ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 104 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 104 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 123
15 12.20
9 7.32
11 8.94
3 2.44
58 47.15
27 21.95
96 78.05%
2  โรงเรียนบ้านนาบง 50
16 32.00
3 6.00
9 18.00
2 4.00
0 0.00
20 40.00
30 60.00%
3  โรงเรียนแม่มอกวิทยา 72
13 18.06
11 15.28
16 22.22
0 0.00
0 0.00
32 44.44
40 55.56%
4  โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 141
20 14.18
14 9.93
14 9.93
20 14.18
7 4.96
66 46.81
75 53.19%
5  โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 411
36 8.76
44 10.71
61 14.84
27 6.57
32 7.79
211 51.34
200 48.66%
6  โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 53
6 11.32
7 13.21
11 20.75
1 1.89
0 0.00
28 52.83
25 47.17%
7  โรงเรียนผาปังวิทยา 67
17 25.37
4 5.97
6 8.96
4 5.97
0 0.00
36 53.73
31 46.27%
8  โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 511
18 3.52
32 6.26
52 10.18
50 9.78
84 16.44
275 53.82
236 46.18%
9  โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ 72
9 12.50
16 22.22
6 8.33
0 0.00
0 0.00
41 56.94
31 43.06%
10  โรงเรียนศาลาวิทยา 106
5 4.72
11 10.38
29 27.36
0 0.00
0 0.00
61 57.55
45 42.45%
11  โรงเรียนบ้านท่าเวียง 121
17 14.05
9 7.44
11 9.09
5 4.13
8 6.61
71 58.68
50 41.32%
12  โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 107
14 13.08
9 8.41
14 13.08
7 6.54
0 0.00
63 58.88
44 41.12%
13  โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 122
21 17.21
9 7.38
18 14.75
1 0.82
1 0.82
72 59.02
50 40.98%
14  โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 64
14 21.88
0 0.00
12 18.75
0 0.00
0 0.00
38 59.38
26 40.63%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 81
9 11.11
7 8.64
9 11.11
5 6.17
2 2.47
49 60.49
32 39.51%
16  โรงเรียนบ้านแม่ทะ 76
13 17.11
3 3.95
13 17.11
0 0.00
1 1.32
46 60.53
30 39.47%
17  โรงเรียนบ้านนาคต 122
19 15.57
7 5.74
16 13.11
4 3.28
1 0.82
75 61.48
47 38.52%
18  โรงเรียนแสลมวิทยา 130
10 7.69
3 2.31
16 12.31
13 10.00
8 6.15
80 61.54
50 38.46%
19  โรงเรียนบ้านสมัย 92
9 9.78
0 0.00
15 16.30
6 6.52
5 5.43
57 61.96
35 38.04%
20  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) 35
8 22.86
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
22 62.86
13 37.14%
21  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 113
14 12.39
2 1.77
8 7.08
8 7.08
9 7.96
72 63.72
41 36.28%
22  โรงเรียนป่าตันวิทยา 61
6 9.84
0 0.00
5 8.20
6 9.84
5 8.20
39 63.93
22 36.07%
23  โรงเรียนต้นธงวิทยา 116
13 11.21
11 9.48
13 11.21
3 2.59
0 0.00
76 65.52
40 34.48%
24  โรงเรียนบ้านท่าผา 160
18 11.25
2 1.25
34 21.25
0 0.00
0 0.00
106 66.25
54 33.75%
25  โรงเรียนบ้านเวียง 202
4 1.98
2 0.99
39 19.31
6 2.97
17 8.42
134 66.34
68 33.66%
26  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 69
9 13.04
3 4.35
10 14.49
1 1.45
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
27  โรงเรียนบ้านนาดง 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 16.67
4 66.67
2 33.33%
28  โรงเรียนบ้านดอนไชย 167
10 5.99
1 0.60
33 19.76
10 5.99
1 0.60
112 67.07
55 32.93%
29  โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 64
4 6.25
3 4.69
13 20.31
1 1.56
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
30  โรงเรียนวัดนาแก้ว 61
8 13.11
7 11.48
3 4.92
2 3.28
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
31  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 43
7 16.28
2 4.65
5 11.63
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 65
11 16.92
0 0.00
10 15.38
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
33  โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 50
6 12.00
3 6.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
34  โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น 75
9 12.00
3 4.00
12 16.00
0 0.00
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
35  โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 63
4 6.35
2 3.17
14 22.22
0 0.00
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
36  โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 187
12 6.42
9 4.81
23 12.30
10 5.35
5 2.67
128 68.45
59 31.55%
37  โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) 130
15 11.54
4 3.08
14 10.77
1 0.77
7 5.38
89 68.46
41 31.54%
38  โรงเรียนเถิน-ท่าผา 86
12 13.95
0 0.00
12 13.95
2 2.33
1 1.16
59 68.60
27 31.40%
39  โรงเรียนบ้านสามขา 93
4 4.30
6 6.45
9 9.68
4 4.30
6 6.45
64 68.82
29 31.18%
40  โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 470
49 10.43
29 6.17
68 14.47
0 0.00
0 0.00
324 68.94
146 31.06%
41  โรงเรียนบ้านเด่น 89
10 11.24
3 3.37
10 11.24
4 4.49
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
42  โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 142
19 13.38
2 1.41
22 15.49
0 0.00
0 0.00
99 69.72
43 30.28%
43  โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 107
9 8.41
4 3.74
19 17.76
0 0.00
0 0.00
75 70.09
32 29.91%
44  โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง 192
13 6.77
5 2.60
38 19.79
1 0.52
0 0.00
135 70.31
57 29.69%
45  โรงเรียนแม่วะวิทยา 54
7 12.96
0 0.00
6 11.11
0 0.00
3 5.56
38 70.37
16 29.63%
46  โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 69
7 10.14
7 10.14
2 2.90
0 0.00
4 5.80
49 71.01
20 28.99%
47  โรงเรียนบ้านผาแมว 38
3 7.89
0 0.00
5 13.16
1 2.63
2 5.26
27 71.05
11 28.95%
48  โรงเรียนบ้านจอมปิง 56
2 3.57
2 3.57
10 17.86
2 3.57
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
49  โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 173
11 6.36
8 4.62
21 12.14
9 5.20
0 0.00
124 71.68
49 28.32%
50  โรงเรียนบ้านดอนธรรม 72
6 8.33
0 0.00
13 18.06
0 0.00
1 1.39
52 72.22
20 27.78%
51  โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 77
7 9.09
8 10.39
4 5.19
2 2.60
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 147
13 8.84
5 3.40
21 14.29
1 0.68
0 0.00
107 72.79
40 27.21%
53  โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 67
4 5.97
4 5.97
7 10.45
3 4.48
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
54  โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 123
6 4.88
14 11.38
12 9.76
0 0.00
0 0.00
91 73.98
32 26.02%
55  โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 104
11 10.58
0 0.00
16 15.38
0 0.00
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
56  โรงเรียนบ้านหลวง 32
0 0.00
1 3.13
7 21.88
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
57  โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 218
8 3.67
4 1.83
40 18.35
1 0.46
0 0.00
165 75.69
53 24.31%
58  โรงเรียนวังหินวิทยา 95
7 7.37
6 6.32
10 10.53
0 0.00
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
59  โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 30
0 0.00
0 0.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
60  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 104
8 7.69
4 3.85
12 11.54
0 0.00
0 0.00
80 76.92
24 23.08%
61  โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 109
11 10.09
0 0.00
14 12.84
0 0.00
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
62  โรงเรียนบ้านนาดู่ 22
2 9.09
0 0.00
0 0.00
1 4.55
2 9.09
17 77.27
5 22.73%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 49
3 6.12
3 6.12
5 10.20
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
64  โรงเรียนบ้านนากวาง 63
4 6.35
0 0.00
9 14.29
1 1.59
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
65  โรงเรียนบ้านท่า 68
7 10.29
3 4.41
5 7.35
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 159
19 11.95
8 5.03
7 4.40
1 0.63
0 0.00
124 77.99
35 22.01%
67  โรงเรียนบ้านแก่น 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
68  โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 37
3 8.11
0 0.00
3 8.11
0 0.00
2 5.41
29 78.38
8 21.62%
69  โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 130
8 6.15
9 6.92
8 6.15
3 2.31
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
70  โรงเรียนวัดสาแล 57
4 7.02
0 0.00
8 14.04
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
71  โรงเรียนสันโป่งวิทยา 67
2 2.99
0 0.00
7 10.45
2 2.99
3 4.48
53 79.10
14 20.90%
72  โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 87
5 5.75
1 1.15
9 10.34
3 3.45
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
73  โรงเรียนบ้านฮ่องห้า 69
1 1.45
2 2.90
7 10.14
4 5.80
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
74  โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย 84
6 7.14
2 2.38
9 10.71
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
75  โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) 135
6 4.44
2 1.48
6 4.44
0 0.00
13 9.63
108 80.00
27 20.00%
76  โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 92
2 2.17
3 3.26
13 14.13
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
77  โรงเรียนบ้านหัวน้ำ 72
9 12.50
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
78  โรงเรียนบ้านหลุก 58
3 5.17
0 0.00
6 10.34
2 3.45
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 59
5 8.47
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
80  โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย 49
5 10.20
2 4.08
1 2.04
0 0.00
1 2.04
40 81.63
9 18.37%
81  โรงเรียนนายางวิทยา 71
1 1.41
0 0.00
12 16.90
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
82  โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 568
38 6.69
10 1.76
56 9.86
0 0.00
0 0.00
464 81.69
104 18.31%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 78
4 5.13
0 0.00
10 12.82
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
84  โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 167
21 12.57
8 4.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 82.63
29 17.37%
85  โรงเรียนบ้านบอม 124
5 4.03
0 0.00
13 10.48
3 2.42
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
86  โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 95
5 5.26
0 0.00
11 11.58
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
87  โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 91
2 2.20
0 0.00
8 8.79
3 3.30
1 1.10
77 84.62
14 15.38%
88  โรงเรียนวังพร้าววิทยา 94
5 5.32
2 2.13
7 7.45
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
89  โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
90  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 36
0 0.00
1 2.78
4 11.11
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
91  โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 62
1 1.61
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
92  โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 57
2 3.51
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
93  โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 71
5 7.04
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
94  โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 58
0 0.00
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
95  โรงเรียนบ้านแม่เติน 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
1 1.47
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
96  โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 72
0 0.00
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
97  โรงเรียนบ้านเหล่า 75
2 2.67
0 0.00
4 5.33
1 1.33
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
98  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 55
3 5.45
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
99  โรงเรียนบ้านปางอ้า 123
2 1.63
2 1.63
3 2.44
2 1.63
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
100  โรงเรียนบ้านน้ำหลง 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
2 3.57
52 92.86
4 7.14%
101  โรงเรียนบ้านแม่ทาน 62
3 4.84
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
102  โรงเรียนบ้านป่าตาล 122
2 1.64
0 0.00
5 4.10
0 0.00
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
103  โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,605 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  866 8.17
เตี้ย  423 3.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,265 11.93
ผอมและเตี้ย  254 2.40
อ้วนและเตี้ย  293 2.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,504 70.76
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,101 คน


29.24%


Powered By www.thaieducation.net