17
2 2.78
9 12.50
0 0.00
1 1.39
57 79.17
15 20.83%
61  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 160
10 6.25
7 4.38
16 10.00
0 0.00
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 35
0 0.00
0 0.00
7 20.00
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
63  โรงเรียนบ้านนางาม 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
64  โรงเรียนบ้านเปียงใจ 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
2 10.00
16 80.00
4 20.00%
65  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 142
9 6.34
7 4.93
10 7.04
2 1.41
0 0.00
114 80.28
28 19.72%
66  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 11
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
68  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 90
1 1.11
0 0.00
13 14.44
1 1.11
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
69  โรงเรียนวังทองวิทยา 98
7 7.14
2 2.04
7 7.14
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
70  โรงเรียนผาช่อวิทยา 154
6 3.90
0 0.00
19 12.34
0 0.00
0 0.00
129 83.77
25 16.23%
71  โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 51
3 5.88
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
72  โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
73  โรงเรียนบ้านถ้ำ 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
74  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 21
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
75  โรงเรียนบ้านแม่สุก 43
2 4.65
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
76  โรงเรียนปลายนาวิทยา 61
5 8.20
0 0.00
2 3.28
1 1.64
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
77  โรงเรียนบ้านปงดอน 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
78  โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 53
1 1.89
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
79  โรงเรียนบ้านป่าเหว 125
0 0.00
1 0.80
12 9.60
0 0.00
1 0.80
111 88.80
14 11.20%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
1 3.03
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
81  โรงเรียนบ้านปางดะ 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
82  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 81
2 2.47
2 2.47
2 2.47
1 1.23
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
83  โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 81
2 2.47
0 0.00
4 4.94
1 1.23
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
84  โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 38
2 5.26
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
85  โรงเรียนบ้านขอวิทยา 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
86  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 101
1 0.99
1 0.99
2 1.98
0 0.00
3 2.97
94 93.07
7 6.93%
87  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 74
2 2.70
0 0.00
3 4.05
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
88  โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 102
0 0.00
0 0.00
3 2.94
3 2.94
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
89  โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
90  โรงเรียนบ้านเลาสู 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
91  โรงเรียนบ้านหนอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
92  โรงเรียนบ้านแม่ม่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
93  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  5,820 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  452 7.77
เตี้ย  358 6.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  772 13.26
ผอมและเตี้ย  150 2.58
อ้วนและเตี้ย  64 1.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,024 69.14
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,796 คน


30.86%


Powered By www.thaieducation.net