ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 94 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 94 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 68
10 14.71
13 19.12
23 33.82
13 19.12
9 13.24
0 0.00
68 100.00%
2  โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 105
96 91.43
2 1.90
5 4.76
1 0.95
1 0.95
0 0.00
105 100.00%
3  โรงเรียนบ้านยางอ้อย 30
2 6.67
5 16.67
9 30.00
5 16.67
4 13.33
5 16.67
25 83.33%
4  โรงเรียนธงชัยวิทยา 96
12 12.50
6 6.25
14 14.58
18 18.75
16 16.67
30 31.25
66 68.75%
5  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 179
22 12.29
15 8.38
13 7.26
37 20.67
28 15.64
64 35.75
115 64.25%
6  โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 114
15 13.16
16 14.04
20 17.54
11 9.65
7 6.14
45 39.47
69 60.53%
7  โรงเรียนบ้านเหล่า 148
12 8.11
9 6.08
38 25.68
8 5.41
19 12.84
62 41.89
86 58.11%
8  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(เมืองลำปาง) 66
8 12.12
6 9.09
9 13.64
7 10.61
8 12.12
28 42.42
38 57.58%
9  โรงเรียนบ้านทุ่ง 92
10 10.87
1 1.09
16 17.39
12 13.04
6 6.52
47 51.09
45 48.91%
10  โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง 40
5 12.50
6 15.00
6 15.00
0 0.00
1 2.50
22 55.00
18 45.00%
11  โรงเรียนวัดสบจาง 60
9 15.00
7 11.67
9 15.00
1 1.67
1 1.67
33 55.00
27 45.00%
12  โรงเรียนบ้านปงสนุก 2331
187 8.02
67 2.87
309 13.26
254 10.90
227 9.74
1287 55.21
1044 44.79%
13  โรงเรียนบ้านสำเภา 14
3 21.43
0 0.00
3 21.43
0 0.00
0 0.00
8 57.14
6 42.86%
14  โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 20
0 0.00
0 0.00
8 40.00
0 0.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 56
6 10.71
6 10.71
4 7.14
6 10.71
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
16  โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 119
10 8.40
12 10.08
21 17.65
2 1.68
0 0.00
74 62.18
45 37.82%
17  โรงเรียนวัดท่าสี 69
5 7.25
2 2.90
13 18.84
5 7.25
1 1.45
43 62.32
26 37.68%
18  โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า 8
1 12.50
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
19  โรงเรียนสบเมาะวิทยา 78
4 5.13
5 6.41
16 20.51
4 5.13
0 0.00
49 62.82
29 37.18%
20  โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 136
3 2.21
13 9.56
30 22.06
2 1.47
2 1.47
86 63.24
50 36.76%
21  โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 11
0 0.00
3 27.27
1 9.09
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
22  โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 42
5 11.90
2 4.76
8 19.05
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
23  โรงเรียนวัดหัวฝาย 66
12 18.18
5 7.58
4 6.06
2 3.03
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
24  โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 1086
142 13.08
0 0.00
225 20.72
0 0.00
0 0.00
719 66.21
367 33.79%
25  โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 804
68 8.46
26 3.23
145 18.03
13 1.62
9 1.12
543 67.54
261 32.46%
26  โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 62
0 0.00
2 3.23
13 20.97
2 3.23
3 4.84
42 67.74
20 32.26%
27  โรงเรียนวัดบ้านแขม 221
15 6.79
0 0.00
53 23.98
0 0.00
0 0.00
153 69.23
68 30.77%
28  โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 62
5 8.06
0 0.00
14 22.58
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
29  โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) 71
3 4.23
5 7.04
12 16.90
1 1.41
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
30  โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล 94
6 6.38
3 3.19
9 9.57
5 5.32
4 4.26
67 71.28
27 28.72%
31  โรงเรียนบ้านทาน 113
20 17.70
5 4.42
6 5.31
1 0.88
0 0.00
81 71.68
32 28.32%
32  โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 141
4 2.84
4 2.84
31 21.99
0 0.00
0 0.00
102 72.34
39 27.66%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 398
33 8.29
18 4.52
48 12.06
11 2.76
0 0.00
288 72.36
110 27.64%
34  โรงเรียนวัดบ้านสัก 44
4 9.09
0 0.00
7 15.91
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
35  โรงเรียนบ้านสันทราย 63
7 11.11
3 4.76
7 11.11
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
36  โรงเรียนผาแดงวิทยา 73
8 10.96
11 15.07
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
37  โรงเรียนสบป้าดวิทยา 98
7 7.14
2 2.04
16 16.33
0 0.00
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 185
12 6.49
7 3.78
27 14.59
1 0.54
0 0.00
138 74.59
47 25.41%
39  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 87
10 11.49
4 4.60
8 9.20
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
40  โรงเรียนบ้านท่าโทก 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
1 6.25
12 75.00
4 25.00%
41  โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 172
12 6.98
14 8.14
16 9.30
1 0.58
0 0.00
129 75.00
43 25.00%
42  โรงเรียนบ้านหวด 58
2 3.45
1 1.72
11 18.97
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
43  โรงเรียนบ้านแม่อาง 84
6 7.14
2 2.38
10 11.90
1 1.19
1 1.19
64 76.19
20 23.81%
44  โรงเรียนบ้านปงวัง 17
2 11.76
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
45  โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ 34
3 8.82
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
46  โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 52
2 3.85
0 0.00
9 17.31
1 1.92
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
47  โรงเรียนวัดเสด็จ 162
9 5.56
4 2.47
17 10.49
7 4.32
0 0.00
125 77.16
37 22.84%
48  โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 3190
199 6.24
46 1.44
478 14.98
5 0.16
0 0.00
2462 77.18
728 22.82%
49  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 138
7 5.07
0 0.00
22 15.94
2 1.45
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
50  โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 81
4 4.94
3 3.70
11 13.58
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
51  โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 612
19 3.10
31 5.07
77 12.58
7 1.14
2 0.33
476 77.78
136 22.22%
52  โรงเรียนบ้านนาแช่ 60
1 1.67
1 1.67
11 18.33
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
53  โรงเรียนวัดค่ากลาง 65
6 9.23
1 1.54
7 10.77
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
54  โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ 14
0 0.00
1 7.14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
55  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 94
0 0.00
4 4.26
15 15.96
1 1.06
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
56  โรงเรียนบ้านจำค่า 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
5 11.63
34 79.07
9 20.93%
57  โรงเรียนบ้านใหม่ 72
9 12.50
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
58  โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 58
7 12.07
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
59  โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 118
4 3.39
7 5.93
13 11.02
0 0.00
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
60  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 45
6 13.33
0 0.00
1 2.22
2 4.44
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
61  โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 76
3 3.95
5 6.58
7 9.21
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
62  โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 105
6 5.71
3 2.86
8 7.62
2 1.90
1 0.95
85 80.95
20 19.05%
63  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 58
6 10.34
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
64  โรงเรียนบ้านทรายมูล 43
2 4.65
1 2.33
4 9.30
1 2.33
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 76
6 7.89
3 3.95
4 5.26
1 1.32
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 102
6 5.88
0 0.00
12 11.76
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
67  โรงเรียนเมืองยาววิทยา 148
1 0.68
2 1.35
12 8.11
9 6.08
2 1.35
122 82.43
26 17.57%
68  โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 99
1 1.01
8 8.08
4 4.04
0 0.00
4 4.04
82 82.83
17 17.17%
69  โรงเรียนบ้านห้วยอูน 106
9 8.49
6 5.66
3 2.83
0 0.00
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
70  โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 72
4 5.56
0 0.00
8 11.11
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
71  โรงเรียนวัดบ้านแลง 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
1 4.17
20 83.33
4 16.67%
72  โรงเรียนบ้านสบพลึง 104
15 14.42
0 0.00
2 1.92
0 0.00
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
2 4.00
2 4.00
42 84.00
8 16.00%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งหก 58
2 3.45
1 1.72
5 8.62
1 1.72
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
75  โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 14.06
55 85.94
9 14.06%
76  โรงเรียนบ้านสัน 43
1 2.33
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
77  โรงเรียนบ้านวังตม 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
4 9.09
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
78  โรงเรียนบ้านนาสัก 95
6 6.32
0 0.00
6 6.32
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
79  โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 56
0 0.00
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
80  โรงเรียนบ้านสบค่อม 50
2 4.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
81  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 67
3 4.48
2 2.99
2 2.99
0 0.00
1 1.49
59 88.06
8 11.94%
82  โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 124
4 3.23
2 1.61
8 6.45
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
83  โรงเรียนบ้านอ้อน 160
3 1.88
7 4.38
8 5.00
0 0.00
0 0.00
142 88.75
18 11.25%
84  โรงเรียนบ้านปันง้าว 65
0 0.00
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
85  โรงเรียนบ้านจำปุย 90
3 3.33
2 2.22
3 3.33
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
86  โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 68
2 2.94
1 1.47
2 2.94
1 1.47
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 73
3 4.11
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
88  โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 99
1 1.01
0 0.00
7 7.07
0 0.00
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
89  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
90  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง 30
2 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
91  โรงเรียนบ้านบุญนาค 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
1 2.17
43 93.48
3 6.52%
92  โรงเรียนบ้านแม่จาง 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
93  โรงเรียนบ้านแม่กวัก 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
94  โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 90
1 1.11
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%

 

จำนวนนักเรียน  15,223 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,173 7.71
เตี้ย  453 2.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,075 13.63
ผอมและเตี้ย  472 3.10
อ้วนและเตี้ย  376 2.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,674 70.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,549 คน


29.88%


Powered By www.thaieducation.net