ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 181 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 75
9 12.00
4 5.33
47 62.67
10 13.33
5 6.67
0 0.00
75 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 97
7 7.22
10 10.31
37 38.14
22 22.68
21 21.65
0 0.00
97 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาใน 93
26 27.96
26 27.96
4 4.30
26 27.96
11 11.83
0 0.00
93 100.00%
4  โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 67
9 13.43
9 13.43
14 20.90
32 47.76
3 4.48
0 0.00
67 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 207
59 28.50
40 19.32
12 5.80
75 36.23
21 10.14
0 0.00
207 100.00%
6  โรงเรียนบ้านห้วยพระ 160
71 44.38
44 27.50
35 21.88
5 3.13
5 3.13
0 0.00
160 100.00%
7  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 68
35 51.47
20 29.41
8 11.76
0 0.00
5 7.35
0 0.00
68 100.00%
8  โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 72
18 25.00
12 16.67
21 29.17
12 16.67
0 0.00
9 12.50
63 87.50%
9  โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 43
6 13.95
9 20.93
11 25.58
9 20.93
1 2.33
7 16.28
36 83.72%
10  โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 214
58 27.10
22 10.28
12 5.61
14 6.54
72 33.64
36 16.82
178 83.18%
11  โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 41
7 17.07
13 31.71
5 12.20
7 17.07
0 0.00
9 21.95
32 78.05%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 218
20 9.17
9 4.13
44 20.18
27 12.39
59 27.06
59 27.06
159 72.94%
13  โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 181
37 20.44
11 6.08
10 5.52
48 26.52
21 11.60
54 29.83
127 70.17%
14  โรงเรียนบ้านหนองบัว 85
4 4.71
2 2.35
47 55.29
2 2.35
1 1.18
29 34.12
56 65.88%
15  โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 111
5 4.50
14 12.61
11 9.91
19 17.12
24 21.62
38 34.23
73 65.77%
16  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 55
7 12.73
11 20.00
13 23.64
4 7.27
1 1.82
19 34.55
36 65.45%
17  โรงเรียนบ้านหมูม้น 156
42 26.92
28 17.95
23 14.74
9 5.77
0 0.00
54 34.62
102 65.38%
18  โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 80
15 18.75
15 18.75
5 6.25
14 17.50
3 3.75
28 35.00
52 65.00%
19  โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 317
9 2.84
16 5.05
75 23.66
11 3.47
91 28.71
115 36.28
202 63.72%
20  โรงเรียนบ้านนาเต่า 79
16 20.25
14 17.72
3 3.80
10 12.66
6 7.59
30 37.97
49 62.03%
21  โรงเรียนบ้านหนองผือ 200
48 24.00
32 16.00
18 9.00
22 11.00
4 2.00
76 38.00
124 62.00%
22  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 548
105 19.16
126 22.99
4 0.73
68 12.41
25 4.56
220 40.15
328 59.85%
23  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 150
22 14.67
34 22.67
11 7.33
13 8.67
9 6.00
61 40.67
89 59.33%
24  โรงเรียนบ้านนาหนองบก 33
7 21.21
6 18.18
2 6.06
2 6.06
2 6.06
14 42.42
19 57.58%
25  โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 147
33 22.45
22 14.97
7 4.76
15 10.20
4 2.72
66 44.90
81 55.10%
26  โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 145
14 9.66
8 5.52
38 26.21
14 9.66
5 3.45
66 45.52
79 54.48%
27  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 57
5 8.77
8 14.04
13 22.81
3 5.26
1 1.75
27 47.37
30 52.63%
28  โรงเรียนบ้านอีอูด 116
16 13.79
27 23.28
10 8.62
8 6.90
0 0.00
55 47.41
61 52.59%
29  โรงเรียนบ้านดงขวาง 65
12 18.46
9 13.85
4 6.15
8 12.31
1 1.54
31 47.69
34 52.31%
30  โรงเรียนบ้านพนอม 106
8 7.55
8 7.55
15 14.15
8 7.55
15 14.15
52 49.06
54 50.94%
31  โรงเรียนบ้านโพนบก 266
39 14.66
38 14.29
28 10.53
20 7.52
9 3.38
132 49.62
134 50.38%
32  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม) 187
45 24.06
18 9.63
23 12.30
8 4.28
0 0.00
93 49.73
94 50.27%
33  โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 227
53 23.35
12 5.29
11 4.85
30 13.22
6 2.64
115 50.66
112 49.34%
34  โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 76
13 17.11
10 13.16
4 5.26
9 11.84
1 1.32
39 51.32
37 48.68%
35  โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 76
9 11.84
10 13.16
6 7.89
9 11.84
3 3.95
39 51.32
37 48.68%
36  โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 73
9 12.33
15 20.55
10 13.70
1 1.37
0 0.00
38 52.05
35 47.95%
37  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 42
9 21.43
4 9.52
4 9.52
3 7.14
0 0.00
22 52.38
20 47.62%
38  โรงเรียนบ้านไชยศรี 70
13 18.57
7 10.00
8 11.43
5 7.14
0 0.00
37 52.86
33 47.14%
39  โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1278
140 10.95
88 6.89
216 16.90
54 4.23
103 8.06
677 52.97
601 47.03%
40  โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 155
24 15.48
13 8.39
9 5.81
17 10.97
9 5.81
83 53.55
72 46.45%
41  โรงเรียนบ้านเซียงเซา 114
17 14.91
14 12.28
1 0.88
14 12.28
5 4.39
63 55.26
51 44.74%
42  โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา 219
52 23.74
15 6.85
3 1.37
14 6.39
12 5.48
123 56.16
96 43.84%
43  โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 132
15 11.36
11 8.33
10 7.58
8 6.06
13 9.85
75 56.82
57 43.18%
44  โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 139
24 17.27
12 8.63
19 13.67
5 3.60
0 0.00
79 56.83
60 43.17%
45  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 95
19 20.00
9 9.47
6 6.32
4 4.21
3 3.16
54 56.84
41 43.16%
46  โรงเรียนบ้านดอนแดง 87
12 13.79
6 6.90
7 8.05
12 13.79
0 0.00
50 57.47
37 42.53%
47  โรงเรียนบ้านนานอ 109
19 17.43
11 10.09
8 7.34
8 7.34
0 0.00
63 57.80
46 42.20%
48  โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 69
9 13.04
7 10.14
10 14.49
3 4.35
0 0.00
40 57.97
29 42.03%
49  โรงเรียนบ้านหนองซน 206
32 15.53
16 7.77
24 11.65
7 3.40
6 2.91
121 58.74
85 41.26%
50  โรงเรียนบ้านอูนนา 103
11 10.68
7 6.80
15 14.56
5 4.85
4 3.88
61 59.22
42 40.78%
51  โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 284
50 17.61
23 8.10
23 8.10
18 6.34
0 0.00
170 59.86
114 40.14%
52  โรงเรียนบ้านจอมศรี 40
4 10.00
6 15.00
5 12.50
1 2.50
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 281
45 16.01
17 6.05
25 8.90
17 6.05
7 2.49
170 60.50
111 39.50%
54  โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 168
17 10.12
22 13.10
26 15.48
0 0.00
0 0.00
103 61.31
65 38.69%
55  โรงเรียนบ้านพืชผล 76
5 6.58
8 10.53
7 9.21
5 6.58
4 5.26
47 61.84
29 38.16%
56  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 106
12 11.32
10 9.43
8 7.55
8 7.55
2 1.89
66 62.26
40 37.74%
57  โรงเรียนบ้านโพนจาน 390
65 16.67
59 15.13
23 5.90
0 0.00
0 0.00
243 62.31
147 37.69%
58  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 102
14 13.73
11 10.78
3 2.94
10 9.80
0 0.00
64 62.75
38 37.25%
59  โรงเรียนบ้านนากระแต้ 43
8 18.60
5 11.63
3 6.98
0 0.00
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
60  โรงเรียนบ้านน้อยทวย 106
6 5.66
11 10.38
4 3.77
16 15.09
2 1.89
67 63.21
39 36.79%
61  โรงเรียนบ้านดอนสมอ 127
22 17.32
10 7.87
6 4.72
7 5.51
1 0.79
81 63.78
46 36.22%
62  โรงเรียนเพียงหลวง 10 79
15 18.99
7 8.86
4 5.06
2 2.53
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
63  โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว 46
10 21.74
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
64  โรงเรียนบ้านคําไฮ 147
9 6.12
5 3.40
16 10.88
21 14.29
0 0.00
96 65.31
51 34.69%
65  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 176
28 15.91
8 4.55
6 3.41
18 10.23
0 0.00
116 65.91
60 34.09%
66  โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 174
17 9.77
16 9.20
23 13.22
3 1.72
0 0.00
115 66.09
59 33.91%
67  โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 189
25 13.23
13 6.88
6 3.17
17 8.99
3 1.59
125 66.14
64 33.86%
68  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 21
3 14.29
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
69  โรงเรียนบ้านดอนแดง 98
16 16.33
5 5.10
7 7.14
3 3.06
1 1.02
66 67.35
32 32.65%
70  โรงเรียนบ้านโพนขาว 40
4 10.00
3 7.50
4 10.00
1 2.50
1 2.50
27 67.50
13 32.50%
71  โรงเรียนบ้านดง 59
6 10.17
5 8.47
5 8.47
3 5.08
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
72  โรงเรียนบ้านหัวหาด 59
1 1.69
4 6.78
13 22.03
1 1.69
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
73  โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) 87
5 5.75
0 0.00
2 2.30
21 24.14
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
74  โรงเรียนบ้านโพนงาม 101
10 9.90
4 3.96
5 4.95
7 6.93
6 5.94
69 68.32
32 31.68%
75  โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1309
81 6.19
32 2.44
75 5.73
113 8.63
107 8.17
901 68.83
408 31.17%
76  โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 119
5 4.20
6 5.04
8 6.72
7 5.88
11 9.24
82 68.91
37 31.09%
77  โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 65
9 13.85
5 7.69
5 7.69
0 0.00
1 1.54
45 69.23
20 30.77%
78  โรงเรียนบ้านม่วงชี 36
7 19.44
0 0.00
1 2.78
3 8.33
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
79  โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 155
18 11.61
12 7.74
7 4.52
6 3.87
4 2.58
108 69.68
47 30.32%
80  โรงเรียนบ้านตาล 80
6 7.50
4 5.00
12 15.00
2 2.50
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
81  โรงเรียนบ้านปฏิรูป 87
9 10.34
6 6.90
11 12.64
0 0.00
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
82  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 74
3 4.05
5 6.76
12 16.22
2 2.70
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
83  โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 168
14 8.33
4 2.38
11 6.55
8 4.76
12 7.14
119 70.83
49 29.17%
84  โรงเรียนบ้านนาจาน 181
15 8.29
13 7.18
21 11.60
3 1.66
0 0.00
129 71.27
52 28.73%
85  โรงเรียนบ้านนาคำ 112
23 20.54
5 4.46
2 1.79
2 1.79
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
86  โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 91
6 6.59
5 5.49
11 12.09
2 2.20
2 2.20
65 71.43
26 28.57%
87  โรงเรียนบ้านโพนทอง 88
10 11.36
1 1.14
13 14.77
1 1.14
0 0.00
63 71.59
25 28.41%
88  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 258
12 4.65
25 9.69
32 12.40
0 0.00
4 1.55
185 71.71
73 28.29%
89  โรงเรียนบ้านโคกศรี 46
6 13.04
1 2.17
6 13.04
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
90  โรงเรียนบ้านดอนแดง 85
16 18.82
0 0.00
5 5.88
3 3.53
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 188
16 8.51
9 4.79
10 5.32
9 4.79
9 4.79
135 71.81
53 28.19%
92  โรงเรียนบ้านข่า 281
20 7.12
10 3.56
30 10.68
5 1.78
14 4.98
202 71.89
79 28.11%
93  โรงเรียนบ้านดอนเตย 171
22 12.87
0 0.00
25 14.62
0 0.00
1 0.58
123 71.93
48 28.07%
94  โรงเรียนบ้านบุ่ง 157
16 10.19
9 5.73
10 6.37
6 3.82
3 1.91
113 71.97
44 28.03%
95  โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 87
14 16.09
0 0.00
4 4.60
6 6.90
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
96  โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 107
17 15.89
7 6.54
2 1.87
2 1.87
1 0.93
78 72.90
29 27.10%
97  โรงเรียนบ้านต้าย 186
22 11.83
5 2.69
22 11.83
1 0.54
0 0.00
136 73.12
50 26.88%
98  โรงเรียนบ้านพะทาย 268
11 4.10
13 4.85
10 3.73
29 10.82
9 3.36
196 73.13
72 26.87%
99  โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) 131
8 6.11
9 6.87
10 7.63
8 6.11
0 0.00
96 73.28
35 26.72%
100  โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 15
1 6.67
2 13.33
1 6.67
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
101  โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 143
14 9.79
7 4.90
13 9.09
4 2.80
0 0.00
105 73.43
38 26.57%
102  โรงเรียนบ้านดงหนองบัว 57
4 7.02
2 3.51
3 5.26
4 7.02
2 3.51
42 73.68
15 26.32%
103  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 169
10 5.92
17 10.06
12 7.10
3 1.78
2 1.18
125 73.96
44 26.04%
104  โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 150
10 6.67
10 6.67
6 4.00
8 5.33
5 3.33
111 74.00
39 26.00%
105  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 131
8 6.11
8 6.11
11 8.40
6 4.58
1 0.76
97 74.05
34 25.95%
106  โรงเรียนบ้านนาคํา 132
9 6.82
19 14.39
4 3.03
2 1.52
0 0.00
98 74.24
34 25.76%
107  โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 173
35 20.23
0 0.00
9 5.20
0 0.00
0 0.00
129 74.57
44 25.43%
108  โรงเรียนบ้านดอนศาลา 124
7 5.65
13 10.48
9 7.26
2 1.61
0 0.00
93 75.00
31 25.00%
109  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 220
14 6.36
9 4.09
22 10.00
9 4.09
0 0.00
166 75.45
54 24.55%
110  โรงเรียนบ้านนาเข 152
7 4.61
8 5.26
6 3.95
7 4.61
9 5.92
115 75.66
37 24.34%
111  โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 70
2 2.86
3 4.29
9 12.86
3 4.29
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
112  โรงเรียนบ้านโพน 121
9 7.44
11 9.09
9 7.44
0 0.00
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
113  โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 84
0 0.00
2 2.38
7 8.33
8 9.52
3 3.57
64 76.19
20 23.81%
114  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 63
7 11.11
3 4.76
5 7.94
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
115  โรงเรียนบ้านเหล่า 68
1 1.47
3 4.41
9 13.24
3 4.41
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
116  โรงเรียนบ้านนางัว 128
8 6.25
7 5.47
12 9.38
3 2.34
0 0.00
98 76.56
30 23.44%
117  โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 186
27 14.52
0 0.00
16 8.60
0 0.00
0 0.00
143 76.88
43 23.12%
118  โรงเรียนบ้านโคกยาว 61
6 9.84
0 0.00
7 11.48
1 1.64
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
119  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ 53
3 5.66
5 9.43
4 7.55
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
120  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 221
10 4.52
10 4.52
25 11.31
5 2.26
0 0.00
171 77.38
50 22.62%
121  โรงเรียนบ้านอ้วน 67
4 5.97
2 2.99
6 8.96
2 2.99
1 1.49
52 77.61
15 22.39%
122  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 115
10 8.70
5 4.35
10 8.70
0 0.00
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
123  โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 102
6 5.88
6 5.88
5 4.90
3 2.94
2 1.96
80 78.43
22 21.57%
124  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 61
1 1.64
2 3.28
7 11.48
3 4.92
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
125  โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 237
17 7.17
18 7.59
14 5.91
1 0.42
0 0.00
187 78.90
50 21.10%
126  โรงเรียนบ้านนาน้อย 274
16 5.84
15 5.47
9 3.28
9 3.28
7 2.55
218 79.56
56 20.44%
127  โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 91
9 9.89
4 4.40
4 4.40
1 1.10
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
128  โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 51
1 1.96
2 3.92
4 7.84
2 3.92
1 1.96
41 80.39
10 19.61%
129  โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 120
0 0.00
17 14.17
6 5.00
0 0.00
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
130  โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 147
12 8.16
0 0.00
15 10.20
0 0.00
1 0.68
119 80.95
28 19.05%
131  โรงเรียนบ้านรามราช 190
22 11.58
4 2.11
5 2.63
0 0.00
5 2.63
154 81.05
36 18.95%
132  โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 37
3 8.11
3 8.11
1 2.70
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
133  โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 132
5 3.79
5 3.79
8 6.06
6 4.55
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
134  โรงเรียนบ้านดอนบาก 39
2 5.13
3 7.69
2 5.13
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
135  โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 109
2 1.83
4 3.67
13 11.93
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
136  โรงเรียนบ้านธาตุ 52
2 3.85
3 5.77
4 7.69
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
137  โรงเรียนบ้านหนองเทา 173
5 2.89
0 0.00
22 12.72
1 0.58
1 0.58
144 83.24
29 16.76%
138  โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 54
3 5.56
2 3.70
3 5.56
0 0.00
1 1.85
45 83.33
9 16.67%
139  โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 72
6 8.33
2 2.78
3 4.17
1 1.39
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
140  โรงเรียนบ้านยางงอย 74
4 5.41
3 4.05
2 2.70
2 2.70
1 1.35
62 83.78
12 16.22%
141  โรงเรียนบ้านแค 68
5 7.35
2 2.94
4 5.88
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
142  โรงเรียนบ้านหนองแวง 140
7 5.00
2 1.43
13 9.29
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
143  โรงเรียนบ้านโพนแดง 83
5 6.02
4 4.82
3 3.61
1 1.20
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
144  โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 189
8 4.23
6 3.17
6 3.17
4 2.12
5 2.65
160 84.66
29 15.34%
145  โรงเรียนบ้านคำนกกก 184
16 8.70
2 1.09
7 3.80
2 1.09
0 0.00
157 85.33
27 14.67%
146  โรงเรียนบ้านหนองท่ม 49
2 4.08
2 4.08
2 4.08
1 2.04
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
147  โรงเรียนบ้านหนองดุด 77
1 1.30
1 1.30
5 6.49
2 2.60
2 2.60
66 85.71
11 14.29%
148  โรงเรียนบ้านนาทม 285
18 6.32
3 1.05
9 3.16
6 2.11
4 1.40
245 85.96
40 14.04%
149  โรงเรียนบ้านคำเตย 126
6 4.76
5 3.97
6 4.76
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
150  โรงเรียนบ้านคําสว่าง 69
0 0.00
0 0.00
7 10.14
0 0.00
2 2.90
60 86.96
9 13.04%
151  โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 86
5 5.81
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
152  โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ 48
3 6.25
3 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
153  โรงเรียนบ้านดงน้อย 159
5 3.14
1 0.63
10 6.29
1 0.63
2 1.26
140 88.05
19 11.95%
154  โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 159
7 4.40
4 2.52
5 3.14
3 1.89
0 0.00
140 88.05
19 11.95%
155  โรงเรียนบ้านชัยมงคล 122
6 4.92
7 5.74
1 0.82
0 0.00
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
156  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 54
2 3.70
2 3.70
2 3.70
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
157  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 55
3 5.45
1 1.82
0 0.00
2 3.64
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
158  โรงเรียนบ้านหาดกวน 147
8 5.44
4 2.72
3 2.04
0 0.00
1 0.68
131 89.12
16 10.88%
159  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา 56
3 5.36
0 0.00
2 3.57
1 1.79
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
160  โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 215
7 3.26
1 0.47
4 1.86
11 5.12
0 0.00
192 89.30
23 10.70%
161  โรงเรียนบ้านสามัคคี 125
4 3.20
2 1.60
7 5.60
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
162  โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 100
0 0.00
0 0.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
163  โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
164  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 169
4 2.37
5 2.96
7 4.14
0 0.00
0 0.00
153 90.53
16 9.47%
165  โรงเรียนบ้านปากทวย 46
2 4.35
2 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
166  โรงเรียนบ้านโนนกุง 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
2 5.71
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
167  โรงเรียนบ้านภูกระแต 234
4 1.71
1 0.43
15 6.41
0 0.00
0 0.00
214 91.45
20 8.55%
168  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 192
7 3.65
2 1.04
7 3.65
0 0.00
0 0.00
176 91.67
16 8.33%
169  โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 163
0 0.00
5 3.07
0 0.00
5 3.07
2 1.23
151 92.64
12 7.36%
170  โรงเรียนบ้านนาเพียง(ศรีสงคราม) 69
0 0.00
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
171  โรงเรียนชุมชนนางัว 362
0 0.00
0 0.00
10 2.76
9 2.49
6 1.66
337 93.09
25 6.91%
172  โรงเรียนบ้านนาหว้า 817
40 4.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 1.84
762 93.27
55 6.73%
173  โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 71
2 2.82
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
174  โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
175  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(บ้านแพง) 43
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
176  โรงเรียนบ้านบงคํา 112
0 0.00
0 0.00
1 0.89
1 0.89
0 0.00
110 98.21
2 1.79%
177  โรงเรียนบ้านค้อ 274
0 0.00
0 0.00
3 1.09
0 0.00
0 0.00
271 98.91
3 1.09%
178  โรงเรียนบ้านท่าจำปา 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านนาคอย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านนาผักปอด 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,340 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,580 10.18
เตี้ย  1,677 6.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,080 8.21
ผอมและเตี้ย  1,300 5.13
อ้วนและเตี้ย  876 3.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,827 66.40
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,513 คน


33.60%


Powered By www.thaieducation.net