ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 79 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 79 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านผาลาด 132
12 9.09
12 9.09
25 18.94
12 9.09
24 18.18
47 35.61
85 64.39%
2  โรงเรียนวัดหนองยวง 47
5 10.64
4 8.51
4 8.51
9 19.15
6 12.77
19 40.43
28 59.57%
3  โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 132
18 13.64
9 6.82
34 25.76
0 0.00
0 0.00
71 53.79
61 46.21%
4  โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 178
22 12.36
8 4.49
30 16.85
10 5.62
11 6.18
97 54.49
81 45.51%
5  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 174
23 13.22
14 8.05
19 10.92
6 3.45
14 8.05
98 56.32
76 43.68%
6  โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 56
16 28.57
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
32 57.14
24 42.86%
7  โรงเรียนบ้านห้วยบง 69
6 8.70
6 8.70
8 11.59
4 5.80
4 5.80
41 59.42
28 40.58%
8  โรงเรียนบ้านแม่แนต 36
1 2.78
3 8.33
10 27.78
0 0.00
0 0.00
22 61.11
14 38.89%
9  โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 106
17 16.04
0 0.00
22 20.75
0 0.00
0 0.00
67 63.21
39 36.79%
10  โรงเรียนวัดวังสะแกง 43
3 6.98
1 2.33
9 20.93
2 4.65
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
11  โรงเรียนบ้านแม่ลาน 67
3 4.48
5 7.46
14 20.90
0 0.00
1 1.49
44 65.67
23 34.33%
12  โรงเรียนบ้านห้วยหละ 125
10 8.00
0 0.00
27 21.60
2 1.60
0 0.00
86 68.80
39 31.20%
13  โรงเรียนบ้านหนองสูน 49
3 6.12
2 4.08
10 20.41
0 0.00
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
14  โรงเรียนบ้านปาง 119
7 5.88
9 7.56
19 15.97
1 0.84
0 0.00
83 69.75
36 30.25%
15  โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 190
14 7.37
8 4.21
25 13.16
8 4.21
2 1.05
133 70.00
57 30.00%
16  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 40
0 0.00
1 2.50
9 22.50
2 5.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 208
30 14.42
9 4.33
10 4.81
3 1.44
6 2.88
150 72.12
58 27.88%
18  โรงเรียนบ้านป่าจี้ 154
2 1.30
6 3.90
34 22.08
0 0.00
0 0.00
112 72.73
42 27.27%
19  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 93
12 12.90
0 0.00
11 11.83
2 2.15
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
20  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 67
0 0.00
6 8.96
12 17.91
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
21  โรงเรียนบ้านไม้สลี 91
8 8.79
3 3.30
11 12.09
2 2.20
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
22  โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 255
12 4.71
35 13.73
20 7.84
0 0.00
0 0.00
188 73.73
67 26.27%
23  โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 56
4 7.14
5 8.93
5 8.93
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
24  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 97
5 5.15
9 9.28
9 9.28
1 1.03
0 0.00
73 75.26
24 24.74%
25  โรงเรียนบ้านแม่เทย 188
11 5.85
12 6.38
16 8.51
4 2.13
3 1.60
142 75.53
46 24.47%
26  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 189
17 8.99
1 0.53
26 13.76
2 1.06
0 0.00
143 75.66
46 24.34%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 170
6 3.53
1 0.59
12 7.06
7 4.12
15 8.82
129 75.88
41 24.12%
28  โรงเรียนบ้านห้วยกาน 117
2 1.71
0 0.00
16 13.68
5 4.27
5 4.27
89 76.07
28 23.93%
29  โรงเรียนบ้านดอนมูล 166
5 3.01
4 2.41
26 15.66
2 1.20
2 1.20
127 76.51
39 23.49%
30  โรงเรียนบ้านผาต้าย 39
2 5.13
3 7.69
4 10.26
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
31  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 87
10 11.49
0 0.00
6 6.90
1 1.15
3 3.45
67 77.01
20 22.99%
32  โรงเรียนบ้านห้วยปิง 94
6 6.38
7 7.45
2 2.13
3 3.19
3 3.19
73 77.66
21 22.34%
33  โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 137
16 11.68
0 0.00
14 10.22
0 0.00
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
34  โรงเรียนบ้านดอยแดน 64
5 7.81
1 1.56
7 10.94
1 1.56
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
35  โรงเรียนบ้านนากลาง 115
5 4.35
8 6.96
10 8.70
2 1.74
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
36  โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 69
2 2.90
0 0.00
13 18.84
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
37  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 60
6 10.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
38  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 28
0 0.00
2 7.14
2 7.14
0 0.00
2 7.14
22 78.57
6 21.43%
39  โรงเรียนบ้านวังมน 33
1 3.03
1 3.03
5 15.15
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
40  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 52
6 11.54
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
41  โรงเรียนอนุบาลวังดิน 356
30 8.43
15 4.21
10 2.81
10 2.81
10 2.81
281 78.93
75 21.07%
42  โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 520
17 3.27
23 4.42
64 12.31
5 0.96
0 0.00
411 79.04
109 20.96%
43  โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 43
2 4.65
4 9.30
3 6.98
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
44  โรงเรียนบ้านปางส้าน 54
5 9.26
2 3.70
4 7.41
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
45  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 129
7 5.43
0 0.00
19 14.73
0 0.00
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
46  โรงเรียนวัดวังหลวง 121
7 5.79
5 4.13
9 7.44
3 2.48
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
47  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 107
7 6.54
3 2.80
10 9.35
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
48  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 65
2 3.08
2 3.08
8 12.31
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
49  โรงเรียนบ้านปวง 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
50  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 55
2 3.64
1 1.82
7 12.73
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
51  โรงเรียนบ้านแม่บอน 45
2 4.44
1 2.22
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
52  โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 108
5 4.63
1 0.93
13 12.04
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
53  โรงเรียนบ้านสันวิไล 126
1 0.79
2 1.59
12 9.52
6 4.76
1 0.79
104 82.54
22 17.46%
54  โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 126
4 3.17
1 0.79
10 7.94
7 5.56
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
55  โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 65
3 4.62
4 6.15
4 6.15
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
56  โรงเรียนบ้านป่าคา 43
1 2.33
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
57  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) 69
1 1.45
4 5.80
4 5.80
2 2.90
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 88
2 2.27
3 3.41
9 10.23
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
59  โรงเรียนบ้านป่าพลู 100
5 5.00
6 6.00
3 3.00
1 1.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
60  โรงเรียนบ้านแม่แสม 47
2 4.26
4 8.51
0 0.00
0 0.00
1 2.13
40 85.11
7 14.89%
61  โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1451
50 3.45
59 4.07
49 3.38
27 1.86
13 0.90
1253 86.35
198 13.65%
62  โรงเรียนบ้านดง 198
9 4.55
9 4.55
9 4.55
0 0.00
0 0.00
171 86.36
27 13.64%
63  โรงเรียนวัดร้องธาร 31
1 3.23
1 3.23
0 0.00
1 3.23
1 3.23
27 87.10
4 12.90%
64  โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 95
5 5.26
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
65  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 41
2 4.88
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
66  โรงเรียนบ้านห้วยแทง 66
2 3.03
2 3.03
3 4.55
0 0.00
1 1.52
58 87.88
8 12.12%
67  โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 96
1 1.04
2 2.08
5 5.21
3 3.13
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
68  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 185
9 4.86
6 3.24
5 2.70
1 0.54
0 0.00
164 88.65
21 11.35%
69  โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 73
1 1.37
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
70  โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 77
0 0.00
0 0.00
8 10.39
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
71  โรงเรียนบ้านดงสักงาม 82
0 0.00
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
72  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 85
3 3.53
4 4.71
0 0.00
0 0.00
1 1.18
77 90.59
8 9.41%
73  โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
74  โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
1 1.56
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
75  โรงเรียนบ้านฮั่ว 72
1 1.39
1 1.39
0 0.00
2 2.78
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
76  โรงเรียนบ้านม่วงโตน 107
2 1.87
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
102 95.33
5 4.67%
77  โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
78  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
79  โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,356 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  526 5.62
เตี้ย  361 3.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  870 9.30
ผอมและเตี้ย  160 1.71
อ้วนและเตี้ย  129 1.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,310 78.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,046 คน


21.87%


Powered By www.thaieducation.net