ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 237 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.18
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 44
4 9.09
3 6.82
36 81.82
0 0.00
1 2.27
0 0.00
44 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 18
8 44.44
3 16.67
6 33.33
1 5.56
0 0.00
0 0.00
18 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาคำ 41
15 36.59
7 17.07
7 17.07
10 24.39
2 4.88
0 0.00
41 100.00%
4  โรงเรียนบ้านนาบัว 98
20 20.41
40 40.82
15 15.31
15 15.31
8 8.16
0 0.00
98 100.00%
5  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 58
41 70.69
5 8.62
6 10.34
6 10.34
0 0.00
0 0.00
58 100.00%
6  โรงเรียนบ้านวังสิม 49
15 30.61
2 4.08
21 42.86
9 18.37
2 4.08
0 0.00
49 100.00%
7  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 63
45 71.43
0 0.00
12 19.05
6 9.52
0 0.00
0 0.00
63 100.00%
8  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 77
53 68.83
0 0.00
16 20.78
0 0.00
0 0.00
8 10.39
69 89.61%
9  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 263
45 17.11
35 13.31
38 14.45
21 7.98
73 27.76
51 19.39
212 80.61%
10  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 39
5 12.82
4 10.26
17 43.59
2 5.13
0 0.00
11 28.21
28 71.79%
11  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 123
18 14.63
13 10.57
26 21.14
8 6.50
12 9.76
46 37.40
77 62.60%
12  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 161
42 26.09
15 9.32
14 8.70
13 8.07
14 8.70
63 39.13
98 60.87%
13  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 121
24 19.83
15 12.40
16 13.22
10 8.26
5 4.13
51 42.15
70 57.85%
14  โรงเรียนเมืองนครพนม 25
3 12.00
2 8.00
3 12.00
3 12.00
3 12.00
11 44.00
14 56.00%
15  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 315
40 12.70
38 12.06
50 15.87
17 5.40
26 8.25
144 45.71
171 54.29%
16  โรงเรียนบ้านคำเตย 193
25 12.95
19 9.84
45 23.32
13 6.74
0 0.00
91 47.15
102 52.85%
17  โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 222
33 14.86
15 6.76
27 12.16
17 7.66
19 8.56
111 50.00
111 50.00%
18  โรงเรียนบ้านโนนหอม 42
8 19.05
5 11.90
6 14.29
2 4.76
0 0.00
21 50.00
21 50.00%
19  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 199
36 18.09
25 12.56
21 10.55
10 5.03
6 3.02
101 50.75
98 49.25%
20  โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 133
16 12.03
6 4.51
11 8.27
22 16.54
10 7.52
68 51.13
65 48.87%
21  โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 41
10 24.39
3 7.32
6 14.63
1 2.44
0 0.00
21 51.22
20 48.78%
22  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 744
65 8.74
38 5.11
163 21.91
24 3.23
71 9.54
383 51.48
361 48.52%
23  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 109
22 20.18
16 14.68
14 12.84
0 0.00
0 0.00
57 52.29
52 47.71%
24  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 93
14 15.05
12 12.90
8 8.60
7 7.53
3 3.23
49 52.69
44 47.31%
25  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1194
132 11.06
78 6.53
204 17.09
49 4.10
97 8.12
634 53.10
560 46.90%
26  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) 158
35 22.15
12 7.59
19 12.03
4 2.53
2 1.27
86 54.43
72 45.57%
27  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 156
26 16.67
23 14.74
13 8.33
6 3.85
0 0.00
88 56.41
68 43.59%
28  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เมือง) 93
9 9.68
22 23.66
7 7.53
1 1.08
1 1.08
53 56.99
40 43.01%
29  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 56
17 30.36
0 0.00
4 7.14
3 5.36
0 0.00
32 57.14
24 42.86%
30  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 35
5 14.29
2 5.71
4 11.43
4 11.43
0 0.00
20 57.14
15 42.86%
31  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 217
32 14.75
26 11.98
16 7.37
17 7.83
0 0.00
126 58.06
91 41.94%
32  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 336
73 21.73
26 7.74
28 8.33
12 3.57
1 0.30
196 58.33
140 41.67%
33  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 51
7 13.73
0 0.00
14 27.45
0 0.00
0 0.00
30 58.82
21 41.18%
34  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 151
21 13.91
15 9.93
8 5.30
12 7.95
6 3.97
89 58.94
62 41.06%
35  โรงเรียนบ้านผึ้ง 232
32 13.79
33 14.22
5 2.16
16 6.90
9 3.88
137 59.05
95 40.95%
36  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 130
11 8.46
26 20.00
12 9.23
3 2.31
1 0.77
77 59.23
53 40.77%
37  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 145
26 17.93
13 8.97
14 9.66
6 4.14
0 0.00
86 59.31
59 40.69%
38  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 117
14 11.97
10 8.55
15 12.82
7 5.98
1 0.85
70 59.83
47 40.17%
39  โรงเรียนบ้านดงอินำ 115
17 14.78
14 12.17
7 6.09
4 3.48
4 3.48
69 60.00
46 40.00%
40  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 112
7 6.25
9 8.04
11 9.82
8 7.14
9 8.04
68 60.71
44 39.29%
41  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 859
118 13.74
68 7.92
61 7.10
45 5.24
45 5.24
522 60.77
337 39.23%
42  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 107
13 12.15
8 7.48
7 6.54
11 10.28
2 1.87
66 61.68
41 38.32%
43  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 58
8 13.79
0 0.00
14 24.14
0 0.00
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
44  โรงเรียนบ้านนาคู่ 125
7 5.60
14 11.20
5 4.00
21 16.80
0 0.00
78 62.40
47 37.60%
45  โรงเรียนบ้านกุรุคุ 224
37 16.52
25 11.16
15 6.70
5 2.23
2 0.89
140 62.50
84 37.50%
46  โรงเรียนบ้านดอนแดง 43
9 20.93
3 6.98
2 4.65
2 4.65
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
47  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 43
10 23.26
2 4.65
3 6.98
1 2.33
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
48  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 320
40 12.50
20 6.25
43 13.44
15 4.69
0 0.00
202 63.13
118 36.88%
49  โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 125
5 4.00
6 4.80
22 17.60
1 0.80
12 9.60
79 63.20
46 36.80%
50  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 30
4 13.33
4 13.33
2 6.67
1 3.33
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 93
3 3.23
8 8.60
10 10.75
9 9.68
4 4.30
59 63.44
34 36.56%
52  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 36
5 13.89
0 0.00
8 22.22
0 0.00
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
53  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 231
8 3.46
12 5.19
19 8.23
12 5.19
32 13.85
148 64.07
83 35.93%
54  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 117
15 12.82
9 7.69
10 8.55
3 2.56
5 4.27
75 64.10
42 35.90%
55  โรงเรียนบ้านโพนทา 92
7 7.61
10 10.87
6 6.52
6 6.52
4 4.35
59 64.13
33 35.87%
56  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 129
16 12.40
11 8.53
10 7.75
7 5.43
2 1.55
83 64.34
46 35.66%
57  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 194
17 8.76
20 10.31
14 7.22
10 5.15
8 4.12
125 64.43
69 35.57%
58  โรงเรียนบ้านกกไฮ 45
9 20.00
2 4.44
2 4.44
3 6.67
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
59  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 45
6 13.33
0 0.00
8 17.78
1 2.22
1 2.22
29 64.44
16 35.56%
60  โรงเรียนบ้านดงบาก 116
9 7.76
4 3.45
10 8.62
11 9.48
7 6.03
75 64.66
41 35.34%
61  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 51
7 13.73
6 11.76
4 7.84
1 1.96
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
62  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 113
12 10.62
1 0.88
14 12.39
11 9.73
0 0.00
75 66.37
38 33.63%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 24
6 25.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
64  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 150
15 10.00
12 8.00
5 3.33
10 6.67
8 5.33
100 66.67
50 33.33%
65  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 48
10 20.83
5 10.42
0 0.00
1 2.08
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
66  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 113
13 11.50
8 7.08
11 9.73
5 4.42
0 0.00
76 67.26
37 32.74%
67  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 46
9 19.57
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
68  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 237
14 5.91
23 9.70
28 11.81
6 2.53
6 2.53
160 67.51
77 32.49%
69  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 136
29 21.32
5 3.68
10 7.35
0 0.00
0 0.00
92 67.65
44 32.35%
70  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 99
6 6.06
12 12.12
13 13.13
1 1.01
0 0.00
67 67.68
32 32.32%
71  โรงเรียนมรุกขนคร 125
24 19.20
10 8.00
3 2.40
3 2.40
0 0.00
85 68.00
40 32.00%
72  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 145
16 11.03
7 4.83
17 11.72
6 4.14
0 0.00
99 68.28
46 31.72%
73  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 136
20 14.71
3 2.21
11 8.09
5 3.68
4 2.94
93 68.38
43 31.62%
74  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 35
8 22.86
1 2.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
75  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 175
13 7.43
13 7.43
19 10.86
9 5.14
1 0.57
120 68.57
55 31.43%
76  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 70
10 14.29
6 8.57
6 8.57
0 0.00
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
77  โรงเรียนบ้านนาเชือก 102
8 7.84
8 7.84
7 6.86
5 4.90
4 3.92
70 68.63
32 31.37%
78  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 84
13 15.48
0 0.00
3 3.57
2 2.38
8 9.52
58 69.05
26 30.95%
79  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 165
25 15.15
5 3.03
9 5.45
11 6.67
1 0.61
114 69.09
51 30.91%
80  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 2144
146 6.81
110 5.13
232 10.82
102 4.76
72 3.36
1482 69.12
662 30.88%
81  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 169
23 13.61
10 5.92
11 6.51
6 3.55
2 1.18
117 69.23
52 30.77%
82  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 72
9 12.50
2 2.78
10 13.89
1 1.39
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
83  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 46
0 0.00
5 10.87
5 10.87
3 6.52
1 2.17
32 69.57
14 30.43%
84  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 69
7 10.14
4 5.80
7 10.14
2 2.90
1 1.45
48 69.57
21 30.43%
85  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 33
4 12.12
3 9.09
3 9.09
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
86  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 57
10 17.54
0 0.00
0 0.00
3 5.26
4 7.02
40 70.18
17 29.82%
87  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 84
12 14.29
0 0.00
12 14.29
1 1.19
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
88  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 108
17 15.74
0 0.00
13 12.04
2 1.85
0 0.00
76 70.37
32 29.63%
89  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 223
17 7.62
14 6.28
4 1.79
8 3.59
23 10.31
157 70.40
66 29.60%
90  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 282
26 9.22
23 8.16
25 8.87
9 3.19
0 0.00
199 70.57
83 29.43%
91  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 48
6 12.50
2 4.17
6 12.50
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
92  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 24
0 0.00
0 0.00
6 25.00
0 0.00
1 4.17
17 70.83
7 29.17%
93  โรงเรียนบ้านคับพวง 59
6 10.17
0 0.00
4 6.78
7 11.86
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
94  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 73
10 13.70
7 9.59
2 2.74
2 2.74
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
95  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 98
7 7.14
5 5.10
12 12.24
3 3.06
1 1.02
70 71.43
28 28.57%
96  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 74
8 10.81
6 8.11
7 9.46
0 0.00
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
97  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 67
11 16.42
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
98  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 106
3 2.83
3 2.83
16 15.09
8 7.55
0 0.00
76 71.70
30 28.30%
99  โรงเรียนบ้านนาป่ง 39
4 10.26
3 7.69
2 5.13
2 5.13
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
100  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 93
5 5.38
4 4.30
6 6.45
8 8.60
3 3.23
67 72.04
26 27.96%
101  โรงเรียนบ้านวังกระแส 206
22 10.68
13 6.31
12 5.83
8 3.88
2 0.97
149 72.33
57 27.67%
102  โรงเรียนบ้านเหิบ 47
2 4.26
4 8.51
7 14.89
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
103  โรงเรียนบ้านดงโชค 33
2 6.06
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
104  โรงเรียนบ้านหนองบึง 53
10 18.87
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
105  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 141
7 4.96
5 3.55
24 17.02
1 0.71
0 0.00
104 73.76
37 26.24%
106  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 58
3 5.17
1 1.72
7 12.07
2 3.45
2 3.45
43 74.14
15 25.86%
107  โรงเรียนบ้านหนองญาติ 83
3 3.61
3 3.61
3 3.61
11 13.25
1 1.20
62 74.70
21 25.30%
108  โรงเรียนบ้านโพนแพง 81
7 8.64
0 0.00
12 14.81
1 1.23
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
109  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 73
6 8.22
2 2.74
10 13.70
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
110  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 102
4 3.92
11 10.78
5 4.90
5 4.90
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
111  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 29
3 10.34
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
112  โรงเรียนบ้านหนองยาว 29
3 10.34
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
113  โรงเรียนบ้านจำปา 54
4 7.41
3 5.56
4 7.41
0 0.00
2 3.70
41 75.93
13 24.07%
114  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 79
7 8.86
3 3.80
7 8.86
2 2.53
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
115  โรงเรียนบ้านคำพอก 125
14 11.20
7 5.60
3 2.40
5 4.00
1 0.80
95 76.00
30 24.00%
116  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 50
3 6.00
2 4.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
117  โรงเรียนบ้านหนองแสง 168
23 13.69
5 2.98
8 4.76
4 2.38
0 0.00
128 76.19
40 23.81%
118  โรงเรียนบ้านดงติ้ว 244
12 4.92
12 4.92
24 9.84
8 3.28
1 0.41
187 76.64
57 23.36%
119  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 116
10 8.62
13 11.21
4 3.45
0 0.00
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
120  โรงเรียนบ้านปากบัง 43
10 23.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
121  โรงเรียนบ้านดอนขาว 99
7 7.07
6 6.06
4 4.04
4 4.04
2 2.02
76 76.77
23 23.23%
122  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 83
11 13.25
0 0.00
6 7.23
0 0.00
2 2.41
64 77.11
19 22.89%
123  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 57
10 17.54
1 1.75
2 3.51
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
124  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 62
6 9.68
1 1.61
6 9.68
0 0.00
1 1.61
48 77.42
14 22.58%
125  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 58
2 3.45
3 5.17
6 10.34
2 3.45
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
126  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 32
3 9.38
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
127  โรงเรียนธารน้ำใจ 206
20 9.71
0 0.00
24 11.65
1 0.49
0 0.00
161 78.16
45 21.84%
128  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 65
4 6.15
5 7.69
2 3.08
3 4.62
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
129  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 71
8 11.27
2 2.82
5 7.04
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
130  โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 152
10 6.58
4 2.63
14 9.21
4 2.63
0 0.00
120 78.95
32 21.05%
131  โรงเรียนบ้านนาโสก 67
5 7.46
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
132  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 139
13 9.35
2 1.44
14 10.07
0 0.00
0 0.00
110 79.14
29 20.86%
133  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 342
25 7.31
13 3.80
19 5.56
14 4.09
0 0.00
271 79.24
71 20.76%
134  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 82
10 12.20
2 2.44
0 0.00
5 6.10
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
135  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 29
6 20.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
136  โรงเรียนบ้านวังตามัว 194
11 5.67
3 1.55
15 7.73
11 5.67
0 0.00
154 79.38
40 20.62%
137  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 34
4 11.76
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
138  โรงเรียนบ้านนาม่วง 34
3 8.82
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
139  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 122
9 7.38
6 4.92
0 0.00
9 7.38
1 0.82
97 79.51
25 20.49%
140  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 44
2 4.55
1 2.27
4 9.09
1 2.27
1 2.27
35 79.55
9 20.45%
141  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 132
6 4.55
10 7.58
11 8.33
0 0.00
0 0.00
105 79.55
27 20.45%
142  โรงเรียนบ้านสําราญ 98
7 7.14
5 5.10
7 7.14
1 1.02
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
143  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 54
7 12.96
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
144  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 59
0 0.00
5 8.47
7 11.86
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
145  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 30
1 3.33
4 13.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
146  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 101
7 6.93
3 2.97
3 2.97
2 1.98
5 4.95
81 80.20
20 19.80%
147  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 72
7 9.72
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
148  โรงเรียนบ้านนายอน้อย 74
1 1.35
4 5.41
8 10.81
1 1.35
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
149  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 37
3 8.11
2 5.41
2 5.41
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
150  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 90
8 8.89
2 2.22
5 5.56
1 1.11
1 1.11
73 81.11
17 18.89%
151  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 32
1 3.13
1 3.13
4 12.50
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
152  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 81
9 11.11
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
153  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 200
12 6.00
9 4.50
16 8.00
0 0.00
0 0.00
163 81.50
37 18.50%
154  โรงเรียนบ้านนางาม 92
3 3.26
2 2.17
4 4.35
1 1.09
7 7.61
75 81.52
17 18.48%
155  โรงเรียนบ้านกุงโกน 99
5 5.05
3 3.03
7 7.07
2 2.02
1 1.01
81 81.82
18 18.18%
156  โรงเรียนบ้านนาทราย 44
4 9.09
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
157  โรงเรียนบ้านนายอ 121
13 10.74
3 2.48
5 4.13
0 0.00
1 0.83
99 81.82
22 18.18%
158  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 161
13 8.07
3 1.86
10 6.21
3 1.86
0 0.00
132 81.99
29 18.01%
159  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 62
10 16.13
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
160  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 102
10 9.80
2 1.96
6 5.88
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
161  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 142
4 2.82
1 0.70
14 9.86
4 2.82
2 1.41
117 82.39
25 17.61%
162  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 114
8 7.02
3 2.63
4 3.51
5 4.39
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
163  โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 57
3 5.26
2 3.51
4 7.02
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
164  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 140
7 5.00
10 7.14
7 5.00
0 0.00
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
165  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 152
9 5.92
4 2.63
13 8.55
0 0.00
0 0.00
126 82.89
26 17.11%
166  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 785
59 7.52
14 1.78
60 7.64
0 0.00
1 0.13
651 82.93
134 17.07%
167  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 53
6 11.32
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
168  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 42
5 11.90
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
169  โรงเรียนบ้านหนองแคน 86
4 4.65
4 4.65
6 6.98
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
170  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 50
2 4.00
2 4.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
171  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 84
5 5.95
0 0.00
2 2.38
6 7.14
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
172  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 110
1 0.91
2 1.82
13 11.82
1 0.91
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
173  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 136
4 2.94
3 2.21
11 8.09
3 2.21
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
174  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 78
3 3.85
3 3.85
4 5.13
2 2.56
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
175  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 72
4 5.56
1 1.39
5 6.94
0 0.00
1 1.39
61 84.72
11 15.28%
176  โรงเรียนบ้านดอนโทน 112
5 4.46
2 1.79
5 4.46
2 1.79
3 2.68
95 84.82
17 15.18%
177  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
1 2.94
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
178  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 68
1 1.47
0 0.00
6 8.82
2 2.94
1 1.47
58 85.29
10 14.71%
179  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 70
1 1.43
2 2.86
7 10.00
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
180  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 64
5 7.81
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
181  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 88
4 4.55
3 3.41
5 5.68
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
182  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 140
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 13.57
0 0.00
121 86.43
19 13.57%
183  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 141
6 4.26
8 5.67
5 3.55
0 0.00
0 0.00
122 86.52
19 13.48%
184  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 77
2 2.60
2 2.60
3 3.90
3 3.90
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
185  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 239
13 5.44
6 2.51
11 4.60
0 0.00
1 0.42
208 87.03
31 12.97%
186  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 31
1 3.23
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
187  โรงเรียนบ้านนาดี 55
5 9.09
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
188  โรงเรียนบ้านชะโนต 118
8 6.78
0 0.00
7 5.93
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
189  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 80
1 1.25
1 1.25
8 10.00
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
190  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 40
1 2.50
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
191  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 471
15 3.18
0 0.00
42 8.92
0 0.00
0 0.00
414 87.90
57 12.10%
192  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 553
33 5.97
10 1.81
7 1.27
11 1.99
4 0.72
488 88.25
65 11.75%
193  โรงเรียนบ้านกอก 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
4 8.89
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
194  โรงเรียนบ้านม่วง 63
3 4.76
1 1.59
1 1.59
2 3.17
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
195  โรงเรียนบ้านโสกแมว 146
5 3.42
0 0.00
11 7.53
0 0.00
0 0.00
130 89.04
16 10.96%
196  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 28
2 7.14
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
197  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 48
1 2.08
1 2.08
2 4.17
1 2.08
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
198  โรงเรียนนางามวิทยาคาร 88
5 5.68
3 3.41
1 1.14
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
199  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 20
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
200  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 40
0 0.00
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
201  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 134
2 1.49
1 0.75
10 7.46
0 0.00
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
202  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 74
2 2.70
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
203  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 53
1 1.89
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
204  โรงเรียนบ้านกล้วย 57
1 1.75
1 1.75
2 3.51
0 0.00
1 1.75
52 91.23
5 8.77%
205  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 57
4 7.02
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
206  โรงเรียนบ้านนาเลียง 107
0 0.00
0 0.00
5 4.67
0 0.00
4 3.74
98 91.59
9 8.41%
207  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 131
4 3.05
2 1.53
4 3.05
1 0.76
0 0.00
120 91.60
11 8.40%
208  โรงเรียนบ้านหนองบัว 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
3 5.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
209  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 86
4 4.65
0 0.00
1 1.16
2 2.33
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
210  โรงเรียนบ้านคำชะอี 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
211  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 52
1 1.92
1 1.92
2 3.85
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
212  โรงเรียนบ้านวังม่วง 57
2 3.51
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
213  โรงเรียนบ้านโพนทัน 29
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.45
27 93.10
2 6.90%
214  โรงเรียนบ้านแขนนาง 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
215  โรงเรียนบ้านสร้างหิน 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
216  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 47
-1 -2.13
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
217  โรงเรียนบ้านนาหลวง 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.69
1 1.56
60 93.75
4 6.25%
218  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 103
2 1.94
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
97 94.17
6 5.83%
219  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
220  โรงเรียนบ้านจอมมณี 35
0 0.00
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
221  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
1 1.41
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
222  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 43
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
223  โรงเรียนบ้านหนองคอง 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
224  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 107
0 0.00
1 0.93
3 2.80
0 0.00
0 0.00
103 96.26
4 3.74%
225  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 56
1 1.79
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
226  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 113
0 0.00
0 0.00
2 1.77
2 1.77
0 0.00
109 96.46
4 3.54%
227  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 60
2 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
228  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 121
0 0.00
2 1.65
2 1.65
0 0.00
0 0.00
117 96.69
4 3.31%
229  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
230  โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
231  โรงเรียนบ้านทันสมัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
232  โรงเรียนบ้านนาหนาด 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
233  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
234  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%
235  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
236  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,597 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,726 9.53
เตี้ย  1,475 5.16
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,568 8.98
ผอมและเตี้ย  977 3.42
อ้วนและเตี้ย  701 2.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,150 70.46
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,447 คน


29.54%


Powered By www.thaieducation.net